Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов icon

Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов
Скачати 43.01 Kb.
НазваПамяті Філософа Авенір Іванович Уйомов
Дата04.08.2012
Розмір43.01 Kb.
ТипДокументи

Памяті Філософа

Авенір Іванович Уйомов

(4.04.1928 – 29.05.2012)На вісімдесят п'ятому році життя, пішов з життя видатний філософ, професор філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Уємов Авенір Іванович.

Авенір Іванович Уйомов - доктор філософських наук, професор кафедри філософії природничих факультетів Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, видатний філософ, логік та методолог науки, автор біля 450 наукових праць, дійсний член Міжнародної академії науки, промисловості, освіти й мистецтва (Каліфорнія, США), академік Академії історії та філософії, природничих та технічних наук, академік Української академії економічної кібернетики. Підготував більше 35 кандидатів та докторів наук.

Народився майбутній вчений 4 квітня 1928 року, в селі Поріччя Шуйського району Іванівської області. Авенір Іванович Уйомов закінчив філософський факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова в 1949 році, а в 1952 році там же аспірантуру по кафедрі логіки. Тоді ж захистив кандидатську дисертацію на тему "Аналогія в сучасній техніці". В 1964 р. захистив докторську дисертацію на тему "Речі, властивості та відношення й теорія висновків за аналогією".

Працював доцентом, завідувачем кафедри філософії в Іванівському педагогічному інституті з 1952 по 1964 рік. В 1964 році був запрошений на посаду завідувача кафедри філософії Одеського державного університету, на якій і працював до 1973 року.

В 1973-1996 роках завідував відділом теорії управління й системного аналізу в Одеському відділенні інституту економіки АН України (зараз - Інститут проблем ринку й економіко-екологічних досліджень НАН України), працюючи за сумісництвом професором кафедри філософії природничих факультетів Одеського державного університету. Стаж роботи в нашому університеті - 48 років.

Авенір Іванович Уйомов у останній час - провідний професор кафедри філософії природничих факультетів ОНУ. Він з превеликим задоволенням працював зі студентами філософського факультету, університету, викладав їм курси з історії філософії, метафізики. Він працював також з магістрами філософського факультетів, викладав створений ним авторський курс.

Стаж його викладацької роботи - 60 років. У цій нелегкій справі він завжди був новатором. А творчим підходом до викладання філософії він "заразив" своїх учнів та викладачів філософії університету та Одеси ще у шестидесяті роки. Вирішення задач та вправ із філософії, розігрування ролей видатних філософів, програмований машинний та безмашинний контроль знань студентів став нормою навчального процесу. Недарма професор Уйомов – співавтор одного з 5 відомих в СНД задачників із філософії "Філософський лабіринт" [1].

Професор Уйомов був членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій філософського факультету, членом редколегії журналів «Вісник Одеського націоналного університету. Філософія», "Органон" (Братислава) та філософського збірнику "Пошуки" (Львів - Одеса).

Професор Уйомов був утворювачем і незмінним головою Одеської філософської спілки, яка збиралася на свої збори від 1 до 4 раз у місяць з 1968 року.

Брав активну участь і у громадському житті міста Одеси, зокрема, у роки перебудови.

До основних наукових результатів роботи треба віднести:

1. Створення загальної теорії висновків за аналогією, виділення більш п’яти десятків формальних типів аналогійних умовиводів. Опубліковано в монографіях [2, 3].

2. Створення параметричної загальної теорії систем. Опубліковано в ряді праць, в тому числі в монографії [4].

3. Створення мови тернарного опису (МТО) - обчислення в рамках некласичної формальної логіки. Опубліковане в роботі [4, С.152-193], та в ряді інших праць.

Він опублікував ряд посібників з логіки [6, 7, 8]:

Професор Уйомов - автор статей у Філософській енциклопедії [9, 10]; в Філософському енциклопедичному словнику [11], в Філософському словнику [12].

Має 95 зарубіжних публікацій, в тому числі 27 в Росії (після 1991 року), а також в США, Канаді, Бразилії, Китаї, Голлан­дії, Польщі, Болгарії, Угорщині, Чехії й Германії.

Брав участь у багатьох міжнародних конгресах, з’їздах та конференціях, зокрема, у роботі Х1Х Всесвітнього філософського конгресу у Москві в 1993 році, міжнародних конгресів із логіки й методології науки в Румунії (Бухарест, 1971 рік), Канаді (1975 р.), Москві (1988, 1993 роки), Болгарії (Варна, 1972 рік ).

Вчена Рада Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова рекомендувала професора Уйомова А.І. до присудження звання "Заслужений діяч науки й техніки України".

У 2005 році нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України.

Література


 1. Кочергин А.Н., Плесский Б.В., Уемов А.И. Философский лабиринт: Задачи и упражнения по философии. – М., 1992. – 174 с.

 2. Уемов А.И Аналогия в практике научного исследования. - М., 1970. – 262 с.

 3. Уемов А.И. Логические основы метода моделирования. - М., 1971. – 312 с.

 4. Уйомов А.І. Системный подход и общая теория систем. - М., 1978. – 272 с.

 5. Основы формального аппарата параметрической общей теории систем // Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник-1984. - М., 1984. – 384 с.

 6. Уемов А.И. Логические ошибки и как они мешают правильно мыслить. - М., 1958. - 119 с.

 7. Уемов А.И. Задачи и упражнения по логике. - М., 1961. - 352 с.

 8. Уемов А.И. Основы практической логики с задачами и упражнениями. - Одесса, 1997. – 380 с.

 9. Уемов А.И. Аналогия // Философская энциклопедия: В 5 т. - Т.1. - М., 1960., С. 56-57.

 10. Жданов Ю.А., Уемов А.И. Гомология // Философская энциклопедия: В 5 т. - Т.1. - М., 1960., С. 387.

 11. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – 836 с.

 12. Філософський словник. – Київ, 1986. - 796 с.

 13. Авенір Іванович Уйомов: Наукові праці. – Одеса, 1998. – 42 с.

 14. Уемов А.И. Системные аспекты философского знания. - Одесса: Негоциант, 2000.

 15. Общая теория систем для гуманитариев. - Warszawа: Universitas Rediviva, 2001 (у співавторстві).

 16. Параметрическая общая теория систем и ее применения: Сб. трудов, посвященній 80-летию проф. А.И.Уемова.. – Одесса: Астропринт, 2008.

 17. Біографія й праці дивись: http://www.philosof.onu.edu.ua/

Схожі:

Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов iconШкіля миколи Івановича Микола Іванович – вчений, педагог, громадський діяч України. Микола Іванович Шкіль
Микола Іванович Шкіль народився 13 грудня 1932 року в с. Бурбене Семенівського району Полтавської області в селянській родині
Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов icon4 квітня, 14. 00 – відкриття І наукових читань пам'яті професора А.І. Уйомова І пленарне засідання Вступне слово декана філософського факультету О. В. Чайковського
Двоїсте системне моделювання (А. Уйомов) як співвіднесене та обопільне (Аристотель) в логічних формах
Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов iconЄллінський Микола Іванович (1796 1834)
Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії для удосконалення в медичних науках, насамперед у хірургії. Тут він працював під...
Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов iconПерелік публікацій кафедри релігієзнавства за 2008 рік
Філософія освіти: до культури новацій за культуротворчою спадщиною мандрівного філософа і педагога Г. Сковороди
Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов iconПерелік публікацій кафедри релігієзнавства за 2008 рік
Філософія освіти: до культури новацій за культуротворчою спадщиною мандрівного філософа І педагога Г. Сковороди
Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов icon6 Умовивід
А.І. Уйомов. Спостерігаючи І усвідомлюючи цей процес через логічний аналіз умовиводів, можна розвивати І вдосконалювати навички ефективної...
Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов iconМіністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження
Посторонко Анатолій Іванович [Текст] : до 75-річчя від дня народження біобібліогр покажч. / Укр. інж пед акад.; уклад.: О. М. Онуфрієва,...
Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов iconТема Біографія та етапи духовного становлення Ф. Ніцше
М. Гайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр, А. Камю, Л. Шестов, М. Фуко, Ж. Дельоз, П. Слотердайк та ін.). До цього філософа великою мірою...
Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов iconРоку 33-10-39
Цикл „Видатні земляки”: Сковорода Григорій Савич (1722 – 1794 рр.) До 285-річчя від дня народження філософа, літератора, богослова....
Памяті Філософа Авенір Іванович Уйомов iconПрограма курсу філософія ніцше
Фрідріха Ніцше у контексті тлумачення ним традиційних філософських галузей: метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи