Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) icon

Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення)
НазваПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення)
Сторінка2/6
Дата22.09.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6


Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

від " 20 " 11 2009 р.

___ 1052_____

Перелік олімпіад з навчальних дисциплін
з/п

Назва навчальної

дисципліни, з якої проводиться олімпіада

^ Назва групи вищих навчальних закладів, студенти яких беруть участь в олімпіаді

Назва базового вищого навчального закладу з проведення олімпіади

^ Терміни проведення олімпіади

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету

1

2

3

5

6

7

^ ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

Українська мова

Всі вищі навчальні заклади


Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

т.(0372)58-48-00, 584-720

8-9

квітня

Проректор

Ушенко О.Г.

т.(0372) 52-22-66

2

Культурологія

Культури і мистецтв, класичні університети, педагогічні

Вінницький державний педагогічний уні­верситет імені Михайла Коцюбинського

т.(0432) 27-93-92, 61-80-72

19-22 квітня

Проректор

Подолянчук С.В.

т.(0432) 27-68-82

3

Педагогіка

Класичні, педагогічні університети,

технічні

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

т.(04744) 5-20-92, 3-53-08

20-23 квітня

Ректор

Мартинюк М.Т.

т.(04744) 3-45-82

4

Політологія

Всі вищі навчальні заклади (де політологія не є спеціальністю)

Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля

т.(0642)41-55-69

23-26 березня

Перший проректор

Смирний М.Ф.

т.(0642) 41-22-25

5.

Психологія

Технічні, економічні університети

Донецький національний технічний

університет

т.(062) 301-03-02

16-18 квітня

Проректор

Башков Є.О.

т.(062) 305-35-67

6.

^ ІНОЗЕМНІ МОВИ

6.1

Англійська моваВсі вищі навчальні заклади

(не мовні)

Донецький державний університет управління

т.(062)337-66-09

12-14 травня

Проректор

Пілюшенко В.Л.

т.(062)302-81-22

6.2

Німецька мова


Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

т. (057) 70-76-632 (432)

18-21 травня

Проректор

Сокол Є.І.

т.(057)706-32-13

6.3

Французька мова

Всі вищі навчальні заклади

(не мовні)


Донецький національний університет еко­но­міки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського

т.(062) 337-95-60

13-16 квітня

Проректор

Садєков А.А.

т.(062) 305-34-31

6.4.

Українська мова як іноземна

Класичні, гуманітарні університети, технічні

Тернопільський національний економічний університет

т.(0352)47-50-77, 512-817

13-14 травня

Проректор

Луців Б.Л.

т.(0352)47-50-58

^ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ (ФУНДАМЕНТАЛЬНІ) ДИСЦИПЛІНИ

7

Математика


Математика


Всі вищі навчальні заклади


Севастопольський національний технічний університет

т.(0692) 23-50-01

18-21 травня

Проректор

Крамар В.О.

т.(0692) 23-51-28

8

Класичні університети, фізико-технічні інститути

Львівський національний університет

ім.Івана Франка

т.(032) 239-47-43, 274-11-07

20-23 квітня

Проректор

Котур Б.Я.

т.(0322) 72-70-40,

61-69-03

9

Інформатика

Всі вищі навчальні заклади

Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди

т.(0572)68-38-20, 67-53-58

12-14 травня

Проректор

Микитюк О.М.

т.(057)700-34-97

10


Фізика

Всі ВНЗ (окрім класичн.,пед., ун-тів, фіз-техн. інстит., фіз-техн.факультетів ВНЗ)

Харківська національна академія міського господарства

т.(057) 707-32-28

7-10

квітня

Проректор

Семенов В.Т.

(057) 707-33-60

11


Хімія


ХіміяВсі вищі навчальні заклади

Національний авіаційний університет

(м.Київ)

т.(044) 406-74-73

18-21 травня

Проректор

Харченко В.П.

т.(044) 408-53-33

12Аграрні

Одеський державний аграрний університет

т.(048) 779-65-14, 734-69-50

17-20 травня

Ректор

Корлюк С.С.

т.(048) 784-57-32

13


Біологія

Дніпропетровський державний аграрний університет

т.(056)713-51-96 , 268-54-08

12-14 травня

Перший проректор

Онопрієнко Д.М.

т.(056)744-08-56

14


ЕкологіяВсі вищі навчальні заклади

Одеський державний екологічний університет

т.(0482) 785-27-16

19-24 квітня

Проректор

Тучковенко Ю.С.

(0482) 35-73-71

15


Економіка природокористування
Львівський державний аграрний університет

т.(032) 22-42-906

14-16 квітня

Проректор

Онисько С.М.

т.(032) 22-42-961

16

Економічна інформатика

Класичні університети, економічні

Дніпропетровський національний університет

т.(056) 744-01-83, 374-98-23

13-15 квітня

Проректор

Дронь М.М.

т.(056) 374-98-07

17

Астрономія та астрофізика

(І тур – Internet,

ІІ тур - очний)

Педагогічні, класичні університети


Київський національний універ­ситет імені Тараса Шевченка

т.(044) 526-45-07

І тур,Internet лютий,

ІІ тур-оч­ний, 29 березня- 2 квітня

Перший проректор

Закусило О.К.

т.(044) 239-32-70

^ ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ

18.

18.1


18.2


18.3ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Опір матеріалів


Теоретична механіка


Ремонт машин
Технічні


Київський національний університет будівництва і архітектури

т.(044) 241-54-48


17-21 травня


Проректор

Лізунов П.П.

т.(044) 248-30-31

Технічні, класичні

університети

Національний технічний університет Ук­раїни "Київський політехнічний інститут"

т. (044) 241-76-21, (050)356-32-63

7-9

квітня

Проректор

Варламов Г.Б.

т.(044) 236-42-52Технічні та аграрні

Харківський національний технічний університет с/г імені Василенка

т.(057)732-73-28, 79-22

5-7

квітня


Проректор

Войтов В.А.

т.(057)700-38-88

18.4

Деталі машин та основи конструювання
Харківський національний технічний університет с/г імені Василенка

т.(057) 732-73-28, 79-22

14-16 квітня

Перший проректор

Тіщенко Л.М.

т.(057)700-38-88

19.


19.1


19.2

^ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ТОЕ

Електротехніка


Теоретичні основи електротехнікиТехнічні, технологічні,

класичні університети
Національний технічний університет "Хар­­ківський політехнічний інститут"

т.(057) 700-15-6412-15 травняПроректор

Сокол Є.І.

т.(057)706-32-13

Національний університет "Львівська політехніка"

т.(032) 258-21-19

18-21 травня

Проректор

Федасюк Д.В.

т.(032)258-24-12

20

Нарисна геомет­рія та геомет­рич­не моделювання на ПЕОМТехнічні

Донецький національний технічний університет

т.(062) 338-48-85

17-20 березня

Проректор

Башков Є.О.

т.(062) 305-35-67

21

Гідравліка

Національний університет "Львівська політехніка"

т.(032)258-25-14

19-23 квітня

Проректор

Федасюк Д.В.

т.(032)258-24-12

22

Інвестування

Всі вищі навчальні заклади


Донецький національний університет еко­но­­міки і торгівлі ім.МТуган-Барановського

т.(062) 337-95-60

30 березня-1 квітня

Проректор

Садєков А.А.

т.(062) 305-34-31

23

Податкова система України

Класичні університети, економічні та управління

Тернопільський національний економічний університет

т.(0352)47-50-77

21-23 квітня

Ректор

Юрій С.І.

т.(0352)47-50-51

24

Страхування

(І тур – Internet,

ІІ тур - очний)

Всі вищі навчальні заклади


Київський національний торговельно-економічний університет

т.(044) 544-29-31

І тур – Internet

25 березня,

ІІ тур - оч­ний, 19-21 квітня

Ректор

Мазаракі А.А.

т.(044) 531-49-49

^ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

25

Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем
Харківський національний університет радіоелектроніки

т.(057)702-13-43, 97

24-26 березня

Проректор

Сліпченко М.І.

т.(057) 702-13-97

26

Система автоматизованого проектування та комп’ютер­ного моделювання в машинобудуванні

(І тур-Internet, ІІ тур - очний)
Хмельницький національний університет

т.(0382) 22-51-08І тур – Internet

11-13 січня,

ІІ тур - оч­ний, 19-23 квітня

Ректор

Скиба М.Є.

т.(038) 72-52-37

27

Програмування мікропро­грамних автоматів та мікроконтролерних систем

(І тур – Internet,

ІІ тур - очний)


Технічні, технологічні університети

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

т. (067) 908-12-10

І тур – Internet

17 грудня,

ІІ тур - оч­ний, 16-18 квітня

Проректор

Варламов Г.Б.

т.(044) 241-86-07

28

Комп'ютерні мережі

Хмельницький національний університет

т.(0382)251-08


12-14 квітня

Проректор

Параска Г.Б.

т.(038)67-00-61

29

Інженерна та комп'ютерна графіка
Черкаський державний технологічний університет

т.(0472)43-11-25

19-23 квітня

Ректор

Лега Ю.Г.

т.(0472)71-00-92

30

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Технічні, аграрні

Миколаївський державний аграрний університет

т.(0512) 34-01-91

6-9

квітня

Перший проректор

Бабенко Д.В.

т.(0512) 34-31-94

31

Безпека життєдіяльності

Всі вищі навчальні заклади


Сумський державний університет

т.(0542)68-77-59

29 березня-

1квітня

Перший проректор

Карпуша В.Д.

т.(0542)33-00-24

32

Психіатрія та наркологія. Медична психологія

Медичні університети


Медичні та класичні університети

Одеський державний медичний університет

т. (048) 723-74-24, 728-54-58

8-10

квітня

Перший проректор

Кресюн В.Й.

т. (048) 728-54-32

33

Офтальмологія
Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова

т. (0432) 35-11-10

27-30 квітня

Проректор

Гумінський Ю.Й.

т. (0432) 69-33-43

34

Педіатрія

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

т. (062)385-95-00

30 березня-2 квітня

Перший проректор

Талалаенко О.М.

т.(062) 385-95-02

35

Медична генетика

Харківський національний медичний університет

т.(057) 705-07-09

21-23 квітня

Проректор

М'ясоєдов В.В.

т.(057) 705-07-09

36

Інфекційні хвороби


Медичні

та класичні університети

Харківський національний медичний університет

т.(057) 705-07-11

28-30 квітня
37

Фармакологія
Одеський державний медичний університет

т. (048) 723-33-24, 728-54-32

1-3

квітня

Перший проректор

Кресюн В.Й.

т.(048)723-54-58

38

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця (м.Київ)

т. (044) 235-40-62

7-8

квітня

Проректор

Яворовський О.П.

т. (044) 235-38-54

39

Гістологія, цитологія та ембріологія

Івано-Франківський національний медичний університет

т.(03422) 2-42-95

20-23 квітня

Ректор

Нейко Є.М.

т.(0342) 50-12-69

40

Латинська мова та основи медичної термінології


Медичні, класичні університети, педагогічні

Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького

т.(032) 272-26-60

22-24 квітня

Проректор

Гжегоцький М.Р.

т.(032)272-65-62

41

Анатомія людини
Медичні

Буковинський державний медичний університет

т.(0372) 55-37-54, 52-65-59

27-29 квітня

В.о.проректора

Ахтимійчук Ю.Т.

т.(0372)58-58-40

42

Патологічна анатомія


Сумський державний університет

т.(0542) 33-54-49

26-29 квітня

Перший проректор

Карпуша В.Д.

т.(0542) 33-00-24Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки України

від " 20 " 11 2009 р.

___ 1052_____

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення)
...
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Положення)
...
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Положення)
...
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПоложення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Фітнес І рекреація " загальні положення дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду
Дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі Положення) визначає порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду анкет а учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду анкета учасника ii-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) Дата народження

Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду анкет а учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Рішенням оргкомітету
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду анкета учасника іі-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса)
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
Олімпіада проводиться згідно з правилами чемпіонату світу з програмування серед студентських команд під егідою Association for Computing...
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2010 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Тимчасового Положення) iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
Олімпіада проводиться згідно з правилами чемпіонату світу з програмування серед студентських команд під егідою Association for Computing...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи