Тема: визначення відносної вологості повітря icon

Тема: визначення відносної вологості повітря
Скачати 182.79 Kb.
НазваТема: визначення відносної вологості повітря
Дата13.09.2012
Розмір182.79 Kb.
ТипДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь1.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь10.doc
3. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь11.doc
4. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь12.doc
5. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь13.doc
6. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь14.doc
7. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь15.doc
8. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь2.doc
9. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь3.doc
10. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь4.doc
11. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь5.doc
12. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь6.doc
13. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь7.doc
14. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь8.doc
15. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь9.doc
Лабораторна робота №1 дослідне підтвердження закону бойля – маріотта мета
Тема: вивчення коливань математичного маятника І визначення прискорення сили тяжіння за допомогою математичного маятника
Тема: Вивчення роботи підсилювача низької частоти І випрямляча змінного струму
Тема: визначення показника заломлення скла
Тема: Визначення фокусної відстані І оптичної сили лінзи
Тема: Спостереження інтерференції та дифракції світла
Тема: Порівняння сили світла двох джерел
Тема: визначення відносної вологості повітря
Тема: визначення поверхневого натягу рідини
Тема: визначення коефіцієнта лінійного розширення
Тема: визначення питомого опору провідника
Тема: вимірювання ерс І внутрішнього опору
Тема: послідовне І паралельне з'єднання провідників
Тема: д ослідження залежності потужності, споживаної лампою розжарювання від напруги на її затискачах
Тема: дослідження напівпровідникового діода

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2


Тема: визначення відносної вологості повітря.

Мета: вивчити будову і принцип роботи приладів для вимірювання вологості повітря та навчитися вимірювати та визначати вологість повітря, користуючись приладами і психрометричними таблицями.

Обладнання: гігрометр або психрометр; гумовий насос-груша; скляний екран; ефір; термометр, психрометр.


Теоретичні відомості

Водяної пари у даному об'ємі і при даній температурі не може бути безкінечно багато: при будь-якій темпера­турі існує межа, більше якої водяної пари в даному об'ємі бути не може. Така водяна пара називається насиченою. У метеорології, біології та в багатьох технічних процесах дуже важливо знати, наскільки пара, що знаходиться у повітрі, близька до насиченої. Величина, яка це характеризує, дорівнює відношенню тиску пари, яка знахо­дяться у повітрі при даній температурі (р), до тиску на­сиченої пари при цій же температурі н) і називається відносною вологістю:

Нормальна пологість повітря 70%. Оскільки р0 для кожної температури беруть з таблиць, то визначення від­носної вологості зводиться до знаходження абсолютної во­логості р.

Ненасичену пару можна шляхом зниження температу­ри перетворити у насичену. Ознакою насиченості пари є її конденсація — утворення крапель роси. Температура, при якій водяна пара у повітрі стає насиченою, називається точкою роси. Тиск насиченої пари у точці роси дорівнює абсолютній вологості повітря. Прилад для визначення точ­ки роси називається гігрометром (рис. 8).

Гігрометр являє собою камеру на штативі. Камера має три отвори: один — для термометра, а два інші — для продування повітря через камеру. Передній бік камери дзеркально відполірований. Камера наполовину заповню­ється ефіром. Щоб прискорити його випаровування, через нього продувають повітря за допомогою гумової груші. На випаровування ефіру йде тепло і від ефіру і від корпусу гі­грометра. При цьому температура гігрометра знижується, а водяна пара, що с у повітрі, охолоджується, контактуючи з полірованою стінкою камери, і випадає роса: полірована, стінка запітніває.

Для швидшого визначення вологості користуються психрометром (рис. 9). Він складається з двох однакових термометрів А і Б; резервуар одного з них обгорнуто мар­лею М (чи батистом), кінець якого знаходиться в посуди­ні Р з водою. Вода підіймається по тканині і, випаровую­чись, охолоджує поверхню резервуара термометра. Покази вологого термометра нижчі порівняно з показами сухого. Різниця показів термометрів тим більша, чим вище швид­кість випаровування води з поверхні тканини на резервуа­рі термометра. Швидкість випаровування залежить голов­ним чином від відносної вологості навколишнього повітря. Ця швидкість тим більша; чим нижча відносна вологість повітря. За різницею показів сухого і вологого термоме­трів можна визначити абсолютну і відносну вологості.


Хід роботи

1. Виміряйте кімнатну температуру t.

2. Розташуйте між спостерігачем і полірованою поверхнею гігрометра скляний екран, який затримуватиме пару, що виділяється при диханні спостерігача, захищаючи від неї гігрометр.

3. Налийте у гігрометр стільки ефіру, щоб він заповнив ре­зервуар термометра.

4. Введіть термометр в отвір гігрометра і за допомогою гу­мової груші продувайте через ефір повітря.

5. Як тільки побачите росу, припиніть нагнітати повітря, виміряйте температуру t1 .

6. Спостерігайте за зникненням роси, вимірявши відповід­ну температуру t2.

7. Роса з'являється і зникає при дещо різних температу­рах внаслідок теплової інерції термометра і приладу. Точку роси знайди за формулою: .

Ставлячи експеримент, необхідно домагатись, щоб температури t1, та t2, відрізнялись не більше як на 0,2—0,3 °С.

8.Повторіть дослід декілька разів і визначте середнє зна­чення температури tр.сер, при якій з'являється роса.

9. За таблицею знайдіть тиск насиченої пари у точці роси р і тиск насиченої пари при кімнатній температурі р0

10. Обчисліть відносну вологість повітря.

11. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

Номер досліду

t, °С

t1, °С

t2, °С

tр, °С

tр.сер,°С

p,Па

p0,Па

,%

1

2

3


Для обчислень


Додаткове завдання 1

12. Знайдіть відносну вологість за допомогою психрометра.

12.1 Визначити показання сухого і вологого термометрів і обчисли різницю температур.tсух , °С

tвол , °С

t, °С

,%

12.2 За допомогою психрометричної таблиці (табл.. 1) визначіть від­носну вологість. Порівняйте відносну вологість, знайдену за допомогою психрометра і гігрометра.

13. Висновки.


Психрометрична таблиця

Покази сухого термометра

Різниця показів сухого й вологого термометрів (град)


К

°С

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

273

0

100

82

63

45

28

11


1

100

83

65

48

32

16


2

100

84

68

51

35

20


3

100

84

69

54

39

24

104

100

85

70

56

42

28

14
278

5

100

86

72

58

45

32

19

6
6

100

86

73

60

47

35

23

10
7

100

87

74

61

49

37

26

14
8

100

87

75

63

51

40

28

18

7

9

100

88

76

64

53

42

31

21

11


283

10

100

88

76

65

54

44

34

24

14

4


11

100

88

77

66

56

46

36

26

17

8


12

100

89

78

68

57

48

38

29

20

11


13

100

89

79

69

59

49

40

31

23

14

614

100

90

79

70

60

51

42

33

25

17

9
288

15

100

90

80

71

61

52

44

36

27

20

12

5
16

100

90

81

71

62

54

45

37

30

22

15

8
17

100

90

81

72

64

55

47

39

32

24

17

10
18

100

91

82

73

64

56

48

41

34

26

20

13
19

100

91

82

74

65

58

50

43

35

29

22

15

293

20

100

91

83

74

66

59

51

44

37

30

24

18
21

100

91

83

75

67

60

52

46

49

32

26

20
22

100

92

83

76

68

61

54

47

40

34

28

22
23

100

92

84

76

69

61

55

48

42

36

30

24
24

100

92

84

77

69

62

56

49

43

37

31

26

298

25

100

92

84

77

70

63

57

50

44

38

33

27


Тиски і щільність водяних пар, що насичують, при різних температурах

t, °С

pн мм рт. ст.

н, кг/м3

t, °С

pн мм рт. ст.

н, кг/м3

0

4,5

0,0048

16

13,6

0,0136

1

4,9

0,0052

17

14,5

0,0145

2

5,3

0,0056

18

15,5

0,0154

3

5,7

0,0060

19

16,5

0,0163

4

5,1

0,0064

20

17,5

0,0173

5

5,6

0,0068

21

18,7

0,0183

6

7,0

0,0073

22

19,8

0,0194

7

7,5

0,0078

23

21,1

0,0206

8

8,0

0,0083

24

22,4

0,0218

9

8,6

0,0088

25

23,8

0,0230

10

9,2

0,0094

26

25,2

0,0244

11

9,8

0,0100

27

26,7

0,0258

12

10,5

0,0107

28

28,4

0,0272

13

11,2

0,0114

29

30,0

0,0287

14

12,0

0,0121

30

31,8

0,0303

15

12,8

0,0128


Схожі:

Тема: визначення відносної вологості повітря iconВісник одеського державного екологічного університету, 2010, 10
У статті наведена оцінка комплексного впливу деяких метеорологічних факторів (температури повітря, відносної вологості та швидкості...
Тема: визначення відносної вологості повітря iconВ. Д. Доник, канд техн наук математична модель нестаціонарного процесу витікання повітря з відсіку
Розроблено математичну модель визначення тиску І температури повітря в загальмованому потоці в середині відсіку при підведенні І...
Тема: визначення відносної вологості повітря iconЛабораторна робота №1 Тема: Оцінка ступеня забрудне ності атмосферного повітря
Тема: Оцінка ступеня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами на ділянці магістральної вулиці (за концентрацією...
Тема: визначення відносної вологості повітря iconТема дипломного проекту
Проектування та метрологічний аналіз пристрою для вимірювання вологості газу в умовах промислових підприємств
Тема: визначення відносної вологості повітря iconОпалення ● Вентиляція ● Теплопостачання
Підрахунок основних І додаткових тепловтрат будинку. Визначення витрати теплоти для нагрівання інфільтраційного повітря. Визначення...
Тема: визначення відносної вологості повітря iconРозділ інженерна підготовка територій в особливих умовах інженерна підготовка заболочених територій
Болотами називають перебільшено зволожені ділянки земної поверхні, на яких більшу частину року застоюється вода. Залишки рослинності...
Тема: визначення відносної вологості повітря iconЛабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони»
...
Тема: визначення відносної вологості повітря iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема: визначення відносної вологості повітря iconЛабораторна робота №23
Визначити коефіцієнт в’язкості повітря І середню довжину вільного пробігу молекул повітря
Тема: визначення відносної вологості повітря iconКалендарно-тематичний план
Визначення вихідного рівня базових знань студентів. Тема „Про себе та свою родину”. Визначення тематики І літератури для пач. Ур....
Тема: визначення відносної вологості повітря iconКалендарно-тематичний план
Визначення вихідного рівня базових знань студентів. Тема „Про себе та свою родину”. Визначення тематики І літератури для пач. Ур....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи