Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності icon

Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності
НазваВкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності
Сторінка1/13
Дата25.09.2012
Розмір2.35 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

tema1.1

#


Вкажіть правильно ознаку судової влади?

 1. процесуальний характер діяльності

 2. підзвітність

 3. процесуальна залежність

 4. підпорядкованість

 5. змагальність

#1


Вкажіть правильно ознаку судової влади?

 1. незалежність

 2. підзвітність

 3. процесуальна залежність

 4. підпорядкованість

 5. змагальність

#1


Вкажіть правильно ознаку судової влади?

 1. самостійність

 2. підзвітність

 3. процесуальна залежність

 4. підпорядкованість

 5. змагальність

#1


Вкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб?

 1. Верховний Суд України

 2. Державна виконавча служба

 3. Контрольно-ревізійна служба

 4. орган РАЦСу

 5. Міністерство юстиції України

#2


Вкажіть правильно, до системи яких органів входить державна виконавча служба України?

 1. Антимонопольного комітету

 2. Міністерства юстиції України

 3. Державної податкової служби

 4. Державної судової адміністрації України

 5. прокуратури України.

#2


Вкажіть правильно, яке завдання державної виконавчої служби?

 1. реєстрація актів цивільного стану

 2. надання правової допомоги громадянам

 3. повне і неупереджене примусове виконання рішень

 4. посвідчення договорів

 5. дача консультацій і роз’яснень з юридичних питань

#3


Вкажіть правильно одне з основних завдань Державної митної служби України :

  1. розгляд кримінальних справ по суті

  2. посвідчення договорів

  3. боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенню митних правил

  4. забезпечення громадського порядку

  5. дача консультацій з юридичних питань

#3


Вкажіть правильно, як називається державний орган, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності?

 1. нотаріат

 2. Рахункова палата

 3. Державна виконавча служба

 4. Державна митна служба України

 5. Антимонопольний комітет

#5


Вкажіть правильно мету діяльності Антимонопольного комітету України?

 1. надання правової допомоги громадянам

 2. реєстрація актів цивільного стану

 3. державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності

 4. примусове виконання судових рішень

 5. посвідчення заповітів

#3


Вкажіть правильно назву органу, головним завданням якого є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів?

 1. державна контрольно-ревізійна служба

 2. прокуратура України

 3. Верховний Суд України

 4. Конституційний Суд України

 5. нотаріат

#1


Вкажіть правильно, що є головним завданням державної контрольно-ревізійної служби України?

  1. надання правової допомоги підприємцям

  2. нагляд за додержанням законів органами дізнання

  3. контроль за додержанням податкового законодавства

  4. державний контроль за використанням і збереженням державних ресурсів

  5. виконання судових рішень у кримінальних справах

#4


Вкажіть правильно, як називається орган, який безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань?

 1. Міністерство юстиції України

 2. адвокатура

 3. прокуратура України

 4. Державний департамент України з питань виконання покарань

 5. Міністерство внутрішніх справ України

#4


Вкажіть правильно, як називається орган, завданням якого є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства?

 1. Рахункова палата

 2. Антимонопольний комітет

 3. Державна податкова служба

 4. Контрольно-ревізійна служба

 5. Державна виконавча служба

#3


Вкажіть правильно, який орган очолює систему органів державної податкової служби?

 1. бюджетний комітет Верховної Ради України

 2. Рахункова палата

 3. Державна податкова інспекція України

 4. Державна податкова адміністрація України

 5. Антимонопольний комітет

#4


Вкажіть правильно, як називаються спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями у складі органів державної податкової служби?

 1. податкові інспекції

 2. контрольно-ревізійна служба

 3. органи Антимонопольного комітету

 4. податкова поліція

 5. податкова міліція

#5


Вкажіть правильно, у складі яких органів діє податкова міліція?

 1. державна податкова служба

 2. Антимонопольний комітет

 3. державна податкова комісія

 4. контрольно-ревізійна служба

 5. державна виконавча служба

#1


Вкажіть правильно, як називається орган, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні?

 1. Служба Безпеки України

 2. державна прикордонна служба України

 3. національна гвардія України

 4. Рада національної безпеки і оборони України

 5. Збройні Сили України

#2


Вкажіть правильно, як називається спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців?

 1. військова прокуратура

 2. державна прикордонна служба

 3. міністерство оборони України

 4. штаб оперативного командування Збройних Сил України

 5. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України

#5


Яке з основних завдань Військової служби правопорядку у Збройних Силах України назване неправильно?

 1. провадження досудового слідства у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями

 2. виявлення причин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах

 3. запобігання вчиненню злочинів у Збройних Силах України

 4. участь в забезпечення громадянського порядку серед військовослужбовців

 5. провадження дізнання у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями

#1


tema1.2

#


Вкажіть неправильно названі завдання органів державної податкової служби?

 1. виконання кримінальних покарань за несплату податків

 2. здійснення контролю за додержанням податкового законодавства

 3. здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів

 4. внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства

 5. ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

 6. порушення кримінальних справ про злочини проти власності

 7. захист власності від злочинних посягань

#167


Вкажіть правильно, які функції виконують правоохоронні органи?

 1. правозабезпечувальні

 2. виховні

 3. регулятивні

 4. імперативні

 5. правозахисні

 6. правоохоронні

 7. судові

#567


Вкажіть правильно, які з наведених недержавних організацій виконують правоохоронні функції?

 1. нотаріат

 2. адвокатура

 3. політичні партії

 4. релігійні організації

 5. господарські товариства

 6. громадські організації

 7. добровільні народні дружини

#127


Вкажіть неправильно названі завдання органів державної податкової служби?

 1. здійснення контролю за додержанням податкового законодавства

 2. виконання кримінальних покарань за несплату податків

 3. порушення кримінальних справ за ухилення від сплати податків

 4. здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів

 5. внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства

 6. здійснення нагляду за додержанням податкового законодавства при постановленні судових рішень

 7. захист власності від злочинних посягань

#267


Вкажіть правильно, які функції виконують правоохоронні органи?

 1. правозастосовні

 2. правозабезпечувальні

 3. регулятивні

 4. імперативні

 5. правоохоронні

 6. судові

 7. виховні

#156


tema2.1

#


Вкажіть правильне визначення поняття „принципів судочинства”:

 1. це наукові положення, що визначають особливості побудови судової системи України і її функціонування у всіх чи більшості галузях судочинства;

 2. це закріплені у законодавстві і підтримані наукою положення, порушення яких може потягти за собою визнання судового рішення незаконним;

 3. це закріплені у Конституції і законах України основні, вихідні положення, що визначають особливості побудови судової системи України і її функціонування у всіх чи більшості галузях судочинства;

 4. це закріплені у Конституції і законах України норми, що регулюють порядок здійснення судової діяльності;

 5. це закріплені у Конституції і законах України вихідні положення, які визначають суть правової політики держави.

#3


Вкажіть правильно вид конституційних засад судочинства за сферою їх дії:

 1. моральні;

 2. міжгалузеві;

 3. інституційні;

 4. нормативні;

 5. організаційні

#2


Вкажіть правильно принцип судочинства, який визначено лише у галузевому процесуальному законодавстві:

 1. національної мови судочинства;

 2. презумпції невинуватості;

 3. безпосередності;

 4. здійснення правосуддя виключно судом;

 5. гласності;

#3


Вкажіть правильно ознаку, яка характеризує певне положення як принцип судочинства:

 1. стосується лише порядку здійснення судочинства;

 2. закріплене у нормі права;

 3. виражає панівні серед науковців правові ідеї;

 4. його порушення не тягне застосування юридичних санкцій;

 5. носить обов’язковий характер лише для учасників судового процесу.

#2


Вкажіть правильно словосполучення, яке пропущене у наступному законодавчому положенні принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення …. на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях”:

 1. повинно базуватись;

 2. не повинно стосуватись;

 3. не вправі виноситись;

 4. не може ґрунтуватись;

 5. не може здійснюватись.

#4


Вкажіть правильно слово (словосполучення), яке пропущене у наступному законодавчому положенні: „Народ безпосередньо бере участь у здійсненні …. через народних засідателів і присяжних”:

 1. судочинства;

 2. окремих судових дій;

 3. розслідування кримінальної справи;

 4. правосуддя;

 5. контролю за правильністю судових рішень.

#4


Вкажіть принцип, який характеризує наступне положення Конституції України: „Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду”:

 1. принцип презумпції невинуватості;

 2. принцип свободи оскарження судового рішення;

 3. принцип забезпечення доведеності вини;

 4. принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканність;

 5. принцип забезпечення права на судовий захист.

#4


Вкажіть правильно виняток з принципу недоторканності житла, який дозволяє проникнення до житла громадян без згоди суду:

 1. врятування життя людей;

 2. необхідність одержання доказу у справі;

 3. близькість житла до місця вчиненого злочину;

 4. попередня судимість власника житла;

 5. необхідність спростування інформації, що порочить честь та гідність особи.

#1


Вкажіть правильно мету, з якою встановлюється обмеження дії принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, що дозволяє недотримуватись даної таємниці:

 1. збір інформації про особисте життя особи;

 2. необхідність захисту честі і гідності особи;

 3. з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи;

 4. встановлення даних, що засвідчують правомірність взяття особи під варту;

 5. з’ясування ставлення особи до пред’явленого їй обвинувачення.

#3


У якому з наведених варіантів повно і правильно викладено положення принципу забезпечення обвинуваченому права на захист:

 1. кожен має право захищати себе особисто;

 2. кожен має право захищати себе особисто, так і через свого захисника, вимагати від державних органів забезпечити реалізацію його право на захист;

 3. кожен має право на захисника і на забезпечення його участі державою;

 4. кожен має право вимагати від державних органів забезпечити його захист у справі і на захисника, який забезпечується державою або самостійно запрошується ним;

 5. кожен має право захищати себе особисто і вимагати від державних органів забезпечити реалізацію його право на захист через роз’яснення його процесуальних прав.

#2


Вкажіть правильно положення, що розкриває зміст принципу здіснення правосуддя виключно судами:

 1. у зв’язку з введенням на частині території України надзвичайного стану правосуддя здійснюється військовими трибуналами;

 2. вирішення нескладних справ, що мають громадське значення може передаватись на розгляд громадського суду;

 3. справу про злочин Президента розглядає спеціальний суд, що створюється Верховною Радою України;

 4. юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі;

 5. дозволяється здійснення правосуддя спеціальними органами на основі двохсторонньої домовленості сторін;

#4


Вкажіть правильно положення, яке розкриває зміст принципу гласності судочинства:

 1. будь-хто незалежно від статі, віку може бути присутній під час розгляду справи судом без жодних обмежень;

 2. ніхто не може бути обмежений у праві на отримання у суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи

 3. інформація про прийняте рішення у справі є конфіденційною, доки сторони заперечують проти її оприлюднення;

 4. ніхто не може бути присутнім під час розгляду справи, якщо він незацікавлений у її результатах;

 5. інформація про результати розгляду справи повідомляється лише зацікавленим сторонам, якщо інше не передбачене законом.

#2


Вкажіть правильно зміст принципу підтримання державного обвинувачення у суді прокурором:

 1. прокурор підтримує обвинувачення щодо тих справ, які були розслідувані слідчими прокуратури;

 2. прокурор обов’язково представляє обвинувачення в справах про злочини і адміністративні проступки;

 3. прокурор представляє інтереси громадян, якщо вони звернулись до нього із відповідною заявою;

 4. прокурор підтримує державне обвинувачення щодо злочину лише в справах публічного і публічно-приватного характеру;

 5. прокурор підтримує державне обвинувачення лише в справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини.

#4


Вкажіть правильно, які взаємозв’язки характерні для системи принципів судочинства:

 1. підпорядкованості;

 2. підконтрольності;

 3. взаємодоповнення;

 4. взаємовиключення;

 5. взаємозаперечення.

#3


Мінімальний вік особи, по досягненню якого вона може бути присутньою при розгляді справи в залі судового засідання.

 1. 14 років

 2. 16 років

 3. 18 років

 4. 20 років

 5. 21 рік

#2


Вкажіть правильно слова (словосполучення) з наступного конституційного положення принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення не може ґрунтуватись на .......”:

 1. показаннях свідків;

 2. показаннях потерпілих;

 3. висновках слідчих;

 4. внутрішньому переконання судді;

 5. доказах одержаних незаконним шляхом;

#5


Вкажіть правильно слова (словосполучення) з наступного конституційного положення принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення не може ґрунтуватись на .......”:

 1. показаннях свідків;

 2. показаннях потерпілих;

 3. висновках слідчих;

 4. припущеннях;

 5. доказах зібраних стороною захисту;

#4


tema2.2

#


Вкажіть принципи судочинства, які визначено лише у галузевому процесуальному законодавстві:

 1. презумпції невинуватості;

 2. публічності;

 3. рівності усіх учасників процесу перед законом і судом;

 4. безпосередності;

 5. гласності;

 6. підтримання державного обвинувачення у суді прокурором;

 7. національної мови судочинства

#246


Вкажіть правильно визначені законодавчі підстави для проникнення до житла громадян без дозволу суду як виняток з принципу недоторканності житла:

 1. захист інтересів держави;

 2. перевірка осіб, що притягались до кримінальної відповідальності;

 3. необхідність врятування майна людей;

 4. необхідність одержання доказу у справі;

 5. необхідність врятування життя людей;

 6. встановлення даних про діяльність особи;

 7. безпосереднє переслідування осіб, що підозрюються у вчиненні злочину;

#357


Вкажіть положення, які розкривають зміст принципу забезпечення права на особисту недоторканність:

 1. ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі мотивованого рішення;

 2. затриманому негайно повідомляється про мотиви затримання, та його права;

 3. кожен затриманий має право оскаржити своє затримання до суду;

 4. ніхто не може в жодному випадку зазнавати втручання у його особисте життя;

 5. затримана особа повинна бути звільнена протягом вісімдесяти шести годин;

 6. кожному гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання;

 7. ніхто не може бути заарештований і триматись під вартою інакше як на підставі мотивованого рішення суду;

#237


Вкажіть правильно положення, що розкривають зміст принципу здійснення правосуддя виключно судами:

 1. дозволяється створення тимчасових судів для вирішення конкретних справ на основі домовленості сторін;

 2. делегування функцій судів іншим органам чи посадовим особам не допускається;

 3. забороняється визнавати винним народного депутата у скоєні злочину без згоди на це Верховної Ради України;

 4. суд, що розглядає справу, вправі передати її на розгляд товариського суду з огляду на її виняткове громадське значення;

 5. правосуддя в Україні здійснюється виключно судами;

 6. справи про адміністративні правопорушення розглядається судами лише у разі, якщо рішення щодо них не були прийняті на зборах трудового колективу підприємства, установи, організації;

 7. створення надзвичайних і особливих судів не допускається.

#257


Вкажіть правильно складові частини принципу презумпції невинуватості, які продовжують його формулу: „Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину ...., доки ......”:

 1. не закінчений судовий розгляд;

 2. не може бути піддана покаранню;

 3. вину особи не встановлено постановою про притягнення її як обвинуваченого;

 4. вина особи не буде нею спростована;

 5. вину особи не буде встановлено обвинувальним вироком суду;

 6. вину особи не буде доведено в законному порядку;

 7. вину не буде встановлено особою, що веде слідство у справі.

#256


Вкажіть правильноположення, що розкривають зміст принципу презумпції невинуватості:

 1. сумнівні докази не можуть бути покладені в основу вироку лише тоді, коли особа прямо заперечує проти цього;

 2. ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину;

 3. особа повинна вчиняти всі можливі дії, для підтвердження сумнівів щодо її вини.

 4. усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь;

 5. вина особи у скоєні злочину підтверджується її відмовою від дачі показань;

 6. у разі скасування вироку як неправосудного держава відшкодовує шкоду, завдану безпідставним засудженням;

 7. спростування вини особи є її обов’язком.

#246


Вкажіть правильно ознаки, що характеризують певне положення як принцип судочинства:

 1. виражають пaнівні в даній державі політичні і правові ідeї, які стосуються завдань і способу здійснення судочинства;

 2. визначаються лише підзаконними нормативними актами;

 3. не поширюються на діяльність спеціалізованих судів;

 4. закрiплюються в нормах права, насамперед, Конституції;

 5. регулюють діяльність усіх державних органів;

 6. діють у всіх чи в декількох галузях судочинства;

 7. можуть змінюватись судами з власного розсуду.

#146


Вкажіть правильно зміст принципу національної мови судочинства:

 1. судочинство здійснюється українською і російською мовами;

 2. судочинство здійснюється українською мовою, а також офіційною мовою окремого регіону;

 3. судочинство здійснюється українською мовою або національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості;

 4. судочинство здійснюється українською мовою, а особі, яка недостатньо володіє нею, забезпечується право користуватись послугами перекладача;

 5. судочинство здійснюється мовою найбільшої національної спільноти;

 6. особам, що не володіють мовою, якою ведеться судочинство,надається право вистунати в судовому засіданні рідною мовою;

 7. судочинство здійснюється українською мовою або мовою більшості учасників судового розгляду.

#346


Вкажіть правильно положення, що розкривають зміст принципу гласності:

 1. при розгляді кримінальної справи у суді вирок завжди оголошується гласно, навіть якщо справу було розглянуто в закритому судовому засіданні;

 2. розгляд справ у судах відбувається відкрито за винятком випадків, коли суд вирішить провести закритий судовий розгляд;

 3. під час розгляду справ у судове засідання допускаються всі бажаючі, за винятком іноземців та осіб без громадянства;

 4. розгляд справи судом проводиться закрито;

 5. перебіг судового процесу опубліковується в Інтернеті;

 6. перебіг судового процесу фіксується технічними засобами;

 7. учасники процесу допускаються в зал судового засідання лише зі згоди суду.

#126


Вкажіть правильно суть принципу всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи:

 1. суд обмежується перевіркою версії сторони обвинувачення;

 2. суд зобов’язаний дослідити всі обставини, що мають значення для справи;

 3. суд спрямовує свою діяльність на встановлення істини у справі;

 4. суд досліджує лише докази, які одержані незаконним шляхом;

 5. суд досліджує лише докази подані особою на свій захист;

 6. суд здійснює свою діяльність, виходячи з інтересів зацікавлених осіб;

 7. суд здійснює свою діяльність неупереджено, керуючись законом.

#237


tema3.1

#


Вкажіть правильно завдання Конституційного Суду України?

 1. нагляд за додержанням і застосуванням законів

 2. забезпечення верховенства Конституції України на всій території держави

 3. забезпечення прав і свобод громадян України

 4. представництво інтересів громадян і держави в суді

 5. офіційне тлумачення Конституції і законів України.

#2


Вкажіть неправильно назване повноваження Конституційного Суду України ?

 1. розгляд конституційних подань і звернень

 2. визначення конституційності актів Кабінету Міністрів України

 3. визначення конституційності актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 4. визначення конституційності міжнародних договорів України

 5. офіційне тлумачення Конституції і законів України

#1


Вкажіть правильно, на який термін призначаються судді Конституційного Суду України?

 1. 5 років

 2. 7 років

 3. безстроково

 4. 9 років

 5. 3 роки

#4


Вкажіть правильно, хто обирає Голову Конституційного Суду України?

 1. з’їзд суддів України

 2. Верховна Рада України

 3. Пленум Верховного Суду України

 4. судді Конституційного Суду України на пленарному засіданні

 5. Вища рада юстиції України

#4


Вкажіть правильно, на який термін обирається Голова Конституційного Суду України?

 1. на 9 років

 2. один 3 річний строк

 3. на 5 років

 4. безстроково

 5. до 65 років

#2


Вкажіть правильно, з якого віку особа може бути призначена суддею Конституційного Суду України?

 1. 25 років

 2. 35 років

 3. 40 років

 4. 30 років

 5. 65 років

#3


Вкажіть правильно термін постійного проживання на території України особи, яка претендує на посаду судді Конституційного суду України?

 1. 5 років

 2. 10 років

 3. 15 років

 4. 20 років

 5. 25 років

#4


Вкажіть правильно стаж практичної, наукової або педагогічної роботи в галузі права для особи, яка претендує на посаду судді Конституційного Суду України?

 1. 3 роки

 2. 5 років

 3. 7 років

 4. 10 років

 5. 15 років

#4


Вкажіть правильно, протягом якого часу після припинення повноважень судді Президент України повинен призначити нового суддю Конституційного Суду України?

 1. 1 місяць

 2. 2 місяці

 3. 3 місяці

 4. 10 днів

 5. 1 рік

#1


Вкажіть правильно кількісний склад Конституційного Суду України?

 1. 15 суддів

 2. 10 суддів

 3. 18 суддів

 4. 20 суддів

 5. 35 суддів

#3


Вкажіть правильно, з якого моменту суддя Конституційного Суду України вступає на посаду?

 1. з моменту призначення

 2. з моменту складення присяги

 3. через 30 днів з дня складання присяги

 4. з моменту винесення постанови Верховної Ради України

 5. з моменту винесення Указу Президента України

#2


Письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним – це

 1. конституційне подання

 2. конституційне звернення

 3. конституційне рішення

 4. конституційний висновок

 5. конституційна скарга

#1


Письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина – це

 1. конституційне подання

 2. конституційне звернення

 3. конституційне рішення

 4. конституційний висновок

 5. конституційна скарга

#2


Вкажіть правильно, який орган здійснює організаційне, науково-технічне, інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Конституційного Суду України?

 1. Пленум Конституційного Суду України

 2. президія Конституційного Суду України

 3. Секретаріат Конституційного Суду України

 4. експертна Рада Конституційного Суду України

 5. пленарне засідання Конституційного Суду України

#3


Вкажіть кількість суддів Конституційного суду України, яких призначає Президент України.

 1. 3

 2. 5

 3. 6

 4. 9

 5. 18

#3


Вкажіть термін розгляду конституційного подання, яке не невідкладним.

 1. 10 днів

 2. 30 днів

 3. 1 місяць

 4. 3 місяці

 5. 6 місяців

#4


Вкажіть термін розгляду конституційного звернення.

 1. 10 днів

 2. 30 днів

 3. 1 місяць

 4. 3 місяці

 5. 6 місяців

#5


Вкажіть кількість суддів Конституційного Суду України, яких призначає Верховна Рада України.

 1. 3

 2. 5

 3. 6

 4. 9

 5. 18

#3


Вкажіть строк проживання на території України особи, яка претендує на зайняття посади судді Конституційного Суду України.

 1. 3 роки

 2. 5 років

 3. 10 років

 4. 15 років

 5. 20 років

#5


Вкажіть термін підписання рішення Конституційного Суду України з дня його прийняття ( в днях).

 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 10

 5. 30

#3


Вкажіть мінімальну кількість народних депутатів, які можуть бути суб’єктами права на конституційне подання.

 1. 25

 2. 45

 3. 90

 4. 150

 5. 226

#2


Вкажіть мінімальну кількість суддів Конституційного Суду України, за наявності яких пленарне засідання є повноважним.

 1. 12

 2. 6

 3. 8

 4. 10

 5. 11

#1


Вкажіть мінімальну кількість суддів Конституційного Суду України, за наявності яких засідання суду є повноважним .

 1. 6

 2. 11

 3. 12

 4. 15

 5. 16

#2


Вкажіть правильно форма звернення до Конституційного Суду України?

 1. конституційна вимога

 2. конституційне звернення

 3. конституційна пропозиція

 4. конституційна скарга

 5. конституційний припис

#2


Вкажіть правильно форма звернення до Конституційного Суду України?

 1. конституційна вимога

 2. конституційне подання

 3. конституційна пропозиція

 4. конституційна скарга

 5. конституційний запит

#2


Вкажіть правильно вид рішень Конституційного Суду України?

 1. подання

 2. звернення

 3. рішення

 4. декларація

 5. припис

#3


Вкажіть правильно вид рішень Конституційного Суду України?

 1. висновок

 2. розпорядження

 3. декларація

 4. припис

 5. постанова

#1


Вкажіть правильно, хто вносить пропозиції щодо кандидатур на посади судді Конституційного Суду України від Верховної Ради України?

 1. Генеральний Прокурор України

 2. не менше третини народних депутатів України

 3. не менше 1/4 народних депутатів України від конституційного складу

 4. Рада суддів України

 5. Президент України

#3


Вкажіть правильно, хто вносить пропозиції щодо кандидатур на посади судді Конституційного Суду України від Верховної Ради України?

 1. Генеральний Прокурор України

 2. не менше третини народних депутатів України

 3. Міністр юстиції України

 4. Голова Верховної ради України

 5. Рада судді України

#4


Вкажіть суму чисел в наведеному законодавчому положенні: Строк провадження за конституційними поданнями не повинен перевищувати _______ місяців. У разі провадження за конституційними поданням, яке визнано Конституційним Судом України невідкладним, строк розгляду такого подання не повинен перевищувати _________ місяців.

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 7

 5. 9

#2


Вкажіть правильно, хто може бути суб’єктом права на конституційне подання з питання відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів, а також тих, що подаються до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість?

 1. Верховна Рада України

 2. Президент України

 3. Верховний Суд України

 4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

 5. Генеральна прокуратура України

#2


Вкажіть правильно, хто може бути суб’єктом права на конституційне подання з питання відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів, а також тих, що подаються до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість?

 1. Верховна Рада України

 2. Кабінет Міністрів України

 3. Верховний Суд України

 4. Генеральна прокуратура України

 5. Голова Служби безпеки України

#2


tema3.2

#


Вкажіть правильно, хто призначає суддів Конституційного Суду України?

 1. Голова Верховної Ради України

 2. Верховна Рада України

 3. Кабінет Міністрів України

 4. Президент України

 5. з’їзд суддів України

 6. Пленум Верховного Суду України

 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

#245


Вкажіть правильно форми роботи Конституційного Суду України?

 1. колегія суддів

 2. засідання Конституційного Суду України

 3. комісія Конституційного Суду України

 4. пленарне засідання Конституційного Суду України

 5. сесія Конституційного Суду України

 6. науково-консультативна рада Конституційного Суду України

 7. пленум Конституційного Суду України

#124


Вкажіть правильно підстави для визнання Конституційним Судом України правових актів неконституційними?

 1. невідповідність Конституції України

 2. невідповідність попередньому рішенню Конституційного суду України

 3. невідповідність наказам генерального Прокурора України

 4. порушення встановленої процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності

 5. невідповідність актам Кабінету Міністрів України

 6. перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті

 7. невідповідність рішенням Верховного Суду України

#146


Назвіть неправильно вказані вимоги щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України?

 1. стаж роботи на судових посадах не менше 5 років

 2. громадянство України

 3. проживання в Україні протягом останніх 10 років

 4. стаж наукової роботи за фахом не менше 10 років

 5. вища юридична освіта

 6. належність до Спілки юристів України

 7. володіння державною мовою

#136


Вкажіть правильно повноваження Конституційного Суду України?

 1. дає висновки щодо законності актів органів місцевої влади

 2. приймає рішення щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України

 3. приймає рішення щодо конституційності роз’яснень Пленуму Верховного Суду України

 4. приймає рішення щодо конституційності актів Кабінету Міністрів України

 5. дає висновки щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України

 6. дає висновки щодо законності проведення мітингів і демонстрацій

 7. дає висновки щодо відповідності Конституції України судових рішень

#245


Вкажіть правильно суб’єктів права на конституційне подання з питань конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

 1. Генеральний Прокурор України

 2. Президент України

 3. не менше 226 народних депутатів України

 4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

 5. Верховний суд України

 6. Міністр юстиції України

 7. Кабінет Міністрів України

#245


tema3.3

#


На яких принципах грунтується діяльність Конституційного Суду України?

 1. верховенства права

 2. незалежності

 3. колегіальності

 4. повного і всебічного розгляду справ

 5. обгрунтованості прийнятих рішень

 6. змагальності

 7. диспозитивності

 8. одноособовості

 9. публічності

#12345


На яких принципах грунтується діяльність Конституційного Суду України?

 1. публічності

 2. одноособовості

 3. колегіальності

 4. рівноправності суддів

 5. гласності

 6. повного і всебічного розгляду справ

 7. обгрунтованості прийнятих рішень

 8. презумпції невинуватості

 9. рівності сторін

#34567


Вкажіть правильні положення,що характеризують порядок призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України

 1. Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром внутрішніх справ України щодо кандидатур на посади суддів

 2. Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо кандидатур на посади суддів

 3. призначеною на посаду судді вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента

 4. Указ Президента має бути скріплений підписом Прем'єр-міністра України

 5. Указ Президента має бути скріплений підписом Міністра юстиції України

 6. у разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду

 7. у разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду

 8. призначеною на посаду судді вважається особа, про призначення якої видано розпорядження Президента

 9. Указ Президента має бути скріплений підписом Міністра внутрішніх справ України

#23456
Вкажіть правильні положення,що характеризують порядок призначення суддів

Конституційного Суду України Верховною Радою України

 1. Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду відкритим поіменним голосуванням

 2. Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів

 3. пропозиції щодо кандидатур на посади суддів вносить Голова Верховної Ради України

 4. пропозиції щодо кандидатур на посади суддів може вносити не менш як 1/4 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України

 5. пропозиції щодо кандидатур на посади суддів може вносити не менш як 1/3 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України

 6. депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише
  однієї кандидатури і ці підписи депутатів не відкликаються

 7. у разі припинення повноважень судді Конституційного Суду, який призначався Верховною Радою, Верховна Рада у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду

 8. за результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються закони Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного Суду

 9. за результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного Суду

#23469


Вкажіть правильні положення,що характеризують порядок призначення суддів Конституційного Суду України з'їздом суддів України

 1. з'їзд суддів України відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів для включення в бюлетені для таємного голосування

 2. з'їзд суддів України відкритим голосуванням більшістю голосів обраних делегатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів для включення в бюлетені для таємного голосування

 3. з'їзд суддів України таємним голосуванням більшістю голосів обраних делегатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів для включення в бюлетені для таємного голосування

 4. призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який одержав більшість голосів від числа присутніх делегатів з'їзду суддів

 5. призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який одержав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів

 6. рішення про призначення судді на посаду приймається таємним голосуванням

 7. рішення про призначення судді на посаду приймається відкритим голосуванням

 8. у разі припинення повноважень судді Конституційного Суду, який призначався з'їздом суддів України, з'їзд суддів у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду

 9. за результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду підписуються рішення з'їзду суддів України про призначення суддів Конституційного Суду.

#15689


Вкажіть правильні варіанти відповідей: «Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:...»

 1. конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України

 2. конституційності актів Президента України

 3. відповідності Конституції України тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість

 4. додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

 5. офіційного тлумачення законів України

 6. конституційності актів місцевих державних адміністрацій

 7. нагляду за діяльністю загальних судів

 8. відповідності Конституції України рішень місцевих судів

 9. додержання конституційної процедури прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України

#12345


Вкажіть правильні варіанти відповідей: «Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:...»

 1. конституційності актів Кабінету Міністрів України

 2. конституційності правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 3. відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України

 4. офіційного тлумачення Конституції

 5. офіційного тлумачення законів України

 6. конституційності актів органів місцевого самоврядування

 7. конституційності місцевих державних адміністрацій

 8. відповідності Конституції України рішень апеляційих судів

 9. додержання конституційної процедури прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України

#12345


Які є підстави для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих частинах?

 1. невідповідність Конституції України

 2. порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду

 3. порушення встановленої Конституцією України процедури їх ухвалення

 4. порушення встановленої Конституцією України процедури набрання ними чинності

 5. перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті

 6. невідповідність законам України

 7. невідповідність актам Президента України

 8. зловживання владою при їх прийнятті

 9. порушення встановленої Конституцією України процедури втрати ними чинності

#12345


Вкажіть правильно вимоги до судді Конституційного Суду України

 1. громадянин України

 2. на день призначення досяг тридцяти років

 3. на день призначення досяг тридцяти п`яти років

 4. на день призначення досяг сорока років

 5. має вищу юридичну освіту

 6. стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років

 7. стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше п`яти років

 8. володіє державною мовою

 9. має юридичну освіту

#14568


Вкажіть правильно вимоги до судді Конституційного Суду України

 1. на день призначення досяг тридцяти років

 2. на день призначення досяг тридцяти п`яти років

 3. на день призначення досяг сорока років

 4. має вищу юридичну освіту

 5. стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років

 6. володіє державною мовою

 7. проживає в Україні протягом останніх двадцяти років

 8. проживає в Україні протягом останніх десяти років

 9. проживає в Україні протягом останніх дванадцяти років

#34567


Що означає вимога щодо несумісності посади судді Конституційного Суду України?

 1. не можуть належати до політичних партій

 2. не можуть належати профспілок

 3. не можуть мати представницький мандат

 4. не можуть брати участь у будь-якій політичній діяльності

 5. не можуть належати до громадських організацій

 6. не можуть займатися науковою роботою

 7. не можуть займатися викладацькою роботою

 8. не можуть займатися творчою роботою

 9. можуть займатися науковою роботою

#12349


Що означає вимога щодо несумісності посади судді Конституційного Суду України?

 1. не можуть мати представницький мандат

 2. не можуть брати участь у будь-якій політичній діяльності

 3. не можуть належати до громадських організацій

 4. не можуть займатися науковою роботою

 5. не можуть займатися викладацькою роботою

 6. не можуть займатися творчою роботою

 7. можуть займатися науковою роботою

 8. можуть займатися викладацькою роботою

 9. можуть займатися творчою роботою

#12789


Вкажіть правильно повноваження судді Конституційного Суду України

 1. здійснює попередню підготовку питань для їх розгляду Колегією суддів Конституційного Суду України

 2. бере участь у розгляді справ

 3. має право витребувати від Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України необхідні документи, іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду Конституційним Судом України

 4. має право публічно висловлювати свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституційному Суді України лише щодо тих справ, у яких Конституційним Судом України прийнято рішення чи дано висновок

 5. має право витребувати від органів місцевого самоврядування, посадових осіб, окремих громадян необхідні документи, іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду Конституційним Судом України

 6. має право публічно висловлювати свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституційному Суді України щодо будь-яких справ

 7. має право витребувати від іноземних громадян інформацію з питань, що готуються до розгляду Конституційним Судом України

 8. одноособово здійснює розгляд справ у суді

 9. скликає і проводить засідання, пленарні засідання Конституційного Суду

#12345


Вкажіть правильні положення, що стосуються виборів Голови Конституційного Суду України

 1. Верховна Рада України створює комісію для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду

 2. Голова обирається на засіданні Конституційного Суду

 3. Голова обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду

 4. Голова обирається зі складу суддів Конституційного Суду України

 5. Головою вважається обраний кандидат, за якого проголосувало не менше половини конституційного складу суддів Конституційного Суду України

 6. Голова обирається на один трирічний строк

 7. Голова обирається на один дев`ятирічний строк

 8. Голова обирається таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів

 9. Конституційний Суд обирає з числа суддів Конституційного Суду комісію для організації та проведення виборів Голови

#34689


Вкажіть правильні положення, що стосуються виборів Голови Конституційного Суду України

 1. Голова обирається відкритим поіменнним голосуванням

 2. Голова обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду

 3. Голова обирається зі складу суддів Конституційного Суду України

 4. Голова обирається на однорічний строк

 5. Голова обирається на один трирічний строк

 6. Голова обирається таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів

 7. Головою вважається обраний кандидат, за якого проголосувало більше половини конституційного складу суддів Конституційного Суду України

 8. Головою вважається обраний кандидат, за якого проголосувало не менше двох третин конституційного складу суддів Конституційного Суду України

 9. Голова обирається на засіданні Конституційного Суду

#23567


Вкажіть правильно повноваження Голови Конституційного Суду України

 1. одноособово здійснює розгляд справ у суді

 2. затверджує кошторис Конституційного Суду України

 3. призначає членів колегій суддів Конституційного Суду України

 4. призначає членів Секретаріату Конституційного Суду України

 5. організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України

 6. організація роботи комісій Конституційного Суду України

 7. організація роботи Секретаріату Конституційного Суду

 8. скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду

 9. розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України відповідно до кошторису, затвердженого Конституційним Судом України

#56789


Вкажіть правильно підстави для припинення повноваження судді Конституційного Суду України

 1. закінчення строку призначення

 2. досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку

 3. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я

 4. порушення суддею вимог щодо несумісності

 5. порушення суддею присяги

 6. досягнення суддею шістдесятирічного віку

 7. вчинення аморального вчинку

 8. накладення дисциплінарного стягнення

 9. появи на роботі в нетверезому стані

#12345


Вкажіть правильно підстави для припинення повноваження судді Конституційного Суду України

 1. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього

 2. припинення його громадянства

 3. визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим

 4. подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням

 5. у разі смерті судді

 6. досягнення суддею шістдесятирічного віку

 7. вчинення аморального вчинку

 8. накладення дисциплінарного стягнення

 9. появи на роботі в нетверезому стані

#12345


За яким піставами рішення про припинення повноважень судді Конституційного Суду

України приймається на засіданні Конституційного Суду України?

 1. закінчення строку призначення

 2. досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку

 3. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я

 4. визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим

 5. подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням

 6. порушення суддею вимог щодо несумісності

 7. порушення суддею присяги

 8. накладення дисциплінарного стягнення

 9. появи на роботі в нетверезому стані

#12345


Вкажіть суб'єктів права на конституційне подання щодо визначення конституційності закону України.

 1. Президент України

 2. не менш як сорок п'ять народних депутатів України

 3. Верховний Суд України

 4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

 5. Верховна Рада Автономної Республіки Крим

 6. Кабінет Міністрів України

 7. Конституційний Суд України

 8. не менш як п'ять народних депутатів України

 9. органи місцевого самоврядування

#12345
Визначте правильні положення, що стосуються засідань Конституційного Суду України

 1. засідання є повноважним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти суддів

 2. рішення Конституційного Суду на його засіданнях приймається, якщо за це рішення проголосувало більше половини суддів, які брали участь у засіданні

 3. на пленарних засіданнях розглядаються справи, провадження в яких відкрито за конституційними поданнями та конституційними зверненнями

 4. пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні не менше дванадцяти суддів

 5. рішення Конституційного Суду України приймаються та його висновки даються на пленарному засіданні, якщо за них проголосувало не менше десяти суддів

 6. пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти суддів

 7. рішення Конституційного Суду України приймаються та його висновки даються на пленарному засіданні, якщо за них проголосувало більше половини суддів, які брали участь у засіданні

 8. засідання є повноважним, якщо на ньому присутні не менше дванадцяти суддів

 9. рішення Конституційного Суду на його засіданнях приймається, якщо за це рішення проголосувало не менше десяти суддів

#12345


Вкажіть неправильні положення, що характеризують строки конституційного провадження

 1. строк провадження у справах за конституційними поданнями не повинен перевищувати трьох місяців

 2. строк провадження у справах за конституційними поданнями, визнаним невідкладним, не повинен перевищувати одного місяця

 3. строк провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен перевищувати шести місяців

 4. строки конституційного провадження починають обчислюватися з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі

 5. строк провадження у справах за конституційними поданнями не повинен перевищувати шести місяців

 6. строк провадження у справах за конституційними поданнями, визнаним невідкладним, не повинен перевищувати двох місяців

 7. строк провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен перевищувати трьох місяців

 8. строки конституційного провадження починають обчислюватися з дня надходження до суду конституційного звернення чи подання

 9. строки конституційного провадження строками не обмежуються

#56789
З яких питань Конституційний Суд України приймає рішення?

 1. конституційності законів

 2. конституційності інших правових актів Верховної Ради України

 3. конституційності актів Президента України

 4. конституційності актів Кабінету Міністрів України

 5. конституційності правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 6. офіційного тлумачення Конституції України та законів України

 7. про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України

 8. щодо додержання конституційної процедури імпічменту Президента України

 9. притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Конституційного Суду

#12345


Визначте правильні положення, що стосуються порядку прийняття рішень і дачі висновків Конституційним Судом України.

 1. рішення приймаються, висновки даються поіменним голосуванням шляхом опитування суддів

 2. судді не мають права утримуватися від голосування

 3. рішення і висновки Конституційного Суду України є остаточними і не підлягають оскарженню

 4. підписання суддею рішення, висновку Конституційного Суду України є обов'язковим

 5. рішення і висновки підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку

 6. рішення і висновки Конституційного Суду України офіційно оприлюднюються наступного календарного дня після їх підписання

 7. рішення приймаються, висновки даються шляхом таємного голосування

 8. рішення і висновки Конституційного Суду України не є остаточними і можуть бути оскаржені

 9. рішення і висновки підписуються не пізніше десяти днів після прийняття рішення, дачі висновку

#12345


Визначте правильні положення, що стосуються порядку прийняття рішень і дачі висновків Конституційним Судом України.

 1. судді не мають права утримуватися від голосування

 2. підписання суддею рішення, висновку Конституційного Суду України є обов'язковим

 3. рішення і висновки підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку

 4. рішення і висновки Конституційного Суду України офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання

 5. рішення і висновки Конституційного Суду України публікуються у "Віснику Конституційного Суду України"

 6. судді мають право утримуватися від голосування

 7. рішення і висновки підписуються не пізніше п`яти днів після прийняття рішення, дачі висновку

 8. рішення приймаються, висновки даються шляхом таємного голосування

 9. рішення і висновки Конституційного Суду України не є остаточними і можуть бути оскаржені

#12345


tema4.1

#


Вкажіть правильно, який орган є найвищим в системі судів загальної юрисдикції?

 1. Конституційний Суд України

 2. Європейський Суд з прав людини

 3. Вищий Суд України

 4. Верховний Суд України

 5. Міжнародний комерційний суд

#4


Вкажіть правильно, ким утворюються і ліквідуються суди загальної юрисдикції?

 1. Верховною Радою України

 2. Вищою радою юстиції України

 3. Радою суддів України

 4. З’їздом суддів України

 5. Президентом України

#5


Вкажіть неправильно вказаний вид місцевих загальних судів ?

 1. районний

 2. міський

 3. міжрайонний

 4. міськрайонний

 5. військовий суд гарнізону

#3


Вкажіть неправильно вказаний апеляційний загальний суд?

 1. апеляційний суд області

 2. апеляційний суд Військово-морських сил

 3. Апеляційний суд України

 4. окружний апеляційний суд

 5. апеляційний суд м. Києва

#4


Вкажіть правильно, який з перерахованих судів не є лише судом першої інстанції?

 1. військовий суд регіону

 2. районний суд

 3. військовий суд гарнізону

 4. міський суд

 5. міськрайонний суд

#1


Вкажіть правильно, який суд переглядає в апеляційному порядку рішення, постановлені апеляційними загальними судами по першій інстанції?

 1. Верховний суд України

 2. Конституційний суд України

 3. Касаційний суд України

 4. Апеляційний суд України

 5. Вищий адміністративний суд України

#4


Вкажіть правильно, який орган діє в апеляційних судах для вирішення організаційних питань?

 1. пленум апеляційного суду

 2. президія апеляційного суду

 3. військова судова колегія

 4. комісія з організаційних питань

 5. секретаріат суду

#2


Вкажіть неправильно вказане повноваження апеляційних загальних судів ?

 1. розглядають справи в касаційному порядку

 2. розглядають справи в апеляційному порядку

 3. надають методичну допомогу судам у застосуванні законодавства

 4. вивчають і узагальнюють судову практику

 5. розглядають по І-й інстанції справи, віднесені законом до їх підсудності

#1


Вкажіть неправильно вказане повноваження Верховного Суду України ?

 1. переглядає в касаційному порядку рішення загальних судів

 2. переглядає в апеляційному порядку судові рішення

 3. дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства

 4. дає висновок щодо наявності або відсутності в діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину

 5. надає за зверненням Верховної ради України письмове подання про неможливість виконання Президента України своїх повноважень за станом здоров’я

#2


Вкажіть правильно поняття, що визначає сукупність судів, які мають однакову структуру, організаційну побудову, повноваження й у більшості випадків діють у межах територіальних одиниць, прирівняних за адміністративним статусом?

 1. судова ланка

 2. судова інстанція

 3. підсудність

 4. судочинство

 5. правосуддя

#1


Вкажіть правильно, як називається сукупність юридичних властивостей кримінальної чи цивільної справи, згідно з якою ця справа підлягає розглядові у конкретному суді?

 1. підвідомчість

 2. підслідність

 3. інстанційність

 4. підсудність

 5. конкретність

#4


Вкажіть правильно вид підсудності, який розмежовує компетенцію судів різних ланок як судів першої інстанції залежно від виду (кваліфікації) злочину ?

 1. родова

 2. персональна

 3. спеціальна

 4. альтернативна

 5. за зв’язком справ

#1


Вкажіть правильно, який вид підсудності розмежовує компетенцію судів однієї інстанції залежно від місця вчинення злочину?

 1. родова

 2. територіальна

 3. спеціальна

 4. альтернативна

 5. за зв’язком справ

#2


Вкажіть правильно, який вид підсудності визначається суб’єктом вчиненого злочину?

 1. предметна

 2. територіальна

 3. персональна

 4. родова

 5. альтернативна

#3


Вкажіть правильно, у якому складі суддів суд, за клопотанням підсудного, розглядає кримінальні справ, за які законом передбачена можливість призначення покарання понад 10 років позбавлення волі?

 1. суддею одноособово

 2. один суддя і два народні засідателі

 3. суд присяжних

 4. колегія у складі трьох суддів

 5. два судді і три народні засідателі

#4


Вкажіть правильно, у якому складі суддів суд розглядає кримінальні справи, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі?

 1. суддею одноособово

 2. один суддя і два народні засідателі

 3. суд присяжних

 4. колегія у складі трьох суддів

 5. два судді і три народні засідателі

#5


Кількість апеляційних загальних (крім військових) судів

 1. 24

 2. 25

 3. 27

 4. 28

 5. немає взагалі

#4


Кількість вищих спеціалізованих судів в Україні.

 1. 1

 2. 2

 3. 4

 4. 7

 5. немає взагалі

#2


Кількість апеляційних військових судів в Україні
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconВкажіть правильно носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства України здійснюють правосуддя
Посадові особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя І виконувати...
Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconТест держава І право
...
Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconВкажіть правильно, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України І здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб?
Вкажіть правильно, до системи яких органів входить державна виконавча служба України?
Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconМіжнародний Соломонів університет
Судова бухгалтерія як джерело економічних знань та доказів правозаконності чи кримінальності в діяльності фізичних та юридичних осіб....
Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconВ. В. Рєзнікова Обов’язкова форма (прецедентний характер) окремих судових актів вищих судових інстанцій: господарсько-процесуальний аспект
Обов’язкова форма (прецедентний характер) окремих судових актів вищих судових інстанцій: господарсько-процесуальний аспект
Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconПотребує застосування радикальної ознаки Коші? Чи буде цей ряд збіжним?
Чому до ряду не доцільно застосовувати ознаку Даламбера? Яку ознаку можна застосувати для дослідження на збіжність цього ряду?
Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconОснови зовнішньоекономічної діяльності Зміст
Україні виникла нагальна потреба в знаннях щодо порядку встановлення, розвитку та державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків...
Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни
Республіка як форма державного правління. Конституційний принцип народовладдя: поняття та реалізація. Поняття та основні принципи...
Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconПосилення контролюючої функції судової влади в системі рівноваги органів влади в Україні
Ності суддів занадто слабкі в порівнянні з авторитарними традиціями, трактування законів суддями часто є неоднозначним. Низька заробітна...
Вкажіть правильно ознаку судової влади? процесуальний характер діяльності iconПитання до 1-го модульного циклу по курсу «Економіка підприємства»
Класифікація підприємств за ознаками: мета І характер діяльності, форма власності, характер утворення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи