Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань icon

Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань
Скачати 136.89 Kb.
НазваВимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань
Дата04.08.2012
Розмір136.89 Kb.
ТипКонспект
ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ


ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ


Система оцінювання знань:

Після вивчення даного предмету студенти здають залік. Диференційована оцінка здійснюється за кредитно-модульною системою та складається з наступних частин (змістовних модулів), які співпадають з темами трьох практичних занять. Студенти, які під час семінарських занять одержали необхідну кількість балів (не менш 60), одержують залік. Якщо набрано менш 60 балів, необхідно здавати залік, який складається з відповіді на 2 питання з блоку питань до всього курсу (див. питання до заліку).


^ Зміст семінарського заняття

Розподіл балів

Оцінка за зм. модуль

Заняття 1.

Основні поняття психотерапії. Основи психодінамічного напрямку в психотерапії.

Конспект роботи Фрейда – 10

Відповіді на практ. занятті – 20 (10 – основні поняття психотерапії , 10 – психоаналіз)

30

Заняття 2.

Когнітивно-поведінковий напрямок у психотерапії. Основні представники, теоретичні концепти та методи гуманістичного напрямку психотерапії.

Конспект А.Бека – 10

Відповіді –20 (10 – когн.-повед. напрямок; 10 – гуманістичний)

Додаткові інд. завдання (конспекти) 1) РЕТ А.Еллиса – 5 б.

2)представників гуманістичної психотерапії – 5 б.

30 + 10 - додаткових

Заняття 3.

Доповіді. Кожний студент має підготувати презентацію одного з психотерапевтичних напрямків, перелік яких додається (див. дод. №1)

Доповідь – 20

10 додаткових балів - за найбільш цікаву презентацію (слайди, вправи)

20 + 10 додаткових

Всього
100^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Заняття 1. Основні поняття психотерапії. Основи психодінамічного напрямку в психотерапії.

Для студентів є обов’язковим:


 1. Підготовка за питаннями, наведеними нижче (по конспекту та списку літератури)

 2. підготовка конспекту (3-5 стор.) роботи З.Фрейда «О психоанализе» (текст написаний «від руки»);

 3. Самостійне відпрацювання оглядової літератури щодо основних концепцій та принципів психоаналізу; процедур і концептів психодінамічної психотерапії (лечебный альянс, перенос и контр перенос (трансфер), сопротивление, НТР, отреагирование, интерпретация и инсайт). Нижче наводиться орієнтовний список літератури, але необхідну інформацію можна знайти і в других джерелах.


Література:

 1. Психотерапия. Учебник. Под редакцией профессора Б.Д. Карвасарского. –СПб: «Питер», 2008

 2. З. Фрейд. О психоанализе. / Проблемы метапсихологии./ Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.

 3. Л. Хьелл, Д.Зиглер. Теории личности. – СПб: «Питер», 1997. Глава 3. Психодинамическое направление в теории личности: Зиґмунд Фрейд (Стр.110-133; 146-151).

 4. Соколова Е. Психотерапия. М.: 2002. Гл. 1. Психоаналитическая психотерапія.

 5. Д.Сандлер, К. Дэр, А. Холдер. Пациент и психоаналитик. Основы психоаналитического процесса. – Воронеж, 1993.


Контрольні питання до практичного заняття №1.


 1. Определение психотерапии. Медицинская и психологическая модель

 2. Различия между психологической коррекцией, психотерапией и психологическим консультированием.

 3. Методы и методология психотерапии. Различные классификации методов психотерапии.

 4. Классификация методов психотерапии согласно Александровича.

 5. Что определяет выбор конкретных методов в психотерапии?

 6. Сущность личностного похода в психотерапии.

 7. Представления о «норме» и «болезни» в разных психологических школах. Основные психотерапевтические мишени в трех главных направлениях психотерапии.

 8. Механизмы лечебного воздействия психотерапии.

 9. Психофизиологические аспекты лечебного воздействия психотерапии.

 10. Этапы или стадии проведения психотерапии.

 11. Взаимоотношения врач-больной (пациент), стиль и стратегия поведения психотерапевта в трех основных психотерапевтических школах и значение этих отношений.

 12. Показания к психотерапии.

 13. Оценка эффективности психотерапии.

 14. Предпосылки решения вопроса об эффективности психотерапии

 15. Концепция психопатологии с позиций классического психоанализа.

 16. Природа тревоги и типы тревоги с позиций психоанализа.

 17. Структура личности и защитные механизмы эго с позиций психоанализа

 18. Особенности психодинамической психотерапии – основные понятия и концепты.

 19. Задачи психоаналитика в процессе психодинамической психотерапии

 20. Организация и основные техники психодинамической психотерапии.Заняття 2. Когнітивно-поведінковий напрямок у психотерапії. Основні представники, теоретичні концепти та методи гуманістичного напрямку психотерапії.

Для студентів є обов’язковим:

 1. підготовка конспекту вибраних розділів з книги А.Бека

 2. підготовка за питаннями, які наводяться нижче.


Додаткові індивідуальні завдання:

 1. конспект вибраних глав з книги А.Еліса (РЕТ): дісфункціональні стратегії переробки інформації, перелік ірраціональних думок, методи їх виявлення та перетворення в раціональні.

 2. Конспект першоджерела одного з представників гуманістичної психотерапії (основні поняття та методи клієнт-центрованої терапії Роджерса, гештальт-терапії Перлза, екзистенціальної терапії (за И. Яломом), логотерапії Франкла.


^ Література основна:
 1. Аарон Бек, А. Раш, Брайан Шо, Гэри Эмери. Когнитивная терапия депрессии. (Стр. 7 – 12: Значение психотерапии в лечении депрессий. Определение когнитивной терапии. Новые черты когнитивной терапии. Когнитивные модели: историческая перспектива); Стр. 19-21: Ограничения когнитивной терапии. «Ловушки» когнитивной терапии». Стр. 71-72. Разъяснение термина «когниции».Влияние когниций на эмоции и поведение. Когниции и недавние переживании. Выявление автоматических мыслей(http://www.koob.ru/beck_aaron/)

 2. Л. Хьелл, Д.Зиглер. Теории личности. – СПб: «Питер», 1997. Гл. 11. Феноменологическое направление в теории личности: Карл Роджерс (Стр. 528-568)

 3. Психотерапевтическая энциклопедия. Под редакцией Карвасарского Б.Д. – СПб: Питер, 1999


Література додаткова:


 1. Роджерс К."Консультирование и психотерапия". Новейшие подходы в области практической работы. М."Эксмо-пресс", 1999

 2. Перлз Ф. Опыты психологии самопознания. (Практикум по гештальттерапии). – М.: Гиль-Эстель, 1993

 3. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.:Прогресс, 1990

 4. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М. 2004

 5. Гроф С. За пределами мозга. Рождение, Смерть и Трансценденция в Психотерапии. – М.:Центр «Соцветие», М.: 1992

 6. Эллис Альберт. Гуманистическая психотерапия. Рационально-эмоциональный подход. Пер. с англ. — СПб.: Сова; М.: ЭКСМО-Пресс, 2002

 7. Уолен С., Р.ДиГусепп Р., Уэсслер Р. Рационально-эмотивная психотерапия / Пер. с англ. Общ. Ред. — М.: Институт гуманитарных знаний, 1997. — 257 c

 8. Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса. - СПб: Питер, 1999Контрольні питання до практичного заняття №2.


 1. Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии и его основные теоретические постулаты.

 2. Основне цели и принципы поведенческой психотерапии. Роль домашних заданий в поведенческой психотерапии.

 3. Выявление и изменение дисфункциональных иррациональных когниций в когнитивном подходе Бека и Эллиса.

 4. Психологические факторы возникновения и развития депрессии с позиций когнитивного похода и методы психотерапевтического воздействия.

 5. Модель пограничных психических расстройств с позиций экзистенциальной психотерапии и особенности психотерапевтического процесса.

 6. Техники та приемы поведенческой психотерапии при панических расстройствах и агарофобии. Тренинг релаксации.

 7. Гуманистическое направление в психотерапии: философские и мировоззренческие истоки. Представления о психическом здоровье и психопатологи.

 8. Сущность логотерапии Франкла

 9. Основные концепты и принципы экзистенциальной психотерапии.

 10. Взаимоотношения психотерапевт-пациент в клиент-центрированной психотерапии К.Роджерса, механизмы лечебного воздействия.Заняття 3. Особливості різних теоретичних шкіл, підходів та методів, які використовуються в сучасній психотерапії. Студенти представляють самостійно підготовлені презентації обраних тем щодо різних напрямків психотерапії.


Самостійна робота студентів.


^ Додаток №1. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО КУРСУ "ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ"

Основные теоретические школы, подходы и методы, использующиеся в психотерапии


Название доклада

К-во докладчиков, ФИО

 1. Основные положения индивидупальной психологии А.Адлера и принципы психотерапии (А.Адлер «Практика и теория индивидуальной психологии».)

2

 1. Основные принципы и методы психотерапия неврозов с позиций аналитической психологии К.Г.Юнга.

1

 1. Основные положения теории К.Хорни и методы психотерапии, основанные на этой теории.

1

 1. Символдрамма как метод психотерапии. Основные положения и методы кататимно-иммагинативной психотерапии Лёрнера.

2

 1. Специфика клиент-центрированной терапии К.Роджерса, основные принципы, методы и приемы

1

 1. Основные положения личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии (Карвасарский, Исурина и др). Приемы и методы.

2

 1. Основные положения гештальт-терапии Ф.Перлза.

1

 1. Приемы и методы, использующиеся в гештальт-терапии.

1

 1. Основные положения рационально-эмотивной психотерапии А. Эллиса (РЭТ). Классификация иррациональных мыслей

1

 1. Схема работы с клиентом в рационально-эмотивной терапии (РЭТ) Методы и приемы РЭТ

1
 1. Трансактный анализ и использование как метод психотерапии. Основные положения.

2


 1. Экзистенциальная психотерапия (Ялом и Бюженталь). Основные положения.

1

 1. Методы и приемы экзистенциальной психотерапии.

1

 1. Психодрама – основные понятия психодрамы как метода психотерапии, приемы и методы. Использование элементов психодрамы в психологическом консультировании

2

 1. Основные положения и приемы телесно-ориентированной психотерапии. Идеи Райха, Лоуэна, Александера. Разновидности телесно-ориентированной психотерапии: танцевальная терапия и т.д.

2

 1. Психосинтез А.Ассанджоли как психотерапевтический подход. Основные положения, приемы и методы.

2

 1. Иммагинативная психотерапия Антонио Менегетти.

1

 1. НЛП как метод психотерапии.

1

 1. Применение гипноза в психотерапии. Эриксонианский гипноз.

2

 1. Трансперсональная психотерапия. Основные положения, идеи С.Грофа. Холотропное дыхание. Ребефинг.

2

 1. Основные теоретические положения, методы и приемы поведенческой (бихевиоральной) психотерапии.

2

 1. Основные положения структурной семейной психотерапии (С.Мнухин и др)

1

 1. Основные положения системной семейной психотерапии (В.Сатир, Г.Бейтсон, М.Боуэн и др)

2

 1. Арттерапия. История развития. Теоретические основания. Различные формы. Методы и приемы арттерапии.

2

 1. Сказкотерапия, игротерапия в работе с детьми

2

 1. Песочная психотерапии. Особенности применения песочной психотерапии в работе с детьми.

1

 1. Бихевиорально-когнитивная психотерапия детей и подростков.

1

 1. Психотерапия зависимостей.

1

 1. Другие виды психотерапевтической помощи (Название доклада согласовать с преподавателем)

2-3Література


 1. Психотерапия. Учебник. Под редакцией профессора Б.Д. Карвасарского

 2. Психотерапевтическая энциклопедия. Под редакцией Карвасарского Б.Д. – СПб: Питер, 1999

 3. Соколова Е.Т. Психотерапия. Теория и практика. – М.:Академия, 2002

 4. Сандлер Дж, Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. Основы психоаналитического процесса. – Воронеж, 1993

 5. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. – М.:Российская психоаналитическая ассоциация, 1992.

 6. Фрейд З. О психоанализе. В кн.. Психология бессознательного. М.:Просвящение, 1989

 7. Джуди Бек. Когнитивная терапия. Полное руководство. М.-СПб-Киев: Вильямс – 2006

 8. Бек А., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности

 9. Бек А., А. Раш, Б. Шо, Г. Эмери. Когнитивная терапия депрессии (http://www.koob.ru/beck_aaron/)

 10. Харитонов С. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии. – М.: «Психотерапия», 2009

 11. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии.- М.:Прагма, 1993

 12. Хорни Карен. Невротическая личность нашого времени.

 13. Московский психотерапевтический журнал. Специальный выпуск по когнитивной психотерапии, М., 2001 № 4.

 14. Эллис Альберт. Гуманистическая психотерапия. Рационально-эмоциональный подход. Пер. с англ. — СПб.: Сова; М.: ЭКСМО-Пресс, 2002

 15. Уолен С., Р.ДиГусепп Р., Уэсслер Р. Рационально-эмотивная психотерапия / Пер. с англ. Общ. Ред. — М.: Институт гуманитарных знаний, 1997. — 257 c

 16. Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса. Питер. 1999

 17. Эйдемиллер Э.Г., Юстицких В.В. Психология и психотерапия семьи. – СПб: Питер, 2002

 18. Роджерс К."Консультирование и психотерапия". Новейшие подходы в области практической работы. М."Эксмо-пресс", 1999

 19. Перлз Ф. Опыты психологии самопознания. (Практикум по гештальттерапии). – М.: Гиль-Эстель, 1993

 20. Бихевиорально-когнитивная психотерапия детей и подростков. Под ред. Проф. Ю.С.Шевченко. – СПб:Речь, 2003.

 21. Линде Н.Д. Корекция фобий методом эмоционально-образной терапии. // ВП. – 2006. - №2.

 22. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. – Л.:Медицина, 1988

 23. Калмыкова Е. С., Миско Е. А., Тарабрина Н. В. Особенности психотерапии посттравматического стресса. // Психологический журнал. - Том 22. - № 4. - 2001

 24. Калина Н.Ф. Психотерапия. Анализ дискурса в психотерапии // Психологический журнал. - №2. – 2000

 25. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.:Прогресс, 1990

 26. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М. 2004

 27. Гроф С. За пределами мозга. Рождение, Смерть и Трансценденция в Психотерапии. – М.:Центр «Соцветие», М.: 1992

 28. Блайзерс А., Хайм Э, Проблемно-ориентированная психотерапия. – М.:Класс, 1998

 29. Фицджеральд Р. Эклектическая психотерапия. – СПб:Питер, 2001

 30. Рудестам К. Групповая психотерапия. – М.:Универс, 1993

 31. Кулаков С.А. Основы психосоматики. - СПб:Речь, 2003Вопросы к зачету по дисциплине «Основы психотерапии»


 1. Определение психотерапии как научной дисциплины и области практической деятельности.

 2. Медицинская и психологическая модель психотерапии.

 3. Особенности психотерапии по сравнению с другими методами вмешательства в ситуацию пациента.

 4. Личностный подход в психотерапии.

 5. Методы и методология психотерапии.

 6. Классификация методов психотерапии (по Александровскому)

 7. Механизмы лечебного воздействия (Общие факторы психотерапии)

 8. Физиологические аспекты лечебного воздействия психотерапии

 9. Поэтапный характер и последовательность психотерапии

 10. Понятие запроса, психотерапевтического альянса и психотерапевтич. контракта в психотерапии.

 11. Показания к психотерапии

 12. Этические основы психотерапии.

 13. Взаимоотношения врач-больной, стиль и стратегия поведения психотерапевта

 14. Факторы, влияющие на эффективность психотерапии

 15. Научная оценка эффективности психотерапии.

 16. Значимость теоретического концептуального аппарата и теоретической подготовки специалистов для психотерапевтической практики.

 17. Сравнительный анализ трех основных направлений психотерапии с точки зрения выбора тех или иных методов вмешательства.

 18. Терапевтические отношения и их особенности в основных психотерапевтических школах.

 19. Причины формирования неврозов (тревожности, страхов, фобий) с точки зрения классического психоанализа.

 20. Защитные механизмы и модель психопатологии (невротический конфликт) в психоанализе

 21. Особенности терапевтического процесса в психоанализе и основные аналитические процедуры.

 22. Основные научные школы и их концептуальные положения, использующиеся в современном бихевиоральном (поведенческом) направлении психотерапии.

 23. Концепция патологии (невроза) с точки зрения поведенческого направления психотерапии.

 24. Методы и приемы, использующиеся в поведенческой психотерапии.

 25. Модель психопатологии с позиций когнитивно ориентированной психотерапии (А.Бек и А.Эллис)

 26. Психотерапевтические мишени в когнитивной психотерапии Бека и рационально- эмотивной психотерапии Эллиса.

 27. Основные терапевтические процедуры, стратегии и методы в когнитивно-поведенческой психотерапии.

 28. Гуманистическое направление в психотерапии. Феноменологическая модель личности и психопатологии с точки зрения гуманистических психологов.

 29. Концепция невроза с позиций А.Маслоу, клиент-центрированной психотерапии К.Роджерса и логотерапии Франкла.

 30. Психотерапевтический процесс, методы и процедуры, применяющиеся в психотерапии гуманистического направления (примеры)

 31. Основные формы психотерапии: индивидуальная, групповая, семейная.

 32. Основные факторы, обеспечивающие эффективность групповой психотерапии. Показания к групповой психотерапии.

 33. Семейная психотерапия. Основные направления и подходы.

 34. Психотерапия детей и подростков (Показания к психотерапии, основные методы и процедуры, виды психотерапии, применяемые для работы с детьми и подростками, условия эффективности)Викладач: Пономаренко Л.П. 2010р.

Схожі:

Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconПро порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення
Система контролю якості знань студентів передбачає оцінювання засвоєних теоретичних знань та практичних навичок, набутих у процесі...
Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconМетодичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентів
Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік І аудит» усіх форм навчання / Укл....
Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconСистема оцінювання знань з курсу „Релігієзнавство”
Критерії оцінювання знань та умінь студентів під час вивчення курсу „Релігієзнавство”
Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconСистема оцінювання з дисципліни «Внутрішня медицина» знань та вмінь студентів 4-6 курсів медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2012-2013 навчальному році

Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено...
Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconМенеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань
Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconМенеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного І підсумкового контролю знань
Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconMind map як елемент системи оцінювання знань студентів
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів є важливим структурним компонентом педагогічного процесу
Вимоги до опанування дисципліни. Інформація для студентів система оцінювання знань iconПравила участі в р відповіді Європейської комісії Процедури подання, оцінки, відбору та вирішення (статті 15, 16): Чи було передбачене Комісією дистанційне оцінювання?
Система оцінювання rivet була розроблена спеціально для дистанційної оцінки та широко використовувалася на початкових етапах f зверніть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи