Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі icon

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі
Скачати 62.16 Kb.
НазваНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі
Дата04.08.2012
Розмір62.16 Kb.
ТипДокументи


ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ


Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі
Анотація пропозиції:

Даний проект спрямований на вирішення фундаментальних проблем розробки оригінальної концепції формування властивостей наноструктурованого кремнію та визначення механізмів перенесення носіїв заряду в МОН-структурах та структурах метал-кремній за участю нанорозмірного кремнію. Передбачається отримання нових знань щодо механізмів фізичних та фізико-хімічних процесів, що відбуваються при формуванні наноструктур під час неелектролітичного травлення та основних механізмів деградації гетероструктур монокристалічний кремній – нано­структурований кремній. Вперше в світі буде розроблена теорія неелектролітичного травлення поверхні кремнію з використанням лужних травників. Буде визначено механізм впливу дефектів вихідного кремнію на процеси формування наноструктури при неелектролітичному травлені. На основі отриманих результатів дослідження структурного складу та електрофізичних властивостей МОН-структур та структур метал-кремній з нанокремнієм у їх робочих струмових частинах будуть зроблені висновки щодо механізмів переносу носіїв заряду в залежності від параметрів наноструктур та буде запропонована топологічна модель зазначених структур.

^ Метою проекту є встановлення механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та механізмів перенесення носіїв заряду МОН-структурах та структурах метал-кремній на основі нанокремнію.

Інновації та переваги пропозиції:

При виконанні наукового проекту будуть отриманні наступні результати:

  • вперше буде розроблена концепція формування наноструктурованої поверхні кремнію при неелектролітичному травлені та побудована фізична модель, яка не має аналогів в світі, процесу травлення структур кремній-метал () з урахуванням інжекції дірок на границі розділу;

  • вперше буде досліджено деградаційні процеси кремнієвих наноструктур, отриманих в результаті неелектролітичного травлення; визначенні основні фактори, що впливають на зміну фізичних властивостей даних структур з часом та в результаті дії температури, випромінювання та буде знайдено основні механізми впливу структурних дефектів кремнію на процес неелектролітичного травлення поверхні;

  • вперше буде створена фундаментальна фізична концепція процесів переносу носіїв заряду в наноструктурованому напівпровіднику та структурах з наночастками у робочих струмових областях;.

  • буде запропоновано механізм перенесення носіїв заряду в польових структурах з наноструктурованим кремнієм, який буде застосовано при проектуванні сенсорів механічних та радіаційних величин на основі польових МОН-структур та структур метал-кремній;

  • буде запропоновано механізм формування наноструктур у робочих зонах польових МОН-структур та структур метал-кремній в результаті пластичної деформації;

  • буде визначено фізичні механізми чутливості сенсорів газів та біологічних об’єктів та побудовано теоретичну модель чутливості сенсорів на основі кремнієвих нанониток, отриманих в результаті неелектролітичного травлення кремнію;

Будуть отримані нові знання на світовому рівні, які сприятимуть вирішенню нових завдань, що пов’язані з використанням наноструктурованих матеріалів.
^ Порівняння зі світовими результатами:

Створення напівпровідникових структур з новими фізичними властивостями є основним завданням нанотехнології. В останні п’ять років, з’явився новий метод отримання наноструктурованого кремнію – неелектролітичного травлення. Цей метод полягає в тому, що після осадження на поверхні кремнію частинок благородних металів (металізація, хімічне осадження, тощо) у місцях їх локалізації відбувається прискорене травлення. За рахунок цього стає можливим отримувати наноструктуровані поверхні кремнію з заданими розмірами та формою і, як наслідок, з заданими фізичними властивостями. У відомій літературі відсутні повідомлення про механізми деградації наноструктурованої поверхні отриманої при неелектролітичному травлені; чи можливе використання інших елементів для осадження на поверхню кремнію та інших травників не на основі плавикової кислоти, а, наприклад, на основі лужних травників. Не досліджені основні фізичні властивості даних структур та їх впровадження в сенсорику та сонячну енергетику.
^ Ключові слова для пошуку: (укр., англ.)

Технологічні ключові слова (для класифікації):

Нанотехнології, пов'язані з електронікою та мікроелектронікою (Nanotechnologies related to Electronics and Microelectronics), Властивості матеріалів, корозія / руйнування (Properties of Materials, Corrosion/Degradation), сонячна енергетика (Solar energy), Мікро-і нанотехнології, пов'язані з фізикою та точними науками (Micro- and Nanotechnology related to physical and exact sciences), Мікро-і нанотехнології, пов'язані з біологічними науками (Micro- and Nanotechnology related to Biological sciences), Сенсорні технології, пов'язані з вимірами (Sensor Technology related to measurements)
^ Права інтелектуальної власності (патентно-конкурентоспроможні результати): Невідоме ноу-хау

 Інші (зареєстрований дизайн, і т.д.)^ Стан готовності розробки:


 Стадія розробки (НДР)


Додаткова інформація:

 Проміжний НДДКР, додаткові дослідженняІснуючі результати впровадження:

Як показали наші дослідження в результаті високотемпературного окислення кремнію та за рахунок додаткової хімічної обробки травниками стає можливим отримання наноструктурованої поверхні. На деградаційні процеси наноструктурованої поверхні впливають структурні дефекти (дислокації, кластери, дендрити тощо), що присутні в кремнії ще до процесу травлення. Дослідження наноструктурованих поверхонь показують, що на основі даних структур стає можливим проектування сенсорів тиску, радіації, випромінюючих приладів, тощо. На основі розробок в Київському інституті ядерних досліджень, виробничому підприємстві ВАТ “Жовтень” (м.Виниця) та Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (автори проекту) були спроектовані та створені детектори поглиненої дози іонізуючого випромінювання на основі МОН-кремнієвих транзисторів. Такі детектори добре вимірювали середні та великі дози поглиненого випромінювання, але не були придатні для вимірювання малих доз, тому що температурні та радіаційні параметри не давали можливості отримати мінімальний струм, який був би за межами похибки вимірювання при температурних та радіаційних випробуваннях. Застосування нанокремнію в робочих зонах детекторів, внаслідок їх досконалій структурі та механічним властивостям, дасть можливість суттєво підвищити їх радіаційну чутливість та термопольові властивості.
^ Сфера ринкового застосування розробки:

Виберіть пункти меню, що описують ті сфери, в яких може бути використана технологія


 Електроніка та телекомунікації


 Промислове виробництво, технології матеріалів


 Енергетика


 Прикладні розробки в фізиці та точних науках

^

 Медицина, охорона здоров’я, біотехнології Виміри та стандарти


Тип розшукуваного партнера / Тип потрібної співпраці:


 НДІ  Університет/інститут

 Науково-виробниче об’єднання  Консалтингова фірма

 Промислове підприємство
Партнерський вклад/Необхідний досвід і кваліфікація

(Ваше бачення партнера)


 Розробка і виготовлення на замовлення


 Технічне обслуговування


 Фінансові ресурси


 Бачення на даному етапі не сформувалось

Схожі:

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Назва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі iconНазва: Дослідження механізмів формування властивостей наноструктурованого кремнію та перенесення носіїв заряду в структурах на його основі

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи