Тема: Excel. Створення документа icon

Тема: Excel. Створення документа
Скачати 83.81 Kb.
НазваТема: Excel. Створення документа
Дата25.09.2012
Розмір83.81 Kb.
ТипДокументи

Розділ ІІІ

Табличний редактор Excel

Лабораторна робота   № 11

Тема: Excel. Створення документа.

Мета: Уміти форматувати вміст комірок та здійснювати найпростіші математичні обчислення за певними формулами.

План

 1. Обчислення за допомогою формул.

 2. Функції в Excel.

 3. Майстер функцій.

 4. Формат вмісту комірок.

Теоретичні відомості

Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на вічко й імена функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що міститься в комірці, де знаходиться формула. Формула починається зі знаку рівності "=". У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори +, , *, /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.

^ Приклади формул: =(А4 + В8) * С6

=F7 * С14 + B12

Для звертання до групи комірок використовують спеціальні символи:

: (двокрапка) – формує звертання до комірок, що знаходяться між двома операндами. Наприклад: С4:С7 звертається до комірок С4, С5, С6, С7.

; (крапка з комою) – позначає об'єднання комірок. Наприклад, D2:D4;D6:D8 – звертання до комірок D2, D3, D4, D6, D7, D8.

Для введення формули у комірку потрібно ввести знак "=" і необхідну формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter у комірці з'явиться результат обчислення. Формула з'являється в рядку редагування при виділенні комірки, що містить формулу.

Функціями в Microsoft Excel називають об'єднання декількох обчислювальних операцій для розв’язання визначеної задачі. Функції в Excel являють собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якості аргументів указуються числові значення або адреси вічок.

Наприклад:

=СУММ(А5:А9) – сума клітинок А5, А6, А7, А8, А9;

=СРЗНАЧ(G4:G6) – середнє значення вічок G4, G5, G6.

Функції можуть входити одна в іншу, наприклад:

=СУММ(F1:F20)ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(H4:H8);2);

Для введення функції у комірку необхідно:

 1. виділити клітинку для формули (один раз клікнути на ній);

 2. викликати Мастер функций за допомогою команди меню Вставка Функция або кнопки ;

 3. у діалоговому вікні, що з'явилося (рис. 1), вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Выберите функцию: ;
Рис. 1    Вікно Мастер функций.

 1. натиснути кнопку ОК;

 2. у полях Число1, Число2 та ін. наступного вікна (рис. 2) ввести аргументи функції (числові значення або посилання на вічка);
Рис. 2    Вікно Аргументы функции.

 1. щоб не вказувати аргументи з клавіатури, можна натиснути кнопку , яка знаходиться праворуч текстового поля Число1, наприклад, і виділити мишею ділянку комірок, що містять аргументи функції; для виходу з цього режиму слід натиснути кнопку ;

 2. натиснути ОК.

Вставити в комірку функцію суми СУММ можна за допомогою кнопки .

Кожне число в таблиці можна подати в різному форматі (із різною кількістю десяткових позицій, незначущих нулів та ін.).

Для зміни формату вмісту комірки необхідно:

 1. виділити потрібні комірки;

 2. вибрати команду Ячейки... з меню Формат;

 3. вибрати закладку Число (рис. 3);

 4. у переліку Числовые форматы вибрати тип формату вмісту клітинок, а в полях праворуч параметри формату;

 5. у
  Рис. 3   Вікно Формат              ячеек.
  полі
  Образец буде відображатися приклад вмісту комірки в обраному форматі;

 6. натиснути ОК.

Хід роботи

 1. Запустіть Excel. Працюємо з аркушем Лист1.

 2. Об’єднайте шість перших клітинок в першому рядку (А1:F1). В отриману комірку введіть основний заголовок: ^ Результати виставки-продажу автомобілів Opel по Україні у березні 2005 року.

Якщо текст в один рядок не поміщається, то задаємо для даної комірки Переносить по словам... і при потребі збільшуємо висоту рядка, відцентровуємо текст.

 1. ^ Перейдіть до комірок другого рядка і для стовпців зробіть такі заголовки – Місто, Дата, Продано автомобілів, Сума, Покупців, Затрати на переїзд.

При потребі задаємо Переносить по словам... і збільшуємо ширину стовпців.

Відцентровуємо вміст комірок по горизонталі та вертикалі.

 1. ^ У комірки стовпців під заголовком вводимо:

Стовпець А – Місто – вводимо назви 10-и міст;

Стовпець В – Дата – вводимо значення від 1 до 30;

Стовпець С – Продано автомобілів – введіть кількість проданих на Вашу думку автомобілів;

Стовпець D – Сума – введіть суму отриману за продаж автомобілів у кожному місті;

Стовпець Е – Покупців – введіть кількість покупців у кожному місті;

Стовпець F – Затрати на переїзд – введіть суми витрат на перевезення.

^ При потребі змінюємо ширину стовпців.

 1. Копіюємо всю таблицю, відступаємо два пустих рядочки (13-ий та 14-ий), вибираємо комірку А15 і робимо вставку.

Далі працюємо з копією таблиці (друга таблиця), оригінал (перша таблиця) залишається далі без змін.

 1. Застосуємо Автоформат... .

Виділіть всю таблицю та застосуйте Автоформат: Формат  Автоформат...  зі списку виберіть Классический 3.

Зверніть увагу як змінився вигляд таблиці?

 1. Копіюємо другу таблицю, до якої застосували автоформат, знову відступаємо два пустих рядочки (27-ий та 28-ий) і в комірку А29 робимо вставку.

Всього на аркуші в нас буде вже три таблиці.

Далі працюємо з третьою таблицею.

 1. Застосуємо окремі формати.

Стовпець В – Дата – застосувати формат (виділяємо комірки з числовими значеннями під заголовком  Формат  Ячейки...  закладка Число  вибираємо все форматы і в поле тип: вводимо: #__березня)

(між # та „березня – два нижніх тире).

Стовпець С – Продано автомобілів – формат Числовой, без знаків після коми.

Стовпець D – Сума – проставити знак $ та два знаки після коми (числовий формат Финансовый, обозначение – $ Английский (США)).

Стовпець Е – Покупців – формат Общий.

Стовпець F – Затрати на переїзд – в гривнях та без знаків після коми (формат Финансовый).

 1. ^ Збережіть файл під назвою Продаж автомобілів.

 2. Відкрийте Лист2. В комірки А1÷G1 введіть цифри 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67.

Скопіюйте вміст даних комірок. Зробіть дві вставки в комірку А3 та А5 відповідно.

 1. Рахуємо суму.

 1. Встановлюємо курсор ,наприклад, на комірку І1  вводимо знак =  Вставка  Функция...  Выберите функцию: СУММ  ОК  Число1: А1:G1  ОК. В комірці Н1 отримуємо результат сумування вмісту комірок від А1 до G1.

^ Вміст рядка формули перепишіть у звіт.

 1. Встановлюємо курсор на комірку, наприклад Н4  вводимо знак =  почергово клікаємо (на комірці лівою кнопкою миші, на знак + на клавіатурі): А3  +  В3  +  С3  +  D3  +  E3  +  F3  +  G3  Enter.

Вміст рядка формули перепишіть у звіт.

 1. Мишкою виділяємо комірки від А5 до Н5 і на панелі інструментів клікаємо на кнопці .

У всіх трьох комірках значення суми має бути однаковим, запишіть його у звіт.

 1. Порахуйте суму (будь-яким способом) для комірок С3, Е1 та Н5. Результат сумування повинен знаходитися у комірці В7. Запишіть його у звіт.

 1. Зробіть розрахунок за формулою:

А11 = (В3 А5) * А3 / 2.

Вибираємо комірку А11, встановлюємо знак = і вводимо саму формулу ( див. рядок формул).

Результат записуємо у звіт.

 1. Обчислимо середнє значення.

=СРЗНАЧ(A3:C3;E5;G1) або

=СРЗНАЧ(A3;B3;C3;E5;G1)

обчислюємо середнє значення для комірок А3, В3, С3, Е5 і G1.Результат в комірці Е9.

 1. Продемонструйте кожен Лист з таблицями викладачеві.

 2. Закінчіть роботу.

Схожі:

Тема: Excel. Створення документа iconТема: Excel. Створення документа
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи І створювати найпростіші електронні таблиці
Тема: Excel. Створення документа iconПрограма олімпіади з предмету „Інформатика Тема Основи роботи в пакеті Microsoft Office Вирішення рівнянь в ms excel. Використання функцій в ms excel. Створення мультимедійних презентацій в ms powerPoint
Вирішення рівнянь в ms excel. Використання функцій в ms excel. Створення мультимедійних презентацій в ms powerPoint
Тема: Excel. Створення документа iconПрактическая работа № Тема: ms excel
Тема: ms excel. Использование основных математических, статистических и логических функций
Тема: Excel. Створення документа iconПрактическая работа №10. Тема: ms excel
Тема: ms excel. Использование основных финансовых и текстовых функций, функций даты и времени
Тема: Excel. Створення документа iconДіловодство ● Документна лінгвістика
Документ як частина системи соціальних комунікацій. Характеристика документа як системного об’єкта. Властивості документа. Ознаки...
Тема: Excel. Створення документа iconТема: Word. Створення документа
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи І створювати найпростіший текстовий документ
Тема: Excel. Створення документа iconЛабораторна робота №12: "Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel"
Мета роботи: Засвоїти основні принципи створення та застосування діалогів. Навчитися конструювати діалоги для керування програмними...
Тема: Excel. Створення документа iconТема Табличний процесор Microsoft Excel
Однако для достижения большей производительности и большего уровня комфорта в Excel предусмотрена возможность настройки меню в соответствии...
Тема: Excel. Створення документа iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи «використання html при розробці web-сторінки. Створення простого документа І засоби форматування»
«Використання html при розробці web-сторінки. Створення простого документа І засоби форматування» з дисципліни «Комп’ютерні мережі...
Тема: Excel. Створення документа iconПрактическая работа № Тема: ms excel. Использование основных математических, статистических и логических функций. Цель: Научиться выполнять вычисления с использованием функций
Тема: ms excel. Использование основных математических, статистических и логических функций
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи