І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення icon

І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Скачати 66.71 Kb.
НазваІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
І.І. Мечникова<> <> Економіко-правовий факультет<><><>ЗАТВЕРДЖЕ
Дата04.08.2012
Розмір66.71 Kb.
ТипРішення


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Економіко-правовий факультет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням вченої ради

економіко-правового факультету

від « 11 » березня 2011р.

Протокол №______

М.П.


Голова ВР ЕПФ________Труба В.І.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2011р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямком «право», спеціальність 7.03040101 «право».


Одеса - 2011

^ ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2011р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямком «право», спеціальність «право» з теорії держави та права


 1. Що таке теорія взагалі і теорія права і держави зокрема.

 2. Історія та передумови виникнення теорії права і держави.

 3. Місце теорії права і держави в системі наук, які вивчають право і державу.

 4. Структура теорії права і держави. Загальна і спеціальна теорія права і держави.

 5. Теорія права і держави як наука та як навчальна дисципліна.

 6. Функції теорії права і держави.

 7. Деідеологізація наукового знання - основна задача теорії права і держави на сучасному етапі.

 8. Метод - його поняття, значення та вимоги до нього.

 9. Методика. Фактори, які впливають на пізнавальну ситуацію.

 10. Поняття методологічного принципу. Співвідношення між методологічними принципами і методами в юридичному пізнанні.

 11. Принцип і метод історизма.

 12. Принцип і метод системно - функціонального аналізу.

 13. Принцип суб'єктивності (партійності).

 14. Конкретно - соціологічний метод.

 15. Формально - логічний метод.

 16. Класифікація методів юридичного пізнання.

 17. Поняття соціальних норм. Соціальні і технічні норми.

 18. Поняття права. Ознаки, які відрізняють його від інших суспільних норм.

 19. Деідеологізація наукового знання - основна задача теорії права і держави на сучасному етапі.

 20. Функції права. Принципи права.

 21. Право розуміння. Нормативне (позитивне) та натуральне право. Концепція вузького та широкого праворозуміння.

 22. Поняття правового регулювання.

 23. Поняття держави. Ознаки, які відрізняють її від інших існуючих в суспільстві організацій.

 24. Функції держави.

 25. Основні сучасні концепції держави.

 26. Теологічна теорія походження держави і права.

 27. Патріархальна теорія походження держави і права.

 28. Класова теорія походження держави та права.

 29. Типологія права та держави (формаційний та цивілізаційиий підходи).

 30. Чинники, які визначають сутність, зміст і форму права та держави.

 31. Поняття форми права. Внутрішня й зовнішня форми права.

 32. Поняття форми держави.

 33. Проблема внутрішньої та зовнішньої форми держави.

 34. Форми державного устрою як складова форма держави: поняття та види.

 35. Форми правління: поняття та види.

 36. Загальна характеристика політичної системи суспільства.

 37. Структура політичної системи (політичні і правові норми, політична діяльність, політична структура, політична свідомість і політична культура).

 38. Політична система суспільства і держава.

 39. Розвиток політичної системи суспільства.

 40. Поняття влади. Влада державна і влада політична: проблеми співвідношення.

 41. Типологія політичних систем.

 42. Поняття механізму держави. Його структура та принципи організації і діяльності.

 43. Апарат держави. Його відмінність від механізму держави.

 44. Орган держави: поняття, ознаки, види.

 45. Посадова особа.

 46. Класифікація державних органів.

 47. Поняття норми права її ознаки.

 48. Формальна визначеність норми права, загальна обов'язковість, системність і неодноразовість дії.

 49. Структура норми права. Гіпотеза, диспозиція, санкція.

 50. Система права.

 51. Система права і правова система.

 52. Способи викладення правових норм в актах держави.

 53. Норма права і стаття нормативно - правового акту. Види і класифікація норм права. Локальні норми права і вимоги до них.

 54. Види нормативно - правових актів. Закон як акт вищого законодавчого органу. Укази президента, акти уряду, акти міністрів і керівників інших відомств.

 55. Поняття форми (джерела) права. Види джерел права.

 56. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної думки.

 57. Класифікація правових систем світу.

 58. Романо-германська правова система.

 59. Англосаксонська правова система.

 60. Мусульманське право.

 61. Соціалістична правова система.

 62. Система звичаєвого права.

 63. Поняття правоутворення. Юридичний мотив.

 64. Загальна характеристика правотворчості. Основні принципи правотворчості.

 65. Концепція законопроекту.

 66. Види правотворчості. Правотворчі органи. Право на правотворчість.

 67. Законодавча діяльність. Стадії законодавчого процесу.

 68. Законодавча ініціатива. Суб’єкти законодавчої ініціативи.

 69. Система права і система законодавства, їх співвідношення.

 70. Систематизація законодавства як особливий вид правотворчості.

 71. Мета систематизації законодавчих актів.

 72. Види систематизації законодавчих актів.

 73. Правові відносини як особлива форма суспільних відносин.

 74. Склад (елементи) правостосунків.

 75. Суб'єкти правостосунків. Правосуб'єктність: правоздатність і дієздатність, Деліктоздатність суб'єктів права.

 76. Характеристика суб'єктів права. Громадянин, посадова особа, державний орган, суспільна організація, держава як суб'єкт права. Юридичні особи.

 77. Об'єкти правостосунків і їх характеристика.

 78. Зміст правостосунків. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок.

 79. Поняття та необхідність тлумачення права. З'ясування і роз'яснення змісту правових норм.

 80. Суб'єкти тлумачення. Види тлумачення правових норм по суб'єктах.

 81. Засоби тлумачення права: мовний (граматичний, філологічний), логічний, систематичний, історичний, спеціально-юридичний та інші.

 82. Тлумачення права за об'ємом. Поширене, буквальне (адекватне) і обмежене тлумачення.

 83. Акти тлумачення права: поняття і види.

 84. Поняття правомірної поведінки, її соціальна і юридична характеристика.

 85. Поняття правопорушення. Основні ознаки правопорушення.

 86. Поняття і основні ознаки юридичної відповідальності.

 87. Види юридичної відповідальності.

 88. Ретроспективна і проспективна юридична відповідальність.

 89. Виникнення і розвиток ідей правової держави.

 90. Основні ознаки правової держави.

 91. Громадянське суспільство як необхідний елемент правової держави.

 92. Україна на шляху побудови правової держави. Проблеми та їх вирішення.

 93. Поняття прав і свобод людини, їх система.

 94. Формальній характер прав і свобод особистості та фактичне порушення прав і свобод особистості в тоталітарній державі.

 95. Форми порушення прав і свобод особистості: репресії, заборона професій, привілеї, інші форми.

 96. Реалізація права: поняття, форми, методи. Дотримування, виконання, використання права.

 97. Застосування права як особлива форма її реалізації.

 98. Суб'єкти застосування права. Стадії процесу застосування права.

 99. Прогалини в праві та способи їх усунення в практиці правозастосування.

 100. Аналогія закону і аналогія права.

 101. Юридичні колізії та способи їх розв'язання.

 102. Поняття і структура правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія.

 103. Функції правосвідомості: пізнавальна, оціночна та регулятивна.

 104. Правова культура: структура, елементи, функції, сфери і форми дії.

 105. Правове виховання. Значення правової культури в формуванні правової держави, сучасного юриста.

 106. Поняття та вимоги законності. Основні принципи законності.

 107. Гарантії законності.

 108. Режим законності.


Декан економіко-правового Труба В.І.

факультетуСхожі:

І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямком «право»,...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» в галузі знань...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» в галузі знань...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в галузі знань...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconМаріупольський державний гуманітарний університет економіко правовий факультет інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Економіко-правовий факультет, кафедра міжнародної економіки Маріупольського державного гуманітарного університету запрошує Вас взяти...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи