Методичні рекомендації до контрольної роботи icon

Методичні рекомендації до контрольної роботи
Скачати 63.84 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до контрольної роботи
Дата31.05.2013
Розмір63.84 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Завдання до контрольної роботи


Методичні рекомендації до контрольної роботи.


Контрольна робота є однією з важливих форм контролю студентів. Мета контрольної роботи - закріплення, поглиблення та узагальнення теоретичних знань та практичних навичок, отриманих слухачами під час опанування навчальної дисципліни. Перелік тем контрольних робіт розроблено відповідно до навчальної програми.


Порядок виконання контрольної роботи

Контрольна робота повинна мати структурні елементи: титульний аркуш, на якому вказується назва Міністерства, навчального закладу та кафедри, номер контрольної роботи, назва дисципліни, відомості про студента (факультет, група, шифр, прізвище, ініціали), місце й рік написання; розгорнутий план визначених за варіантом питань, що відбиває внутрішню структуру роботи; основна частина, яка складається з відповіді на теоретичні питання; висновки; список використаної літератури в алфавітному порядку. У тексті роботи слід виділяти й озаголовлювати відповідні розділи. Зміст контрольної роботи повинен відповідати планові та повністю розкривати питання варіанту. Важливим етапом у написанні контрольної роботи є попереднє ґрунтовне вивчення теоретичного матеріалу відповідної теми. Контрольна робота може бути надрукована або написана від руки крупним, чітким почерком. Обсяг контрольної роботи повинен дорівнювати 12-15 сторінкам друкованого або 15-18 сторінкам рукописного тексту (учнівський зошит). Сторінки слід пронумерувати. Вимоги до друкованого тексту: шрифт – 14, TimesNewRoman, міжрядковий інтервал – 1,5 пт., параметри сторінки – верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2 см. Дотримання всіх правил, що стосуються форми та змісту роботи - запорука її успішного виконання й відповідної оцінки.

^ Порядок перевірки та зарахування контрольної роботи. Робота оцінюється за змістом, повнотою викладеного матеріалу, рівнем самостійності та правильністю оформлення.


Варіанти контрольних робіт з «Історії української культури»


Варіант 1.

1. Архітектура і живопис Київської Русі.

2. «Українізація» в Україні 1920 рр. Розвиток літератури, науки освіти.

3. Влив хрущовської «відлиги» на розвиток української культури середини 1950- 1960 років.


Варіант 2.

1. Зародження людського суспільства. Основні теорії первісного розвитку людства та періодизація первісної культури.

2. Наука і освіта 2 пол. ХVІІ-ХVІІІ ст. в Україні. Просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії.

3. Культурні процеси в Україні після 1991 р.


Варіант 3.

1. Матеріальна культура східних слов’ян.

2. Козацтво і Запорізька Січ: історичні особливості культури.

3. Література, музика та образотворче мистецтво сучасності.


Варіант 4.

1. Неолітична революція. Первісні археологічні культури на території України.

2. Освіта на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ ст. Мовне питання.

3. Образотворче мистецтво, архітектура та музика 1920-х рр.


Варіант 5.

1. Основні функції культури.

2. Література, театральне мистецтво, музична культура українських земель 2 пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.

3. Т. Шевченко – художник.


Варіант 6.

1. Періодизація історії української культури.

2. Музика, театр, архітектура та образотворче мистецтво на українських землях у XIV – 1 половині XVIІ ст.

3. “Кобзар” Т. Шевченка.


Варіант 7.

1. Первісне світосприйняття та типи світогляду.

2. Освіта і християнська церква у Київській Русі. Особливості православ’я.

3. Українська культура початку ХХ століття.


Варіант 8.

1. Передслов'янське населення України і його культура.

2. Особливості розвитку культури України у ХV-ХVI ст. Релігійна ситуація, Брестська унія і її роль в українській культурі.

3. Творчість М. Лисенка.


Варіант 9.

1. Поняття національної культури.

2. Розвиток культури у 2 пол. 1940-х - початку 50-х рр.

3. Мозаїка та фреска як види монументального мистецтва.


Варіант 10.

1. Предмет і завдання дисципліни "Історія української культури".

2. Розвиток культури доби Української революції 1917-1920 рр.

3. Козацькі літописи, українські народні думи та пісні про визвольну боротьбу.


Варіант 11.

1. Сутність культури та її складові.

2. Розвиток освіти, науки, книгодрукування у XIV -

1 половині XVIІ ст.

3. Микола Гоголь і Україна.


Варіант 12.

1. Трипільська культура і її значення для української культури.

2. Умови розвитку української культури у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

3. Кіномистецтво радянської України.


Варіант 13.

1. Соціальний устрій та правова культура Київської Русі.

2. Становлення нової української літератури та мови в XIX ст.

3. Суперечливий характер української культури сер. 1960 - 1980 років.


Варіант14.

1. Язичницький світогляд давніх слов’ян. Слов’янська міфологія.

2. Українська культура років Великої Вітчизняної війни 1941-45 рр.

3. Елітарна культура і масова культура, специфіка проявів на теренах України.


Варіант 15.

1. Визначні архітектурні пам’ятки часів Київської Русі.

2. Українська культура у період сталінізму. Репресії проти митців у 1930 роках.

3. Український модерн та постмодерн.


Варіант 16.

1. Українська музична культура в XIX ст. Український професійний театр.

2. Дисидентський рух в Україні.

3. Культурне життя української діаспори.


Варіант 17.

1. Дерев’яна архітектура в Україні.

2. Драматургія Т. Шевченка.

3. Характерні особливості розвитку європейської та української культури поч. ХХІ ст.


Варіант 18.

1. Первісна культура на території України.

2. Феномен української радянської культури.

3. Поезія І. Франка.


Варіант 19.

1. Характерні риси розвитку української культури

2 пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.

2. Основні тенденції сучасної української культури.

3. Лірика Лесі Українки.


Варіант 20

1. Світогляд і художні особливості українського бароко.

2. «Українізація» в Україні 1920 рр. Розвиток літератури, науки освіти.

3. Молодіжна субкультура в Україні.


Варіант 21.

1. Відомі пам’ятки первісної культури на території України.

2. Живопис та архітектура Гетьманщини XVIIІ ст.

3. Архітектура радянської України.


Варіант 22.

1. Прийняття християнства у Київській Русі, його культурологічне значення.

2. Українські народні думи та пісні XV–XVII ст., їх тематика та особливості.

3. Творчий доробок О. Довженка.


Варіант 23.

1. Українське образотворче мистецтво ХІХ– початку ХХ ст.

2. Формування українського національного театру.

3. Кіномистецтво радянської України.


Варіант 24.

1. Образотворче мистецтво та архітектура ХІХ ст.

2. Модерністські напрями в українському театрі. Лесь Курбас.

3. Розвиток культури національних меншин в сучасній Україні.


Варіант 25.

1. Культура Галицько-Волинського князівства.

2. Становлення нової української літератури та літературної мови в XIX ст.

3. Театральне мистецтво в сучасній Україні.


Варіант 26.

1. Розвиток ренесансного гуманізму. Полемічна література 2 пол. XIV – 1 пол. XVII ст.

2. Розвиток української культури у 2 пол. 1940- наприкінці 1950 років.

3. Художні напрямки модернізму: Абстракціонізм, Супрематизм, Сюрреалізм.


Варіант 27.

1. Суспільно-політичні та історичні обставини розвитку української культури 2 пол. XIV- 1 пол. XVII ст.

2. Біблія як джерело культури.

3. Художні напрямки модернізму: Кубізм, Футуризм, Експресіонізм.


Варіант 28.

1. Культура кіммерійців, скіфів, сарматів, греків на території України.

2. Розвиток науки та техніки на українських землях у ХІХ ст.

3. Художні напрямки модернізму: Еклектизм, Примітивізм, Поп-арт.


Варіант 29.

1. Принцип «соціалістичного реалізму» в українській культурі радянських часів

2. Соціально-політичні та історичні обставини розвитку української культури на поч. ХІХ ст.

3. Виникнення християнства, розкол на католицьку та православну церкви. Головні відмінності католицтва та православ’я.


Варіант 30

1. Культура Київської Русі - перша феодальна культура Східної Європи.

2. Соціалістичний реалізм як художній метод літератури і мистецтва радянської України.

3. Протестантська та греко-католицька (уніатська) церкви у сучасній Україні.

Схожі:

Методичні рекомендації до контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Тематика контрольних робіт відповідає навчальній програмі з дисципліни. Тема контрольної роботи вибирається студентом за таблицею...
Методичні рекомендації до контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. В. Васильєв Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування»
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації до контрольної роботи iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні рекомендації до контрольної роботи iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації до контрольної роботи iconМетодичні рекомендації для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації до контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації до контрольної роботи iconЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням,...
Методичні рекомендації до контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації до контрольної роботи iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
Методичні рекомендації до контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи