Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке icon

Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке
Скачати 148.62 Kb.
НазваЗакони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке
в. Слова
Дата25.09.2012
Розмір148.62 Kb.
ТипЗакон

Закони ХІІ таблиць – основне джерело Стародавнього римського права, яке


датується 451 – 450 р.р. до н.е. оригінал не зберігся. Пропонований текст, систе-

матизований в минулому столітті, склався з уривків*, які містилися у творах

Стародавніх римських і грецьких авторів. Слова, що в душах служать для кра-


щого розуміння думки, лаконічно висловленої в оригіналі.


Таблиця І.

1.Якщо викликають ( кого – небудь ) на судоговоріння, нехай ( викликаний )

йде, якщо (він) не йде, нехай (той,хто викликав) підтвердить (свій виклик) при


свідках , а потім веде його примусово.

2.Якщо (викликаний) вигадує відмовки (для неявки) або намагається схова-
^

тися, нехай (той хто його викликав) накладе на нього руку.

3.Якщо перешкодою (для явки викликаного на судоговоріння) буде його хво-


роба або старість, нехай (той хто зробив виклик) дасть йому в’ючну тварину…

Візка якщо, не захоче, давати не зобов’язаний.

^ 4.Нехай поручником (на судоговорінні) за того, хто живе своїм господарством

буде (тільки) той, хто має своє господарство. За безгосподарного громадянина
^

поручиком буде той, хто забажає.

6.На чому договоряться, про це нехай (позивач) і просить (на судоговорінні).

7.Якщо (позивники) не приходять до згоди, нехай (вони) до полудня зійдуться


для позову на форумі або на коліціумі. Нехай обидві присутні сторони по черзі

захищають (свою справу).
^

8.Після полудня (магістрат) затвердить вимоги тієї сторони, яка присутня

(при судоговорінні).

9.Якщо на судоговорінні присутні обидві сторони, нехай захід сонця буде кра-

йнім терміном (судоговоріння).
^ Таблиця ІІ.

1.(Гай. Інституції ІV. 14) По позовам в 1000 і більше ассів стягувалась (в касу


пантіфіксів) судова застав а (в сумі 500 асів), по позовам на меншу суму – 50 ас-

сів, так було встановлено законом ХІІ таблиць. Якщо суперечка йшла про сво-

боду якої-небудь людини, то хоча б її ціна була найвищою, але тим же законом

наказувалась, що позов йшов про заставу (за людину, свобода якої оспорюва-

лась) всього лише (в розмірі 50 ассів).

2.Якщо одна з таких причин, як … важка хвороба або (співпадання дня судо-
^

вого розгляду) з днем, установленим для обвинувачення (кого –небудь) в зраді,

(буде перешкоджати) судді, третейському посереднику або позовній стороні (з’я-

^

виться на судовий розгляд), то (такий) повинен бути перенесений на інший день.


3.Нехай (позивник), якому не вистачає свідчень, іде до воріт дому (свідка, який

не з’явився на розгляд) і на протязі трьох днів прилюдно волає до (нього).


_________________________________________________________

* Автори уривків в окремих випадках вказуються в думках.

Таблиця ІІІ.

^ 1.Нехай будуть (дані боржнику) 30 пільгових днів після призначення (ним) бо-

ргу або після постанови (проти нього) судового рішення.

2.(По закінченню даного строку) нехай (позивач) накладе руку на (боржника).

Нехай веде його на судоговоріння (для виконання рішення).

^ 3.Якщо (боржник) не виконав (добровільно) судове рішення і ніхто не звільнив

його від відповідальності при судоговорінні, нехай (позивач) відведе його до себе

і накладе на нього колодки або кайдани вагою не менше,а , якщо забажає, то і бі-

льше 15 футів.

4.(Під час перебування в ув’язненні боржник), якщо хоче, нехай харчується за

свій власний рахунок. Якщо ж він не знаходиться на своєму утриманні, то нехай

(той, хто приймає його в ув’язнення), видає йому по фунту муки в день, а при ба-

жанні може видавати і більше.

5.(Авл Гелій. Античні ночі. ХХ.1. 46 ). Тим часом (поки боржник знаходиться в

ув’язненні) він мав право помиритися (з позивачем), але якщо (сторни) не мири-

лись, то (такі боржники) залишались в ув’язненні 60 днів. На протязі цього стро-

ку, їх три рази підряд в базарні дні приводили до претора на соліціум і (при цьо-

му) оголошувалась присуджена з них сума грошей. На перший базарний день во-

ни підлягали смертній карі або поступали на продаж за кордон, за Тібр.

^ 6. В третій базарний день нехай розрубають боржника на частини. Якщо відсі-

куть більше або менше, то нехай це не буде поставлено їм у провину*.

7.Нехай зберігає свою силу навіки позов проти зрадника.


^ Таблиця IV.

1.(Цицерон. Про закони. ІІІ. 8. 19). З такою ж легкістю було позбавлення життя,


як по ХІІ таблицям, немовля, яке відрізнялось виключною спотвореністю.

^ 2.Якщо батько тричі продасть сина,то нехай син буде свобідний від влади бать-

ка.

3.(Цицерон. Філіппіки. ІІ.28.69). Користуючись постановою ХІІ таблиць, нака-

зав своїй дружині взяти речі, які їй належать, відібрав у неї ключ і вигнав її .

4.(Авл. Геллій. Античні ночі. ІІІ.16.12). Мені відомо, що коли жінка…народила

на одинадцятому місяці після смерті чоловіка, то з цього виникла срава, ніби-то

вона зачала після того, як помер її чоловік, або децемвіри написали, що людина

народжується на десятому, а не на одинадцятому місяці.


^ Таблиця V.

1.(Гай. Інституції.1.144-145). Предки наші стверджували, що навіть повнолітні


жінки внаслідок властивої їм легковажності повинні знаходитись під опікою.


__________________________________________________________________________

*Ср.; Гелій. Античні ночі.ХХ.1.48. “Якщо боржник віддався судом декільком кридито-

рам,то децешвіри дозводяли їм, якщо того забажають, розрубати і розділити на части-

ни віддану їм людину. Але я не читав і не чув, щоб в давнину, хто-небудь був розру-

баний на частини”.

^ Виняток допускався лише тільки для дів-весталок, яких стародавні римляни з

повагою до їх жрецького сану звільняли від опіки. Так було встановлено Зако-

ном ХІІ таблиць.

2.(Гай. Інституцій. ІІ. 47). Законом ХІІ таблиць було визначено, що res mancipi,

належній жінці, яка знаходилась під опікою агнатів,не підлягали давності, за ви-

йнятком лише того випадку, коли сама жінка передавала ці речі зі згоди опікуна

^ 3.Як хто розпорядиться на випадок своєї смерті відносно свого домашнього ма-

йна або відносно опіки над підвласними йому особами, то нехай це і буде непору-

шним.

^ 4.Якщо хто-небдь,у його немає підвладних йому осіб, помре,не залишивши роз-

порядок про спадкоємця,то нехай його господарство візьме собі його найближчий

агнат.

^ 5.Якщо у померлого немає агнатів; нехай господарство, що залишилось після

нього візьмуть його співродичі.

6.( Гай. Інституцій. І. 155 ). За Законом ХІІ таблиць опікуном над особами,яким

не було призначено опікуна по заповіту, являється їх агнатами.

^ 7а. Якщо людина стала божевільною, то нехай владу над нею самою і над її ма-

йном візьмуть її агнати або її співродичі.

б.( Ульпіан. 1. 1, pr. Д. ХХVІІ. 10 ). Згідно Закону ХІІ таблиць марнотратнику

заборонялось управляти належним йому майном…

^ 8а.(Ульпіан. Lib.sing. red. ХХХХ.1).Закон ХІІ таблиць передавв патрону спадок

після римського громадянина з вільновідпущеників в тому випадку, якщо оста-

нній, не маючи підвладних йому осіб, вмирав, не залишивши заповіту.

9а. (Гордіан. 1.6. с. ІІІ. 36). За Законом ХІІ таблиць майно, знаходиться в борго-

вих вимогах померлого до інших осіб, безпосередньо, тобто без виконання яких-

небудь юридичних формальностей, розподіляється між спадкоємцями у відповід-

ності з їх спадковими частинами.

9б.( Діоклетіан. 1. 26. с. ІІ.3 ). Згідно Закону ХІІ таблиць борги померлого безпо-середньо розподіляються між його спадкоємцями відповідно з одержаними ними

частками спадку.


Таблиця VI.

^ 1.Якщо хто укладає угоду самозастави* або відчуження речі в присутності 5-ти

свідків і вагаря, то нехай слова, які мовляються при цьому, вважаються непору-

шними.

2.(Цицерон. Про обов’язки. ІІІ. 16). За ХІІ таблицями вважалось достатнім пре-

дставити доказ того, що було сказано при укладенні угоди, і той, хто відмовлявся

від своїх слів, підлягав штрафу вдвічі.

^ 3.Давність володіння по відношенню до земельної ділянки встановлювалась в

два роки, по відношенню до всіх інших речей – в один рік.

4.Законом ХІІ таблиць було встановлено, що жінка, котра не бчила встановле-


__________________________________________________________________________

*Nexum. Varro. De lingua latine. VII. 105. “Nexus називалась вільна людина, що відда-

лась в рабство за гроші,які вона була винна дотих пір,поки не виплатить цього боргу”

ння над собою влади чоловіка фактом давності з нею співжиття, повинна була

щорічно відлучатись зі свого дому на три ночі і таким переривати річне давнє

володіння нею.

5а. ( Гвл. Геллій. Античні ночі. ХХ.17.7. 8).Власноручно відстояти свою річ при

судоговорінні… це значить накласти руку на цю річ, про яку йде суперечка при судоговорінні, тобто іншими словами, змагатися з противником, вхопитись ру-

кою за спірну річ і в урочистих висловах відстоювати право на неї. Накладення

руки на річ відбувалося в визначеному місці в писутності претора на основі ХІІ

таблиць, де було написано:”Якщо хто-небудь власноручно відстоює свою річ при

судоговорінні”.

б.(Павло. Фрагменти. 50). Закон ХІІ таблиць затвердив відчуження речі шля-

хом угоди, здійсненої в присутності 5-ти свідків і вагаря, а також шляхом відмо-

ви від права власності на цю річ при судоговорінні перед претором.

^ 7.Нехай власник не торкається і не віднімає належних йому колод або жердин,

використаних іншою людиною для побудови споруди або для посадки виноград-

ника.

^ 8.Закон ХІІ таблиць не дозволяв ні відбирати, ні вимагати як свою власність

вкрдені колоди і жердини, використані на побудову або для посадки виноградни-

ка, але подавти при цьому позов в подвійному розмірі вартості цих матеріалів

проти того, хто звинувачувався в їх використанні.


Таблиця VII.

^ 1.Обхід, тобто незабудоване місце навколо будівлі,повинен бути шириною в два

з половиною фути.

2.Треба зазауважити, що при позові про розмежування кордонів необхідно до-

тримуватись вказівки Закону ХІІ таблиць, встановленої ніби за прикладом слі-

дуючого законодавчого розпорядку, яке, як говорять, було проведене в Афінах

^ Солоном : якщо вздовж сусідньої ділянки виконувався рів, то не можна було пе-

реступати межі, якщо (ставився) паркан, то треба було відступити від сусідньої

ділянки на один фут, якщо буинок для житла, то відступати на два фути, якщо

копають яму або могилу, відступати на стільки, наскільки глибоко викопана

яма, якщо криницю, відступати на 6 футів, якщо садять маслину або смоківни-

цю, відступати від сусідньої ділянки на дев’ять футів, а інші дерева – на 5 футів.

3.(Плиній. Природна історія. 19,4,50).У ХІІ таблицях не вживалось зовсім слово

хутір”,а для позначення його користувались часто словом hortus– відгороджене

місце, придаючи цьому значення батьківського майна.

4.(Цицерон. Про закони. 1,21,55). ХІІ таблиць забороняли придбання по давно-

сті межі шириною в 5 футів.

5.(Цицерон. Про закони.1,21,55).Згідно з постановою ХІІ таблиць, коли виникає суперечка про межі, то ми робимо розмежування при участі трьох посередників.

6.(Гай. В 3 титулі 8 кн. Дігест).За Законом ХІІ таблиць ширина дороги в прямо-

му напрямку виззначалась у 8 футів, а поворотах – в 16 футів.

^ 7.Нехай (власники природничих ділянок) обгороджують дорогу, якщо вони не

прибирають її каменем, нехай їдуть на в’ючній тварині, де забажаюь.

8б.(Павло. В 8 титулі 43 кн. Дігест).Якщо протікаючий по громадській землі

срумок або водопровід причинив шкоду приватному володінню, то власнику ос-

таннього давався позов на основі ЗаконуХІІ таблиць про відшкодування збитків

9а. Закон ХІІ таблиць наказував приймати заходи до того, щоб дерева на висо-

ті 15 футів кругом обрізували для того, щоб їхня тінь не причиняла шкоди сусід-

ній ділянці.

^ 9б. Якщо дерево з сусіньої ділянки схилилось вітром на твою ділянку, ти на

напідставі Закону ХІІ таблиць можеш подати позов про забирання його.

10.(Плиній. Природна історія. ХVІ,5,15). Законом ХІІ таблиць дозволялось зби-

рати жолуді, що падали з сусідньої ділянки.

11.(Юстиніан.1.41,ІІ.1).Продані і передані речі стають власністю покупця лише

в тому випадку, якщо він заплатить продавцю покупну ціну або забеспечить йо-

му яким-небудь чином задоволення його вимоги, наприклад, подасть поручите-

лю або дасть що небудь у вигляді застави.Так було встановлено ЗакономХІІ таб-

лиць.

^ 12.Якщо сподкодавець робив слідуючі розпорядження: відпускаю раба на волю

при умові, що він заплатить моєму спадкоємцю 1000 сестриціїв,то, хоча б цей раб

був відчужений від садкоємця, він все-таки повинен одержувати волю при сплаті

покупцю вказаної суми. Так було встановлено в Законі ХІІ таблиць.


Таблиця VIII.

1б.(Цицерон.Про республіку. IV,10,12).ХІІ таблиць встановили смертну кару за невелику кількість злочинних діянь і в тому випадку, коли хто-небудь склав або

буде виспівувати пісню, яка містить в собі наклеп або зганьблення іншого.

^ 2.Якщо вчинить членоушкодження і не помиритися з потерпілим, то нехай і йому самому буде вчинене те ж саме.

3.Якщо рукою або палицею переламати кістку вільній людині, нехай запла-

тить штраф в 300 ассів, якщо рабу – 150 ассів.

^ 4.Якщо вчинить образу, нехай штраф буде 25.

5. …Зламає, нехай відшкодує.

6.Якщо хто пожаліється, що домашня тварина вчинила шкоду,то Закон ХІІ та-

блиць велів або видати потерпілому тварину, що вчинила шкоду, або відшкоду-

вати вартість нанесеної шкоди.

^ 7.Якщо жолуді з твого дерева впадуть на мою ділянку, а я, вигнавши скотину, згодую їх їй, то за Законом ХІІ таблиць ти не міг подати позову ні про потраву, бо

не на твоїй ділянці паслась скотина, ні про шкоду, вчинену твариною, ні про

втрати, нанесенні неправомірним діянням.

^ 8а. Хто заворожить посіви …

8б.Нехай не переманює на свою ділянку чужого врожаю.

9.За ХІІ таблицями смертним гріхом для дорослого було потравити або вижити

в нічний час врожай з обробленого плугом поля. ХІІ таблиць наказували таку

приречину богині Церері людину страшити.Неповнолітнього, виноватого в поді-

бному злочині, на розсуд претора або піддавли батожінню,або засуджували до від-

шкодування вчиненої шкоди в подвійному розмірі.

10.(Гай. 9Титул 47кн. Дігест).Закони ХІІ таблиць наказували закувати в кайда-

ни і після батожіння піддати смерті того, хто підпалював будівлі, або складені бі-

ля будинку скирти хліба, якщо винний вчинив це навмисно.Якщо пожежа стала- ся випадково, тобто з необережності, то закон наказував, щоб винний відшкоду-

вав збитки, а при його неспроможності був підданий більш легкому покаранню.

11.У ХІІ таблицях було наказано, щоб за злісну порубку чужих дерев винний

сплачував по 25 ассів за кожне дерево.

^ 12.Якщо той, хто здійснив крадіжку вбитий вночі на місці, то нехай вбивство

вважається правомірним.

13.Вдень … якщо чинить опір зі зброєю в руках, скликай народ*.

14.Денемвіри наказували вільних людей, спійманих на крадіжці з речовими до-

казом, піддавати тілесному покаранню і видавати головою тому, в кого здійснена крадіжка,рабів наказували батогом і скидували зі скелі,але по відношенню до не-

повнолітніх було встановлено:або піддавати їх на розсуд претора тілесному пока-

ранню, або стягувати з них відшкодування збитків.

^ 15а.За ЗакономХІІ таблиць був встановлений штраф в розмірі потрійної варто-

сті речей в тому випадку, коли річ знаходилась у кого-небудь при формальному

обшуці або коли вона принесена до приховувача і знайдена в нього.

15б.Закон ХІІ таблиць показує, що при проведенні обшуку обшукувач не мав

ніякої одежі, крім полотняної пов’зки, і тримав у руках чашу.

^ 16.Якщо позиваєш про крадіжку, при якій злодій не був спійманий з речовим

доказом,неахй суд вирішує суперечку присудженням подвійної вартості речей.

^ 17.Законом ХІІ таблиць забороняється придбання краденої речі по давності.

18а.(Танши. Аннали. VI. 16).Вперше ХІІ таблицями було встановлено, щоб ніх-

то не брав більше одного відсотка на місяць, тоді як до цього бралось за примхою багатих.

^ 18б.(Катон. Про хліборобство. Передмова. 1).Предки наші мали звичай і покла-

ли в законах засуджувати злодія до виплати подвійної вартості вкраденої речі,ли-

хваря до стягування в чотирьохкратному розмірі одержаних відсотеів.

19.(Павло).За Законом ХІІ таблиць за річ, віддану на збереження, подається по-

зов в подвійному розмірі вартості цієї речі.

20б.(Трифоніан. В7 Титулі 26кн.Дігест).У випадку розкрадання опікунами май-

на їх по відношенню до кожного з цих опікунів окремо той позов в подвійному ро-

змірі, який був встановлений в ХІІ таблицях проти опікунів.

^ 21.Нехай буде відданий богом підземним, (тобто прокляттю) той патрон, який

завдає шкоди своєму клієнту.

22.Якщо, хто-небудь брав участь у здійсненні угоди як свідок або вагар, а потім

відмовляється це засвідчити, то нехай він буде визнаний безчесним і втратить право бути свідком.

23.За ХІІ таблицями викритий у лжесвідченні скидався з Тарпейської скелі.

24б.(Пліній. Природна історія. ХVІІІ. 3.12,8-9). За ХІІ таблицями за таємне зни-

__________________________________________________________________________

*Ср.:Цицерон.Pro.Tullio Oratio:”він також повідомив мені постанову ХІІ таблиць,якою

дозволялося вбити нічного злодія, а також і денного,який чинив озброєний опір(20.47)

ХІІ таблиць забороняють вбивати денного злодія, якщо він,як сказано там,не захищає-

ться зі зброєю,тому не може бути вбитий той злодій, котрий приніс з собою зброю,але

користувався нею і не чинив опір при затриманні, то нехай потерпілий кричить, щоб

його почули і збіглися на допомогу”. (там же, 21.50).

щення врожаю призначалась смертна кара…більш тяжка, ніж за вбивство люди-

ни .

26. …В ХІІ таблицях постановлялось, щоб ніхто не влаштовував в місті нічних

зібрань.

^ 27. Закон ХІІ таблиць надавав членам колегій (спілок) права укладати між со-

бою будь-які згоди, тільки би тим не порушували якої-небудь постанови, що тор-

кається громадського порядку. Закон цей, напевне, був запозичений з законодав-

ства Солона.


^ Таблиця ІХ.

1-2.(Цицерон. Про закони. ІІІ, 4, 11, 19,44). Привілей, тобто відступів в свою ко-


ристь від закону,нехай не випрошують.Вироків про смертну кару римського гро-

мадянина нехай не виносить інакше, як в центуріашних коліціях… Преславні За-

кони ХІІ таблиць містили дві постанови, з яких одна знищувала всіляки виступи

від закону на користь окремих осіб,а інша забороняла видавати вироки про смер-

тну кару римського громадянина інакше, як в центуріатних коліціях.

^ 3.(Авл Гелій. Античні ночі. ХХ,17). Невже ти будеш вважати суворою постано-ву закону,що карає смертною карою того суддю чи посередника, які були призна-

чені при судоговорінні для розгляду справи і були звинуваченні в тому, що прий-

няли грошову винагороду по цій справі?

^ 4.(Помпоній. В 2 титулі 1 кн. Дігест.). Квестори, присутні при виконані смерт-

них вироків, називались кримінальними квесторами, про них згадувалось навіть

в Законі ХІІ таблиць.

^ 5.(Марциан. В 4 титулі 48кн. Дігест.). Закон ХІІ таблиць наказує піддавати сме-

ртній карі того, хто підбурює ворога римського народу до нападу на Римську дер-

жаву, або того, хто зраджує ворогу римського громадянина.

^ 6.(Сальвіон.Про правління Боже.VІІІ,5).Постанови ХІІ таблиць забороняли по-

збавляти життя без суду будь-якої людини.


Таблиця ХІ.

1.(Цицерон.Про республіку. ІІ,37).Децемвіри другого призову додали дві табли-

ці несправедливих законів, між іншими, санкціонували найнелюдськішим зако-

ном заборони шлюбів між плебеями і патриціями.


Таблиця ХІІ.

  1. Законом було ведено захоплення речей з метою забезпечення боргу, і по За-

^ Кону ХІІ таблиць це було допущено проти того, хто придбав тварину для прине-

несення жертви, не заплатив за неї покупної ціни, а також проти того, хто не дав винагороди на здану йому в найм в’ючну тварину з тією метою, щоб плата за ко-

^ Ристування була використана ним на жертовний бенкет.

2б.Злочини,здійснені підвладними особами або рабами, породжували позов про

збитки,за якими домовласнику або власнику раба давалось або відшкодувати ва-

ртість вчиненої шкоди, або видати головою винуватого…Ці позови встановлені або законом, або вердиктом претора.До позовів, встановлених законом,належить,

приклад, позов про злодійство, створений Законом ХІІ таблиць.

3.Якщо приносить на судоговоріння підроблену річ або заперечує сам факт судоговоріння, нехай претор призначить трьох посередників і за їх рішенням нехай відшкодує збитки в розмірі подвійного доходу від спірної речі.

^ 4.Законом ХІІ таблиць заборонялось жертвувати храмом ту річ, яка є предме-

том судового розгляду, в протилежному випадку ми підлягаєм штрафу в розмірі

подвійної вартості речі, але ніде не вияснено, чи повинен цей штраф виплачува-

тись державі або тій особі, яка заявила домагання на дану річ.

5.У ХІІ таблицях була постанова про те, щонадалі усяке рішення народних збо-

рів повинно мати силу закону.


Література:

1.Хрестоматия по истории государства и права зарубежних стран

(под. ред. Черниковского З.М.) М. юрид. лит. 1984г. ст.43-53.

Схожі:

Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке iconТематика курсових робіт з Історії держави І права зарубіжних країн для студентів 1 курсу Правничого коледжу лну імені Івана Франка на 2009/2010 н р
Закони 12 таблиць у Римі та інші ранні джерела права (звичай, звичаєве право, закони, сенатусконсульти)
Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке iconОснови римського приватного права Програма курсу І плани семінарських занять для студентів Правничого коледжу
Основні системи римського приватного права: jus civile, jus gentium, jus praetorium та їхня характеристика. Рецепція римського приватного...
Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке iconЗастосування інтерактивних технологій на заняттях з математики Вовк Л.І
Змінюється також основне джерело мотивації навчання (воно стає внутрішнім, чітко вираженим, яскраво особистим)
Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке icon1. Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу
Тема Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу (2 год.)
Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке iconАктуальність теми
Але при цьому велика кількість клітин І тканин в юридично мертвому організмі залишаються життєздатними на протязі деякого часу після...
Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке iconАктуальність теми
Але при цьому велика кількість клітин І тканин в юридично мертвому організмі залишаються життєздатними на протязі деякого часу після...
Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке iconТеми контрольних робіт з «Історії держави та права України» для студентів І курсу заочного відділення Правничого коледжу
«Руська Правда» найвизначніше кодифіковане джерело феодального права Київської Русі
Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке iconКонтрольні питання з курсу «Історія стародавнього світу: Історія стародавнього Сходу»
Джерела з історії, історіографія, хронологія та періодизація староєгипетської історії
Закони ХІІ таблиць основне джерело Стародавнього римського права, яке iconЗагальна характеристика екологічних проблем у світі та Україні, роль права у їх вирішенні
Закони як джерела екологічного права, зростання їх ролі в правовому регулюванні екологічних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи