Конференції, семінару icon

Конференції, семінару
НазваКонференції, семінару
Сторінка6/9
Дата03.08.2012
Розмір1.77 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1

2

3

4

5

6

69

Каразінські читання.. Актуальні питання сучасної історичної науки

Харківський національний університет

ім. В.Н.Каразіна

м. Харків, майдан Свободи, 4,

тел.(057) 707-56-68, 096234-99-44

e-mail: istfakkhnu@gmail. com

Квітень


150

Міністерство освіти і науки України

Росія
70

Актуальні проблеми сучасної психології

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т. (048) 723-40-98

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України
71

Теоретичні засади індивідуалізації фізичної підготовки при заняттях фізичною культурою та спортом

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т. (048) 725-75-66

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України
72

Авіація та космонавтика: стан досягнення і перспективи

Державна льотна академія України

25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1,

т. (0522) 39-44-22, тел/факс 34-40-26

Квітень

670

Міністерство освіти і науки України

73

Інформаційно-управляючі системи і комплекси

Національний університет кораблебудування

ім. адмірала Макарова

54021, м. Миколаїв, пр. Леніна, 3,

т. (0512) 42-46-11, 47-70-95

Квітень

100

Міністерство освіти і науки України, Науково-дослідний центр Збройних Сил України, Севастопольський національний технічний університет, Київська державна академія водного транспорту, Державний океанаріум, Західно-Поморський техно­логічний університет (м. Щецин, Польща)
74

Менеджмент підприємницької діяльності

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т. (0652) 637-566, моб. 0502100131,

e-mail:MN579@rambler.ru

Квітень


120

Міністерство освіти і науки України


75

Науково-технічний прогрес на транспорті

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2,

т. (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Квітень


1800

Міністерство освіти і науки України,

Східний науковий центр транспортної академії України
76

Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі

Херсонський національний технічний університет

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

т. (0552) 326-909

Квітень

100

Міністерство освіти і науки України,

Херсонський міський центр німецької культури
1

2

3

4

5

6

77

Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів

Львівський інститут економіки і туризму

79007, м. Львів, вул. Менцинського , 8,

т./факс (032) 272-20-94


Квітень


100

Міністерство освіти і науки України
78

Людина, культура, техніка на межі тисячоліть

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»,

61070, м. Харків, вул.Чкалова, 17

т. (057) 144-26-27


Квітень


200

Міністерство освіти і науки України

79

Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»,

61070, м. Харків, вул.Чкалова, 17

т. (057) 707-44-05


Квітень


100

Міністерство освіти і науки України

80

Сталий розвиток міст

Харківська національна академія міського господарства,

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

т. (057) 707-32-28,

e-mail:zolotov@ksame.kharkov.ua

Квітень


900

Міністерство освіти і науки України

81

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського,

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,

т. (05366) 3-11-47, 3-60-00,

e-mail:scenter@polytech.poltava.ua

Квітень


110

Міністерство освіти і науки України
82

Наукові розробки молоді

на сучасному етапі

Київський національний університет технологій та дизайну

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,

т. (044) 256-84-27

Квітень


900

Міністерство освіти і науки України, Міністерство промислової політики України, Асоціація підприємств легкої промисловості
83

Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського,

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,

т. (05366) 3-62-17, 3-60-00,

e-mail:nich@polytech.poltava.ua

Квітень


530

Міністерство освіти і науки України
84

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі

Харківський державний університет харчування та торгівлі

61051, м. Харків–51, вул. Клочківська, 333,

т. (057) 336-74-92, 349-45-87; факс (057) 337-85-35, 336-94-88, e-mail:hduht@kharkov.com

Квітень


2000

Міністерство освіти і науки України, Харківська облдержадміністрація
1

2

3

4

5

6

85

Формування компетент­ностей в учнів основної і старшої школи під час вивчення природничо – мате­матичних дисциплін

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

т. (0552) 326-769

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України

86

Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції

Волинський інститут економіки

та менеджменту,

43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3,

тел. /факс (0332) 78-98-33

Квітень


60

Міністерство освіти і науки України,

Управління освіти і науки та Управління у справах сімۥї, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації, Вища школа економіки, туризму та суспіль­них наук (Польща),
87

Електротехнічні

і електромеханічні системи

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь,

вул. Університетська, 33

т. (0692) 435-272, 435-292

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України, Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості Донецький національний технічний університет, Запорізький національний технічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет корабле­будування імені адмірала Макарова, Одеський національний політехнічний університет
88

Сучасні проблеми холодильної техніки і технології

Одеська державна академія холоду

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,

т. (0482)723-63-62, ф. 723-11-45,

e-mail: admin@osar.odessa.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національний університет харчових технологій Одеська національна академія харчових технологій, Сумський державний університет
89

Еколого-енергетичні проблеми початку ХХІ століття

Одеська державна академія холоду

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,

т. (0482)723-63-62, ф. 723-11-45,

e-mail: admin@osar.odessa.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Наці­о­нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеський державний екологічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу1

2

3

4

5

6

90

Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії

Одеська державна академія холоду

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,

т. (0482)723-63-62, ф. 723-11-45,

e-mail: admin@osar.odessa.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Оде­сь­кий національний політехнічний універ­ситет, Національний технічний університет «ХПІ», Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості
91

Інформаційні системи і технології

Одеська державна академія холоду

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,

т. (0482)723-63-62, ф. 723-11-45,

e-mail: admin@osar.odessa.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Одеський національний політехнічний університет, Сумський державний університет, Одеська національна академія харчових технологій Харківський національний університет радіоелектроніки
92

Геологія: сучасні проблеми і досягнення

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11,

т. (0564) 409-61-13

Квітень

80

Міністерство освіти і науки України,

Національний гірничий університет, Донецький національний технічний університет, Львівський, національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова
93

Правозахисний рух: історія і сучасність

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т. (05322) 7-29-27

Квітень


110

Міністерство освіти і науки України,

Всеукраїнська молодіжна організація „Молодь проти корупції”, Східноукраїнський націона­льний університет імені В. Даля, Чернігівсь­кий державний педагогічний університет, Пол­тавська державна аграрна академія, Полтавсь­кий університет споживчої кооперації України
94

Теорія і практика лідерських якостей собистості в системі сту3дентських самоврядних організацій

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т. (05322) 2-58-11, 56-03-19

Квітень


150

Міністерство освіти і науки України,

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Інститут проблем виховання АПН України, Полтавська міська рада, Полтавський національний технічний університет ім. Ю Кондратюка, Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національний студентський союз»1

2

3

4

5

6

95

Україна-Китай: діалог культур

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т. (0642) 53-35-49, 55-44-91

Квітень


120

Міністерство освіти і науки України, Посольство КНР в Україні, Інститут Конфуція

Китай, Німеччина


96

Історичні науки від давнини до сучасності

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 72,

т. (056) 374-98-60,

е-mail: onti-dnu@mail.ru

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України

97

Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів

Донецький національний технічний університет

83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т. (062) 301-08-29

Квітень


350

Міністерство освіти і науки України, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій обл., Державна екологічна інспекція Донецької обл.

98

Технологія – 2010

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

93400 м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 59а,

т. 0645244097, 0645240342

Квітень


200

Міністерство освіти і науки України,

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


99

Vivat akademia: Українська філологія - історія, теорія, методологія

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,

т. (032) 296-41-58

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України

100

Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогоспо­дарських машин

Кіровоградський національний технічний університет

25006, м. Кіровоград,

проспект Університетський, 8,

т. (0522) 559-249, 390-472

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України


101

Науково-технічні досягнення студентів – будівельно-архітектурній галузі України

Донбаська національна академія будівництва

та архітектури,

86123, м. Макіївка, вул. Державіна, 2,

т. (062) 221-41-59

Квітень


650

Міністерство освіти і науки України, Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

102

Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави і євроінтеграції

Дніпропетровський університет економіки та права

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т. (056) 372-88-15

Квітень


80

Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровське обласне управління юстиції
1

2

3

4

5

6

103

Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища

Дніпропетровський університет економіки та права

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т. (056) 31-24-64

Квітень


80

Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровська міська організація роботодавців, Союз менеджерів України
104

Реформування фінансово-кредитної системи та стимулювання економічного росту

Дніпропетровський університет економіки та права

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т. (056) 778-32-17

Квітень


180

Міністерство освіти і науки України, Банківський союз «Придніпров’я»
105

Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств

Дніпропетровський університет економіки та права

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т. (056) 31-20-38

Квітень


80

Міністерство освіти і науки України, Українська маркетингова асоціація,

Союз менеджерів України, Дніпропетровська міська організація роботодавців
106

Облік як інформаційна база системи управління підприємством

Дніпропетровський університет економіки та права

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т. (056) 31-20-43

Квітень


80

Міністерство освіти і науки України,

Союз аудиторів України
107

Забезпечення сталого розвитку підприємств за умов прискорення інтеграційних процесів, глобалізації економіки та невизначеності середовища господарювання

Дніпропетровський університет економіки та права

м. Дніпропетровськ, наб..Леніна, 18

т. (056) 791-12-65

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровська облдержадміністрація,

Дніпропетровський регіональний центр інноваційного розвитку, Союз менеджерів України, Дніпропетровська міська організація роботодавців
108

Підвищення надійності машин і обладнання

Кіровоградський національний технічний університет

25006, м. Кіровоград,

проспект Університетський, 8,

т. (0522) 390-473, 390-519, 390-433

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України

109

Проблеми і перспективи морського транспорту: технології управління, економіка, логістика, право

Одеський національний морський університет

65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34,

т. (0482) 23-25-33, факс (048) 732-16-21

Квітень

100

Міністерство освіти і науки України
110

Експертна діяльність у митній справі: проблеми та перспективи

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.(0622) 95-34-84

Квітень


200

Міністерство освіти і науки України, Головне управління промисловості та розвитку інфра­труктури Донецької облдержадміністрації, Інститут фізико- органічної хімії та вуглехімії

ім. Л.Н. Литвиненка НАН України, Асоціація митних брокерів України, Східна митниця1

2

3

4

5

6

111

Інформатика-2010. Прикладні аспекти теорії інформації

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь,

вул. Університетська, 33

т. (0692) 435-364, 435-292

Квітень


150

Міністерство освіти і науки України,

Національний технічний університет України «КПІ», Донецький національний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Запорізький національний технічний університет, Сумський державний університет, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеський національний політехнічний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Приазовський державний технічний університет, Керченський державний технологічний університет, Черкаський державний технологічний університет
112

Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики

Уманський державний педагогічний університет ім.. П.Тичини

20300, м. Умань, Черкаської обл., вул. Садова, 2,

т. (04744) 3-78-96


Квітень


110

Міністерство освіти і науки України

113

Екологічна безпека держави

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1,

т. (044) 406-79-15, 0672141554

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська екологічна ліга
114

Інтернет - конференція

«Повсякденність окупації: «новий порядок та суспільство окупо­ваних регіонів СРСР у 1941-1944рр.»

Ніжинський державний університет

16602, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2,

т. (04631) 71978

Квітень


60

Міністерство освіти і науки України
115

Сучасні проблеми природничих наук

Ніжинський державний університет

16602, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2,

т. (04631) 71983

Квітень


60

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони навколишнього середовища України, Державне управління екології та природних ресурсів в Чернігівській обл., Екологічна інспекція по м. Ніжину і Ніжинському району1

2

3

4

5

6

116

Розвиток молодіжної освіти і науки України: сучасні реалії та перспективи

ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет”

імені Григорія Сковороди

08401, м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

т. (267) 5-46-44, факс 5-63-94

Квітень


150

Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України
117

Інтернет - конференція. «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку»

ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет”

імені Григорія Сковороди

08401, м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

т. (267) 5-46-44, факс 5-63-94

Квітень


200

Міністерство освіти і науки України, Молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»
118

Прийняття та ставлення студентської молоді до фізично­го виховання, спорту і туризму

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,

т.(062) 304-54-89

Квітень


140

Міністерство освіти і науки України, Донецьке обласне управління фізичного виховання та спорту МОН України
119

Актуальні проблеми природ­ничих та гуманітарних наук в дослідженнях студентської молоді

Черкаський національний університет

ім. Б.Хмельницького

18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81,

т. 093-995-65-37, 067-787-11-88,

e-mail: rmv_cnu@ukr.net

Квітень


200

Міністерство освіти і науки України

120

Молодь: освіта, наука, духовність

ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

04071, м. Київ-33, вул. Хорива, 1-Г,

т. (044) 428-74-12, т/ф. (044) 428-73-14

Квітень

250

Міністерство освіти і науки України,

Всеукраїнська молодіжна студентів-інвалідів „Гаудеамус”
121

Фінансовий аналіз. Статистичні моделі в економіці, фінансах та страхуванні

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.

т. (032) 239-45-31

Квітень


100

Міністерство освіти і науки України,

Львівський інститут банківської справи, Університет банківської справи, Феодосійська фінансово-економічна академія
122

Іноземна мова в сучасному світі

Донбаський державний технічний університет

94204, м. Алчевськ, Луганської обл., пр-т Леніна, 16

т. (06442) 2-34-43

Квітень


200

Міністерство освіти і науки України,

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля1

2

3

4

5

6

123

Діяльність суб’єктів господарювання в контексті євроінтеграції

Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м.Рівне, вул Соборна, 11,

т. (0362) 22-10-86

Квітень


200

Міністерство освіти і науки України , Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Полтавський університет споживчої кооперації України, Тернопільський національний економічний університет, Кіровоград­ський національний технічний університет, Рівненська обласна державна податкова адміністрація, Контрольно-ревізійне управління земельних ресурсів, Регіональне відділення Аудитор­ської палати України, Рівненська обласна організація «Спілка економістів України»

124

Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки

Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м.Рівне, вул Соборна, 11,

т. (0362) 22-10-86

Квітень


200

Міністерство освіти і науки України, Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, Національний технічний університет України «КПІ», Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Національний університет «Острозька академія», Луцький національний технічний університет, Національний університет «Львівська політехніка»

125

Science Looks ahead.

Іноземна мова професійного спрямування

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

91034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т. (0642) 41-22-25, 0642419457

Квітень


120

Міністерство освіти і науки України


126

Наука. Студентство. Сучасність

Миколаївський державний університет

ім. В.О.Сухомлинського

54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24,

т. (0512) 37-88-33

Квітень


350

Міністерство освіти і науки України, Інститут української мови НАН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Університет менеджменту освіти АПН України, Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України
1

2

3

4

5

6

127

Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології при будівництві і реконструкції будівель і споруд

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

м. Харків, вул. Сумська, 40,

т. (057) 700-06-51, 706-18-54

Квітень

100

Міністерство освіти і науки України, Харківська облдержадміністрація, Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, , Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України

Росія, Польща, Німеччина

128

Взаємодія держави і ринку: досвід, тенденції та перспективи розвитку

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,

т.(062) 300-24-37

Квітень


150

Міністерство освіти і науки України

129

Соціально-гуманітарні проблеми сучасної молоді в Україні

Сумський державний університет

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,

т. (0542) 33-52-73

Квітень


350

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Сумський державний педагогічний університет м. А.С. Макаренка

Донецький національний університет

130

Проблеми безпеки життєдіяльності

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

49600, м. Дніпропетровськ,

вул. Чернишевського, 24а,

т. (0562) 47-16-01

Квітень


60

Міністерство освіти і науки України, Державний комітет промислової безпеки і гірничого нагляду, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій, Міжнародна академія безпеки життєдіяльності

131

Сучасні проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України

Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ

50000, м. Кривий Ріг, пр-т Карла Маркса, 64,

т. (0564) 90-15-12, e-mail: keikneu@ukrpost.ua

Квітень150

Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Дніпродзержинський інститут економіки та менеджменту ім. Северина Наливайка

132

Актуальні проблеми конкурентоспроможності підприємств

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь,

вул. Університетська, 33

т. (0692) 547-049, 435-292

Квітень


150

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Донецький національний технічний університет

133

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні

Київський університет права НАН України

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7а,

т. (044) 424-91-48

Квітень

120

Міністерство освіти і науки України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського
1

2

3

4

5

6

133.1

Формування полікультурної мовної особистості в контексті нової парадигми освіти

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченка

14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53,

т. (0462) 677-414

Квітень


80

Міністерство освіти і науки України

134

Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльності

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

03100, м. Київ, вул. Івана Мазепи,21,

т. (044) 501 78-48

Квітень

300

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство культури і туризму України

135

Удосконалення виробництва палива та вуглецевих мате­ріалів як чинник розвитку металургії та енергетики

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,

т.(056) 374-83-62

Травень


60

Міністерство освіти і науки України, Українська науково-промислова асоціація «Укркокс»

136

Регіональне українське народознавство у системі шкільної освіти

Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини

20300, м. Умань, Черкаської обл., вул. Садова, 2,

т. (04744)3-05-88

Травень


100

Міністерство освіти і науки України, Відділення фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклору українознав­ства імені М.Т. Рильського, Інститут народознавства АПН України у м. Львові, Відділи освіти Уманського району та м. Умані

137

Конституція - основа розвитку національного законодавства

Національний університет кораблебудування

ім. адмірала Макарова

54002, м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда, 9, т. (0512) 43-08-12

Травень


100

Міністерство освіти і науки України

138

Інтернет-конференція «Українська культура XX-XXI століття: гендерний аспект»

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т. (048) 738-47-74

Травень


100

Міністерство освіти і науки України

139

Соціокультурний простір філософії, науки і техніки

Приазовський державний технічний університет

87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7

т. (0629)44-65-13

Травень


100

Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського Росія

140

Англійська мова у проекції різних наукових парадигм

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

т. (0552) 326-758

Травень


100

Міністерство освіти і науки України
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Конференції, семінару iconТема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізатора­ми конференції, семінару
Конференції, семінару iconТема конференції(семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення Вищий навчальний заклад(установа), відповідальний за проведення заходу (адреса,телефон)
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн
Конференції, семінару iconКонференції, семінару
move to 0-21111173
Конференції, семінару iconКонференції, семінару
move to 1812-11451
Конференції, семінару iconКонференції, семінару
move to 1143-14409
Конференції, семінару iconКонференції, семінару
move to 1143-14409
Конференції, семінару iconТема семінару: Тема семінару
Чергове засідання науково методичного семінару «Основи економіко-математичного моделювання фінансових потоків економічних агентів...
Конференції, семінару iconЗвіт про проведення студентської науково-практичної конференції (семінару) Назва конференції, № за планом. На базі якого навчального закладу проведено. Дата проведення
Київ, проспект Перемоги, 10,тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236 1049, ministry. @ mon gov ua
Конференції, семінару iconЗвіт про проведення студентської науково-практичної конференції (семінару) Назва конференції, № за планом. На базі якого навчального закладу проведено. Дата проведення
Надсилаємо план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів на...
Конференції, семінару iconКонференції (семінару)
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail
Конференції, семінару iconКонференції, семінару
Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи