Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” icon

Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки”
Скачати 96.15 Kb.
НазваФізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки”
Дата03.08.2012
Розмір96.15 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА


6 4 - ї

звітної студентської наукової конференції

присвяченої 143-й річниці

Одеського національного університету

імені І. І. Мечникова


ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


23 - 24 квітня 2008р.


С е к ц і я „ФІЗИЧНІ НАУКИ”

Науковий керівник - професор Ю.Ф.Ваксман.

Секретар - І. Яцунський.


СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ФІЗИЧНИХ НАУК

23 квітня, 11.30 ( вул. Пастера, 27, Велика фізична аудиторія )


1. Власні коливання у фронті ЛДД факела алюмінію.

Доповідач - студ. 5 курсу М.Гоцульська.

Науковий керівник - докт.наук О.В.Флорко.


2. Оптичні властивості кристалів селеніда цинку, легованих нікелем.

^ Доповідачі - студ. 5 курсу В.Яцун,

студ. 4 курсу П.Молчиніколов. .

Наукові керівники - докт.наук Ю.Ф.Ваксман,

канд.наук Ю.А.Ніцук.


3. Прямолінійний діаметр кривої співіснування, як тонка характеристика міжмолекулярної взаємодії у рідинах.

Доповідач - студ. 5 курсу О.Матвейчук.

Науковий керівник - канд. наук В.Л.Кулінський.


4. Чисельна модель земної та місячної тіні в формалізмі теорії DE 405.

Доповідач - студ. 4 курсу В.Троянський.

Науковий керівник - канд. наук А.А.Базєй.


5. Високотемпературний тепломасообмін та окислення металевих дротиків, які нагріваються електричним струмом.

^ Доповідаіч - студ. 5 курсу М.Шкоропадо,

студ. 4 курсу Ю.Харлампієв.

Науковий керівник - канд. наук С.Г.Орловська.


6. Характеристики Р-П - переходів на основі Si та AlGaAs як газових сенсорів.

^ Доповідаіч - студ. 5 курсу О.Лебеденко,

студ. 1 курсу І.Височенко.

Науковий керівник - доктор наук О.О.Птащенко.


Обговорення доповідей.


^ Підсекція ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Науковий керівник - доктор наук В.М.Адамян.

Секретар - О.Матвейчук.


24 квітня, 13.15 ( вул. Пастера, 42, ауд. 30 )


1. Електропровідність одновимірних систем.

Доповідач - студ. 5 курсу А.Марчук.

Науковий керівник -доктор наук В.М.Адамян.


2. Оптичні властивості суспензій.

Доповідач - студ. 5 курсу О.Орлинська.

Науковий керівник - канд. наук М.Я.Сушко.


3. Діелектрична проникність суміші анізотропних частинок.

Доповідач - студ. 5 курсу І.Алєксєєнко.

Науковий керівник - канд. наук М.Я.Сушко.


4. Фазові переходи в підсистемі водневих зв’язків.

^ Доповідач - студ. 5 курсу П.Махлайчук.

Науковий керівник - доктор наук М.П.Маломуж.


5. Вплив водневих зв’язків на процеси денатурації протеїну.

^ Доповідач - студ. 5 курсу Є.Співак.

Науковий керівник - доктор наук М.П.Маломуж.


6. Жорстке релятивістське обертання тіла у СТО.

Доповідач - студ. 4 курсу М.Ейнгорн.

Науковий керівник - канд. наук В.Л.Кулінський.

Обговорення доповідей.


Підсекція ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ТА ДІЕЛЕКТРИКІВ

Науковий керівник - академік В.А.Сминтина.

Секретар - В.Яцун.


24 квітня, 13.15 ( вул. Пастера, 42, ауд.6 )


1. Вплив зовнішніх факторів на стабільність оптичних властивостей

нанокристалів сульфіда кадмію.

Доповідач - студ. 4 курсу І.Нагуляк.

Науковий керівник - канд. наук В.М.Скобєєва.


2. Про зарядовий стан центрів швидкої та повільної рекомбінації.

^ Доповідач - студ. 4 курсу Є.Бритавський.

Наукові керівники - канд.наук Г.Г.Чемересюк,

Ю.М.Каракіс.


3. Нанорозмірні ефекти в кристалах сульфіда кадмію, синтезованих в

желатиновій матриці.

^ Доповідач - студ. 5 курсу В.Смоляр.

Науковий керівник - канд.наук С.В.Зубрицький.

4. Фотолюмінесценція та оптичне поглинання кристалів ZnSe:Fe.

^ Доповідачі - студ. 4 курсу П.Молчиніколов,

студ. 5 курсу В.Яцун.

Наукові керівники - докт. наук Ю.Ф.Ваксман,

канд. наук Ю.А.Ніцук.


5. Оптичні властивості наноструктурованих плівок SnO2 , отриманих з

використанням полімерів.

^ Доповідач - студ. 5 курсу А.Сиворотка.

Науковий керівник - с.н.с. Л.М.Філевська.


6. Порівняльний аналіз процесів дефектоутворення в кремнії при його

легуванні та окислюванні.

^ Доповідач - студ. 4 курсу І.Марчук.

Науковий керівник - канд. наук О.А.Кулініч.

Обговорення доповідей.


Підсекція ХІМІЧНОЇ ФІЗИКИ

Науковий керівник - доктор наук А.Н.Золотко.

Секретар - М. Гоцульська.

24 квітня, 13.15 ( вул. Пастера, 42, ауд. 16 ).


1. Вплив вигоряння пального та окислювача на критичні умови

теплового вибуху для реакції другого порядку.

Доповідач - студ. 5 курсу М.Дімов.

Науковий керівник - канд.наук Я.І.Вовчук.


2. Визначення часу горіння часток пального у пиловому факелі.

^ Доповідач - студ. 5 курсу Р.Демиров..

Науковий керівник - канд.наук М.І.Полєтаєв.


3. Поточне тління торфу.

Доповідач - студ. 5 курсу М.Мітіна.

Науковий керівник - канд.наук В.В.Головко..


4. Тестові випробовування для студентів, що навчаються за схемою

болонського процесу.

^ Доповідач - студ. 5 курсу Д.Карамоч.

Науковий керівник - канд.наук Д.Д.Поліщук.


5. Перетяжка газового факелу на виході тракту подачі пального.

^ Доповідач - студ. 5 курсу І.Кобернік.

Науковий керівник - канд.наук Є.М.Кондратьєв.


Обговорення доповідей.


 

Підсекція ТЕПЛОФІЗИКА ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

Науковий керівник - доктор наук В.В.Калінчак.

Секретар - М.Шкоропадо.


24 квітня, 13.15 ( вул.Пастера, 27, кафедра теплофізики )


1. Дослідження втрат перенесеної домішки при русі вихрових кілець

в області перехідних режимів.

Доповідач - студ. 5 курсу В.Роборчук.

Наукові керівники - доктор наук В.В.Калінчак,

с. н.с. О.І.Стручаєв .


2. Програмне забезпечення лазерних лічильників аерозольних частинок.

^ Доповідачі - студ. 5 курсу О.Перехрест,

студ. 4 курсу О.Зуєв..

Наукові керівники - доктор наук С.М.Контуш,

доктор наук В.В.Калінчак.


3. Термоіонізаційна рівновага циліндричних макровключень у плазмі

продуктів згоряння.

^ Доповідач - студ. 5 курсу В.Войченко.

Науковий керівник - канд. наук В.І.Маренков.


4. Вплив температурного поля по частинці на характеристики високотемпературного теплообміну вуглецю з газами.

^ Доповідач - студ. 5 курсу І.Омельянська.

Науковий керівник - канд.наук С.Г.Орловська.


5. Система обробки аналогової інформації для ПК.

Доповідач - студ. 4 курсу Д.Сподарець.

Науковий керівник - доктор наук Г.С.Драган.


6. Вплив парофазної реакції на тепломасообмін частинки магнію в повітрі.

^ Доповідачі - студ. 5 курсу Н.Яковлєва,

студ. 4 курсу Н.Іванова.

Наукові керівники - доктор наук В.В.Калінчак,

асистент О.С.Черненко.


7. Гетерогенно-каталітичне окислення газів на дротиках каталізатора.

^ Доповідач - студ. 5 курсу О.Балан.

Наукові керівники -доктор наук В.В.Калінчак,

асистент О.С.Черненко


8. Високотемпературне окислення металевих частинок з рухомою межею фазових і хімічних перетворень.

^ Доповідач - студ. 5 курсу В.Матвійчак.

Науковий керівник - канд. наук С.Г.Орловська.


9. Гістерезисні режими високотемпературного тепломасообміну залізної частинки.

^ Доповідачі - студ. 5 курсу Я.Вдовіченко,

студ. 4 курсу В.Іоргачов.

Наукові керівники - доктор наук В.В.Калінчак,

асистент О.С.Черненко.


Обговорення доповідей


Підсекція ФІЗИКИ ТВЕРДОГО ТІЛА

^ ТА ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Науковий керівник - доктор наук О.О.Птащенко.

Секретар - О.Лебеденко.


24 квітня, 13.15 ( вул. Пастера, 42, ауд. 18 )


1. Структурова складова розклинуючого тиску в прошарках з ЕРК шарами.

Доповідач - студ. 4 курсу Д.Шестобітов..

Науковий керівник - доктор наук Б.А.Алтоїз.


2. Вплив халькогенідної пасивації на поверхневу рекомбінацію у

Р-П-переходах на основі арсеніда галію.

^ Доповідачі - студ. 5 курсу П.Трофимович,

студ. 5 курсу П.Зеленін,

студ. 4 курсу М.Коваленко.

Науковий керівник - канд.наук Н.В.Маслєєва.


3. Вплив рентгенівського опромінення на спектр поверхневих станів

на межі Si-SiO2.

^ Доповідач - студ. 5 курсу А.Ломако.

Науковий керівник - канд.наук В.І.Солошенко.


4. Вплив потужних імпульсів опромінення на структуру GaP під

зоною їх дії.

^ Доповідач - студ. 4 курсу Г.Дундер.

Науковий керівник - канд.наук Н.Г.Євтушенко.

5. Спектри фотолюмінесценції лазернолегованого GaP.

Доповідач - студ. 5 курсу А.Кучеренко.

Науковий керівник - канд.наук Н.Г.Євтушенко.

6. Електропровідність поруватого кремнію, отриманого електрохімічним травленням.

^ Доповідачі - студ. 4 курсу С.Ходоров,

студ. 4 курсу О.Мірошніченко.

Науковий керівник - канд.наук В.І.Солошенко.

7. Поверхнево-активні речовини в організації ЕРК шарів та їхня роль

у процесі граничного тертя.

^ Доповідачі - студ. 3 курсу О.Шатагіна,

учениця 11 класу гімназії Г.Шатагіна.

Науковий керівник - доктор наук Б.А.Алтоїз.


8. Неоднорідний прошарок змащення в тріаді тертя (комп’ютерна анімація ).

^ Доповідач - студ. 1 курсу А.Скаржевський.

Науковий керівник - доктор наук Б.А.Алтоїз.


9. Реологія неоднорідних прошарків.

Доповідач - студ. 5 курсу С.Кубрак.

Наукові керівники - доктор наук Б.А.Алтоїз,

аспірант А.Ф.Бутенко.


Обговорення доповідей.


Підсекція АСТРОНОМІЇ

Науковий керівник - доктор наук С.М.Андрієвський

Секретар - В.Ющенко.


24 квітня, 13.15 ( парк ім.Т.Г.Шевченка, кафедра астрономії )

1. Вплив руху планет в атмосфері червоних гігантів на криві блиску

змінних зір типу Міри Кита.

Доповідач - студ. 2 курсу Д.Павленко.

Науковий керівник - канд.наук В.І.Марсакова.


2. Порівняння чисельної моделі руху штучного супутника Землі "Логеос" з моделлю NORAD SGP/SDP4.

Доповідач - студ. 3 курсу М.Бритавський.

Науковий керівник - н.с. Л.С.Шакун.


3. Орбітальна та обертальна змінність нововідкритого магнітного

поляра RXJ1803.

Доповідач - студ. 3 курсу В.Бреус.

Науковий керівник - доктор наук І.Л.Андронов.

4. Систематичні різниці каталогів.

Доповідач - студ. 4 курсу В.Кантюк.

Науковий керівник - н.с Н.В.Базєй.


5. Хімічний склад зір HD 465 та HD25354.

Доповідач - студ. 5 курсу В.Ющенко.

Науковий керівник - канд.наук В.В.Цимбал.


6. Порівняльний аналіз хімічного складу зір скупчення Гіади.

Доповідач - студ. 5 курсу О.Шерета.

Науковий керівник - доктор наук Т.В.Мішеніна.


7. Фотометричний моніторінг затемнюваної карликової нової ЕМ Лебедя.

Доповідач - студ. 5 курсу І.Соловйова.

Науковий керівник - доктор наук І.Л.Андронов.

Обговорення доповідей.

Схожі:

Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconПрограма предмет: аналогова І цифрова обробка інформації спеціальність: Радіофізика І електроніка №070201 Факультет: фізичний форма навчання: денна
Анотація. В курсі вивчаються фізичні явища, які лежать в основі несхемотехнічних методів обробки інформації. Розглядаються елементи...
Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
...
Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconСекція кафедри експериментальної І теоретичної фізики та астрономії
Фізичні закономірності, які використовуються при вивченні теми „Вимірювання часу„
Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconМіністерство освіти І науки України Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Протягом минулої доби з 06. 05. 2008р по 07. 05. 2008р метеорологічними станціями м. Чернівці були зареєстровані наступні характеристики...
Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconМіністерства освіти І науки україни шановні вчителі фізики та учні!
Задля розвинення наукових здібностей школярів та профорієнтації обдарованої молоді фізичний факультет Запорізького національного...
Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconПрограмма актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ
Секція №1. Фізичні процеси в техніці І технологіях: експериментальне дослідження, математичне І фізичне моделювання
Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521313
Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconФізичний факультет
Напрям підготовки 170102 “Системи технічного захисту інформації, Галузь знань 1701 «Інформаційна безпека»
Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Протягом минулої доби з 21. 09. 2008р по 22. 09. 2008р метеорологічними станціями м. Чернівці були зареєстровані наступні характеристики...
Фізичний факультет 23 24 квітня 2008р. Секція „фізичні науки” iconЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Протягом минулої доби з 01. 07. 2008р по 02. 07. 2008р метеорологічними станціями м. Чернівці були зареєстровані наступні характеристики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи