Програма курсу icon

Програма курсу
Скачати 103.92 Kb.
НазваПрограма курсу
Дата25.09.2012
Розмір103.92 Kb.
ТипДокументи

Програма курсутема 1       Управління. Соціальне управління. Державне управління (2 год.).

тема 2       Адміністративне право як галузь права (2 год.).

тема 3       Адміністративно-правові норми та адміністративні правовідносини (2 год.).

тема 4       Адміністративно-правовий статус громадян (2 год.).

тема 5       Реалізація окремих адміністративних прав громадян (2 год.).

тема 6       Захист адміністративних прав громадян від незаконних дій органів виконавчої влади (2 год.).

тема 7       Органи державної виконавчої влади та їх система (4 год.).

тема 8       Державна служба в Україні (4 год.).

тема 9       Форми і методи діяльності органів державної виконавчої влади (2 год.).

тема 10     Окремі види форм діяльності органів державної виконавчої влади (2 год.).

тема 11     Правові акти державного управління (2 год.).

тема 12     Види методів державного управління (2 год.).

тема 13     Забезпечення законності у сфері державного управління (4 год.).

тема 14     Адміністративна відповідальність (2 год.).

тема 15     Адміністративний проступок (4 год.).

тема 16     Адміністративні стягнення (4 год.).

тема 17     Провадження у справах про адміністративні правопорушення (4 год.).

тема 18     Адміністративний процес (8 год.).


^ Тема 1:    Управління. Соціальне управління. Державне управління


         Поняття та ознаки управління. Система управління. Елементи управлінської системи. Види управління. Поняття соціального управління. Ознаки соціального управління. Види соціального управління. Публічне управління. Приватне управління.

Поняття державного управління. Суб’єкти державного управління. Ознаки державного управління.

Поняття принципів державного управління. Види принципів державного управління.

Соціально-політичні принципи державного управління. Організаційні принципи побудови апарату державного управління. Організаційні принципи функціонування державного управління.

^ Тема 2:    Адміністративне право як галузь права


         Поняття адміністративного права як галузі права. Предмет адміністративного права. Особливості предмету адміністративного права.

Метод адміністративного права. Приписи. Заборони. Дозволи.

Особливості методу адміністративного права.

Поняття джерел адміністративного права. Види джерел адміністративного права.

Функції адміністративного права.

Адміністративне право України та інші галузі права (конституційне право, фінансове право, цивільне право, кримінальне право, трудове право, цивільне процесуальне право, кримінально-процесуальне право).


^ Тема 3:    Адміністративно-правові норми та адміністративні правовідносини


         Поняття адміністративно-правової норми. Види адміністративно-правових норм. Реалізація адміністративно-правових норм. Структура адміністративно-правової норми. Особливості адміністративно-правових норм.

Поняття адміністративних правовідносин. Суб’єкти адміністративних правовідносин. Особливості адміністративних правовідносин. Види адміністративних правовідносин.

Органи державної влади як суб’єкти адміністративних правовідносин.
         Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративних правовідносин.
         Об’єкт адміністративних правовідносин. Зміст адміністративних правовідносин. Юридичні факти як підстава виникнення адміністративних правовідносин.

Концепція адміністративної реформи. Поняття та зміст адміністративної реформи. Мета адміністративної реформи. Етапи адміністративної реформи. Напрямки адміністративної реформи. Система органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. Центральні органи державної виконавчої влади. Місцеві органи державної виконавчої влади. Організація державної служби. Територіальний устрій та система місцевого самоврядування. Засоби забезпечення адміністративної реформи. Правове забезпечення адміністративної реформи.


^ Тема 4:    Адміністративно-правовий статус громадян


         Поняття адміністративно-правового статусу громадян. Поняття адміністративної правоздатності. Обмеження адміністративної правоздатності. Поняття адміністративної дієздатності.
         Права громадян у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності. Види прав громадян у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

Обов’язки громадян у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

Особливості адміністративно-правового статусу іноземців.

Особливості адміністративно-правового статусу осіб без громадянства.

Особливості адміністративно-правового статусу біженців.


^ Тема 5:    Реалізація окремих адміністративних прав громадян


Реалізація права на виїзд за межі України і в’їзд в Україну.

Реалізація права на організацію і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
         Реалізація права на свободу совісті.

Реалізація права на освіту.

Реалізація права на охорону здоров’я.

Реалізація інших прав громадян.


^ Тема 6:    Захист адміністративних прав громадян від незаконних дій органів виконавчої влади


         Поняття звернення. Пропозиція. Заява. Скарга.

Право на звернення до органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Предмет оскарження.

Вимоги до звернення. Строк подання звернення.

Порядок звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування.

Порядок розгляду звернень. Строк розгляду звернення. Права громадян при розгляді звернення. Обов’язки органів.

Право на судову скаргу.

Право на відшкодування шкоди (майнової, моральної), завданої посадовими особами органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

^ Тема 7:    Органи державної виконавчої влади та їх система


         Система органів державної виконавчої влади.

Правовий статус Президента України. Зв’язок Президента України з органами державної виконавчої влади. Повноваження Президента України щодо виконавчої влади.
         Секретаріат Президента України. Повноваження Секретаріату Президента України.
         Постійні представники Президента України у Верховній Раді Україні. Постійні представники Президента України у Кабінеті Міністрів України. Постійні представники Президента України у Конституційному Суді України.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
         Рада національної безпеки та оборони України. Повноваження Ради національної безпеки та оборони України.

Правовий статус Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади.
         Урядові комітети. Секретаріат та служба Прем’єр-міністра України.
         Система центральних органів державної виконавчої влади. Повноваження та нормативно-правові акти міністерства.

Місцеві органи державної виконавчої влади.

^ Тема 8:    Державна служба в Україні


         Поняття державної служби. Види державної служби. Принципи державної служби.
         Поняття державної посади. Державний службовець: поняття, види.
         Етичні вимоги, що ставляться до державних службовців. Порядок прийняття на державну службу. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. Обмеження при прийнятті на державну службу.
         Порядок проведення атестації державних службовців.
         Порядок проходження державної служби. Заміщення посади. Обмеження заохочення. Підстави припинення державних службових правовідносин.
         Категорії посад державних службовців. Ранги державних службовців.
         Права державних службовців. Обов’язки державних службовців.
         Відповідальність державних службовців.

^ Тема 9:    Форми і методи діяльності органів державної виконавчої влади

         Поняття методів діяльності виконавчої влади. Види методів діяльності виконавчої влади. Особливості методів діяльності виконавчої влади.

Поняття форм діяльності виконавчої влади. Види форм діяльності виконавчої влади.

^ Тема 10:    Окремі види форм діяльності органів державної виконавчої влади

         Застосування норм права. Ознаки застосування норм права. Суб’єкти правозастосовчої діяльності.

Встановлення норм права. Ознаки встановлення норм права. Суб’єкти правотворчої діяльності.

Адміністративний договір. Ознаки адміністративного договору. Адміністративний договір і цивільно-правовий договір.

^ Тема 11:    Правові акти державного управління

         Поняття правового акту виконавчої влади. Співвідношення правового акту виконавчої влади з законом.

Властивості правового акту виконавчої влади.

Класифікація актів виконавчої влади.

Вимоги, що ставляться до актів державного управління.^ Тема 12:    Види методів державного управління

         Переконання в системі методів державного управління. Роль та значення переконання. Правова культура.

Державний примус. Види державного примусу. Значення державного примусу.

Поняття та ознаки адміністративного примусу. Види адміністративного примусу.

Адміністративне попередження.

Адміністративне припинення.

Адміністративна відповідальність.

^ Тема 13:    Забезпечення законності у сфері державного управління

         Законність у державному управлінні. Поняття забезпечення законності у державному управлінні. Способи забезпечення законності у державному управлінні.
         Контроль як спосіб забезпечення законності у державному управлінні. Види контролю.
         Поняття державного контролю. Види державного контролю.
         Парламентський контроль. Верховна Рада України як суб’єкт здійснення контролю у сфері державного управління. як суб’єкт здійснення контролю у сфері державного управління.
         Рахункова палата як суб’єкт здійснення контролю у сфері державного управління.
         Уповноважений Верховної Ради України як суб’єкт здійснення контролю у сфері державного управління.

Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України як суб’єкт здійснення контролю у сфері державного управління.

Президент України як суб’єкт здійснення контролю у сфері державного управління.

Органи державної виконавчої влади як суб’єкт здійснення контролю у сфері державного управління.

Громадський контроль.

Судовий контроль. Конституційний Суд України як суб’єкт здійснення контролю у сфері державного управління. Контроль судів загальної юрисдикції.

Адміністративний нагляд та його види.

Загальний нагляд прокуратури.

^ Тема 14:    Адміністративна відповідальність

         Поняття адміністративної відповідальності. Основні ознаки адміністративної відповідальності. Похідні ознаки адміністративної відповідальності. Джерела адміністративно-деліктного права.

^ Тема 15:    Адміністративний проступок


         Поняття адміністративного проступку. Ознаки адміністративного проступку.
         Відмінність адміністративного проступку від злочину. Відмінність адміністративного проступку від дисциплінарного проступку.

Склад адміністративного проступку. Види складів адміністративного проступку.

Об’єкт адміністративного проступку.

Об’єктивна сторона адміністративного проступку.

Суб’єкт адміністративного проступку.

Суб’єктивна сторона адміністративного проступку. Вина та її форми. Умисел та його види. Необережність та її види.

Причини та умови адміністративних правопорушень.
^ Тема 16:    Адміністративні стягнення


         Система адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень.
         Попередження. Штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення,
 або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання). Виправні роботи. Адміністративний арешт.

Видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства.

Правила (принципи) накладення адміністративних стягнень.

Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.

Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.

^ Тема 17:    Провадження у справах про адміністративні правопорушення

         Поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення. Види проваджень у справах про адміністративні правопорушення. Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Обставини, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.
         Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення.
         Органи та посадові особи, які забезпечують рух справи та прийняття рішення.
         Особи, які беруть участь у справі: особа, яка притягується до відповідальності; потерпілий та його представники (законні представники, адвокати тощо); прокурор.
         Органи і особи, які сприяють здійсненню провадженню: свідки, експерти, перекладачі, спеціалісти, поняті.

Організації та особи, які сприяють у здійсненні виховної роботи: громадські організації, трудові колективи, адміністрація підприємства, навчального закладу тощо.

Докази: поняття, види.

Протокол про адміністративне правопорушення.

Адміністративне затримання. Особистий огляд.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

^ Тема 18:    Адміністративний процес


         Поняття адміністративного процесу. Види адміністративного процесу.
         Поняття та завдання адміністративного судочинства. Ознаки адміністративного судочинства. Адміністративні суди.

Відмінність адміністративного судочинства від цивільного, кримінального судочинства, провадження у справах про адміністративні правопорушення.
         Принципи адміністративного судочинства.
         Компетенція адміністративних судів. Підсудність адміністративних справ.
         Учасники адміністративного процесу. Їх класифікація. Сторони, треті особи, їх представники. Їх права та обов’язки. Секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач. Їх права та обов’язки.
         Докази. Види доказів. Належність та допустимість доказів. Поняття та стадії доказування.
         Провадження у суді першої інстанції. Звернення до суду та відкриття провадження по справі. Підготовче провадження. Судовий розгляд справи. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення провадження у справі. Закриття провадження у справі.
         Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Провадження за винятковими та ново виявленими обставинами.

Виконання рішення суду.

Схожі:

Програма курсу iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма курсу iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма курсу iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма курсу iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма курсу iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Наукові дослідження ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма курсу iconА. М. Гарьковець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма курсу iconПсурцева Н. О. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Обстеження та реконструкція будівель” (для студентів 5 курсу денної форми...
Програма курсу iconМолодченко Г. А. Лугченко О.І. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Реконструкція та зміцнення будівель” (для студентів 5 курсу, денної форми...
Програма курсу iconШаповалов О. М. Мазур В. А. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Інженерні споруди” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма курсу iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання...
Програма курсу iconПрограма І
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи