Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В icon

Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Скачати 60.46 Kb.
НазваЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Дата29.07.2012
Розмір60.46 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ВНТУ, голова

приймальної комісії


__________________ Грабко В. В.


__12 грудня__2011 р.


Положення про апеляційні комісії

Вінницького національного технічного університету


Загальні положення

Апеляційні комісії Вінницького національного технічного університету створюються для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників щодо результатів їх вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

Апеляційні комісії є функціональним підрозділом приймальної комісії Університету і створюються для вирішення спірних питань і розгляду апеляційних заяв абітурієнтів.

Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань. Положення про апеляційну комісію університету передбачає кількісний склад, необхідний для прийняття відповідних рішень. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою апеляційної комісії та її членами.

Апеляційні комісії у своїй діяльності керуються:

  • Умовами прийому до вищих навчальних закладів України;

  • Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України;

  • Правилами прийому до ВНТУ у 2012 році;

  • Положенням про приймальну комісію Вінницького національного технічного університету.


^ Склад апеляційних комісій


Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора університету.

Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому до Вінницького національного технічного університету у поточному році.

До складу апеляційних комісій, які розглядатимуть апеляції вступників щодо результатів їх вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» входять:


^ Голова апеляційних комісій:

- перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення;

члени апеляційних комісій:

- відповідальний секретар приймальної комісії;

- голова предметної комісії;

- викладачі системи загальної середньої освіти Вінницької області, які не є членами предметних екзаменаційних комісій ВНТУ, за рекомендаціями управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;


До складу апеляційних комісій, які розглядатимуть апеляції вступників щодо результатів їх вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» входять:

^ Голова апеляційних комісій:

- перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення;

^ Заступник голови комісії:

- директор Головного центру організації та методичного забезпечення навчання;

Члени комісії:

 • проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції;

 • проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу;

 • директор Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії;

 • директор Інституту машинобудування та транспорту;

 • директор Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління;

 • директор Інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування;

 • директор Інституту електроенергетики та електромеханіки;

 • директор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури;

 • директор Інституту менеджменту;

 • директор Інституту екології та екологічної кібернетики;

 • директор Інституту будівництва теплоенергетики та газопостачання;

 • заступник відповідального секретаря приймальної комісії.


Функції апеляційної комісії

Апеляційні комісії в рамках проведення вступних випробувань абітурієнтів виконують такі функції:

  • приймають і розглядають апеляції абітурієнтів, які брали участь у вступних випробуваннях;

  • при розгляді апеляції встановлюють відповідність виставлених оцінок, згідно із затвердженими критеріями оцінювання знань абітурієнтів;

  • в разі невідповідності оцінки, приймається рішення про її зміну.


^ Порядок подачі та розгляду апеляції


Право подачі апеляції мають вступники, які приймали участь у вступному випробуванні та не згодні з виставленою оцінкою.

Апеляція не приймається:

  • з питань змісту і структури екзаменаційних білетів;

  • з питань, пов’язаних із порушенням абітурієнтом правил по проведенню вступного випробування;

  • з питань вилучення зі вступного випробування.


Для розгляду апеляції вступника щодо результатів вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра», «спеціаліста» і «магістра» та вирішення спірних питань йому необхідно подати особисто заповнену заяву на ім'я голови апеляційної комісії до Приймальної комісії.

У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові, назва інституту, назва предмету, з якого проводитиметься апеляція, та суть спірного питання.

У випадках, коли вступник у зазначені терміни не звернувся із апеляцією до Приймальної комісії Університету, виставлена оцінка є остаточною.

Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються та не розглядаються.

Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень. Після отримання пояснень, вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується вказати у заяві про згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії. Сторонні особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються.

За результатами вступних екзаменів із переліку загальноосвітніх предметів (для вступників за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім’я голови апеляційної комісії. Розгляд апеляційних заяв проводиться  в той же день відповідно до графіку роботи апеляційної комісії. Під час розгляду апеляційної заяви абітурієнт знайомиться зі своєю  перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Протокол засідання апеляційної комісії передається на розгляд на засідання Приймальної комісії.

За результатами співбесіди (для вступників за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яким надане таке право), а також фахових вступних випробувань в усній формі (для вступників за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»), з яких  оголошення оцінки проводиться відразу після відповіді, у разі незгоди вступника з оцінкою, він повідомляє про це (усно) екзаменаторів, які проводили випробування, а ті, в свою чергу, голову комісії з проведення відповідного випробування. Голова комісії вислуховує обґрунтовану заяву абітурієнта, пояснення екзаменаторів і дає абітурієнту необхідні пояснення. Якщо після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з виставленою оцінкою вдруге, він подає на ім’я голови апеляційної комісії заяву на апеляцію. Листок відповіді вступного випробування передається до апеляційної комісії. Члени апеляційної комісії з відповідної дисципліни ретельно знайомляться з листком відповіді, вислуховують пояснення абітурієнта, екзаменаторів, ставлять уточнюючі питання і свої висновки викладають у протоколі. Протокол засідання апеляційної комісії передається на розгляд на засідання Приймальної комісії.

За результатами вступних випробувань з іноземної мови (для вступників за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр») апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім’я голови апеляційної комісії. Розгляд цих заяв проводиться  в той же день. На розгляд запрошуються: вступник, члени комісії, які перевіряли роботу, члени апеляційної комісії. Під час розгляду вступник знайомиться зі своєю  перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Члени апеляційної комісії ретельно знайомляться з екзаменаційною роботою, вислуховують пояснення абітурієнта, екзаменаторів, ставлять уточнюючі питання і свої висновки викладають у протоколі. Протокол засідання апеляційної комісії передається на розгляд на засідання Приймальної комісії.

Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції, не допускається. За результатами апеляції оцінка вступника не може бути зменшена, а лише збільшена або залишена без змін. Остаточна оцінка затверджується рішенням Приймальної комісії;

Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

Подані заяви абітурієнтів на апеляцію реєструються в журналі реєстрації апеляцій.

Рішення апеляційної комісії набирає чинності після затвердження його Приймальною комісією Університету.


Заступник голови приймальної комісії Романюк О. Н.Схожі:

Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13506
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13507
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Приймальна комісія Вінницького національного технічного університету (внту) (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую голова приймальної комісії пует, ректор

Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма

Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconМетодика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту
Голова Робочої групи – директор Інмад, члени – члени Ученої ради Інмад, учені секретарі спецрад внту, голови спецрад внту (за згодою),...
Затверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В iconЗатверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма
Окремі розділи інших програм (з усної народної творчості, дитячої літератури тощо)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи