Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему icon

Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему
Скачати 92.47 Kb.
НазваДоповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему
Дата28.07.2012
Розмір92.47 Kb.
ТипДокументи

Доповідь

Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему:

«Звіт про виконання плану наукових досліджень і нововведень за 2010 рік та заходи щодо їх впровадження в практику охорони здоров’я у 2011 році»


Науковий відділ у своїй роботі керується концепцією Державної цільової програми «Наука в університетах» на 2008-20012 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1155).

Наказом ВАК України № 860 та № 865 від 22 грудня 2009 року спеціалізованим радам К 76.600.01 та К 76.600.02 надано право на період до 1 січня 2012 року проводити захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 14.03.04 - патологічна фізіологія, 14.01.10-педіатрія, 14.01.03-хірургія.

За звітній період спеціалізованою вченою радою К 76.600.01 проведено 3 засідання на яких: проведено 1 захист, а 2 дисертації прийнято до розгляду.

За звітній період спеціалізована вчена рада К 76.600.02 провела 10 засідань, на яких проведено захист пяти дисертацій по спеціальності патологічна фізіологія -14.03.04, прийнято до захисту дві кандидатські дисертації по спеціальності педіатрія - 14.01.10.

В університеті функціонує цілісна система підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Відповідно до наказу МОН України від 27 грудня 2002 р. (протокол № 759) в університеті перереєстрована аспірантура за 24 науковими спеціальностями.

Цього року вдалося зберегти високі показники захищення кандидатських дисертацій (27) кількість захищених докторських (8).

Докторські дисертації

Кандидатські дисертації

Заплановано

4

30

Подано до захисту

3

23

Захищені в спецрадах

6

21

Затверджено ВАК

8

27

Апробовано

-

19


В університеті на 532 посадах фактично працює 598 фізичних осіб професорсько-викладацького складу, серед них 74 доктори наук, 50 професорів, 158 доцентів, всього 302 кандидатів наук. Протягом 2010 року затверджено 8 докторських та 22 кандидатських дисертацій. Присвоєно 11 викладачам університету звання "доцент" та 1 звання "професор". На розгляді у ВАК України знаходяться 6 докторських і 21 кандидатські дисертації. На 2011 рік заплановано завершення 2 докторських та 29 кандидатських дисертацій. На жаль затримуються з апробаціями докторських - доцент К.М. Хлус, доцент Кричун І.І., доцент Р.І. Рудницький, доцент О.І. Захарчук; з апробаціями кандидатських –О.І. Петришен, О.М. Ротар, Ю.М. Вепрюк, Д.І. Гречко, Л.П. Семенюк, А.М. Троян, І.Д. Іванський, О.П. Коротун, О.Й. Філюк-Аджимі, О.І. Циганівська, Н.І. Бицко, О.П. Шендерюк, М.М. Вацик, Т.П. Височанська, А.М. Гринчук, О.Г. Дудко, Л.А. Зінзюк, О.В. Злотар, О.М. Коровенкова, Д.І. Остафійчук.

У 2010 році в університеті виконувалась 31 науково-дослідна робота. Із них 13 підлягали завершенню. 2 за рахунок державного бюджету. Керівники завершених у 2010 р. НДР – проф. Денисенко О.І., доц. Кардаш В.Е., доц. Геруш О.В., проф. Кравченко О.В., проф. Андрієць О.А., проф. Давиденко І.С., проф. Полянський І.Ю., проф. Сенютович Р.В. (2), проф. Сидоренко М.М., доц. Зорій Н.І., проф. Сорокман Т.В.(2).

Планові науково-дослідні роботи виконуються своєчасно, однак цього року були проблеми зі своєчасним поданням звітів окремими кафедрами. На 2011 рік заплановано завершення 6 комплексних НДР. Керівники НДР – доц. Польовий В.П., проф. Тащук В.К., проф. Нечитайло Ю.М., доц. Тодорко Л.Д., проф. Федів О.І., проф. Безруков Л.О.

В грудні 2010 року було представлено в МОЗ УКраїни 5 наукових проекта на фінансування з державного бюджету:

  • «Нейромесенджерний, морфофункціональний, стать-41 і вік-детермінований континуум формування і перебігу ішемічної хвороби серця (її хронічних та гострих форм), попередження прогресування серцевої недостатності, ролі депресивних зрушень та хроноциркадіанності, особливості перебігу в малих містах України зі створенням реєстрів інфаркту міокарда». Керівник теми – д.мед.н., проф. Тащук В.К.

  • «Розробка та впровадження нових лазерних технологій діагностики і прогнозу перебігу передраку та раку найбільш поширених локалізацій». Керівник теми – д.мед.н., проф. Сенютович Р.В.

  • «Ендотеліальна дисфункція та кріопатії у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, медикаментозна корекція». Керівник теми – д.мед.н., проф. Москалюк В.Д.

  • «Прогноз здоров’я населення України». Керівник теми – д.мед.н., проф. Таралло В.Л.

  • «Молекулярні, імунологічні механізми, генетичні та мікроекологічні передумови прогресування хронічного гепатиту на тлі цукрового діабету типу 2, обгрунтування способів лікування та профілактики прогресування». Керівник теми – д.мед.н., проф. Хухліна О.С.


За матеріалами виконаних у 2010 році НДР опубліковано

- Монографій - 19

- Збірників наукових праць - 1

- Підручників - 3

- Навчальних посібників - 60

- Методичних рекомендацій - 14

- Інформаційних листів - 21

- Журнальних статей - 835

- Тез та матеріалів конференцій, з'їздів та інших форумів - 1717

- Опубліковано робіт за кордоном: - 251

Статей - - 42

Тез та матеріалів конгресів - - 209

- Розроблено і подано нововведень - 25

- Внесено нововведень до Державного

реєстру галузевих нововведень - 17

- Направлено в Державний департамент

інтелектуальної власності Міністерства

освіти і науки України заявок на одержання:

- патентів України на корисну модель - 34

- отримано позитивних рішень на видачу патентів - 6

- подано заявок на державну реєстрацію прав автора - 0

- поставлено на бухгалтерський облік

патентів - 61

- отримано свідоцтв про державну реєстрацію

прав автора - 0

- видано посвідчень на раціоналізаторські пропозиції - 111

- проведено наукових конференцій та з"їздів - 12

За звітний період було проведено ^ 12 наукових форумів (11 науково-практичних конференцій та 1 симпозіум), з них 3 наукових форуми згідно загальнодержавного Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2010 рік.

8-9 квітня 2010 р. відбулася щорічна VII міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів та молодих науковців. У науковому форумі прийняло участь 387 учасників з 17 медичних ВНЗ та лікувальних установ України, Білорусії та Росії. Під час роботи конференції на 19 секціях було заслухано 172 наукових доповіді (163 усних та 9 стендових). За результатами секційних засідань 24 студенти посіли І призове місце, 27 – ІІ місце та 25 – ІІІ місце. За матеріалами конференції опубліковано 284 наукові роботи у Всеукраїнському медичному журналі молодих вчених «Хист» (№12, 2010 р.).

13-14 травня 2010 р. відбулася Міжнародна наукова конференція асоціації університетів Карпатського регіону в якій прийняли участь 200 науковців з України, Румунії, Польщі, Словаків та Угорщини.

21 травня 2010 р. згідно загальнодержавного Реєстру медичних наукових форумів на 2010 рік проведено ІІ науковий симпозіум «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології» в якому прийняли участь 110 науковців з України, Молдови та Білорусії.

^ 15, 16, 22 лютого 2010 р. відбулася щорічна 91-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету.

18-20 лютого 2010 р. під егідою Міжнародної асоціації ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології, за участі Буковинського державного медичного університету, Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика та Головного управління охорони здоров’я Чернівецької обласної ради відбулася науково-практична конференція “Інтервенційна радіологія на сучасному етапі: досягнення та перспективи”, в якій прийняли участь 100 науковців та практичних лікарів-хірургів.

8-9 квітня 2010 р. відбулася щорічна VII міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів та молодих науковців. У науковому форумі прийняло участь 387 учасників з 17 медичних ВНЗ та лікувальних установ України, Білорусії та Росії. Під час роботи конференції на 19 секціях було заслухано 172 наукових доповіді (163 усних та 9 стендових). За результатами секційних засідань 24 студенти посіли І призове місце, 27 – ІІ місце та 25 – ІІІ місце. За матеріалами конференції опубліковано 284 наукові роботи у Всеукраїнському медичному журналі молодих вчених «Хист» (№12, 2010 р.).

21 травня 2010 р. згідно загальнодержавного Реєстру медичних наукових форумів на 2010 рік проведено ІІ науковий симпозіум «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології», в якому прийняли участь 110 науковців з України, Молдови та Білорусії.

1-3 липня 2010 р. відбулася Міжнародна наукова конференція асоціації університетів Карпатського регіону в якій прийняли участь 45 науковців з України, Румунії, Польщі, Словаків та Угорщини.

^ 20-21 вересня 2010 р. відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики в педіатричній практиці» в роботі прийняли участь 150 науковців та практичні лікарі з України і Німеччини.

За підтримки Всеукраїнської громадської організації «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» на базі Буковинського державного медичного університету 22 вересня 2010 р. відбулася науково-практична конференція «Серцево-судинний ризик під контролем». В роботі конференції прийняли участь провідні спеціалісти, які представляли наукові школи НМАПО ім. П.Л.Шупика, Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» АМН України, Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця (м. Київ), Національного медичного університету ім. Данила Галицького (м. Львів), Івано-Франківського Національного медичного університету та Буковинського державного медичного університету.

Під егідою Академії медичних наук України, МОЗ України, Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України», Українського науково-дослідного інституту соціальної, судової психіатрії та наркології МОЗ України, Буковинського державного медичного університету МОЗ України 23-25 вересня 2010 р. відбувся науковий симпозіум з міжнародною участю «Індикатори якості надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги». Серед делегатів симпозіуму – 200 учасників були фахівці з України, Росії, Польщі та Німеччини.

28-29 жовтня 2010 р. згідно загальнодержавного Реєстру медичних наукових форумів на 2010 рік проведено Науково-практичну конференцію «Актуальні питання невідкладної хірургії». В роботі конференції прийняли участь провідні спеціалісти, які представляли хірургічні наукові школи нашої держави та закордону. Серед делегатів конференції понад 200 фахівці з України, Росії, Молдови та Польщі.

У звітному періоді навчаються в докторантурі 2 лікарі, в аспірантурі 40 лікарів – з відривом від виробництва 19 чол. (держбюджет), без відриву від виробництва – 14 чол. (держбюджет), 1 аспірант з відривом від виробництва (контракт Україна), 3 аспіранти громадяни іноземних держав, 3 аспіранти без відриву від виробництва (контракт Україна). Докторант Тодоріко Л.Д. достроково закінчила докторантуру і захистила дисертаційну роботу. Всі аспіранти з відривом та без відриву від виробництва (держзамовлення) 2010 року випуску вчасно апробували дисертаційні роботи, а аспіранти Гончарук Р.І., Гораш Є.В., Кушнір О.Ю., Леньков О.М., Мишковський Ю.М., Оліник О.Ю. подали дисертаційні роботи до спеціалізованих вчених рад, аспіранти Горошко О.М. та Паламар Л.В. захистили дисертаційні роботи. Аспіранти: Гулага О.І. та Петрова У.Б. знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Аспіранту Мікулець Л.В. за рішенням вченої ради університету продовжено термін навчання в аспірантурі до лютого 2011 року в зв’язку з хворобою.

За звітний період 11 магістрантів (7 – за державним замовленням, 4 – на умовах контракту) завершили навчання в магістратурі. Всі магістранти захистили кваліфікаційні роботи і одержали ступінь магістра медицини. Зараз навчається в магістратурі 18 магістрантів (17 – за державним замовленням і 1 – на контрактних умовах).

В БДМУ працює 42 наукових гуртки, у яких займається 572 студенти.

Щорічно проводиться міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених, у роботі якої бере участь близько 300 представників медичних навчальних закладів і лікувальних установ України та зарубіжжя. Працює понад 15 секцій із різноманітних напрямків теоретичної та практичної медицини.

За матеріалами міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених конференції видається Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист», де публікуються наукові роботи учасників конференції.

Впродовж 2010 року студенти та молоді вчені БДМУ взяли участь у роботі 98 міжнародних і 69 всеукраїнських наукових форумах, які відбувались у містах України, на території СНД і у наступних країнах: Румунія, Болгарія, Польща, Німеччина. У 2010 році студентами-науковцями БДМУ опубліковано 234 наукові роботи. 24 студенти стали переможцями міжнародних конференцій та 13 студентів зайняли призові місця на всеукраїнських наукових форумах.

Молоді науковці налагодили дружні стосунки зі студентськими науковими товариствами навчальних закладів міст Познань, Катовіце (Польща), Мінська (Білорусь), Санкт-Петербурга (Росія), Кишинева (Молдова). Постійно проводяться обміни студентами з Ліонським Клубом м. Відня (Австрія), з медичними закладами та навчальними установами Франції, Польщі, Чехіїї, Швейцарії, Німеччини.

Створено інтернет-сайт СНТ БДМУ, на якому висвітлюються:

  • новини наукового життя студентів університету;

  • інформація щодо проведення науково-практичних конференцій в Україні та за її межами;

  • дані про роботу студентських наукових гуртків університету, теми, час та дата їх проведення;

матеріали з методології наукового пошуку.


Проректор з наукової роботи,

професор О.І. Іващук

Схожі:

Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Заслухавши інформацію проректора з наукової роботи професора Савчука В. С. про підсумки прийому до аспірантури та докторантури
Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconПоложення про Web -портал Херсонського державного університету. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків, професора Співаковського О. В
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків,...
Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconМетодичні матеріали для куратора
За загальною редакцією проректора з науково-педагогічної роботи університету, професора Щедрової Г. П
Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconМетодичні матеріали для куратора
За загальною редакцією проректора з науково-педагогічної роботи університету, професора Щедрової Г. П
Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconОфіційне опонування дисертації
Основні підсумки наукової роботи завідувача кафедри історії держави І права Інституту права та психології Національного університету...
Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconРозпорядження проректора з наукової роботи «Про проведення дослідної експлуатації автоматизованої системи «Держатестація-К» від 21. 09. 2010 року №58/роз, пропоную
«Про затвердження плану-графіку етапів робіт з реалізації проекту «ас держатестація нау» від 31 травня 2010 року №105/од та розпорядження...
Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconЗвіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу
Підсумки наукової діяльності кафедр у 2006 році та завдання щодо актуалізації тематики І підвищення результативності наукових досліджень...
Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconОрганізаційний комітет голова оргкомітету
Дорофієнко В. В. – д е н., професор, академік аен україни, в о проректора з наукової роботи Дондуу
Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconРішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року
...
Доповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему iconЛіцензійний договір про передачу ноу-хау
Національний університет “Львівська політехніка”, названий в подальшому Ліцензіар, в особі проректора з наукової роботи Піха З. Г....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи