І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення icon

І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Скачати 131.08 Kb.
НазваІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
І.І. Мечникова<> <> Економіко-правовий факультет<><><>ЗАТВЕРДЖЕ
Дата04.08.2012
Розмір131.08 Kb.
ТипРішення


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Економіко-правовий факультет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням вченої ради

економіко-правового факультету

від « 11 » березня 2011р.

Протокол №______

М.П.


Голова ВР ЕПФ________Труба В.І.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2011р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямком «право», спеціальність 8.03040101 «право».


Одеса - 2011

^ ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2011р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямком «право», спеціальність «право» з цивільного права 1. Поняття, предмет і метод цивільного права як галузі права.

 2. Система цивільного права як галузі права.

 3. Поняття, система та принципи цивільного законодавства.

 4. Поняття, структура та класифікація цивільних правовідносин.

 5. Поняття та класифікація юридичних фактів. Юридичний склад.

 6. Поняття, принципи, способи та межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом.

 7. Порядок, способи та загальна характеристика захисту цивільних прав.

 8. Поняття, основні риси та зміст правоздатності фізичних осіб.

 9. Поняття, зміст та види дієздатності фізичних осіб.

 10. Безвісна відсутність. Оголошення особи померлою.

 11. Опіка та піклування як спосіб забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів фізичних осіб.

 12. Поняття, ознаки та види юридичних осіб.

 13. Поняття, зміст і загальна характеристика правосуб’єктності юридичних осіб.

 14. Виникнення та припинення юридичних осіб.

 15. Філії та представництва юридичних осіб.

 16. Поняття та види господарських товариств.

 17. Держава та територіальні громади як суб’єкти цивільного права.

 18. Поняття та загальна класифікація об’єктів цивільних прав.

 19. Поняття та класифікація речей як об’єктів цивільних прав.

 20. Поняття та види цінних паперів.

 21. Особисті немайнові права фізичної особи відповідно до ЦК України.

 22. Поняття та види правочинів у цивільному праві.

 23. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочинів.

 24. Поняття та види представництва у цивільному праві.

 25. Поняття, зміст, форма та види довіреності. Припинення представництва за довіреністю.

 26. Поняття, значення та види строків (термінів) у цивільному праві. Строки позовної давності.

 27. Поняття та зміст права власності.

 28. Суб’єкти та форми права власності в Україні.

 29. Право приватної власності фізичних осіб.

 30. Поняття та види права спільної власності.

 31. Право власності на землю (земельну ділянку).

 32. Підстави виникнення та припинення права власності.

 33. Особливості набуття права власності за набувальною давністю.

 34. Поняття та підстави спадкування. Основні поняття спадкового права.

 35. Прийняття та відмова від спадщини. Оформлення прав на спадщину.

 36. Поняття, суттєві умови та загальна характеристика спадкового договору.

 37. Цивільно-правові засоби захисту права власності.

 38. Поняття та види речових прав на чуже майно.

 39. Поняття та об’єкти права інтелектуальної власності.

 40. Поняття, зміст і підстави виникнення правовідносин інтелектуальної власності.

 41. Поняття, об’єкти та загальна характеристика авторського права України.

 42. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 43. Виключні права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників.

 44. Здійснення та цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності.

 45. Поняття та підстави виникнення зобов’язань.

 46. Загальна характеристика елементів зобов’язання. Заміна суб’єктів зобов’язання.

 47. Поняття та принципи виконання зобов’язань.

 48. Поняття та види способів забезпечення виконання зобов’язання.

 49. Поняття, предмет і види застави як способу забезпечення виконання зобов’язання.

 50. Поняття, предмет, форми та види неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язання.

 51. Підстави припинення зобов’язань.

 52. Поняття, характерні ознаки та види цивільно-правової відповідальності.

 53. Підстави та форми цивільно-правової відповідальності.

 54. Поняття, характерні ознаки, зміст і форма договору.

 55. Договірні типи та види цивільно-правових договорів.

 56. Поняття, загальна характеристика та види договору купівлі-продажу.

 57. Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика опціонів, форвардних і ф’ючерсних контрактів.

 58. Цивільно-правовий захист прав споживачів товарів (робіт, послуг).

 59. Поняття та загальна характеристика алеаторних (ризикових) договорів.

 60. Загальна характеристика договору ренти. Особливості безстрокової ренти.

 61. Поняття, загальна характеристика та види договору найму (оренди).

 62. Поняття, загальна характеристика та особливості правового регулювання договору найму (оренди) житла.

 63. Поняття, загальна характеристика та види договору підряду.

 64. Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду.

 65. Поняття, загальна характеристика та види договору про надання послуг.

 66. Поняття та види транспортних зобов’язань.

 67. Поняття, правова природа та загальна характеристика договору перевезення вантажу.

 68. Договір чартеру (фрахтування).

 69. Особливості правового регулювання морських перевезень.

 70. Поняття та загальна характеристика договору зберігання. Види зберігання.

 71. Поняття та загальна характеристика договору складського зберігання. Складські документи.

 72. Поняття та загальна характеристика договору доручення.

 73. Поняття та загальна характеристика договору комісії.

 74. Поняття, види та форми страхування. Основні страхові поняття.

 75. Поняття та загальна характеристика договору страхування.

 76. Поняття та загальна характеристика договору управління майном.

 77. Поняття та загальна характеристика кредитного договору.

 78. Поняття та правова природа розрахункових правовідносин.

 79. Види рахунків за законодавством України. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

 80. Способи та форми безготівкових розрахунків.

 81. Поняття та загальна характеристика договору факторингу.

 82. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

 83. Поняття та загальна характеристика ліцензійного договору. Винагорода (плата) за використання об’єкту права інтелектуальної власності.

 84. Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії.

 85. Поняття та загальна характеристика договору про спільну діяльність. Договір простого товариства.

 86. Поняття та підстави виникнення недоговірних зобов’язань.

 87. Поняття, характерні риси та загальна характеристика зобов’язань, що виникають внаслідок завдання шкоди. Генеральний і спеціальні делікти.

 88. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.

 89. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.

 90. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

 91. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

 92. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

 93. Поняття, предмет і метод сімейного права як галузі права.

 94. Поняття та види сімейних правовідносин.

 95. Поняття, умови та порядок укладання шлюбу.

 96. Підстави, порядок і правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

 97. Загальна характеристика особистих немайнових і майнових правовідносин подружжя.

 98. Правовий режим майна подружжя. Шлюбний контракт.

 99. Підстави та правові наслідки припинення шлюбу.

 100. Підстави виникнення та загальна характеристика правовідносин між батьками та дітьми.

 101. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав.

 102. Правове регулювання аліментних зобов’язань за Сімейним кодексом України.

 103. Поняття, умови, порядок і правові наслідки усиновлення (удочеріння).

 104. Визнання усиновлення (удочеріння) недійсним і скасування усиновлення (удочеріння).

 105. Опіка та піклування над дітьми. Патронат.^ ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2011р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямком «право», спеціальність «право» з кримінального права.


 1. Поняття обєкту злочину.

 2. Поняття вини, її форми та види.

 3. Добровільна відмова від скоєння злочину. Його відмінність від замаху на скоєння злочину.

 4. Поняття співучасті та види співучасників.

 5. Поняття субєкту злочину.

 6. Поняття предмету злочину.

 7. Поняття злочину за кримінальним правом, його ознаки.

 8. Необхідна оборона в кримінальному праві (ст. 36 КК) та її відміна від крайньої необхідності (ст. 39 КК).

 9. Субєктивна сторона злочину.

 10. Диспозиції та санкції кримінально-правової норми та їх види.

 11. Поняття і види замаху на злочин.

 12. Множинність злочинів та її види.

 13. Позбавлення волі як вид кримінального покарання.

 14. Готування до злочину.

 15. Обєктивна сторона злочину та її ознаки.

 16. Форми співучасті.

 17. Поняття складу злочину та його значення для кваліфікації.

 18. Дія кримінального закону в просторі.

 19. Призначення покарання за кількома вироками.

 20. Призначення покарання за сукупністью злочинів.

 21. Умови кримінальної відповідальності.

 22. Ексцес виконавець.

 23. Давність та її види.

 24. Поняття та ознаки причетності до злочину.

 25. Погашення судимості.

 26. Поняття та значення спеціального субєкту.

 27. Зняття судимості.

 28. Поняття неосудності.

 29. Амністія та помилування.

 30. Мета покарання за кримінальним правом.

 31. Система і види покарання.

 32. Тлумачення кримінальних законів та їх види.

 33. Змішана форма вини.

 34. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів (ст. 35 КК).

 35. Поняття і значення кваліфікації злочинів. Соціальне та правове значення кваліфікації.

 36. Момент закінчення розкрадання.

 37. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК). Аналіз складу злочину.

 38. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Ознаки, покладені в основу будування системи Особливої частини.

 39. Крадіжка (ст. 185 КК). Аналіз складу злочину.

 40. Приховування злочину (ст. 396 КК). Аналіз складу злочину.

 41. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). Аналіз складу злочину.

 42. Розбій (ст. 187 КК). Аналіз складу злочину.

 43. Хабарництво (ст. ст. 368-390 КК). Аналіз складу злочину.

 44. Державна зрада (ст. 111 КК). Форми цього злочину. Відмінність цього злочину від суміжних складів.

 45. Шахрайство (ст. 190 КК). Аналіз складу злочину.

 46. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

 47. Види кримінально-правових норм в кримінальному законодавстві України.

 48. Вимагання (ст. 189 КК). Аналіз складу злочину.

 49. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у звязку з їх діяльністю, повязаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК). Аналіз складу злочину.

 50. Характеристика обєктивних та субєктивних ознак складу: масові заворушення (ст. 294 КК). Їх відмінність від групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК).

 51. Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК). Відмінність цього складу від посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443 КК).

 52. Розкрадання шляхом привласнення, розтрати чи зловживання службовим становищем (ст. 191 КК). Аналіз складу злочину.

 53. Характеристика видів вбивств при помякшуючих обставинах (ст. ст. 116, 117, 118 КК).

 54. Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ст. 110 КК). Аналіз складу злочину.

 55. Загальна характеристика кваліфікуючих ознак розкрадання.

 56. Загальна характеристика злочинів в сфері господарчої діяльності.

 57. Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК).

 58. Диверсія (ст. 113 КК). Аналіз складу злочину.

 59. Корисні посягання дна власність без ознак розкрадання. Відмінність цих злочинів від розкрадання.

 60. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 115 КК).

 61. Найманство (ст. 447 КК). Відмінність цього злочину від суміжних злочинів.

 62. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Відмінність цих злочинів від інших злочинів, в яких в якості потерпілого може виступати фізична особа.

 63. Види умисних вбивств за кримінальним законодавством.

 64. Поняття та ознаки вбивства.

 65. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві (ст. 342 КК). Аналіз складу злочину.

 66. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії (ст. 161 КК). Аналіз складу злочину.

 67. Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права.

 68. Розбій (ст. 187 КК) і його відмінність від вимагання (ст. 189 КК).

 69. Контрабанда (ст. 201 КК). Відмінність цього злочину від контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів (ст. 305 КК).

 70. Загальна характеристика некорисних злочинів проти власності.

 71. Поняття злочинів в сфері господарчої діяльності. Їх відмінність від розкрадань.

 72. Злочини проти основ національної безпеки України. Загальна характеристика складів злочинів.

 73. Бандитизм (ст. 257 КК). Аналіз складу злочину.

 74. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоровя особи.

 75. Хуліганство (ст. 296 КК) та його відмінність від злочинів проти особи.

 76. Порушення правил безпеки руху і експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ст. 276 КК). Аналіз складу злочину.

 77. Порушення правил порядку заняття господарською чи банківською діяльністю (ст. 202 КК). Аналіз складу злочину.

 78. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи і недоторканості особи.

 79. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що потягло смерть потерпілого (ст. 121 КК) та його відмінність від вбивства.

 80. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

 81. Загальна характеристика злочинів, що становлять у небезпеку життя та здоровя.

 82. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК). Аналіз складу злочину.

 83. Злочини в бюджетній сфері (ст. ст. 210, 211 КК). Аналіз складів злочинів.

 84. Незаконне проведення аборту (ст. 134 КК). Аналіз складу злочину.

 85. Загальна характеристика злочину: втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК).

 86. Загальна характеристика злочинів проти власності.

 87. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК). Аналіз складу злочину.

 88. Поняття і види посадових осіб за кримінальним законодавством.

 89. Поняття та ознаки предмету розкрадання.

 90. Терористичний акт (ст. 258 КК). Аналіз складу злочину.

 91. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК). Аналіз складу злочину.

 92. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва.

 93. Загальна характеристика злочинів в сфері використання ЕОМ та компютерних систем.

 94. Загальна характеристика злочинів проти встановленого порядку несення військової служби.

 95. Загальне поняття та ознаки розкрадання.

 96. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

 97. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності.

 98. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК). Аналіз складу злочину.

 99. Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК).

 100. Вбивство з необережності (ст. 119 КК). Аналіз складу злочину.

 101. Загальна характеристика злочинів проти довкілля.

 102. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки.

 103. Загальна характеристика злочинів в сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

 104. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та обєднань громадян.

 105. Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК). Аналіз складу злочину.

 106. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя.

 107. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК).

 108. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності.

 109. Поняття і система Особливої частини кримінального права.

 110. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 198 КК). Аналіз складу злочину.

 111. Умисне вбивство матірю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК). Аналіз складу злочину.

 112. Посягання на територіальну цілісність України. Аналіз складу злочину.

 113. Створення злочинної організації (ст. 255 КК). Аналіз складу злочину.

 114. Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав громадян.

 115. Перешкоджання здійсненню виборчого права (ст. 157 КК). Аналіз складу злочину.

 116. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів (ст. 158 КК). Аналіз складу злочину.

 117. Порушення таємниці голосування (ст. 159 КК). Аналіз складу злочину.

 118. Загальна характеристика злочинів проти здоровя.

 119. Надруга над державними символами (ст. 338 КК). Аналіз складу злочину.

 120. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, добутого злочинним шляхом. Аналіз складу злочину.

 121. Ухилення від сплати податків (ст. 212 КК). Аналіз складу злочину.

 122. Торгівля людьми (ст. 149 КК). Аналіз складу злочину.Декан економіко-правового Труба В.І.

факультету


Схожі:

І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямком...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» в галузі знань...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» в галузі знань...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в галузі знань...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconМаріупольський державний гуманітарний університет економіко правовий факультет інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Економіко-правовий факультет, кафедра міжнародної економіки Маріупольського державного гуманітарного університету запрошує Вас взяти...
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Економіко-правовий факультет затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи