Науково-практична конференція з міжнародною участю icon

Науково-практична конференція з міжнародною участю
Скачати 121.37 Kb.
НазваНауково-практична конференція з міжнародною участю
Дата28.07.2012
Розмір121.37 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР


Науково-практична конференція з міжнародною участю

Злоякісні пухлини голови та шиї. Сучасні методи реабілітації”
Інформаційний лист № 2


Вельмишановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю “ Злоякісні пухлини голови та шиї. Сучасні методи реабілітації ”, яка внесена як офіційний додатковий захід до галузевого реєстру з’їздів, конференцій на 2012 рік (інформаційний лист № 10/к/2012) Конференція відбудеться 01-02 листопада 2012 року в м. Чернівці на базі Буковинського державного медичного університету

До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані фахівці різного профілю, які займаються проблемами медичної реабілітації злоякісних пухлин голови та шиї, у тому числі питаннями клініки, епідеміології, діагностики, патоморфології, лікування та профілактики онкологічних захворювань.

^ Наукова програма конференції присвячена таким проблемам:

 1. Онкологія щелепно-лицевої ділянки, проблеми, досягнення.

 2. Актуальні питання діагностики, епідеміології, канцерогенезу та профілактики злоякісних пухлин голови та шиї.

 3. Клінічна онкологія голови та шиї, патоморфологічні особливості та імунологія пухлин щелепно-лицевої ділянки.

 4. Лікування злоякісних новоутворень щелепно-лицевої ділянки: нові технології, біотерапія, фармакотерапія. Проблеми протезування хворих зі злоякісними новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки. Реабілітація хворих на злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки.

 5. Нові технології в онкології. Нове в діагностиці та скринінгу раку, моніторінг злоякісних пухлин різних локалізацій.

Під час роботи конференції відбудеться засідання Проблемної комісії «Онкологія» МОЗ та НАМН України та завідувачів кафедр онкології ВНМЗ.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції (форми участі: усна доповідь, стендова доповідь з публікацією статей, тільки публікація статті, вільний слухач) просимо надсилати документи на адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною картою учасника.

Мова конференції: українська, російська, англійська

Регламент доповідей: усна доповідь – до 15 хв.; презентація стенду – до 5 хв.; виступ в обговоренні – до 5 хв. Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором, кодоскопом.

Статті будуть опубліковані у фаховому журналі «Буковинський медичний вісник».

^ Вартість публікації статті – 30 гривень за одну сторінку.

Повнотекстова версія матеріалів конференції буде представлена на сайті www.bsmu.edu.ua.

Два примірника статей (один з двох надісланих примірників візується керівником), реєстраційна картка учасника конференції, акт біомедичної експертизи, акт експертної комісії про відсутність інформації, що становить державну таємницю, направлення установи, CD-диск з електронною версією рукопису у форматі *.rtf, а також збереженими окремими файлами ілюстраціями, квитанцію про сплату публікації слід надсилати до 04 червня 2012 року за адресою:

Буковинський державний медичний університет

^ Кафедра терапевтичної та ортопедичної стоматології

вул. М.Вовчка, 2

м. Чернівці, 58001, Україна

Статті, ілюстрації та реєстраційна картка учасника конференції обов’язково дублюються електронною поштою на адресу кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології dentistry_ther@bsmu.edu.ua


Адреса для переведення плати за публікацію поштовим переказом (з поміткою «за публікацію статей):

^ Редакція журналу

"Буковинський медичний вісник"

Буковинський державний медичний університет

пл. Театральна, 2. м. Чернівці, 58002

Просимо до 01 квітня 2012 року підтвердити свою участь, до 30 вересня – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

^ Телефони для довідок, e-mail:

(050) 196-93-00 (моб.), aleksandr.belikov.1961@mail.ru – професор Бєліков Олександр Борисович (програма конференції);

(050) 666-24-91 (моб.), ivashchuk@bsmu.edu.ua – професор Іващук Олександр Іванович (програма конференції)

(050) 602-09-96 (моб.), karavansolo@ukr.net – асистент Караван Ярослав Романович (відповідальний за транспорт, оформлення білетів);

(050) 914-10-17 (моб.), lev@yes.net.ua – доцент Левандовський Роман Адамович (плата за публікацію).


Реєстраційна карта учасника

 1. Назва доповіді.

 2. Номер рубрики (за переліком питань наукової програми конференції – див. вище).

 3. Прізвище, ім’я, по батькові, е-mail (обов’язково!), мобільний телефон (обов’язково!) контактної особи.

 4. Форма участі (доповідь+стаття, стендова доповідь+стаття, тільки публікація статті).

 5. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання доповідача та супроводжуючих осіб, що мають прибути на конференцію.

 6. Місце роботи або навчання (повна назва організації).

 7. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення.

 8. Номер квитанції про оплату, сума і дата оплати.

Оргкомітет листується виключно через e-mail.


Вимоги до оформлення рукописів, що направляються
ДО журналу “Буковинський медичний вісник”


Редакція журналу “Буковинський медичний вісник” приймає до друку рукописи, що оформлені з урахуванням “Єдиних вимог до рукописів, представлених у біомедичні журнали”, складених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (жовтень, 2007 р.) які ґрунтуються на сучасних підходах доказової медицини.

У журналі “Буковинський медичний вісник” публікуються статті з клінічної та експериментальної медицини, що містять нові дані. Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи описані в статтях, представлені чи прийняті для опублікування в інших виданнях, як вітчизняних , так і зарубіжних.

При направленні статті до редакції необхідно керуватися наступними правилами:

Стаття має бути надрукована через 1,5 інтервала на листі формату А4 (210 Х 297 мм) у двох примірниках. Розміри полів: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 1,5 мм. При наборі на комп’ютері використовується шрифт Times New Roman Cyr розміром 14 пунктів, чорного кольору, вирівнювання по ширині. Перший рядок абзацу – відступ на 15 мм. Електронна версія подається на 3,5 дюймовій дискеті (або диску CD-R/CD-RW). Редакція переконливо просить перевіряти електронну версію статті на наявність комп'ютерних вірусів.

Стаття візується керівником установи, до неї додається супровідний лист на бланку закладу, який направляє статтю, акт експертизи чи висновок експертної комісії, заключення про проведення біоетичної експертизи. На останній сторінці тексту повинні бути власноручні підписи всіх авторів, прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса, номери телефонів (службовий, мобільний, домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися.

Статтю викладати за наступною схемою:

УДК

Ініціали та прізище автора (авторів)

^ НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)

Найменування кафедри, відділу або лабораторії (посада, ініціали і прізвище керівника), назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа). У тому випадку, якщо автори статті працюють у різних установах, необхідно з допомогою міток співвіднести кожного автора з його установою.

Резюме. Текст – мовою оригіналу статті.

Ключові слова: текст (не більше 5 слів) – мовою оригіналу статті.

^ Вступ. Текст.

Мета дослідження. Текст.

Матеріал і методи. Текст.

Результати дослідження та їх обговорення. Текст.

Висновки (висновок). Текст.

Перспективи подальших досліджень. Текст.

Література

^ НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)

Ініціали та прізище автора(ів) (англійською мовою)

Abstract. Резюме (англійською мовою).

Key words: ключові слова (англійською мовою).

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (англійською мовою).

^ НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ)

Ініціали та прізище автора(ів) (російською мовою)

Резюме (російською мовою).

Ключевые слова: (російською мовою).

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (російською мовою).

Якщо текст статті набраний російською мовою – резюме на українській та англійській, якщо англійською – резюме на українській та російській мовах. Тексти резюме мають бути автентичними.

Обсяг оригінальної роботи не повинен перевищувати 9 с. машинописного тексту, заміток з практики – 3 с., лекцій – 10 с., огляду літератури – 20 с., рецензій та хроніки – 3 с.

У тексті статті не потрібно повторювати дані таблиць. Для набору тексту використовувати текстовий редактор Word 97/2000/ХР/2003. Набирати шрифтом Times New Roman Cyr (14) з міжрядковим інтервалом 1.5. Для формул використовувати вбудований у Word для Windows редактор формул. На диску/дискеті текст записувати окремим файлом під іменем «прізвище першого автора cmammi.doc».

Для набору таблиць використовувати текстовий редактор Word 97/2000/ХР/2003. Потрібно слідкувати за шириною таблиці (книжковий формат – 16 см, альбомний формат – 22см). Для заповнення таблиці користуватися кеглем 10. На диску/дискеті таблиці представити окремим файлом під іменем

tabl.doc. Вони повинні бути компактними, мати номер (якщо таблиць 2 і більше), назву. ^ Скорочення в назві таблиць не дозволяються. Цифровий матеріал подається із статистичною обробкою. Зазначається кількість досліджених об’єктів у кожній групі, одиниці вимірювання. Фототаблиці не приймаються.

Особливу увагу необхідно звернути на скорочення. Загальноприйняті абревіатури (ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, УЗД, ТТГ, ЛГ, ФСГ, ІФР-1 і т .ін.) розшифровки не потребують. Способи уведення препаратів
(в/в, в/м, п/ш) скорочуються. Всі інші назви при першій згадці мають розшифровуватися.

Обсяг графічного матеріалу має бути мінімальним. Ілюстрації не мають відтворювати дані таблиць. Всі ілюстрації виключно двовимірні, чорно-білі. Вони не повинні займати загалом більше двох сторінок. Нумеруються арабськими цифрами в порядку їх появи в тексті, наприклад, рис. 1, рис.2 і т.д. Ілюстрації подаються на окремих аркушах. На звороті ставиться підпис, прізвище автора та назва статті, позначаються «верх» і «низ». Фотографії повинні бути контрастними та чіткими, розміром не ширше 11 см. На електронних мікрофотографіях рекомендується показати масштабний відрізок. Електронний варіант ілюстрацій подається у форматах JPEG, TIFF, BMP, CDR, XLS. Якщо ілюстрації раніше вже публікувалися, треба вказати оригінальне джерело і представити письмовий дозвіл на їх відтворення від власника права на публікацію. Підписи до ілюстрацій необхідно подавати на окремому аркуші, вказуючи їх номери. У підписах до фотографій мікропрепаратів необхідно вказувати збільшення об’єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів. У тексті місце таблиці й рисунка потрібно помітити стрілкою на лівому полі з позначенням над стрілкою номера таблиці або рисунка.

У розділі "Матеріал і методи" повинна бути ясно і чітко описана організація проведення даного дослідження (дизайн). Вказується варіант дослідження, одномоментне (поперечне), поздовжнє (проспективне або ретроспективне дослідження випадок-контроль). Повинні бути описані критерії включення в дослідження і виключення з нього (а не просто вказувати діагноз). Обов’язково зазначити наявність чи відсутність рандомізації (із вказанням методики) при розподілі пацієнтів по групах, а також про наявність чи відсутність маскування ("осліплення") при використанні плацебо і лікарського препарату в клінічних випробуваннях. У цьому розділі необхідно детально описати використану апаратуру і діагностичну техніку з вказанням її основної технічної характеристики і виробника, а також назву комерційних наборів для гормонального і біохімічного дослідження з наведенням їх виробника та нормальних показників для окремих параметрів. При використанні загальноприйнятих методів дослідження на них необхідно навести відповідні посилання з літератури. Слід вказати точні міжнародні назви всіх використаних ліків і хімічних речовин, дози і способи використання (шляхи уведення). Якщо в статті йдеться про описання обстеження на людині, необхідно вказати, чи відповідала процедура стандартам етичного комітету, що несе відповідальність за цей фрагмент роботи, або Гельсінської декларації 1975 р. та її перегляд 1983 р. В експериментальних працях необхідно вказати вид і кількість використаних тварин, а також які застосовувалися методи знеболення та умертвіння тварин суворо відповідно до "Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин".

Опис процедури статистичного аналізу є невід’ємним компонентом розділу "Матеріал і методи". Обов’язково вказувати прийнятий у даному дослідженні критичний рівень значимості "р" (наприклад, "критичний рівень значимості при перевірці статистичних гіпотез у даному дослідженні приймали рівним 0,05"). У кожному конкретному випадку вказується фактична величина допустимого рівня значимості "р" для використаного статистичного критерію (а не просто "р<0,05" або "р >0,05"). Крім того, необхідно вказати конкретні значення отриманих статистичних критеріїв (наприклад, критерій χ2 = 12,3; число ступенів свободи df=2, р= 0,0001). Необхідно дати визначення всім використаним статистичним термінам, скороченням і символічним позначенням. Наприклад:
М – вибіркове середнє, m (SEM) – похибка середнього, STD – вибіркове стандартне відхилення,
р – досягнутий рівень значимості. При використанні виразів на зразок М±m необхідно вказати значення кожного із символів, а також об’єм вибірки (n). Середні величини не слід наводити точніше, ніж на один десятичний знак порівняно з вихідними даними, середньоквадратичне відхилення та похибку середнього - ще на один знак точніше. Якщо аналіз даних проводиться з використанням статистичного пакета програм, то необхідно вказати назву цього пакета і його версію.

Грецькі символи (α-, β-, γ- тощо) слід наводити саме так, а не повною назвою букви (альфа-, бета-, гамма- тощо). Імуноглобуліни слід скорочувати латинськими символами – Ig, а не Іг або ІГ; інтерлейкіни, навпаки, потрібно скорочувати українськими літерами – ІЛ, а не ІL, як і назви хімічних сполук (НАДФ, а не NADP, цАМФ, а не сАМР, ДНК, а не DNА тощо), за винятком тих, для яких в українській мові не існує аналогів (наприклад, фактори транскрипції, G-білки тощо). Латинські назви генів наводяться курсивом, а білків – прямим шрифтом.

Цитати, наведені в статті, вивіряються і на полях завіряються автором. У посиланні вказується джерело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка).

Автор повинен розмістити в статті всі формули та окремі символи. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих) не допускаються. Не слід використовувати скорочення (абревіатури) в назві статті, висновках і резюме. Повний термін, замість якого уводиться скорочення, повинен передувати першому вживанню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця виміру). Назви ферментів тканинних препаратів, буферів суспензійних середовищ і експериментальних методів не скорочуються. Хімічні елементи і прості неорганічні сполуки слід вказувати хімічними формулами. Назву органічних сполук можна заміняти формулами, якщо вони коротші від назви і ясно показують їх структуру. Не допускаються змішані скорочення, в яких поряд з українськими літерами входять символи атома в латинській транскрипції. У таких випадках всю абревіатуру слід писати або латинськими літерами, або українською без скорочень.

Список цитованої літератури наводиться за абеткою в такому порядку: 1) наукові праці, надруковані кирилицею (спочатку українською, а потім іншими мовами); 2) наукові праці, надруковані латиницею. У цій послідовності джерела літератури нумеруються. Цифрові посилання в тексті статті обов’язково повинні збігатися з відповідними номерами списку літератури. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 10-12, оглядових – 40. Посилання на неопубліковані роботи не рекомендуються. Посилання на літературу в тексті подаються номером (ами) цього джерела в списку та пишуться в квадратних дужках, наприклад, [1, 4, 7]. Список літератури повинен бути складений згідно з вимогами Державного Стандарту 7.1:2006 та вимог ВАКу України (Бюлетень ВАКу України. – 2008. – № 3. – С. 8-13). До списку літератури включаються роботи вітчизняних і зарубіжних авторів за останні 5-6 років і тільки в окремих випадках – більш ранні публікації. У лекціях бібліографічні посилання не наводяться. До таких статей додається література, рекомендована з даного питання, розташована в алфавітному порядку без номерів.

При опублікуванні перероблених статей вказується дата поступлення переробленого примірника до редакції.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті, оформлені неналежним чином, редагувати статті, а також змінювати стиль оформлення, що не впливає на зміст. Направлені в редакцію роботи не повертаються. Крім того, редакція може вимагати від автора представити вихідні дані, з використанням яких отримані наведені в статті результати.

Рукописи, листи, побажання і зауваження надсилайте за адресою:


58002, м. Чернівці,

пл. Театральна, 2.

Буковинський державний медичний університет

Редакція журналу

"Буковинський медичний вісник"


Оргкомітет

Схожі:

Науково-практична конференція з міжнародною участю iconНаукових форумів, які проводитимуться
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакологія, фізіологія І патологія нирок»
Науково-практична конференція з міжнародною участю iconМіністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю
Орат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства Запорізького державного медичного університету запрошують Вас...
Науково-практична конференція з міжнародною участю iconПлан проведення наукових І науково-технічних заходів в 2013 р
...
Науково-практична конференція з міжнародною участю iconМіністерство охорони здоров’я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Церебральна недостатність: морфогенез, нейропротекція та інтенсивна терапія» 11-12 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя
Науково-практична конференція з міжнародною участю iconΨ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної
Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Науково-практична конференція з міжнародною участю iconРівненської обласної державної адміністрації ІІ щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю
Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи”, яка відбудеться 3-5 жовтня 2013 року у Національному університеті...
Науково-практична конференція з міжнародною участю iconІнформаційнийлис т шановні науковці, викладачі вищих навчальних закладів, працівники державних установ та організацій, фахівці всіх галузей економіки
Вас, що 10 квітня 2012 року у Вінницькому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету відбудеться...
Науково-практична конференція з міжнародною участю iconМатеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю
Актуальні питання сучасної перинатології // Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю. Чернівці: Медуніверситет,...
Науково-практична конференція з міжнародною участю iconА. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити Сьома науково-практична конференція студентів та молодих...
Науково-практична конференція з міжнародною участю iconА. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити Сьома науково-практична конференція студентів та молодих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи