Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” icon

Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”
Скачати 64.29 Kb.
НазваАдреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”
Дата08.09.2014
Розмір64.29 Kb.
ТипДокументи

АДРЕСА

організаційного комітету

науково-практичної конференції

Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”

Житомирський державний технологічний університет, кафедра управління персоналом та економіки праці,

каб. 416б, 322а,

вул. Черняховського, 103, м. Житомир.

Довідки за телефонами:

(0412) 24-09-88; (067) 390-44-38.

e-mail для заявок і тез: vnp_conf_upiep@ukr.net.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Олійник О.В.перший проректор ЖДТУ, д.е.н., професор, голова оргкомітету;

Євдокимов В.В.  проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку ЖДТУ, д.е.н., проф.;

Петюх В.М.заступник зав. кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ ім. В. Гетьмана, к.е.н., професор;

Обіход С.В. зав. кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ, к.е.н., доцент, співголова оргкомітету;

Харчишина О.В.зав. кафедри менеджменту і адміністрування Житомирського державного університету ім. Івана Франка, д.е.н., доц.;

Вікарчук О.І.  зав. кафедри економіки та маркетингу Житомирського державного університету ім. Івана Франка, к.е.н., доц.;

Богоявленська Ю.В. доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ, к.е.н., доц.;

Кулаковська Л.П. – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ, к.е.н., доц.;

Урманов Ф.Ш. доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ, к.е.н., доц.;

Шпиталенко Г.А. – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ, к.іст.н., доц.;

Ткачук В.О. ст. викладач кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ, відповідальний секретар.

^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ
Липовець Ольга Петрівна

Житомирський державний

технологічний університет

Науковий керівник:

к.е.н., доц. Урманов Ф.Ш.
^ МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
Розглянуто проблеми молодіжного безробіття на вітчизняному ринку праці. Визначено соціально-економічні наслідки молодіжного безробіття.
Молодь – головна рушійна сила сучасного світу. Вона перебуває в центрі міжнародних, соціальних, економічних і політичних подій. Завдяки високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє суспільства, держави та світового співтовариства. Одним з перспективних напрямків залучення молоді в суспільні процеси країни є першочергове забезпечення молоді робочими місцями [1, с. 6].
ЛІТЕРАТУРА:

1. Тимош І.М. Молодь у сфері зайнятості населення / І.М. Тимош // Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1996. − 14 с. – бібліогр.

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації^ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ІІІ Всеукраїнська

науково-практична конференція молодих учених і студентів
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ”
^ 24 квітня 2014 року

м. Житомир

Шановні колеги!

Кафедра управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету запрошує Вас до участі у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”, що буде проводитися 24 квітня 2014 року з метою обговорення результатів останніх досліджень у сфері соціально-трудових відносин задля забезпечення ефективного розвитку суб’єктів господарювання на макро-, мезо- та мікрорівні.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.

Секції конференції:

1. Перспективи розвитку управління персоналом та напрями забезпечення ефективного використання трудового потенціалу на рівні країни, регіону, підприємства.

2. Розвиток взаємовідносин суб’єктів ринку праці та державне регулювання зайнятості.

3. Взаємодія ринку праці і ринку освітніх послуг як стратегічна складова забезпечення неперервності освіти впродовж життя: тенденції і перспективи розвитку.

4. Формування ефективної соціальної політики в сфері праці на макро-, мезо- та мікрорівні.

5. Актуальні проблеми правового забезпечення соціально-трудових відносин в процесі трудової діяльності.

Для участі у роботі конференції необхідно до 15 квітня 2014 року надіслати на e-mail організаційного комітету конференції (vnp_conf_upiep@ukr.net) електронні варіанти таких матеріалів:

1. Заявка учасника (на кожного учасника).

2. Текст матеріалів тез.

3. Копію чеку про сплату організаційного внеску (для отримання збірника; участь у конференції безкоштовна).

Організаційний внесок – 65 грн. – становлять витрати на виготовлення збірника матеріалів конференції.

Реквізити для здійснення оплати:

П.І.П. отримувача: Ткачук Вячеслав Олександрович;

номер картки ПриватБанк:

4149 4377 1194 3009;

призначення платежу «Оргвнесок за участь у конференції, прізвище автора тез».

ВИМОГИ

^ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез – 3–4 сторінки. Редактор MS Word 2003, шрифт Times New Roman, розмір 10 пт, формат А5, орієнтація книжкова. Усі поля по 2 см, абзац – 0,6 см, міжрядковий інтервал – 1. Посилання на використанні джерела проставляються у квадратних дужках.

^ Розміщення на сторінці: зверху справа прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) жирним шрифтом. У наступному рядку – повна назва організації звичайним шрифтом справа. Нижче відомості про наукового керівника (ступінь, звання, прізвище та ініціали) жирним. У наступному рядку (через рядок) назва тез прописними літерами жирним шрифтом, вирівнювання – по центру. Нижче (через рядок) по центру курсивом розміщується короткий зміст тез (анотація). Далі (через рядок) з абзацного відступу подається основний текст тез. В основній частині доцільно послідовно розкрити актуальність теми та ступінь її опрацювання в літературних джерелах, основні результати дослідження. Закінчити тези слід короткими висновками. Під текстом через рядок після заголовку „ЛІТЕРАТУРА” (по центру) подається перелік використаних джерел.

Відповідальність за зміст тез несуть автор і його науковий керівник.

У випадку значних розбіжностей наданих матеріалів з вимогами, редакційна колегія залишає за собою право коригування авторського тексту, а також відмови у публікації матеріалів.

^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
ЗАЯВКА

на участь у роботі IІІ Всеукраїнської

науково-практичної конференції молодих учених і студентів

^ Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”

Прізвище ________________________________

Ім’я ____________________________________

По батькові ______________________________

Назва організації, ВНЗ (повністю) ___________

________________________________________

Посада _________________________________

^ Для студентів:

Факультет _______________________________

Курс ____________________________________

Група ___________________________________

Контактний телефон: ______________________

E-mail: __________________________________

Поштова адреса (для надсилання збірника): ___

________________________________________

________________________________________

Номер секції згідно переліку: _______________

Тема доповіді: ____________________________

________________________________________

________________________________________

Відомості про наукового керівника:

Прізвище та ініціали ______________________

Науковий ступінь ________________________

Вчене звання ____________________________

Форма участі (очна/заочна) ________________

Необхідність технічних засобів (так/ні) ______

Потреба у готелі (так/ні) __________________

Схожі:

Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconРішення науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики " 22-24 жовтня 2007 р., м. Луганськ
За результатами роботи науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики” постановили
Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconРішення II всеукраїнської науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики " 20-23 жовтня 2008 р., м. Кременчук
За результатами роботи II всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики” постановили
Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconЗаявка на участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці"
Мета конференції – обговорення наукових І практичних проблем ефективної кадрової політики, мотивації персоналу та оплати праці на...
Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconМатеріали доповідей учасників міжрегіональної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжрегіональної науково-практичної конференції “Проблеми економіки й управління у промислових...
Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconРішення II всеукраїнської науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики "
За результатами роботи II всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики” постановили
Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці»
Мета вступного іспиту до бакалаврату за напрямом підготовки „Управління персоналом і економіки праці : визначення рівня підготовленості...
Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconПро проведення VІ науково-практичної конференції
Центр проводять 22 листопада 2012 року в м. Луцьку VI науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми державного управління на...
Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
...
Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про зміну назви кафедри управління персоналом»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, завідувача кафедри управління персоналом А. М. Колота,...
Адреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” iconЗаявка учасника всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми культури української мови І мовлення»
Шостюк Зоряни Володимирівни, адреса: кафедра української мови і літератури, Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи