А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів icon

А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів
Скачати 45.71 Kb.
НазваА. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів
Дата04.08.2012
Розмір45.71 Kb.
ТипКонкурс

Додаток 1

Затверджено:

Голова Всеукраїнської

молодіжної громадської організації «Молоді регіони»

А.П. Пінчук17.10.2011


Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів


1. Загальні засади

1.1. Всеукраїнський конкурс молодих новаторів (далі – Конкурс) проводиться з метою розвитку інноваційної діяльності в Україні, широкого залучення молоді до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності, стимулювання наукових досліджень молодих винахідників, підняття наукового престижу України у світі.

1.2. Конкурс проводиться всеукраїнською молодіжною громадською організацією "Молоді регіони" та всеукраїнської спілкою молодіжних та дитячих громадських організацій "Українській молодіжний форум" за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.3. Конкурс проводиться з 20 жовтня по 20 листопада 2011 року .

1.4. У Конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, здобувачі, молоді вчені вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.

1.5.На Конкурс подаються закінчені самостійно підготовлені наукові (науково-дослідні) роботи, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, можуть бути впроваджені у виробництво або застосовані в господарській діяльності за такими основними напрямами:

- IT-технології

- Програмне забезпечення

- Електроніка

- Енергозберігаючі технології

- Інші напрямки.

1.6. Конкурсна робота може мати як теоретичний (дослідження), так і практичний характер (відкриття, винахід, корисна модель).

1.7. Конкурсна робота може бути виконана самостійно або колективом (до 4 осіб).

1.8. Конкурсна робота виконується українською, російською чи англійською мовами.

1.9. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

^ 2. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює його Організаційний комітет (Оргкомітет), до складу якого входять провідні науковці, представники вищих навальних закладів, представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ВМГО "Молоді Регіони", ВСМДГО "Українського молодіжного форуму" та ЗМІ.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України .

2.3. Для організації та проведення першого Конкурсу створюється конкурсна комісія, до складу якої залучаються провідні наукові та науково-педагогічні працівники, представники наукових підприємств, установ та організацій. Персональний склад конкурсної комісії затверджується Оргкомітетом. Голова комісії призначається Оргкомітетом.

2.4. Відповідно до напрямів конкурсу у складі конкурсної комісії можуть створюватися секції. Персональний склад секцій затверджується Оргкомітетом.

^ 3. Порядок подання та розгляду наукових робіт

3.1. Протягом терміну зазначеного у пункті 1.3. цього Положення, учасники Конкурсу подають свої роботи на розгляд конкурсної комісії надсилаючи їх за електронною адресою: ntsa-student@ukr.net

3.2. Конкурсні роботи повинні відповідати таким вимогам:

- робота не повинна бути зареєстрована у якості інтелектуальної власності;

- робота повинна мати технологічну цінність та мати потенціал для подальшого практичного використання у промисловості, сільському господарстві, інфраструктурі тощо;

- робота повинна мати розроблену технічну документацію.

3.3. На Конкурс подаються оригінали конкурсних робіт студентів, оформлені згідно з вимогами Державних стандартів. Текстові матеріали необхідно зробити у редакторі Microsoft Word через 1,5 інтервала, розмір шрифту – 14, гарнітура – Тіmes New Roman або Arial, вирівнювання – по ширині листа. Параметри сторінки (поля): зверху – 2, знизу – 2, зліва – 3, справа – 1,5 см.

3.4. Таблиці подаються як окремі об’єкти у форматі Exel for Windows або у MS Word. Формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора формул.

3.5. Ілюстрації мають бути виконані ретельно й розміщені або в тексті, або в окремих файлах (формати BMP, TIF, JPG).

3.6. Фотографії додаються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути чіткими та контрастними.

3.7. Роботи повинні надсилатись на електронну пошту: ntsa-student@ukr.net

3.8. Наукова робота повинна бути відповідним чином оформленою, логічно структурованою та грамотно написаною.

3.9. Автор (и) зобов'язаний (і) ретельно вичитати роботу і на останній сторінці позначити дату та П.І.П. авторів.

3.10. До конкурсної роботи автор обов'язково додає відомості про автора, які містять прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження; робочу та електронну адреса й номер телефону (бажано мобільного); місця роботи чи навчання; при наявності – відомості про захист дисертації (тема, науковий керівник (консультант), рік захисту); при наявності – відомості про друковані наукові праці (назва, місце публікації, дата публікації) в електронному вигляді

3.11. До конкурсної роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів дослідження, відгуки державних чи комунальних органів, підприємств установ, організацій (будь-якої форми власності), а також копії наукових статей, опублікованих за результатами досліджень представленої роботи в електронному вигляді.

3.12. У разі подання робіт із порушенням вимог цього Положення, конкурсна комісія має право відхилити такі роботи від участі в Конкурсі.

3.13. Роботи, подані на Конкурс, не повертаються.

3.14. Конкурсна комісія на своєму засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих робіт.

3.15. При рівній кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

3.16. Засідання конкурсної комісії вважається легітимним, якщо в його роботі брало участь не менше 2/3 її складу.

^ 4. Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження

4.1. Переможців Конкурсу визначає Оргкомітет на своєму засіданні за поданням конкурсної комісії.

4.2. Переможці Конкурсу отримують запрошення на Всеукраїнський форум молодих новаторів.

4.3. Окремо визначаються переможці Конкурсу за номінаціями:

- найкраща новаторська ідея

- найкращий новаторський проект

- найкращий соціальний новаторський проект

4.4 Переможці Конкурсу нагороджуються Грамотами Всеукраїнського конкурс молодих новаторів.

4.5. Оргкомітет самостійно чи за поданням конкурсної комісії, може запросити на Всеукраїнський форум молодих новаторів учасників Конкурсу, які не здобули перемоги.

4.6. Учасникам Конкурсу, які не здобули перемоги, може бути висловлена Подяка Оргкомітету

Схожі:

А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012»
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconПоложення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1
Це Положення визначає порядок та умови проведення університетського конкурсу робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка (далі – Конкурс)...
А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconПоложення про ІІІ всеукраїнський конкурс «Творчий учитель обдарований учень» Загальні положення
Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» (далі конкурс) – масовий захід за участю педагогів загальноосвітніх,...
А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconПоложення (додаток ) про проведення конкурсу. В. о ректора В. М. Довбня Вошкіна І. А. 72-27-93 Додаток положення про Всеукраїнський конкурс обдарованої молоді та її наставників „Первоцвіт загальні положення
Повідомляємо, що на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05. 09. 2012 №1/9-623 «Про Всеукраїнський...
А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconПоложення про v-й Всеукраїнський конкурс молодих виконавців (ансамблів)
Рівненського державного інституту культури (нині Інститут мистецтв рдгу), видатного диригента, музиканта, педагога та науковця, доцента,...
А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconРозпорядження " 27 " жовтня 2011 р м. Львів №107 Про проведення Всеукраїнського конкурсу молодих новаторів
...
А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconПоложення про Міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів костюма " печерські каштани" Київ 2012 положення про Міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів костюма «печерські каштани»
Конкурс проводиться щорічно у травні місяці на базі Київського національного університету технологій та дизайну
А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014»
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconНаказ №1143 Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013»
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
А. П. Пінчук 17. 10. 2011 Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів iconНаказ №244 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013» у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи