Вінницький національний технічний університет icon

Вінницький національний технічний університет
Скачати 164.34 Kb.
НазваВінницький національний технічний університет
Дата29.07.2012
Розмір164.34 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор В.В.Грабко


“________”__________________


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

на навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

галузь знань 0601 – Будівництво та архітектура

спеціальність 7.06010103 – Міське будівництво та господарство


Вінниця 2012

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Загальні положення програми фахового вступного випробування для навчання за ОПП «Спеціаліст» за спеціальністю 7.06010103 "Міське будівництво та господарство" ґрунтуються на підставі кваліфікаційної характеристики бакалавра будівництва – базового рівня підготовки для кваліфікаційної інженерної спеціальності.

Бакалавр будівництва - це перший рівень кваліфікації, що присвоюється випускникам вищих навчальних закладів технічного профілю, які навчалися за ОПП “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.060101 – будівництво. Ця підготовка передбачає отримання глибоких знань з основ фундаментальних та гуманітарних дисциплін, а також з основ дисциплін загально-інженерної підготовки і стійких навичок робочої професії та середньої технічної кваліфікації в області проектування, ремонту та експлуатації будівель і споруд міського господарства.

^ Бакалавр будівництва повинен знати: фундаментальні основи технологічних процесів в будівельному виробництві, особливості планування та благоустрою міст, проектування міських вулиць та доріг, особливості садово-паркового та ландшафтного будівництва, особливості інженерної підготовки міської території, основи реконструкції міської забудови.

^ Бакалавр будівництва повинен вміти: аналізувати технологічні процеси та виконувати розрахунки пов’язані з плануванням міської території визначати і застосовувати нові прогресивні методи; виконувати розрахунки з підсилення конструктивних елементів будівель; користуватися нормативною документацією; виконувати вертикальне планування методом червоних горизонталей; організовувати поверхневий відвід води з території; визначати методики та алгоритми розрахунків інженерних споруд; обстеження будівель і споруд використовуючи відповідну нормативну документацію.

Програма даного фахового вступного випробування містить основні питання з наступних дисциплін:

"Міські інженерні мережі та споруди", "Комплексне освоєння міської території", "Садово-паркове та ландшафтне будівництво", "Планування та благоустрій міст", "Реконструкція міської забудови", "Технологія міського будівництва", "Будівельне матеріалознавство", "Архітектура будівель та споруд", "Міський транспорт, вулиці та дороги", "Архітектура цивільних будівель", "Архітектурне проектування", "Основи рисунку, живопису, скульптури", "Теорія архітектури і архітектурного проектування", "Конструкції будівель і споруд".

^ Фахове вступне випробування проводиться в усній формі.

Оцінювання знань проводиться за результатами відповідей відповідно до визначених критеріїв.

^ Критерії оцінювання

за результатами фахового вступного випробування на спеціаліста

зі спеціальності “ Міське будівництво та господарство ”


Оцінка “відмінно” виставляється за глибокі систематизовані знання, уміння у лаконічній формі викладати основні ідеї і рішення, аргументовано доводити свої ідеї.

Оцінка “добре” виставляється за достатньо повні знання з висвітлених питань і задач, вміння викласти основні ідеї, здатність застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень, припущення у відповідях несуттєвих неточностей, але вміння відстоювати свою точку зору, з поясненнями.

Оцінка “задовільно” виставляється за задовільні знання програмного матеріалу, відповіді на питання неповні, пояснення неповні.

Оцінка “незадовільно” виставляється за володіння теоретичним матеріалом уривчасто, на рівні фрагментів, відповіді на питання невірні, незадовільні пояснення.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Міські інженерні мережі та споруди

 1. Резервуари. Загальні відомості, класифікація, призначення.

 2. Газгольдери. Загальні відомості, класифікація, призначення.

 3. Висотні споруди. Загальні відомості, класифікація, призначення.

 4. Градирні. Загальні відомості, класифікація, призначення.

 5. Мости.Загальні відомості, класифікація, призначення.

 6. Гідротехнічні споруди.Загальні відомості, класифікація, призначення.

 7. Бункери.Загальні відомості, класифікація, призначення.

 8. Дати поняття роздільної, напівроздільної й загальносплавної системи каналізації. Їхні переваги і недоліки.

 9. Колектори і канали. Загальні відомості, класифікація, призначення.

 10. Класифікація трубопроводів.


Комплексне освоєння міської території

      1. Які питання вирішує інженерна підготовка міських територій?

      2. Які фактори впливають на вибір територій для населених місць?

      3. Дати характеристику територій за ступенем придатності для житлового, суспільного і промислового будівництва.

      4. Як природні умови впливають на планування, забудову і благоустрій міст?

      5. Що називається вертикальним плануванням? Основний принцип і завдання вертикального планування.

      6. Які методи вертикального планування Вам відомі? Назвіть переваги і недоліки кожного з методів.

      7. Основні принципи проектування вертикального планування перехресть в одному рівні.

      8. У чому полягає завдання організації поверхневого стоку в містах?

      9. Як визначається площа басейну стоку?

      10. Що визначають гідравлічним розрахунком зливової каналізації?Садово-паркове та ландшафтне будівництво

 1. Основні функції зелених насаджень міста.

 2. Основні види насаджень загального призначення.

 3. Основні види насаджень обмеженого користування.

 4. Міські сади та сквери.

 5. Бульвари та набережні.

 6. Насадження житлових районів та мікрорайонів.

 7. Озеленення території культурно-побутових, адміністративних і громадських установ.

 8. Озеленення навчальних закладів.

 9. Озеленення промислових територій.

 10. Озеленення території лікарень, санаторіїв, будинків відпочинку і дитячих таборів.Планування та благоустрій міст

       1. Класифікація міст.

       2. Основні функціональні зони міста.

       3. Структура сельбищної зони міста.

       4. Назвіть значення й склад виробничої зони.

       5. Наведіть класифікацію промислових підприємств.

       6. Наукова та науково-виробнича зони міста.

       7. Ландшафтно-рекреаційна зона міста.

       8. Загальноміський центр.

       9. Назвіть види зовнішнього транспорту, охарактеризуйте їх основні особливості.

       10. Вулично-дорожня мережа міста.^

Реконструкція міської забудови


1. Які особливості існуючої житлової забудови в містах?

2. Які основні завдання реконструкції міської забудови?

3. У чому полягає специфіка забудови старих районів міст?

4. У чому полягають особливості реконструкції жит­лової забудови?

5. Які методи обстеження районів реконструкції застосовуються в практиці?

6. Які особливості реконструкції різних районів забудови (центральних, периферійних та ін.)?

7. У чому полягають особливості реконструкції історичної забудови?

8. Які основні завдання реконструкції заповідних зон?

9. Яка система показників застосовується при реконструкції забудови?

10. В чому заключаються планувальні відмінності забудови до 1917 року і тієї, що склалася в перші десятиріччя радянської влади? Охарактеризуйте причини такої різниці.

11. Які функції характерні для дореволюційних будівель? Перелічіть ознаки об’єктів, що віднесені до опорного житлового фонду.

12. Охарактеризуйте особливості квартир у опорному фонді різних періодів забудови.

13. В чому заключаються особливості конструктивних і архітектурно-планувальних рішень будівель забудови після другої половини 50-х років ХХ ст.?

Технологія міського будівництва

1. Технологічна документація на зведення будівель і споруд

2. Технологія зведення багатоповерхових будівель

3. Технологія зведення будинків з об’ємних елементів

4. Зведення будівель методом підняття перекриттів і поверхів

5. Зведення висотних будівель

6. Технологія зведення куполів

7. Технологія зведення арок

8. Зведення висотних споруд (на прикладі веж)

9. Монтаж попередньо зібраних споруд

10. Зведення будівель у вертикально переміщуваних опалубках

Будівельне матеріалознавство

1. За якими ознаками та на які групи поділяються будівельні матеріали? Фізичні, гідрофізичні, теплові, механічні та спеціальні властивості будівельних матеріалів.

2. Сировина та технологія виробництва керамічних виробів. Класифікація керамічних виробів, різновиди, властивості та області застосування.

3. Сировина, технологія виробництва та властивості силікатних виробів.

4. Мінеральні в’яжучі речовини. Як вони поділяються за умовами тверднення? Привести характеристику різновидів кожної групи.

5. Визначення, властивості та класифікація будівельних розчинів. Сухі будівельні сумішію.

6. Бетони (визначення та бетонознавство). Властивості бетонів. Фактори, що впливають на основні властивості бетонів.

7. Загальні відомості, класифікація та властивості будівельних пластмас.

8. Лакофарбові матеріали. Зв’язуючі матеріали та пігменти. Лакофарбові суміші.


Архітектура будівель та споруд

 1. Особливості архітектури і містобудування рабовласницького ладу.

 2. Особливості архітектури і містобудування античної Греції.

 3. Особливості архітектури і містобудування Стародавнього Риму.

 4. Особливості архітектури і містобудування феодального ладу.

 5. Класифікація будівель та їх конструктивні схеми.

 6. Особливості проектування та реконструкції житлових сучасних будівель.

 7. Особливості проектування громадських будівель.

 8. Основні конструктивні елементи громадських будівель (фундаменти, стіни і т. ін.).

 9. Застосування сучасних стінових матеріалів в будівництві.

 10. Проектування кроквяних систем та дахів.

 11. Основні конструктивні елементи каркасно-монолітних будівель.

 12. Особливості проектування каркасно-панельних висотних будівель.

 13. Особливості проектування сходових клітин та перекриттів.

 14. Загальні відомості основ будівельної фізики.

 15. Проектування та конструктивні схеми сучасних енергозберігаючих будівель різного призначення.Міський транспорт, вулиці та дороги

        1. Організація поверхневого стоку з території магістралі.

        2. Вертикальне планування тротуарної частини магістралі.

        3. Вертикальне планування проїжджої частини магістралі.

        4. Вертикальне планування міських магістралей і проектування поздовжнього профілю магістралі.

        5. Проектування планового положення міських магістралей.

        6. Розміщення інженерних комунікацій та освітлення магістралей.

        7. Проектування поперечного профілю магістралі.

        8. Встановлення пропускної спроможності пішохідного тротуару.

        9. Визначення ширини проїжджої частини та пропускної спроможності магістралі.

        10. Визначення доцільності влаштування саморегулівних кільцевих пересікань магістралі.

        11. Встановлення розрахункової інтенсивності руху транспорту на магістралі.
^

Спеціалізація «Архітектурне проектування будівель та споруд»


Архітектура цивільних будівель

1. Житлове будівництво як соціальна проблема.

2. Класифікація житлових будівель.

3. Квартира, її склад та принципи проектування.

4. Малоповерхові житлові будинки.

5. Багатоповерхові житлові будинки.

6. Тенденції розвитку житлового будівництва.

7. Вбудовані та вбудовано прибудовані до житлових будівель заклади торгівлі та громадського харчування.

8. Містобудівні вимоги до забудови, розташуванню житлових будівель та до благоустрою території.

9. Прийоми та засоби виявлення архітектурного образу житлових будинків.

10. Класифікація громадських будівель.

11. Вплив функціональних процесів на об’ємно-планувальне вирішення громадських будинків.

12. Фізико-технічні основи проектування громадських будівель.

13. Об’ємно-планувальні вирішення громадських будівель.

14. Архітектурно-мистецькі вирішення громадських будівель.

15. Економічна оцінка проектних вирішень.

Конструкції будівель і споруд

1. Основи та фундаменти житлових будівель.

2. Зовнішні стіни та їх елементи.

3. Новітні конструкції зовнішніх стін. Вимоги теплоізоляції.

4. Конструктивні вирішення перекриттів та підлоги.

5. Дахи та покрівлі житлових будівель.

6. Конструктивні вирішення сходів та ліфтів в житлових будівлях.

7. Сучасні вікна та двері.

8. Елементи інженерного обладнання

9. Каркаси громадських будівель.

10. Площинні покриття зальних приміщень в громадських будівель.

11. Покриття зальних приміщень оболонками та складчастими конструкціями.

12. Купольні покриття. Тонкостінні просторові конструкції складної конфігурації.

13. Застосування висячих (вантових) конструкцій в громадських будівлях.

14. Конструкції балконів, амфітеатрів та трибун.

15. Вітражі, вітрини, підвісні стелі та верхнє світло в громадських будівлях.


Теорія архітектури і архітектурного проектування

1. Напрямки розвитку архітектурного проектування України.

2. Види, стадії архітектурного проектування.

3. Напрямки реконструкції і модернізації житлових і громадських будівель.

4. Основи комп’ютерного моделювання об’єктів архітектури.

5. Сучасна нормативна база проектування.


Основи рисунку, живопису, скульптури

1. Колір в архітектурній композиції.

2. Формоутворюючі характеристики кольору.

3. Архітектурний ордер.

4. Естетична організація об’ємно-просторової структури.

5. Архітектурна пластика і стиль.

6. Архітектурна біоніка.

7. Обємне моделювання в архітектурній композиції.

8. Акцент, нюанс, масштабність в архітектурній композиції.

9. Ритмічний і метричний ряд в архітектурній композиції.
^

Архітектурне проектування


1. Нормативні основи проектування різних типів будівель і споруд.

2. Засоби композиції, архітектурно-художні властивості форми.

3. Об’ємно-планувальні вирішення громадських об’єктів.

4. Специфіка проектування об’єктів в умовах реконструкції.

5. Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень.

6. Композиційний аналіз міських об’єктів.

7. Прийоми, методи і засоби сучасного проектування об’єктів архітектури.

8. Основні завдання і фактори архітектурного проектування.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гибшман М.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений. М.: Транспорт, 1988 298с.

 2. Архитектура инженерных сооружений и промышленного интерьера. М.: Стройиздат, 2001, 460

 3. Бойко Н.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. Учебное пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 1998. – 256 с.

 4. Афанасьев В.А., Бобрицкий Н.В. Сооружение резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. – М.: Недра, 1981

 5. Конюхов Д.С., Говорова Т.Б., Городские подземные сооружения. – М.: ИМПЭ, 2000

 6. Кочерженко В.В. Технология возведения подземных сооружений, М.: - АСВ,2000

 7. Конюхов Д.С., Использование подземного пространства. Учебное пособие для вузов. - М.: Архитектура - С, 2004. -296с.

 8. Линник І.Е. Інженерна підготовка територій населених місць/ Линник І.Е.-Х.; Навчальний посібник.- Харків: ХДАМГ, 2003.337с.- ISBN 966-695-044-8

 9. Леонтович В.В. Вертикальне планування території групи житлових будинків / Леонтович В.В.–К.: КНУБА, 1999.- 58 с.- ISBN

 10. Інженерний захист та освоєння території. Довідник / за редакцією В.С.Ніщука/ - К.: “Основа”, 1999. – 358 с. ISBN 966-7233-26-Х

 11. Дикаревский В.С. Отведение и очистка поверхностных вод./ Дикаревский В.С. Л. :Стройиздат, 1990. -224с. - ISBN

 12. ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.- К.: Держбуд України, 2001.- 50 с. ISBN

 13. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92 Мінінвестбуд України, 1992. ISBN

 14. ДБН В.3.2-1-2004. Реставраційні, консерваційні таремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини Держбуд України, 2005. 121 с.

 15. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинку. реконструкція та капітальний ремонт. Київ, Мінрегіонбуд України, 2009. 17 стор.

 16. ДБН В.1.2-12-2008. Будівництво в умов ущільненої забудови. Вимоги безпеки, Київ Мінрегіонбуд України, 2008. 34 стор.

 17. Н.П.Шепелев, М.С.Шумилов. Реконструкция городской застройки. –М.: Высшая школа, 2000.

 18. Клюшніченко Є.Є. Реконструкція житлової забудови. –К.: КНУБА, 2000.

 19. Товстенко Т.Д. Реконструкция исторической застройки городов. К.: Будівельник, 1984.

 20. Махровская А.В. Реконструкция старых жилых районов крупных городов: на примере Ленинграда. Л.: Стройиздат, 1986.

 21. Торкатюк В.И. Монтаж конструкций большепролётных зданий. – М: Стройиздат, 1985ю – 303 с.

 22. Штоль Т.М., Теличенко В.И., Феклин В.И. Технология возведения надземной части зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1990. – 280 с.

 23. Друкований М.Ф., Прилипко Т.В., Смоляк Н.В. Технологія процесів бетону і залізобетону: Навчальний посібник – Вінниця: ВДТУ, 1999. – 87 с.

 24. Технологія Будівельного виробництва: Підручник /В.К. Черненко, М.Г. Єрмоленко, Г.М. Батура; за ред.. В.К. Черненка. – К: Вища школа, 2002. – 430 с.

 25. Технологія зведення будівель і споруд: Навчальний посібник – Вінниця ВНТУ, 2005. – 110 с.

 26. Горчаков Ю.М., Баженов Ю.М. Строительные материалы. М.: Стройиздат, 1986.

 27. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М.: Высшая школа, 1988.

 28. Очеретний В.П. Будівельні матеріали і вироби. Київ.: НМК ВО, 1992.

 29. Будівельні матеріали. / за ред. Кривенко П.В., Київ.: Вища школа, 1993.

 30. Очеретний В.П. Збірник задач та розрахунків з курсу “Будівельні матеріали та вироби”, Вінниця, ВПІ, 1994.

 31. Очеретний В.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу “Будівельні матеріали та вироби”, Вінниця, ВПІ, 1990.

 32. Предтеченский И. «Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы проектирования» Стройиздат 1976г.

 33. ІІ том. Основы проектирования

 34. ІІІ том. Жилые здания

 35. ІУ том. Общественные здания

 36. У том. Промышленные здания

 37. И.П.Савченко и др. Высшая школа «Архитектура»

 38. Гуленицкий «История архитектуры». 1998г.

 39. Лежава, Смоляр «Основы градостроительнеого проектирования» 1989г. М.

 40. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»

 41. ДБН 015-2005р. «Житлові будівлі».

 42. Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – к., ізмн, 1997. – 196 с.

 43. Бойчук В.С. Довідник дорожника – К.: Урожай, 2002. – 560 с.Заворицький В.Й., Старовойда В.П. та ін.; За ред. Заворицького В.Й. Проектування і будівництво автомобільних доріг: Довідник – К. Техніка, 1996. – 383 с.

 44. Осєтрін М.М. Вулично-дорожня мережа міст: методичні вказівки до виконання робіт при вертикальному плануванні територій міських магістралей. – К: КНУБА, 2002. – 12 с.

 45. Осєтрін М.М., Рейцен Є.О. Транспорт і шляхи сполучення: Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних завдань. – К: КНУБА, 2001. – 32 с.

 46. Осєтрін М.М., Фукс Г.Б. Міські дорожньо-транспортні споруди: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К: КНУБА, 2003. – 52 с.

 47. Дудар І.Н. Транспорт і шляхи сполучення в будівництві. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 78 с.

 48. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том. 3. А. С. Ильяшев. М: 1982.

 49. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том 4. Л. Б. Великовский. М: 1977.

 50. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Т. Г. Маклакова. М: 1982.

 51. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Н. Н. Ким и др. М.: 1987.

 52. Усадебный жилой дом. Ю. А Косенко, К.: 1985.

 53. Власна оселя: проектування, будіництво, облаштування. К.: Основа. Грищенко О О. 2002.

 54. Безлюбченко О.С. Планування міст і транспорт / Безлюбченко О.С., Гордієнко С.М., Завальний О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 161 с. ISBN 966-695-93-6.

 55. Дідик В.В. Планування міст / Дідик В.В., Павлів А.П. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 412 с.

 56. Макухін В.Р. Планування та забудова житлових новоутворень / Макухін В.Р., Нечаєва Т.С. – К.: Будівельник, 1979.

 57. Фомін Г.О. Основи теорії містобудування / Г.О. Фомін. – К.: Наукова думка, 1997.

 58. Тімохін В.О. Основи містобудування: [навчальний посібник] / В.О. Тімохін. – Київ, 1996.

 59. Тосукова Н.И. Планировка городов и населенных мест / Н.И. Тосукова. – М.: Высшая школа, 1986.

 60. Степанов В.К. Основы планировки населенных мест / В.К. Степанов. – М.: Высшая школа, 1985.

 61. Авдотьин Л.Н. Градостроительное проектирование / Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. – М.: Стройиздат, 1989.

 62. Генеральні плани. Робочі креслення : ГОСТ 21.508 – 85. – К, 1986.

 63. Житлові будівлі : СНіП 2.08.01-89. – М, 1989.

 64. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських населених міст : ДБН 360-92** – К. 2002.

 65. В. Смирнов. Охрана окружающей среды при проектировании городов / В. Смирнов. – М.: Стройиздат, 1981.

 66. Борисов Б.А. Экономика градостроительства / Борисов Б.А. – М.: Стройиздат, 1981.

 67. Ниловидов Н.Н. Реконструкция жилой застройки / Ниловидов Н.Н., Осин В.А., Шуликов Н.С. – М.: Высшая школа, 1980.

 68. Крашенников А.В. Жилые кварталы / Крашенников А.В. – М.: Высшая школа, 1988.

 69. Кучерявий В.П. "Озеленення населених місць" Львів, 2002 р.

 70. Жирнов А.Д. "Ландшафтне та садово-паркове будівництво" Київ: КНУБА, 2001 р.

 71. Кучерявий В.П. "Урбоекология" Київ, 2001 р.

 72. Аксянова Т.Ю., Козлова Л.Н., Романова А.Б., Гапонова Г.А. «Ландшафтное проектирование» Красноярск, 2003 г.

 73. Павленко Л.Г. «Ландшафтное проектирование. Дизайн Сада» Ростов-на-Дону, 2005 г.

 74. Горохов В.А. «Городское зеленое строительство» Москва: Стройиздат, 1991 г.

 75. Лазарев А.Г., Лазарев Е.В. «Ландшафтная архитектура» Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005 г.

 76. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Барановський В.Б./під редакцією Кривенко П.В./ «Будівельне матеріалознавство» Підручник. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2004.

 77. Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. «Проектирование садов и парков» Москва: Стройиздат, 1991 г.Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії Г.С. Ратушняк


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № _7__ від « _23__ » _____02_____ 2012 р.)


Приймальної комісії Університету

(Протокол № __6__ від « __20__ » _____02___ 2012 р.)

Схожі:

Вінницький національний технічний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую" Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую" Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи