Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Скачати 118.88 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Дата04.08.2012
Розмір118.88 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені і. І. Мечникова

Біологічний факультет


ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________

„___”__________2011

Декан біологічного факультету

Заморов В. В.


Програма співбесіди

для іноземних громадян, які у 2011 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком „Біологія”


Затверджено рішенням Вченої ради

біологічного факультету

протокол №6 від 1 березня 2011 р.


Одеса 2011


^ Вступ до біології


Біологія – наука про живу природу. Місце біології в системі природничих наук. Різноманітність живих організмів. Основні царства живої природи.


Рослини


Рослинний світ – складова частина природи, його різноманітність. Ботаніка – наука про рослинний світ. Роль рослин у природі, значення в житті людини, господарстві. Рослини – основне джерело вітамінів.

Поняття про вегетативні та генеративні органи рослини.

Корінь та його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня. Поглинання води і мінеральних речовин. Добрива. Грунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.

Пагін. Брунька – зачатковий пагін, її будова. Бруньки листкові та квіткові, їх будова та розташування на стеблі. Розвиток пагона із бруньки. Ріст стебла в довжину, галуження. Внутрішня будова стебла деревної породи у зв'язку з його функціями.

Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець. Пересування мінеральних та органічних речовин по стеблу.

Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина. Їх будова. Біологічне та народногосподарське значення.

Листок. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі. Особливості мікроскопічної будови листка в зв'язку з його функціями: покривна тканина (шкірка, продихи), основна і провідна тканини листка, випаровування води листками. Видозміни листків. Листопад.

Вегетативне розмноження рослин у природі і рослинництві (видозміненими пагонами, живцями, відводками, поділом кущів, щепленням). Біологічне і народногосподарське значення вегетативного розмноження.

^ Квітка, плід, насінина. Квітка – орган насіннєвого розмноження рослин. Будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одно-, двостатеві. Одно- та дводомні рослини. Суцвіття та їх біологічне значення. Запилення (самозапилення, перехресне запилення). Штучне запилення. Подвійне запліднення у рослин. Утворення насіння і плодів. Типи плодів. Будова і склад насіння (на прикладі одно- і дводольних рослин).

Умови проростання насін­ня. Живлення і ріст проростка. Агротехніка висівання насіння і вирощування рослин. Водні культури.

Значення квітки, насінини та плоду в природі і житті людини.

Поняття про систематику рослин. Поняття про таксономічні категорії: вид, рід, родина, клас, відділ, царство. Рослинні угруповання. Поняття про науку екологію. Екологічні фактори неживої і живої природи.

Основні групи рослин. Покрито­насінні. Особливості будови та життєдіяльності квіткових рослин. Різноманітність. Клас дводольні рослини. Родини: хрестоцвітні (капустяні), розоцвітні, бобові, пасльонові, складноцвітні (айстрові). Клас однодольні рослини. Родини: лілійні, злакові. Характерні ознаки рослин названих родин, їх біологічні особливості та народногосподарське значення.

Голонасінні. Будова і розмно­ження голонасінних (на прикладі сосни). Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.

^ Папороті. Хвощі. Плауни. Будова і розмноження, їх роль в природі і житті людини.

Мохи. Будова і розмноження мохів (на прикладі зозулиного льону). Сфагнум. Утворення торфу.

Водорості. Будова і життєдіяль­ність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрикса) водоростей. Роль водоростей у природі та народному господарстві.

^ Прокаріоти. Бактерії. і синьо­зелені водорості. Будова і життєдіяльність бактерій. Розмноження бактерій. Розповсюдження бактерій в повітрі, грунті, воді, живих організмах. Роль бактерій в природі, медицині, сільському господарстві і промисловості. Хвороботворні бактерії та боротьба з ними.

Гриби. Загальна характеристика грибів. Шапкові гриби, їх будова, живлення, симбіоз з рослинами. Цвільові гриби. Мукор. Пеніцил, його використання для отримання антибіотиків. Дріжджі.

Гриби-паразити, які викли­кають хвороби рослин.

Роль грибів у природі і народному господарстві. Лишайники. Будова. Живлення. Розмноження. Роль лишайників у природі і господарстві.


Тварини


Тваринний світ – складова частина природи. Подібність і відмінність тварин, рослин і грібів; місце тварин у природі.

Систематика тварин (завдання систематики, таксономічні категорії, основні принципи класифікації тварин). Основні систематичні групи тварин.

Основні відмінності тварин від рослин, риси подібності.

^ Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинних, особливості їх будови і життєдіяльності.

Амеба. Пересування, живлення, дихання, виділення. Розмноження. Утворення цисти.

Евглена зелена. Особливості живлення.

Інфузорія-туфелька. Будова, основні процеси життєдіяльності. Подразливість.

Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Гідра. Зовнішня і внутрішня будова. Типи клітин. Променева симетрія. Двошаровість. Нервова система. Живлення. Регенерація. Розмноження.

Різноманітність морських кишково­порожнинних (корали, медузи), їх значення.

^ Плоскі черви Загальна характеристика типу. Особливості будови і життєдіяльності на прикладі планарії білої. Паразитичні плоскі черви. Представники та їх життєві цикли.

^ Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, її будова та життєдіяльність. Цикл розвитку. Розмно­ження.

Пристосованність червів до паразитизму та способи запобігання зараженню.

^ Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня і внутрішня будова та життєдіяльність дощового черв'яка. Регенерація. Розмноження. Роль дощових черв'яків у грунтоутворенні.

Молюски. Загальна характеристика типу. Ставковик великий. Беззубка. Зовнішня та внутрішня їх будова та особливості життєдіяль­ності. Різноманітність молюсків, їх роль у природі та значення в житті людини.

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на класи.

Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності рака річкового. Розмноження.

Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і житте­діяльності павука-хрестовика. Кліщі. Зовнішня будова. Значення в природі і житті людини. Заходи по захисту людини від кліщів.

Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів житте­діяльності комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження. Типи розвитку комах. Основні ряди комах: лускокрилі, твердокрилі, двокрилі, перетинчастокрилі, прямокрилі. Особливості будови та життєдіяльності представників цих рядів комах. Роль і значення комах.

^ Хордові. Загальна характеристика типу. Клас ланцетники. Особливості будови ланцетника.

Риби. Загальна характеристика групи, поділ на класи хрящових і костистих. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови риби на прикладі окуня річкового. Різноманітність риб (акули, осетрові, костисті, кистепері). Розмноження, нерест і розвиток. Міграції. Турбота про потомство. Господарське значення риб.

Земноводні. Характеристика класу, класифікація. Жаба. Особли­вості зовнішньої та внутрішньої будови, процессів життєдіяльності. Розмноження і розвиток. Різноманітність земноводних, їх походження і значення.

Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящірка прудка. Особливості її будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність сучасних плазунів, їх практичне значення. Походження плазунів. Стародавні плазуни: динозаври, звірозубі ящери.

Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба. Поведінка птахів. Турбота про потомство. Пристосованість птахів до сезонних явищ у природі (гніздування, кочівка, перельоти) і різних умов існування. Роль птахів у природі і житті людини. Птахівництво.

Ссавці. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності на прикладі собаки свійської. Різноманітність ссавців. Харак­теристика основних рядів: Першо­звірі, Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижаки, Ластоногі, Китоподібні, Парно- і Непарнокопитні, Примати. Роль ссавців у природі і житті людини. Сільськогосподарські тварини класу ссавців. Велика рогата худоба, вівці, коні, свині.

Етапи розвитку тваринного світу. Ускладнення будови та життєдіяльності хребетних у процесі історичного розвитку тваринного світу. Взаємозв'язок у розвитку тварин і рослин.

Природні угруповання (на прикладі лісу, водойми). Взаємозв'язки в природних угрупованнях. Ланцюги живлення.


^ Людина та її здоров'я


Рівні організації тіла людини: клітина, тканини, органи, системи органів. Поняття про тканини тварин. Види тканин (епітеліальна, м'язова, нервова, сполучна). Організм – єдине ціле. Нервова і гуморальна регуляція діяльності організму.

^ Опорно-рухова систе­ма. Значення систе­ми. Скелет людини: будова і особливості будови в зв’язку з прямоходінням. Типи сполучення кісток. Склад будова і властивості кісток.

М'язи, їх функції. Основні групи м'язів тіла людини. Робота м'язів. Втома. Значення фізичного виховання і праці для правильного формування скелету і розвитку м'язів. Попередження викривлення хребта і розвитку плоскостопості.

^ Кров і кровообіг. Внутрішнє середовище організму (кров, міжклітинна рідина, лімфа) та його відносна сталість. Значення крові і кровообігу. Склад крові, плазма крові. Зсідання крові. Будова і функції еритроцитів і лейкоцитів. Імунітет. Запобіжні щеплення. Переливання крові. Донорство.

^ Органи кровообігу: серце і судини (артерії, капіляри, вени). Серце, його будова і робота. Пульс. Велике і мале кола кровообігу. Рух крові по судинах. Тиск крові. Нервова і гуморальна регуляція діяльності серця і судин. Попередження серцево-судинних хвороб.

Дихання. Значення дихання. Органи дихання; їх будова і функція. Газообмін в легенях і тканинах. Поняття про життєву ємність легень. Гуморальна і нервова регуляція дихання. Гігієна дихання.

Травлення. Значення травлення. Поживні речовини і харчові продукти. Будова і функції органів травлення. Травні ферменти і їх роль у травленні. Роль І.П.Павлова у вивченні функцій органів травлення. Травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Печінка і підшлункова залоза, їх роль у травленні. Поняття про нервово-гуморальну регуляцію шлункового соковиділення. Всмоктування. Гігієна травлення.

^ Обмін речовин і енергії. Значення для організму білків, жирів та вуглеводів, води і мінеральних солей. Вітаміни. Їх роль в обміні речовин. Способи зберігання вітамінів у харчових продуктах. Витрачання енергії. Норми харчування.

Виділення. Значення виділення із організму кінцевих продуктів обміну речовин. Органи сечової системи, їх будова і функції.

^ Шкіра. Будова і функції. Роль у теплорегуляції. Загартування організму. Гігієна шкіри і одягу.

Залози внутрішньої секреції. Значення залоз внутрішньої секреції для росту, розвитку і регуляції функцій організму. Гормони. Внутрішньосекреторна діяльність підшлункової залози, наднирників.

^ Нервова система. Значення нервової системи в регуляції і узгодженості функції організму людини. Будова і функції спинного мозку і відділів головного мозку: довгастого, середнього, проміжного, мозочка. Великі півкулі головного мозку, їх значення. Поняття про вегетативну нервову систему.

^ Органи чуття, їх значення. Будова і функції органу зору, гігієна. Будова і функції органу слуху, гігієна. Аналізатори.

Вища нервова діяльність. Безумовні і умовні рефлекси. Утворення і біологічне значення умовних рефлексів. Поняття про інстинкти. Гальмування умовних рефлексів. Роль І.М. Сєченова і І.П. Павлова у створенні вчення про вищу нервову діяльність, його суть. Свідомість і мислення людини як функції вищих відділів головного мозку. Гігієна фізичної, розумової праці і відпочинку. Сон, його значення.


Біологія


Біологія. Визначення, система біологічних наук про рослини, тварини, гриби, прокаріоти і віруси.

^ Одно- і багатоклітинні організми. Особливості будови клітини одно- і багатоклітинного організму. Тканини (типи і загальна характеристика їх у рослин і тварин). Органи. Рівні організації живої природи: клітинний, організмовий, видовий, біоценотичний, біосферний. Значення біологічної науки для сільського господарства, промисловості, медицини, гігієни, охорони природи.

Загальні уявлення про систематику. Основні систематичні категорії: вид, рід, родина, ряд (порядок), клас, тип (відділ).

^ Віруси, особливості їх будови та життєдіяльності.

Основи цитології. Основні положення клітинноі теорії. Клітина - структурна і функці­ональна одиниця живого. Будова і функції ядра, цитоплазми та її основних органоїдів. Рух цитоплаз­ми, надходження речовин у клітину, її ріст. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів.

Вміст хімічних елементів у клітині. Вода та інші неорганічні речовини, їх роль в процесах життєдіяльності клітини. Органічні речовини: ліпіди, АТФ, біополімери (вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти) їх роль у клітині. Ферменти, їх роль в процесах життєдіяльності. Самоподвоєння ДНК.

Обмін речовин і перетворення енергії – основа життєдіяльності клітини. Енергетичний обмін і його сутність. Значення АТФ в енергетичному обміні. Пластичний обмін. Фотосинтез. Біосинтез білків. Ген та його алельна роль в біосинтезі. Код ДНК. Генотип. Реакції матричного синтезу. Взаємозв'язок процесів пластичного і енергетичного обміну.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Форми поділу клітини та його значення. Інтерфаза. Хромосоми, їх роль, постійність кількості і форми. Генотип як цілісна, історично складена система. Поняття про фенотип.

Статтеве та безстатеве розмно­ження організмів. Статеві клітини. Мейоз. Розвиток яйцеклітини і сперматозої­дів. Перехрест хромосом. Запліднення. Гомозигота, гетерозигота. Генетика статі. Хромосомна теорія спадковості.

Розвиток зародка (на прикладі ланцетника). Постембріональний (прямий і непрямий) розвиток орга­нізму.

^ Еволюційне вчення. Короткі відомості про додарві­нівський період розвитку біології (К.Лінней, Ж.Б.Ламарк.). Основні положення вчення Ч.Дарвіна. Значення теорії еволюції для розвитку природознавства.

Критерії виду. Популяція - одиниця виду і еволюції.

Рушійні сили еволюції: мінливість, спадковість, природний добір. Форми природного добору: рушійний, стабілізуючий.

Штучний добір і форми мінливості, їх роль у виведенні порід домашніх тварин і сортів культурних рослин. Основи селекції. Генетичні основи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Методи селекції: гібридизація, добір. Гетерозис. Поліплоїдія. Типи схрещування. Біотехнологія.

Виникнення пристосувань та їх відносність. Мікро- і макроеволюція. Географічне та екологічне видоутворення. Результати еволюції.

Розвитку органічного світу. Основні етапи еволюції рослин і тварин. Докази історичного розвитку тваринного і рослинного світу: порівняльно-анатомічні, ембріологічні, палеонтологічні.

Поняття про біологічний прогрес і регрес. Ароморфоз, ідіоада­птація, дегенерація - шляхи еволюції (навести приклади).

^ Походження людини. Ч.Дарвін про походження людини, Ф.Енгельс про роль праці в перетворенні стародавніх мавп у людину. Рушійні сили антропогенезу: соціальні і біологічні фактори.

Стародавні, давні та викопні люди сучасного типу. Людські раси, їх походження.

^ Основи екології. Предмет і завдання екології. Екологічні фактори. Діяльність людини як екологічний фактор. Вплив діяльністі людини на видову різноманітність рослин і тварин. Природні угруповання. Комплексний вплив факторів на організм. Обмежувальні фактори. Фотоперіодизм.

Біогеоценоз. Взаємозв'язки популяцій у біогеоценозі. Ланцюги живлен­ня. Правило екологічної піраміди. Саморегуляція. Зміна біогеоценоза. Агроценози. Охорона біогеоценозів.

^ Біосфера і людина. Біосфера та її межі. Біомаса суші та океану, грунту. Жива речовина та її функції в біосфері. Кругообіг речовин і перетворення енергії в біосфері.

Біосфера в період науково-технічного прогресу і здоров'я людини. Проблема охорони природного середовища: захист від забруднення, збереження еталонів і пам'яток природи, видової різноманітності, біогеоценозів, ландшафтів. Червона книга.

^ Основи генетики. Предмет, завдання і методи генетики. Основні закономірності спадковості і мінливості організмів та їх цитологічні основи. Моно- та дигібридне схрещування. Закони спадковості Г. Менделя. Домінантні та рецесивні прояви ознаки. Одноманітність гібрідів першого покоління. Проміжний характер успадкування. Гіпотеза чистоти гамет.Закон розщеплення проявів ознак. Статистич­ний характер явищ розщеплення. Цитологічні основи одноманітності гібрідів першого покоління і розщеплення прояви ознак у другому поколінні. Закон неза­лежного успадкування та його цитологічні основи. Зчеплене успадкування. Пору­шення зчеплення.

Роль генотипу і умов зовнішнього середовища у форму­ванні фенотипу. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.

Мутаційна мінливість. Генні та хромосомні мутації, їх причини. Експериментальне отримання мута­цій. Мутації як матеріал для штучного та природного добору. Закон гомологічних рядів (М.І.Вавилов).

Генетика і теорія еволюції. Генетика популяцій.

Значення генетики для розвитку медицини, селекції, охорони природи, вчення про еволюцію.


Затверджено рішенням Вченої ради

біологічного факультету

протокол №6 від 1 березня 2011 р.


Одеса 2011Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу основи економічної психології
Вісковатова Т. П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль)
Керівник від геолого-географічного факультету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconІнформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: > Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Міністерство освіти І науки молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи