Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є icon

Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є
НазваЗагальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є
Сторінка1/6
Дата25.09.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ.


101, 1, 1, 1, 60

Об’єктом теорії права і держави є:

1) право

2) будь-які соціальні явища

3) органічні елементи

4) наука

#1


102, 1, 1, 1, 60

Сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів і конкретних способів дослідження предмету науки — це…

1) метод

2) функція

3) методологія

4) предмет науки

#3


103, 1, 1, 1, 60

Загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, їхніх окремих елементів, а також органічно пов'язані з ними інші соціальні явища і процеси — це…

1) предмет науки

2) об’єкт науки

^ 3) предмет теорії права та держави

4) методологія

#3


104, 1, 1, 1, 60

Наука — це…

1) система теоретичних знань про об’єктивні явища світу

2) сукупність відомостей про реальну природу та людину

3) предмет, який вивчається у школах та вищих навчальних закладах.

4) це процес формування думок стосовно певного явища

#1


105, 1, 1, 1, 60

Об’єкт науки — це…

^ 1) об’єктивна реальність явища, що вивчається

2) держава і право

3) закономірності виникнення, функціонування і розвитку соціальних явищ, що є предметом науки

4) сукупність способів її дослідження

#1


106, 1, 1, 1, 60

Виберіть функції теорії держави і права.

1) носеологічна

2) акредитаційна

^ 3) методологічна

4) всі відповіді правильні

#3


107, 1, 1, 1, 60

Виберіть спеціальні методи теорії держави і права.

1) статичний

2) місцевий

^ 3) історичний

4) всі відповіді правильні

#3


108, 1, 1, 1, 60

На які види поділяються науки?

1) на історичні і практичні

2) на теоретичні і прикладні

^ 3) на суспільні та природничі

4) на медичні і фізичні

#3


109, 1, 1, 1, 60

Юриспруденція — це

1) система галузевих юридичних наук

^ 2) система юридичних наук, які вивчають специфічні властивості держави і права

3) наука про застосування професійних навичок юристами

4) наука про політичні і правові явища

#2


110, 1, 1, 1, 60

Що таке функції науки?

1) це система теоретичних знань про об’єктивні явища світу

2) це закономірні властивості наукових явищ, які притаманні науці

3) це основні ознаки науки, які формують певну наукову дію

^ 4) це основні напрямки її впливу на соціальні явища, які є предметом її вивчення

#4


111, 1, 1, 1, 60

Виберіть галузеву юридичну науку:

1) конституційне право

2) міжнародне право

3) етичне право

4) парламентське право

#1


112, 1, 2, 1, 90

Що вивчають природничі науки?

^ 1) закономірності розвитку й існування природи

2) специфіку застосування природних законів

3) сукупність всіх форм природних проявів

4) властивості та закономірності впливу соціальних явищ та її функції

#1


113, 1, 2, 1, 90

Що становить сферу інтересів суспільних наук?

1) особливості впливу природних катаклізмів на формування суспільних відносин

^ 2) людське суспільство

3) явища і закономірності розвитку функціональної залежності абстрактних критеріїв в суспільстві

4) суть тих явищ і процесів, які відбуваються у суспільстві

#24


114, 1, 2, 1, 90

^ Головним завданням науки є …

1) формування думки суспільства про закономірності природних процесів

2) сформувати максимально точні ознаки людських законів

^ 3) пізнання об'єктивних законів дійсності, а пізнані закони служать основою цілеспрямованої діяльності людей

4) ідеалізувати знання людини про світ

#3


115, 1, 2, 1, 90

Чому юриспруденція належить до суспільних наук?

^ 1) тому, що право є соціальним явищем

2) тому, що вивчає загальні закономірності існування і розвитку суспільства

3) тому, що держава є соціальним явищем

4) тому, що виконує соціальні функції

#13


116, 1, 2, 1, 90

З яких груп наук складається юриспруденція?

^ 1) з загальнотеоретичних та історичних

2) з діалектичних

3) спеціальних або прикладних

4) наук, які вивчають міжнародне та закордонне право

#134


117, 1, 2, 1, 90

Під терміном "закономірності" мається на увазі …

1) нормативно-правові акти

^ 2) стійкі, характерні зв'язки, які виражають сутність даних соціальних явищ

3) принцип почергового слідування одного явища за іншими

4) закон визначення об’єктивної сутності явища

#2


118, 1, 3, 1, 120

Саме теорія права та держави об'єднує всі юридичні науки в єдину систему правознавства. Яку функцію вона виконує у зв’язку з цим?

1) інтеграційну

2) об’єднуючу

3) універсальну

^ 4) системотворчу

#4


119, 1, 3, 1, 120

Оскільки і право, і держава є системами, які, у свою чергу, містять інші системи, а також входять до інших систем, то який метод при їхньому вивченні є необхідним?

1) системотворчий

2) інтеграційний

^ 3) системно-функціональний

4) універсальний

#3


120, 1, 3, 1, 120

В чому полягає особливість спеціальних (прикладних) юридичних наук?

1) вони мають спеціальні завдання

^ 2) вони виникли на стику юридичних і неюридичних наук

3) завдання цих наук — використання досягнень інших наук у вирішенні правових проблем

4) вони мають свій особливий об’єкт та предмет вивчення

#23


121, 1, 3, 1, 120

У чому полягає відмінність об’єкта та предмета науки?

1) об’єкт — це вужче поняття, а предмет — ширше

2) об’єкт — це держава і право, а предмет — це закономірності їх існування і розвитку

^ 3) об’єкт науки — це реально існуючі явища, а предмет — це результат теоретичного обґрунтування при дослідженні цих явищ

4) це тотожні явища

#3


^ ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО.


201, 2, 1, 1, 60

Виберіть концепції праворозуміння:

1) ідеологічна або аксіологічна

2) соціальна

3) психіатрична

4) всі вище перелічені

#1


202, 2, 1, 1, 60

За яким підходом право розуміється як "система ідей (понять) про загальнообов'язкові норми, права, обов'язки, заборони, природні умови їх виникнення та реалізації, порядок і форми захисту, яка є у громадській свідомості та орієнтована на моральні цінності"

1) нормативний

^ 2) ідеологічний (аксіологічний)

3) соціологічний

4) психологічний

#2


203, 2, 1, 1, 60

Юридичні ознаки права:

1) нормативний характер права

2) загальнообов’язковий характер права

3) формальна визначеність

^ 4) всі вище перелічені

#4


204, 2, 1, 1, 60

В чому полягає загальнообов'язковий характер права?

1) право є засобом нормування поведінки людей, встановлення справедливої міри свободи цієї поведінки

^ 2) правові норми є загальними та обов'язковими для всіх суб’єктів, що знаходяться на території конкретної держави

3) чіткість, однозначність, стислість формальних правових приписів, виражених у законах, указах, постановах тощо

4) право є обов’язковим тільки для певної категорії людей

#2


205, 2, 1, 1, 60

В чому полягає владнодержавний характер права?

1) у чіткості, однозначності, стислості формальних правових приписів, виражених у законах, указах, постановах

2) у тому, що право є засобом нормування поведінки людей

^ 3) у тому, що держава визнає певні правила поведінки обов’язковими

4) до порушників вимог норм права державні органи можуть застосовувати заходи юридичної відповідальності

#3


206, 2, 1, 1, 60

Нормативний характер права полягає в тому, що …

1) право є обов’язковим тільки для певної категорії людей

^ 2) право є засобом нормування поведінки людей, встановлення справедливої міри свободи цієї поведінки

3) чіткість, однозначність, стислість формальних правових приписів, виражених у законах, указах, постановах

4) держава визнає певні правила поведінки обов’язковими шляхом прийняття нормативно-правових актів

#2


207, 2, 1, 1, 60

В чому полягає формальна визначеність права?

^ 1) у чіткості, однозначності, стислості формальних правових приписів, виражених у законах, указах, постановах

2) у тому, що право є засобом нормування поведінки людей

3) у тому, що держава визнає певні правила поведінки обов’язковими

4) до порушників вимог норм права державні органи можуть застосовувати заходи юридичної відповідальності

#1


208, 2, 1, 1, 60

Правовий закон — це

1) прийнятий відповідно до правових норм

^ 2) такий закон, зміст якого відповідає інтересам і волі населення

3) нормативно-правовий акт, що служить регресу

4) правильний закон

#2


209, 2, 1, 1, 60

Що таке не правовий закон?

1) таких законів не буває

2) в змісті якого немає прав і обов’язків громадян

3) прийнятий без участі юристів

^ 4) закон, який суттєво відхилився від принципу справедливості

#4


210, 2, 1, 1, 60

Соціальна природа права полягає у тому, що …

1) право – це сукупність соціальних прав

^ 2) право існує та діє у суспільстві

3) право є формою об’єктивної думки

4) право існує поза суспільством

#2


211, 2, 1, 1, 60

Функції права — це

1) основні напрямки впливу права на теорію права та держави

2) його компетентність

^ 3) основні напрямки його впливу на людину і суспільство (суспільні відносини)

4) його якісні характеристики

#3


212, 2, 2, 1, 90

Суть якої функції права полягає у регламентуванні суспільних відносин за допомогою правових норм?

1) охоронна

2) інтегративна

^ 3) регулятивна

4) гуманістична

#3


213, 2, 2, 1, 90

Соціальні ознаки сучасного права — це ті ознаки, що …

1) відображають право як емпіричне явище

^ 2) забезпечують втілення у праві ідеалів справедливості, демократії і гуманізму

3) підкреслюють нормативний характер права

4) підкреслюють загальнообов’язковий характер права

#2


214, 2, 2, 1, 90

Чому можливе існування кількох визначень права, які не заперечують, а взаємодоповнюють одне одного?

1) право є соціальним явищем

^ 2) право є складним і багатоаспектним явищем

3) кожна людина розуміє його по-своєму

4) право в кожній державі є інакшим

#2


215, 2, 2, 1, 90

Державно-організаційне, або державно-наказове поняття права:

1) право — це система правил, які формують державу

2) право — це обов’язкові вимоги держави до громадянина

3) право є способом утворення держави

^ 4) право є те, що держава наказує вважати правом

#4


216, 2, 2, 1, 90

Соціологічне поняття права:

1) право — це продукт діяльності держави, її прагнення до збалансованого життя

^ 2) право — це сукупність правових відносин, що здійснюються в житті і в процесі яких постають й утверджуються правові норми

3) право є те, що держава наказує вважати правом

4) реально існуюче право виявляється не у статтях законів, а у свідомості цілого суспільства і його окремих членів

#2


217, 2, 2, 1, 90

Психологічне поняття права:

^ 1) право виявляється не у статтях законів, а у свідомості цілого суспільства і його окремих членів

2) право — це сукупність правових відносин, що здійснюються в житті і в процесі яких постають й утверджуються правові норми

3) право є те, що держава наказує вважати правом

4) право є способом утворення держави

#1


218, 2, 2, 1, 90

Нормативне поняття права:

1) право є те, що держава наказує вважати правом

2) право — це сукупність правових відносин, що здійснюються в житті і в процесі яких постають й утверджуються правові норми

^ 3) право — це сукупність норм, що, з одного боку, надають, а з другого боку, обмежують зовнішню свободу людей

4) право — система ідей (понять) про загальнообов'язкові норми, права, обов'язки, заборони, природні умови їх виникнення та реалізації, порядок і форми захисту

#3


219, 2, 2, 1, 90

Відзначте причини прийняття неправових законів

^ 1) некомпетентність осіб, що беруть участь у правотворчому процесі

2) втілення волі та інтересів тільки домінуючої частини населення без врахування інтересів інших соціальних груп і всього суспільства

3) порушення процедури виявлення волі народу

4) коли не був зібраний референдум

#12


220, 2, 3, 1, 120

Чинне право тотожне з законодавством?

1) так, оскільки право — це система норм, втілених у законодавстві

^ 2) ні, оскільки закон лише закріплює те, що вже існує у суспільстві, або те, у чому виникла потреба

3) ні, оскільки наявна частина формально існуючого законодавства, яке не застосовується в житті

4) так, оскільки держава видає загально обов’язкові правила поведінки

#23


221, 2, 3, 1, 120

З яких ознак складається кожне наукове поняття?

^ 1) найхарактерніших, типових ознак того чи іншого явища

2) індивідуальних, специфічних ознак того чи іншого явища

3) непохитних, сталих, безспірних, тотожних або однорідних рис та елементів

4) таких ознак, сукупність яких дасть можливість відрізнити це явище від інших

#134


222, 2, 3, 1, 120

Регулятивна функція права поділяється на:

1) статичну — закріплення сталих, розвинутих суспільних відносин в юридичних нормах

2) якісну — зміст права повинен відповідати суспільним відносинам

^ 3) динамічну — стимулювання розвитку тих суспільних відносин, які є державно- або соціально бажаними чи необхідними

4) кількісну— право регулює визначену кількість суспільних відносин

#13


223, 2, 3, 1, 120

В якому розумінні може вживатися термін "джерела права"?

^ 1) як форми об'єктивізації правових норм, які служать ознаками їхньої обов'язковості в даному суспільстві і в даний час

2) як засобу пізнання права

^ 3) як поняття про те, звідки береться і чим визначається саме поняття та зміст правової норми

4) як визначення певного виду праворозуміння

#123


224, 2, 3, 1, 120

Виберіть джерела права як засіб пізнання права

1) Закони Хамурапі

2) Руська Правда

3) законодавець

4) коментар до Кримінального Кодексу України

#124


^ ПРАВОУТВОРЕННЯ. ДЖЕРЕЛА ПРАВА.


501, 5, 1, 1, 60

Результатом правотворчості є …

1) правомірна поведінка

2) інтерпретаційно-правовий акт

3) акт застосування правових норм

^ 4) нормативно-правовий акт

#4


502, 5, 1, 1, 60

Діяльність компетентних державних органів або самого народу зі встановлення, зміни чи скасування правових норм — це…

1) правоутворення

2) тлумачення правових норм

3) правозастосування

^ 4) правотворчість

#4


503, 5, 1, 1, 60

Виберіть принцип правотворчості

1) гуманізм

2) поєднання національного і загальнолюдського

3) демократизм

^ 4) всі відповіді правильні

#4


504, 5, 1, 1, 60

Виберіть принцип правотворчості

1) законність

2) справедливість вимог

3) принциповість

4) вимогливість

#1


505, 5, 1, 1, 60

Джерела права — це …

^ 1) форми об'єктивізації правових норм, які служать ознаками їхньої обов'язковості в даному суспільстві і в даний час

2) це двостороння або багатостороння угода, яка містить норми права

3) це норми певних релігій, які закріплюються у відповідних канонічних текстах та книгах

4) це правове поняття, що охоплює різні форми та способи виникнення і буття права, його упорядкування і розвитку

#1


506, 5, 1, 1, 60

Які з названих джерел права не використовуються в Україні?

1) нормативно-правовий акт

2) правовий звичай

^ 3) правовий прецедент

4) нормативно-правовий договір

#3


507, 5, 1, 1, 60

Які з названих джерел права використовуються в Україні?

1) релігійно-канонічні тексти

^ 2) правовий звичай

3) правовий прецедент

4) жоден з названих

#2


508, 5, 1, 1, 60

Норма позитивного права, що виникла самостійно, без державно-владної волі чи санкції з боку держави, з правосвідомості всього народу або певних суспільних груп та набула юридичної сили в результаті тривалого застосування її, як обов'язкової — це…

1) нормативно-правовий акт

^ 2) правовий звичай

3) правовий прецедент

4) нормативно-правовий договір

#2


509, 5, 1, 1, 60

Нормативно-правовий договір — це

^ 1) двостороння або багатостороння угода, яка містить норми права

2) договір, який встановлює права та обов’язки для його сторін

3) угода по відчуженню суб’єктивних прав

4) багатостороння угода про передачу певних правових можливостей

#1


510, 5, 1, 1, 60

Рішення в конкретній юридичній справі, що виносить судовий чи інший компетентний орган держави (посадова особа) і яке стає обов'язковим для вирішення подібних справ у майбутньому — це…

1) нормативно-правовий акт

2) правовий звичай

^ 3) правовий прецедент

4) нормативно-правовий договір

#3


511, 5, 1, 1, 60

Релігійно-канонічні тексти, як джерела права — це

1) норми певних релігій, які є обов’язковими для їх прихильників

^ 2) норми певних релігій, які регулюють правові відносини суб'єктів права, незалежно від їхньої приналежності чи неприналежності до даної релігії

3) основні релігійні закони, що мають надприродне походження

4) це джерело права, яке використовується в Україні

#2


512, 5, 1, 1, 60

Яке з названих джерел права найширше використовується в Україні?

1) нормативно-правовий договір

2) правовий звичай

3) правовий прецедент

^ 4) нормативно-правовий акт

#4


513, 5, 2, 1, 90

В чому полягає суть такого принципу правотворчості як техніко-юридична досконалість?

1) в процесі правотворчості слід дотримуватися всіх технічних правил

2) нормативні акти мають бути досконало сформульовані

3) при розробці і прийнятті відповідних правових норм необхідно використовувати розроблені юридичною наукою та випробувані юридичною практикою засоби правотворчої техніки

4) в процесі правотворчості повинні використовуватися і враховуватися досягнення та рекомендації юридичної та інших наук

#3


514, 5, 2, 1, 90

В чому полягає суть такого принципу правотворчості як науковість?

1) при розробці і прийнятті відповідних правових норм необхідно використовувати розроблені юридичною наукою та випробувані юридичною практикою засоби правотворчої техніки

2) процес правотворчості повинен проходити у тих рамках та за тією процедурою, яка передбачена в законодавстві

^ 3) в процесі правотворчості повинні використовуватися і враховуватися досягнення та рекомендації юридичної та інших наук

4) процес правотворчості повинен опиратися на правові традиції того чи іншого народу

#3


515, 5, 2, 1, 90

В чому полягає суть такого принципу правотворчості як гуманізм?

1) при розробці і прийнятті відповідних правових норм необхідно використовувати розроблені юридичною наукою та випробувані юридичною практикою засоби правотворчої техніки

2) процес правотворчості повинен проходити у тих рамках та за тією процедурою, яка передбачена в законодавстві

3) в процесі правотворчості повинні використовуватися і враховуватися досягнення та рекомендації юридичної та інших наук

^ 4) завданням правотворчого процесу є забезпечення і захист прав індивіда, їхньої пріоритетності в системі інших соціальних цінностей

#4


516, 5, 2, 1, 90

^ В чому полягає суть такого принципу правотворчості як демократизм?

1) повинні враховуватися і втілюватися воля й інтереси переважної більшості суспільства при забезпеченні прав й інтересів меншості

2) процес правотворчості повинен проходити у тих рамках та за тією процедурою, яка передбаченав законодавстві

3) у процесі правотворчості повинні використовуватися і враховуватися досягнення та рекомендації юридичної та інших наук

4) завданням правотворчого процесу є забезпечення і захист прав індивіда, їхньої пріоритетності в системі інших соціальних цінностей

#1


517, 5, 2, 1, 90

В чому полягає суть такого принципу правотворчості як поєднання національного і загальнолюдського?

1) повинні враховуватися і втілюватися воля й інтереси переважної більшості суспільства при забезпеченні прав й інтересів меншості

2) процес правотворчості повинен проходити у тих рамках та за тією процедурою, яка передбачена в законодавстві

^ 3) процес правотворчості повинен опиратися на правові традиції того чи іншого народу

4) завданням правотворчого процесу є забезпечення і захист прав індивіда, їхньої пріоритетності в системі інших соціальних цінностей

#3


518, 5, 2, 1, 90

В чому полягає суть такого принципу правотворчості як законність?

^ 1) процес правотворчості повинен проходити у тих рамках та за тією процедурою, яка передбачена в законодавстві

2) нормативно-правові акти приймаються відповідними державними органами відповідно до їхньої компетенції

^ 3) нормативно-правові акти приймаються у суворій відповідності до всього раніше прийнятого законодавства і, перш за все, Конституції

4) завданням правотворчого процесу є забезпечення і захист прав індивіда, їхньої пріоритетності в системі інших соціальних цінностей

#123


519, 5, 2, 1, 90

Які з названих правових документів є нормативно-правовими договорами?

1) договір купівлі-продажу

2) трудовий договір

^ 3) міжнародний договір

4) колективний договір

#34


520, 5, 2, 1, 90

Які з названих звичаїв є правовими, тобто джерелами права?

1) вітатися зі знайомими людьми

^ 2) Президент України приймає присягу на Пересопницькому Євангелії

3) звичаї ділового обороту, які регулюють цивільно-правові відносини

4) звичай одружуватися

#23


521, 5, 2, 1, 90

У чому полягає відмінність між нормативно-правовим договором і договором-угодою?

^ 1) договір-угода творить тільки конкретне правовідношення

2) нормативний договір містить правову норму

3) в нормативно-правовому договорі кожна зі сторін бажає свого результату

4) договір-угода є джерелом права

#12


522, 5, 2, 1, 90

Чому на нинішній день правовий звичай має доволі обмежене коло застосування?

^ 1) цілий ряд правових звичаїв знаходять своє закріплення у чинному законодавстві

2) це не прогресивний спосіб правового регулювання

3) потреба правового регулювання оперативно знаходить відповідну реакцію збоку законодавчої влади, не даючи йому можливості сформуватися

4) бо це норма позитивного права, що формується без державно-владної волі

#13


523, 5, 3, 1, 120

Правовий звичай в Україні застосовується

1) у кримінальному праві

^ 2) у конституційному праві

3) в морському праві

4) у міжнародному приватному праві

#234


524, 5, 3, 1, 120

Юридичний прецедент застосовується тоді, коли …

1) мають місце прогалини у правовому регулюванні

2) є потреба в юридичній кваліфікації конкретних обставин

3) треба визначити ступінь вини кожного з учасників злочину

^ 4) за судом чи іншим органом держави визнається право офіційного формулювання правових норм

#124


525, 5, 3, 1, 120

Визнання державою правового звичаю відбувається шляхом…

1) запису його змісту в законі

2) сприйняття судовою чи адміністративною практикою

^ 3) посилання на нього в законі

4) закріплення прав людини

#23

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Загальна характеристика теорії держави І права, проблеми методології та методів дослідження держави І права, загальнотеоретичні поняття,...
Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є iconПаспорти спеціальностей галузь “Юридичні науки”
Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття,...
Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання І система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система І функції юридичної науки. Об’єкт І
Об’єкт І предмет науки. Об’єкт І предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення І місце теорії права...
Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави І права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави І права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є iconВступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права
Ознаки та загальна характеристика громадянського суспільства та правової соціальної держави
Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є icon§ Функції теорії держави і права § Метод теорії держави і права
Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу
Загальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є iconТеорія держави І права питання до державного екзамену 2012-2013
Поняття і предмет теорії держави і права. Теорія держави і права в системі юридичних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи