Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? icon

Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб?
НазваВкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб?
Сторінка1/6
Дата25.09.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб?

1) Верховний Суд України

2) Державна виконавча служба

3) Контрольно-ревізійна служба

4) орган РАЦСу

5) Міністерство юстиції України


Вкажіть правильно, до системи яких органів входить державна виконавча служба України?

1) Антимонопольного комітету

2) Міністерства юстиції України

3) Державної податкової служби

4) Державної судової адміністрації України

5) прокуратури України.


^ Вкажіть правильно, яке завдання державної виконавчої служби?

1) реєстрація актів цивільного стану

2) надання правової допомоги громадянам

3) повне і неупереджене примусове виконання рішень

4) посвідчення договорів

5) дача консультацій і роз’яснень з юридичних питань


^ Вкажіть правильно одне з основних завдань Державної митної служби України :

1) розгляд кримінальних справ по суті

2) посвідчення договорів

3) боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенню митних правил

4) забезпечення громадського порядку

5) дача консультацій з юридичних питань


^ Вкажіть правильно, як називається державний орган, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності?

1) нотаріат

2) Рахункова палата

3) Державна виконавча служба

4) Державна митна служба України

^ 5) Антимонопольний комітет


Вкажіть правильно мету діяльності Антимонопольного комітету України?

1) надання правової допомоги громадянам

2) реєстрація актів цивільного стану

^ 3) державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності

4) примусове виконання судових рішень

5) посвідчення заповітів


Вкажіть правильно назву органу, головним завданням якого є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів?

1) державна контрольно-ревізійна служба

2) прокуратура України

3) Верховний Суд України

4) Конституційний Суд України

5) нотаріат


^ Вкажіть правильно, що є головним завданням державної контрольно-ревізійної служби України?

1) надання правової допомоги підприємцям

2) нагляд за додержанням законів органами дізнання

3) контроль за додержанням податкового законодавства

^ 4) державний контроль за використанням і збереженням державних ресурсів

5) виконання судових рішень у кримінальних справах


Вкажіть правильно, як називається орган, який безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань?

1) Міністерство юстиції України

2) адвокатура

3) прокуратура України

^ 4) Державний департамент України з питань виконання покарань

5) Міністерство внутрішніх справ України


Вкажіть правильно, як називається орган, завданням якого є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства?

1) Рахункова палата

2) Антимонопольний комітет

^ 3) Державна податкова служба

4) Контрольно-ревізійна служба

5) Державна виконавча служба


Вкажіть правильно, який орган очолює систему органів державної податкової служби?

1) бюджетний комітет Верховної Ради України

2) Рахункова палата

3) Державна податкова інспекція України

^ 4) Державна податкова адміністрація України

5) Антимонопольний комітет


Вкажіть правильно, як називаються спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями у складі органів державної податкової служби?

1) податкові інспекції

2) контрольно-ревізійна служба

3) органи Антимонопольного комітету

4) податкова поліція

^ 5) податкова міліція


Вкажіть правильно, у складі яких органів діє податкова міліція?

1) державна податкова служба

2) Антимонопольний комітет

3) державна податкова комісія

4) контрольно-ревізійна служба

5) державна виконавча служба


Вкажіть правильно, як називається орган, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні?

1) Служба Безпеки України

^ 2) державна прикордонна служба України

3) національна гвардія України

4) Рада національної безпеки і оборони України

5) Збройні Сили України


Вкажіть правильно, як називається спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців?

1) військова прокуратура

2) державна прикордонна служба

3) міністерство оборони України

4) штаб оперативного командування Збройних Сил України

^ 5) Військова служба правопорядку у Збройних Силах України


Яке з основних завдань Військової служби правопорядку у Збройних Силах України назване неправильно?

^ 1) провадження досудового слідства у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями

2) виявлення причин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах

3) запобігання вчиненню злочинів у Збройних Силах України

4) участь в забезпечення громадянського порядку серед військовослужбовців

5) провадження дізнання у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями


^ Вкажіть правильно ознаку судової влади?

1) процесуальний характер діяльності

2) підзвітність

3) процесуальна залежність

4) підпорядкованість

5) змагальність


^ Вкажіть правильно ознаку судової влади?

1) незалежність

2) підзвітність

3) процесуальна залежність

4) підпорядкованість

5) змагальність


^ Вкажіть правильно ознаку судової влади?

1) самостійність

2) підзвітність

3) процесуальна залежність

4) підпорядкованість

5) змагальність


^ Вкажіть неправильно названі завдання органів державної податкової служби?

1) виконання кримінальних покарань за несплату податків

2) здійснення контролю за додержанням податкового законодавства

3) здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів

4) внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства

5) ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

^ 6) порушення кримінальних справ про злочини проти власності

7) захист власності від злочинних посягань


Вкажіть правильно, які функції виконують правоохоронні органи?

1) правозабезпечувальні

2) виховні

3) регулятивні

4) імперативні

^ 5) правозахисні

6) правоохоронні

7) судові


Вкажіть правильно, які з наведених недержавних організацій виконують правоохоронні функції?

^ 1) нотаріат

2) адвокатура

3) політичні партії

4) релігійні організації

5) господарські товариства

6) громадські організації

^ 7) добровільні народні дружини


Вкажіть неправильно названі завдання органів державної податкової служби?

1) здійснення контролю за додержанням податкового законодавства

^ 2) виконання кримінальних покарань за несплату податків

3) порушення кримінальних справ за ухилення від сплати податків

4) здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів

5) внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства

^ 6) здійснення нагляду за додержанням податкового законодавства при постановленні судових рішень

7) захист власності від злочинних посягань


^ Вкажіть правильно, які функції виконують правоохоронні органи?

1) правозастосовні

2) правозабезпечувальні

3) регулятивні

4) імперативні

^ 5) правоохоронні

6) судові

7) виховні


Вкажіть правильне визначення поняття „принципів судочинства”:

1) це наукові положення, що визначають особливості побудови судової системи України і її функціонування у всіх чи більшості галузях судочинства;

2) це закріплені у законодавстві і підтримані наукою положення, порушення яких може потягти за собою визнання судового рішення незаконним;

3) це закріплені у Конституції і законах України основні, вихідні положення, що визначають особливості побудови судової системи України і її функціонування у всіх чи більшості галузях судочинства;

4) це закріплені у Конституції і законах України норми, що регулюють порядок здійснення судової діяльності;

5) це закріплені у Конституції і законах України вихідні положення, які визначають суть правової політики держави.


^ Вкажіть правильно вид конституційних засад судочинства за сферою їх дії:

1) моральні;

2) міжгалузеві;

3) інституційні;

4) нормативні;

5) організаційні


^ Вкажіть правильно принцип судочинства, який визначено лише у галузевому процесуальному законодавстві:

1) національної мови судочинства;

2) презумпції невинуватості;

^ 3) безпосередності;

4) здійснення правосуддя виключно судом;

5) гласності;


Вкажіть правильно ознаку, яка характеризує певне положення як принцип судочинства:

1) стосується лише порядку здійснення судочинства;

^ 2) закріплене у нормі права;

3) виражає панівні серед науковців правові ідеї;

4) його порушення не тягне застосування юридичних санкцій;

5) носить обов’язковий характер лише для учасників судового процесу.


Вкажіть правильно словосполучення, яке пропущене у наступному законодавчому положенні принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення …. на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях”:

1) повинно базуватись;

2) не повинно стосуватись;

3) не вправі виноситись;

^ 4) не може ґрунтуватись;

5) не може здійснюватись.


Вкажіть правильно слово (словосполучення), яке пропущене у наступному законодавчому положенні: „Народ безпосередньо бере участь у здійсненні …. через народних засідателів і присяжних”:

1) судочинства;

2) окремих судових дій;

3) розслідування кримінальної справи;

^ 4) правосуддя;

5) контролю за правильністю судових рішень.


Вкажіть принцип, який характеризує наступне положення Конституції України: „Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду”:

1) принцип презумпції невинуватості;

2) принцип свободи оскарження судового рішення;

3) принцип забезпечення доведеності вини;

^ 4) принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканність;

5) принцип забезпечення права на судовий захист.


Вкажіть правильно виняток з принципу недоторканності житла, який дозволяє проникнення до житла громадян без згоди суду:

1) врятування життя людей;

2) необхідність одержання доказу у справі;

3) близькість житла до місця вчиненого злочину;

4) попередня судимість власника житла;

5) необхідність спростування інформації, що порочить честь та гідність особи.


Вкажіть правильно мету, з якою встановлюється обмеження дії принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, що дозволяє недотримуватись даної таємниці:

1) збір інформації про особисте життя особи;

2) необхідність захисту честі і гідності особи;

^ 3) з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи;

4) встановлення даних, що засвідчують правомірність взяття особи під варту;

5) з’ясування ставлення особи до пред’явленого їй обвинувачення.


^ У якому з наведених варіантів повно і правильно викладено положення принципу забезпечення обвинуваченому права на захист:

1) кожен має право захищати себе особисто;

^ 2) кожен має право захищати себе особисто, так і через свого захисника, вимагати від державних органів забезпечити реалізацію його право на захист;

3) кожен має право на захисника і на забезпечення його участі державою;

4) кожен має право вимагати від державних органів забезпечити його захист у справі і на захисника, який забезпечується державою або самостійно запрошується ним;

5) кожен має право захищати себе особисто і вимагати від державних органів забезпечити реалізацію його право на захист через роз’яснення його процесуальних прав.


^ Вкажіть правильно положення, що розкриває зміст принципу здіснення правосуддя виключно судами:

1) у зв’язку з введенням на частині території України надзвичайного стану правосуддя здійснюється військовими трибуналами;

2) вирішення нескладних справ, що мають громадське значення може передаватись на розгляд громадського суду;

3) справу про злочин Президента розглядає спеціальний суд, що створюється Верховною Радою України;

^ 4) юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі;

5) дозволяється здійснення правосуддя спеціальними органами на основі двохсторонньої домовленості сторін;


^ Вкажіть правильно положення, яке розкриває зміст принципу гласності судочинства:

1) будь-хто незалежно від статі, віку може бути присутній під час розгляду справи судом без жодних обмежень;

^ 2) ніхто не може бути обмежений у праві на отримання у суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи

3) інформація про прийняте рішення у справі є конфіденційною, доки сторони заперечують проти її оприлюднення;

4) ніхто не може бути присутнім під час розгляду справи, якщо він незацікавлений у її результатах;

5) інформація про результати розгляду справи повідомляється лише зацікавленим сторонам, якщо інше не передбачене законом.


^ Вкажіть правильно зміст принципу підтримання державного обвинувачення у суді прокурором:

1) прокурор підтримує обвинувачення щодо тих справ, які були розслідувані слідчими прокуратури;

2) прокурор обов’язково представляє обвинувачення в справах про злочини і адміністративні проступки;

3) прокурор представляє інтереси громадян, якщо вони звернулись до нього із відповідною заявою;

^ 4) прокурор підтримує державне обвинувачення щодо злочину лише в справах публічного і публічно-приватного характеру;

5) прокурор підтримує державне обвинувачення лише в справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини.


^ Вкажіть правильно, які взаємозв’язки характерні для системи принципів судочинства:

1) підпорядкованості;

2) підконтрольності;

3) взаємодоповнення;

4) взаємовиключення;

5) взаємозаперечення.


^ Мінімальний вік особи, по досягненню якого вона може бути присутньою при розгляді справи в залі судового засідання.

1) 14 років

2) 16 років

3) 18 років

4) 20 років

5) 21 рік


Вкажіть правильно слова (словосполучення) з наступного конституційного положення принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення не може ґрунтуватись на .......”:

1) показаннях свідків;

2) показаннях потерпілих;

3) висновках слідчих;

4) внутрішньому переконання судді;

^ 5) доказах одержаних незаконним шляхом;


Вкажіть правильно слова (словосполучення) з наступного конституційного положення принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення не може ґрунтуватись на .......”:

1) показаннях свідків;

2) показаннях потерпілих;

3) висновках слідчих;

^ 4) припущеннях;

5) доказах зібраних стороною захисту;


Вкажіть принципи судочинства, які визначено лише у галузевому процесуальному законодавстві:

1) презумпції невинуватості;

2) публічності;

3) рівності усіх учасників процесу перед законом і судом;

^ 4) безпосередності;

5) гласності;

6) підтримання державного обвинувачення у суді прокурором;

7) національної мови судочинства


Вкажіть правильно визначені законодавчі підстави для проникнення до житла громадян без дозволу суду як виняток з принципу недоторканності житла:

1) захист інтересів держави;

2) перевірка осіб, що притягались до кримінальної відповідальності;

^ 3) необхідність врятування майна людей;

4) необхідність одержання доказу у справі;

5) необхідність врятування життя людей;

6) встановлення даних про діяльність особи;

^ 7) безпосереднє переслідування осіб, що підозрюються у вчиненні злочину;


Вкажіть положення, які розкривають зміст принципу забезпечення права на особисту недоторканність:

1) ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі мотивованого рішення;

^ 2) затриманому негайно повідомляється про мотиви затримання, та його права;

3) кожен затриманий має право оскаржити своє затримання до суду;

4) ніхто не може в жодному випадку зазнавати втручання у його особисте життя;

5) затримана особа повинна бути звільнена протягом вісімдесяти шести годин;

6) кожному гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання;

^ 7) ніхто не може бути заарештований і триматись під вартою інакше як на підставі мотивованого рішення суду;


Вкажіть правильно положення, що розкривають зміст принципу здійснення правосуддя виключно судами:

1) дозволяється створення тимчасових судів для вирішення конкретних справ на основі домовленості сторін;

^ 2) делегування функцій судів іншим органам чи посадовим особам не допускається;

3) забороняється визнавати винним народного депутата у скоєні злочину без згоди на це Верховної Ради України;

4) суд, що розглядає справу, вправі передати її на розгляд товариського суду з огляду на її виняткове громадське значення;

^ 5) правосуддя в Україні здійснюється виключно судами;

6) справи про адміністративні правопорушення розглядається судами лише у разі, якщо рішення щодо них не були прийняті на зборах трудового колективу підприємства, установи, організації;

^ 7) створення надзвичайних і особливих судів не допускається.


Вкажіть правильно складові частини принципу презумпції невинуватості, які продовжують його формулу: „Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину ...., доки ......”:

1) не закінчений судовий розгляд;

^ 2) не може бути піддана покаранню;

3) вину особи не встановлено постановою про притягнення її як обвинуваченого;

4) вина особи не буде нею спростована;

^ 5) вину особи не буде встановлено обвинувальним вироком суду;

6) вину особи не буде доведено в законному порядку;

7) вину не буде встановлено особою, що веде слідство у справі.


^ Вкажіть правильноположення, що розкривають зміст принципу презумпції невинуватості:

1) сумнівні докази не можуть бути покладені в основу вироку лише тоді, коли особа прямо заперечує проти цього;

^ 2) ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину;

3) особа повинна вчиняти всі можливі дії, для підтвердження сумнівів щодо її вини.

^ 4) усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь;

5) вина особи у скоєні злочину підтверджується її відмовою від дачі показань;

6) у разі скасування вироку як неправосудного держава відшкодовує шкоду, завдану безпідставним засудженням;

7) спростування вини особи є її обов’язком.


^ Вкажіть правильно ознаки, що характеризують певне положення як принцип судочинства:

1) виражають пaнівні в даній державі політичні і правові ідeї, які стосуються завдань і способу здійснення судочинства;

2) визначаються лише підзаконними нормативними актами;

3) не поширюються на діяльність спеціалізованих судів;

^ 4) закрiплюються в нормах права, насамперед, Конституції;

5) регулюють діяльність усіх державних органів;
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconВкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів,...
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconСороколіт є. М. Форми взаємодії органів І посадових осіб у системі місцевого самоврядування
У статті проводиться аналіз взаємодії органів місцевого самоврядування та посадових осіб в Україні, подається опис механізмів такої...
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconРішення питань щодо суті розгляду справ у судах; 5 самостійне колективне вирішення питань управління та контролю у системі судів України професійними суддями. У якій відповіді правильно вказано, хто очолює Державну судову адміністрацію України
У якій з відповідей правильно вказано, кількість членів Вищої ради юстиції, які призначаються з’їздом представників юридичних вищих...
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconІнформації про результати розгляду його справи 3 інформація про прийняте рішення у справі є конфіденційною, доки сторони заперечують проти її оприлюднення
У відповіді під котрим номером правильно вказано, який орган є найвищим в системі судів загальної юрисдикції?
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconІнформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція
Класичний приватний університет запрошує державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців, докторантів,...
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconЗакон україни про Цивільну оборону України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 14, ст. 124 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconЗакон україни про Цивільну оборону України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 14, ст. 124 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconТема 11 судова влада у зарубіжних країнах
Судова влада відповідно до теорії розподілу влад є самостійною І незалежною сферою публічної влади І являє собою сукупність повноважень...
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconПопередження встановлені Законом України "Про засади запобігання І протидії корупції" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ),
Стаття 8 Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції" (далі Закон) встановлює, що особам, прирівняним до осіб, уповноважених...
Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб? iconАнотація навчальної дисципліни «Правознавство»
України, системи органів держави, місцевого самоуправління, а також засвоєння правових основ таких галузей законодавства, як цивільне,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи