Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж icon

Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
Скачати 64.44 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
Дата25.09.2012
Розмір64.44 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж


«Затверджую» 25.07.2012 р.


Ректор проф. І.О.Вакарчук

№ особової справи __________________________________ Варіант _____________


НАПРЯМ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»


Вказівки: Виконайте завдання й у дужках (….) запишіть номер правильної відповіді.


1.(…….)

Освіта з’явилася вперше у:

а) Стародавній Греції;

б) Стародавньому Римі;

в) у країнах Стародавнього Сходу.


2. (…….)

Що таке педагогіка?

а) наука про мистецтво впливу вихователя на поведінку вихованців; вивчає закономірності розвитку дитини і визначає програму цього розвитку;

б) наука про освіту і виховання людини відповідно до потреб суспільного розвитку;

в) наука, що займається організацією спільної діяльності вихователя і вихованця.


3. (…….)

У якому варіанті перераховано всі галузі педагогічних знань, що складають систему педагогічних дисциплін?

а) загальні основи педагогіки, теорія виховання, теорія освіти і навчання, школознавство;

б) загальна педагогіка, соціальна педагогіка, корекційна педагогіка, галузева педагогіка;

в) психологія, філософія, шкільна гігієна, історія, дидактика;

г) дошкільна педагогіка, школознавство, дефектологія, історія педагогіки;


4. (…….)

Які категорії дидактики у переліку є основними?

а) знання, розвиток, освіта, навчання;

б) навчання, освіта, урок, лекція, учіння, закономірності;

в) інтереси, здібності, знання, результати навчання;

г) навчання, освіта, викладання, учіння, принципи, методи, форми і засоби навчання, закономірності, результати;

д) навички, уміння, викладання, учіння, навчання, освіта;


5. (…….)

Зміст навчального матеріалу визначається:

а) навчальними планами;

б) навчальними програмами з предметів;

в) навчальними планами і навчальними програмами з предметів.


6. (…….)

Рівень освіти, вищий за мінімальний стандарт середньої освіти та який відповідає рівню вимог, які забезпечують вступ до ВНЗ:

а) базова загальна середня освіта;

б) повна загальна середня освіта;

в) неповна загальна середня освіта.


7. (…….)

Назвати форми позакласної роботи:

а) класна година, етична бесіда, зустрічі з відомими людьми, обговорення книг,

б) масові свята, конкурси, змагання;

в) факультативи, олімпіади, бесіди, класні години, масові свята, гуртки;

г) виховні години, факультативні заняття, свята, бесіди, читацькі конференції.


8. (…….)

Метод навчання, суть якого полягає в обміні думками з конкретної проблеми з метою набуття нових знань, зміцнення власної думки, формування вміння її відстоювати:

а) бесіда;

б) розповідь;

в) дискусія;

г) лекція.


9.(…….)

Група практичних методів навчання:

а) бесіди, диспути, самостійна робота;

б) ілюстрації, демонстрації, досліди, розповідь; вправи, лабораторні та практичні роботи;

в) експеримент.


10.(…….)

До інтероцептивних відчуттів належать:

а) зорові відчуття;

б) слухові відчуття;

в) відчуття спраги.


11.(…….)

Який вид пам’яті поєднує зорову, слухову, дотикову, нюхову та смакову пам’ять:

а) емоційна;

б) рухова;

в) образна.


12.(…….)

У дошкільному віці, порівняно із раннім віком, дитина стає:

а) більш афективною;

б) менш афективною;

в) афективно відстороненою та замкнутою.


13.(…….)

Жан Піаже є представником теорії:

а) учіння;

б) гуманістичної;

в) когнітивної;

г) психоаналітичної.


14.(…….)

Мотиви, що спонукають людину до учіння як до своєї мети називають:

а) зовнішніми;

б) внутрішніми;

в) предметними.


15.(…….)

Перцептивні здібності вчителя визначаються:

а) здатністю педагога проникнути у внутрішній світ вихованця;

б) здатністю вчителя до безпосереднього емоційно-вольового виливу на учнів;

в) здібністю чітко висловлювати свої думки й почуття за допомогою мови.


16. (…….)

У якому документі закріплено статус державної української мови?;

а) Закон про мови в Українській РСР;

б) Конституція України (Основний закон);

в) Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)”;

г) Український правопис (1996 р.).

17. (…….)

Відбувається спрощення в групах приголосних на письмі в усіх словах рядка:

а) проїз…на, безжаліс…но, гігант…сякий, ряс…ний;

б) доблес…ний, цінніс…ний, захис…ник, студен…ський;

в) безжаліс…ний, тріс…нути, форпос…ний, улес…ливий;

г) блис…нути, сутніс…ний, благовіс…ний, чес…ний.


18. (…….)

Усі складні іменники пишуться разом у рядку:

а) життє/пис, теле/установка, вільно/думець;

б) сіно/жать, вакуум/апарат, всюди/хід;

в) лісо/сплав, пед/університет, віце/адмірал;

г) проф/спілка, ново/введення, міні/футбол.


19. (…….)

Позначте рядок, у якому є речення з фразеологізмом.

а) Скидає Київ животворний сон з плечей своїх, туманами укритих (М.Рильський);

б) На другий день уже було відомо, що чортяка мене не вхопить, бо я вночі ні разу не бухикнув (М.Стельмах);

в) Аж ось вигулькнула з кущів світла коса на спині (Р.Іванченко);

г) Не чуть пташок, і тільки смутно вітер мелодії осінні навіва (В.Сосюра).


20. (…….)

У якому рядку всі займенники особові?

а) йому, вас, нам, вам;

б) своєму, собою, абичого, іншу;

в) ні з ким, ніскільки, чиє, нашу;

г) мене, себе, тебе, нас.


21. (…….)

У якому рядку всі дієприкметники активного стану?

а) прогнилий, зів’ялий, позеленілий, атакуючий;

б) розглянутий, пекучий, почорнілий, смажені;

в) освічений, дозрілий, перекладений, накопичений;

г) повеселілий, змерзлий, одягнений, посивілий.


22. (…….)

У якому рядку всі сполучники підрядності?

а) чи, що, або, поки;

б) бо, через те що, аби, хоча;

в) де, коли, куди, але;

г) і, й, та, а, але.


23. (…….)

У якому реченні правильно поставлено розділові знаки при однорідних членах?

а) Тихо. І земля, і вода, і повітря, все поснуло (М.Коцюбинський).

б) Не висотою хмарочосів вимірюється гідність народів, а високістю мети і намірів (О.Довженко).

в) Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні, і тополі (Б.Олійник).

г) Столиця Естонії схожа на ілюстрацію до казок Андерсена, або братів Грімм (З газети).


24. (…….)

Односкладним інфінітивним є речення:

а) Твоїми б вустами та мед пити (Панас Мирний).

б) А мабуть час, хлопці, й овець напувати (Панас Мирний).

в) Добридень, дівонько, чи добре жнеться?(Леся Українка).

г) На сизих луках скошено траву (М.Рильський).


25. (…….)

У якому реченні допущена помилка у вживанні слів?

а) На прощання вона записала адресу нових знайомих.

б) Сьогоднішньому ювілярові вручили вітальний адрес.

в) Адрес на конверті слід писати виразно.

г) У довіднику не виявилося адреси-вказівника місця знаходження етнографічного музею.


в.о. директора Педагогічного коледжу З. П. Ленів

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
Вказівки: Виконайте завдання й у дужках ( ) запишіть номер правильної відповіді
Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
Самостійна робота студентів. При розробці цього розділу робочої навчальної програми дисципліни слід керуватись «Положенням про організацію...
Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи