Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити icon

Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити
Скачати 41.94 Kb.
НазваЗвіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити
Дата12.11.2012
Розмір41.94 Kb.
ТипЗвітМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З«_____»___________ 2011 р. м. Чернівці № __________


Про проведення підсумкової наукової конференції

професорсько-викладацького складу БДМУ


Для покращення висвітлення підсумкових результатів НДР кафедр університету


Н а к а з у ю:


1. Призначити відповідальним за організацію та проведення щорічної підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Буковинського державного медичного університету відповідального за проведення наукових форумів у БДМУ, доцента Безрука Володимира Володимировича.

2. Щорічно кафедрами в науковий відділ подавати інформацію (п. 15 «Звіт про наукову діяльність кафедр»):


п/п

Науковий

ступінь

П.І.П.

Назва

доповіді

Секція в якій

бажаєте

виступити

3. До п. 15 «Звіт про наукову діяльність кафедр» подавати: тези виступів, які будуть включені у збірник матеріалів щорічної підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ та презентація виступу у форматі PowerPoint (правила оформлення – див. додаток 1).

4. Для підготовки секційних, пленарного засідань та збірника матеріалів щорічної підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ створити редакційну колегію (додаток 2).

5. Редакційній колегії провести відбір поданих наукових матеріалів щодо включення їх у збірник матеріалів щорічної підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ.

6. Редакційній колегії за результатами підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ визначити найкращі наукові роботи у розділах: «Досягнення у галузі фундаментальної медицини», «Досягнення у клінічній медицині» та «Перспективний науковий напрямок».

7. Провідному спеціалісту сектору моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення БДМУ Мельничуку О.М. забезпечити інформаційну підтримку та висвітлення доповідей виступів і матеріалів підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ на офіційному сайті університету.

8. Призначити начальника редакційно-видавничого відділу БДМУ Сулятицького Т.В. відповідальним за друк збірника підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ.

9. Контроль за виконання покласти на проректора з наукової роботи, професора Іващука О.І..


^ Ректор Т.М.Бойчук


Виконавець:

Фахівець І категорії

Доманчук Т.І.

Погоджено:

Проректор з наукової роботи,

проф. Іващук О.І.

Юрисконсульт

Гордей В.С.


Гурікова 55-17-39

Додаток 1.

^

Участь у підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ та публікації.


1. До п. 15 «Звіт про наукову діяльність кафедр» додаються тези виступів співробітників кафедр, аспірантів, магістрантів та клінічних ординаторів.

^ Правила оформлення тез. Тези приймаються на одній з трьох мов (українська, російська, англійська) обсягом до 2-х сторінок комп’ютерного тексту формату А4, поля всі по 2 см, шрифт – Times New Roman 14, інтервал 1,0. Прізвища, Ім’я та по батькові усіх авторів. Назва роботи друкується заголовними буквами. Подаються назви кафедри, установи. Якщо автори тез працюють на різних кафедрах, необхідно вказати всі назви, відмічаючи їх символом “*”. Електронну версію слід надавати у форматі “Word” на СD. Текст повинен повністю відповідати друкованій копії і бути названий за прізвищем першого автора латинськими літерами, наприклад ivanyuk.doc. Матеріали направлені без урахування вказаних правил, не будуть розглядатися.

Приклад оформлення тез:

Іванюк І. І.

^ РОЛЬ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ У РОЗВИТКУ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ

Кафедра пропедевтики дитячих хвороб

Буковинський державний медичний університет

< текст тез >


2. До п. 15 «Звіт про наукову діяльність кафедр» додаються презентації виступів співробітників кафедр, аспірантів, магістрантів та клінічних ординаторів.

^ Правила оформлення презентації. Презентації виступів співробітників приймаються у форматі PowerPoint (*.ppt) об’ємом не більше 10 слайдів.

Файл презентації у форматі PowerPoint має бути переведено у формат *.pdf. та названий за прізвищем першого автора латинськими літерами, наприклад ivanyuk. pdf.

Додаток 2.


Редакційна колегія збірника матеріалів щорічної підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Буковинського державного медичного університету:

^ Голова: проректор з наукової роботи Буковинського державного медичного університету, професор Іващук О.І..

Заступник: відповідальний за проведення наукових форумів у Буковинському державному медичному університеті, доцент Безрук В.В.

^ Відповідальний секретар: д.мед.н. Тодоріко Л.Д.

Члени редакційної колегії:

чл.-кор. АПН України, професор Пішак В.П.

професор Ткачук С.С. – відповідальна за теоретичні дисципліни

професор Федів О.І.

професор Тащук В.К.

професор Полянський І.Ю. – відповідальний за клінічні дисципліни

професор Дейнека С.Є.

професор Колоскова О.К.

професор Андрієць О.А.

професор Коновчук В.М.

професор Боднар Б.М.

професор Сенютович Р.В.

професор Денисенко О.І.

професор Давиденко І.С.

професор Заморський І.I.

професор Шаплавський М.В.

д.мед.н. Федонюк Л.Я.

д.мед.н. Слободян О.М.

Схожі:

Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2008 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 201 3 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2009 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми
Кількість виконавців(з них штатних співробітників та сумісників, докторів, кандидатів, аспірантів, студентів)
Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconНазва доповіді прізвище, ім’я, посада, науковий ступінь

Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconНазва доповіді прізвище, ім’я, посада, науковий ступінь, e-mail

Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconЗвіт про підвищення кваліфікації (стажування) Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь Вчене звання Посада Кафедра
Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення кваліфікації (стажування)
Звіт про наукову діяльність кафедр : № п/п Науковий ступінь П.І. П. Назва доповіді Секція в якій бажаєте виступити iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи