Тема: Word. Створення документа icon

Тема: Word. Створення документа
Скачати 83.18 Kb.
НазваТема: Word. Створення документа
Дата25.09.2012
Розмір83.18 Kb.
ТипДокументи

Розділ ІІ

Редактор текстів Word

Лабораторна робота   № 5

Тема: Word. Створення документа.

Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ.

План

 1. Ознайомлення з основним меню редактора.

 2. Налаштовування редактора.

 3. Введення тексту.

 4. Збереження документа на диску.

 5. Виправлення помилок і вихід з редактора.

Теоретичні відомості

Текстовий редактор, наприклад Word, можна запустити декількома способами: за допомогою ярлика програми-редактора, піктограми редактора, меню. Командою Файл  Відкрити відкривають існуючий документ, а Файл  Новий — створюють новий. Відкриється вікно текстового редактора, що міститиме вікно документа з назвою, наприклад, Вірш (рис. 1). Вікно програми складається з:

 • рядка заголовку, в якому є назва програми і документа та кнопки керування вікном програми;

 • рядка командних меню з кнопками керування вікном документа;

 • панелей інструментів;

 • робочого поля документа зі смугами прокручування і кнопками задання вигляду документа;

 • рядка статусу.

Наявність у робочому полі І-подібного (текстового) курсору дає змогу вводити текст. Однак часто перед першим сеансом користувач готує середовище до роботи. За допомогою команд основного меню або кнопок панелей інструментів, що їх дублюють, задають чи перевіряють ввімкнення потрібних параметрів (режимів) функціонування програми – редактора. Найчастіше виконують такі підготовчі дії:
Рис. 1.    Вікно програми Word.

 • задають параметри сторінки (розмір s поля);

 • вибирають вигляд документа;

 • вмикають панелі інструментів і лінійку;

 • задають розміри абзацного відступу;

 • вибирають стиль чи окремі елементи стилю майбутнього тексту (якщо стиль Звичайний не влаштовує);

 • вмикають засоби автоматичного перевіряння правопису;

 • присвоюють паролі документу, якщо його треба захистити.

^ Процес налаштовування — це введення даних у відповідні діалогові вікна: Параметри та інші.

Розглянемо правила роботи користувача з діалоговими вікнами (рис. 2) (вони для Windows-програм однакові). Елементами діалогового вікна є закладки, текстові поля, кнопки, вікна-списки, вимикачі, перемикачі.

У текстовому полі діалогового вікна треба клацнути кнопкою миші, щоб з явився І-подібний курсор, і ввести потрібний текст.

Якщо праворуч від віконця є кнопка , то клацнувши на ній, отримаємо список дій з якого можна вибрати потрібну.

Якщо у вікні є число, а поруч дві кнопки , то

клацаючи над ними можна збільшити або зменшити значення числа у вікні - лічильнику. Можна задавати різні параметри функціонування програми.

Параметр може бути або заданий (ввімкнений), або ні (вимкнений). Параметри (режими) групуються на закладках за призначенням і бувають незалежні (рис. 2) та залежні.
Рис. 2.    Діалогове вікно Параметри з закладками.

Для ввімкнення чи вимкнення параметра треба клацнути у полі його вимикача (прямокутник  незалежний параметр) чи перемикача (кружечок  залежний параметр).

Незалежні параметри з деякої групи можуть бути ввімкнені одночасно. Ввімкнений режим буде позначений пташкою у прямокутнику .

Серед залежних режимів увімкненим може бути тільки один. Він зображається чорним кружечком у колі
.

Якщо деякій команді меню чи параметру відповідає кнопка панелі інструментів, то вигляд натиснутої кнопки відповідає увімкненому режиму, а вигляд ненатиснутої — вимкненому.

Діалогові вікна можуть мати закладки. Щоб розгорнути закладку, на її назві треба клацнути мишею. Не натискайте внизу на кнопку ОК (чи Готово), доки не переглянете усі потрібні закладки, бо завчасно закриєте діалогове вікно.

Якщо деякі параметри та режими треба задати не лише для поточного, але і для документів, які створюватимете у майбутньому, то потрібно натиснути на кнопку За замовчуванням... (якщо така є).

Відмовитися від щойно зроблених змін можна, натиснувши на кнопку Відмінити.

Задавши чи перевіривши параметри, закрийте діалогове вікно. Лише після закриття діалогового вікна можна продовжити роботу.

Увімкнути чи вимкнути панелі інструментів можна засобами пункту Вигляд і підпункту Панелі інструментів. Найчастіше користуються такими панелями: Стандартна, Форматування, Рисування.

Є декілька способів Відображення документа на екрані для візуального огляду (пункт меню Вигляд, рис. 3) звичайний, веб - документ, режим розмітки, режим структури. Найчастіше задають вигляд в режимі розмітки (найбільш зручний).

Зручно увімкнути лінійку (підпункт Лінійка меню Вигляд), щоб простежити за горизонтальними і вертикальними розмірами сторінки, абзацними відступами тощо.

Увімкнувши панелі та лінійку (якщо вони були вимкнуті), задавши та перевіривши параметри, можна вводити текст.Рис. 3.    Команди з пунктів меню Вигляд та Файл.

Розглянемо найважливіші дії, які можна виконати над текстовим документом. За допомогою команд з пункту Файл (рис. 3) чи кнопок стандартної панелі інструментів можна:

 • створити новий (Створити... , Ctrl + N);

 • відкрити старий (Відкрити... , Ctrl + O);

 • зберегти на диску (Зберегти , Ctrl + S);

 • зберегти з новою назвою (Зберегти як...);

 • закрити (Закрити);

 • друкувати (Друк... , Ctrl + P);

 • задати параметри сторінки (Параметри сторінки...).

Закінчити роботу з редактором можна або засобами пунктів меню Файл  Вихід, або закривши усі вікна (Alt + F4).

Хід роботи

 1. Запустіть текстовий редактор і розгляньте його меню.

Запуск рекомендується виконати, використовуючи ярлик редактора або піктограму документа у форматі Word.

^ Перепишіть по чотири команди з меню Файл і Вигляд у звіт.

 1. Увімкніть панелі інструментів Стандартну та Форматування і лінійку. Задайте вигляд документа Звичайний. Якщо уже все задано, то перейдіть до пункту 3.

Вигляд  Панелі інструментів  Натисніть кнопку з назвою відповідної панелі.

Вигляд  Лінійка. Вигляд  Звичайний.

 1. ^ Задайте параметри сторінки.

Файл  Параметри сторінки...  У відкритій закладці Поля задайте усі чотири поля сторінки по 2 см  Розгорніть закладку Розмір паперу, клацнувши на назві, і переконайтеся, що формат сторінки є А4, а орієнтація Книжкова (вертикальна)  Закрийте діалогове вікно Параметри сторінки, натиснувши на ОК.

 1. ^ Ознайомтеся з описом стилю Звичайний.

Формат  Стилі та форматування... У списку стилів знайдіть назву Звичайний, наведіть на неї курсор і зачекайте  з’явиться опис стилю.

Перепишіть опис стилю у звіт.

Закрийте вікно Стилі та форматування... .

 1. Змініть шрифт та його розмір (наприклад, задайте Courier New і 18).

Скористайтеся відповідними кнопками панелі інструментів.

 1. Переконайтеся, що вигляд шрифту  нормальний, і задайте спосіб вирівнювання тексту  з обох боків.

Кнопки жирний (Ж), курсив (К), підкреслений (П) шрифт ненатиснуті.

 1. Задайте сантиметри як одиниці вимірювання на лінійці.

Сервіс  Параметри...  На закладці Загальні задайте одиниці вимірювання — сантиметри > Перейдіть на закладку Правопис.

 1. ^ Перевірте, чи задано параметри: Автоматично перевіряти орфографію і Завжди пропонувати заміну?

На закладці Правопис задайте ці режими.  Перейдіть на закладку Збереження.

 1. Задайте час автозберігання документа — 23 хвилин.

Уведіть число 23 у відповідне віконце на закладці Збереження. Перейдіть на закладку Безпека.

 1. Задайте два паролі: для відкриття документа і (такий самий) для дозволу записувати зміни у файл. Пароль для всіх такий: 12345.

На закладці Безпека введіть паролі (12345) у відповідні текстові віконця (паролі ви не побачите)  Занотуйте паролі у звіт!!!  Натисніть на ОК  Підтвердіть паролі, повторно їх увівши  Закрийте вікно Параметри, натиснувши на ОК.

 1. ^ Виберіть мову для перевірки правопису — українську.

Сервіс  Мова  Вибрати мову...  Виберіть мову у вікні - списку — українська  ОК.

 1. Задайте режим перенесення слів.

Сервіс  Мова  Розставлення переносів...  Автоматичне розставлення переносів  ОК

 1. Задайте абзацний відступ 1 см.

Пересуньте верхній трикутник на лінійці праворуч на 1 см.

 1. Дайте назву створюваному документу — ваше Прізвище і слово Док1.

Файл  Зберегти як...  Клацніть у діалоговому вікні текстове поле ім'я файлу і введіть текст: ^ Прізвище Док1  Закрийте вікно, натиснувши на кнопку Зберегти.

У якій папці буде збережено документ? Яке його ім'я? – занотуйте у звіт.

 1. Уведіть розданий Вам текст.

Текст вводьте, не форматуючи його.

 1. Збережіть текст на диску.

Файл  Зберегти.

 1. Перевірте правопис і виправте помилки.

Сервіс  Правопис...

 1. Скільки слів і символів є у набраному тексті?

Файл  Властивості  Статистика.

Запишіть у звіт.

 1. 3бережіть текст.

 2. Ліквідуйте захист паролями і збережіть текстовий документ з попередньою назвою.

Сервіс  Параметри  закладка Безпека  вилучіть паролі клавішею Delete у текстових полях  ОК.

 1. Закрийте всі вікна. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

Схожі:

Тема: Word. Створення документа iconМетодичні вказівки до практичного заняття №3 Навчальна дисципліна Інформаційні технології у фармації
Тп ms word також надає користувачеві ряд ефективних сервісних засобів, таких як перевірка правопису, автотекст, створення І використання...
Тема: Word. Створення документа iconСтворення тестових питань у редакторі Word
Використання редактора Word суттєво пришвидшує створення тестових питань, особливо якщо йдеться про велику кількість подібних чи...
Тема: Word. Створення документа iconВозможности Microsoft Word Возможность создания нового документа с помощью шаблонов в Word включены шаблоны стандартных писем, поздравительных записок, отчет
На примере программы Microsoft Word удобно изучать интерфейс всех остальных программ семейства Мicrosoft Оffice: изучая Microsoft...
Тема: Word. Створення документа iconДіловодство ● Документна лінгвістика
Документ як частина системи соціальних комунікацій. Характеристика документа як системного об’єкта. Властивості документа. Ознаки...
Тема: Word. Створення документа iconТема: Excel. Створення документа
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи І створювати найпростіші електронні таблиці
Тема: Word. Створення документа iconТема: Excel. Створення документа
Мета: Уміти форматувати вміст комірок та здійснювати найпростіші математичні обчислення за певними формулами
Тема: Word. Створення документа iconВимоги до оформлення тексту доповідей
Текст доповідей повинен бути набраний в редакторі Microsoft Word українською, англійською або російською мовами. Формат документа...
Тема: Word. Створення документа iconВимоги до оформлення тексту доповідей
Текст доповідей повинен бути набраний в редакторі Microsoft Word українською, англійською або російською мовами. Формат документа...
Тема: Word. Створення документа iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи «використання html при розробці web-сторінки. Створення простого документа І засоби форматування»
«Використання html при розробці web-сторінки. Створення простого документа І засоби форматування» з дисципліни «Комп’ютерні мережі...
Тема: Word. Створення документа iconЗавдання для контрольних робіт
Як у редакторі Word за допомогою клавіатури швидко переміститися до початку наступної сторінки, до кінця документа?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи