Конституційне право зарубіжних країн програма курсу icon

Конституційне право зарубіжних країн програма курсу
Скачати 459.37 Kb.
НазваКонституційне право зарубіжних країн програма курсу
Сторінка1/7
Дата25.09.2012
Розмір459.37 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


ПРОГРАМА КУРСУ


Львів 2006

У загальній сукупності юридичних дисциплін конституційне право займає особливе місце, що зумовлене його предметом, та разом з іншими навчальними курсами складає основу підготовки фахівця-юриста.

Метою навчальної дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн” є поглиблення теоретичних знань студентів про моделі правового регулювання статусу особи в державі, основ політичної, економічної та соціальної систем суспільства, територіально-політичного устрою держав, про форми правління, системи органів державної влади та місцевого самоврядування. Мета навчального курсу полягає як у вдосконаленні знань студентів з теорії конституційного права, так і у вивченні практики конституційно-правового регулювання в зарубіжних країнах, основних інститутів конституційного права зарубіжних держав. Це допоможе студентам у процесі порівняння глибше осягнути основні засади та зміст конституційно-правового регулювання в Україні, а також сприятиме підвищенню їх правової культури.

Оволодіння знаннями з цієї дисципліни передбачає значний обсяг самостійної роботи студентів: знайомство з конституційними актами зарубіжних країн, рекомендованою літературою. Плани семінарських занять з конституційного права зарубіжних країн покликані допомогти студентам як у підготовці до аудиторних занять, так і у їх самостійній роботі по засвоєнню теоретичних основ та нормативного матеріалу з даного курсу.
^

Рекомендовані нормативно-правові акти зарубіжних країн


 1. Австрийская республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1985. – 423 с.

 2. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Прийнята на 27 міжнародному конгресі 23-26 вересня 1985 р. в Ріо-де-Жанейро // Місцеве та регіональне самоврядування України. Вип. 1-2 (6-7) К., 1994. – С.165-169.

 3. Договор о Европейском Союзе. Маастрихт, 07.02.1992г. (неофициальный перевод с английского) // Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества: Пер. с англ. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. - С.623-633.

 4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (4 ноября 1950 г.) // Государство и право. – 1993. – №4. – С.37-53.

 5. Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями. Протокол №11, який передбачає перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією про захист прав і основних свобод людини (Переклад з анг. Є.М.Вишневського). Відповід. за вип. С. Головатий, консультант Г. Фріланд. – УПФ. - 33 с.

 6. Європейська хартія про місцеве самоврядування // Віче. – 1993. – №6. – С.33-39.

 7. Испания: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1982. – 353 с.

 8. Италия: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1988. – 331 с.

 9. Китайская Народная Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1984. – 470 с.

 10. Комментарии к законодательству государств участников СНГ о гражданстве. М.: Юридическая литература, 1996. – 268 с.

 11. Конституции государств Центральной и Восточной Европы. М., 1997. – 575 с.

 12. Конституция Австрийской Республики. Федеральный конституционный Закон от 10 ноября 1920 год // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.11-92.

 13. Конституция Бельгии. 07.02.1831 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.109 – 144.

 14. Конституция Великого Герцогства Люксембург. 17.10.1868 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.457 – 468.

 15. Конституция Греции. 11.06.1975 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.245 - 294.

 16. Конституция Испании. 29.12.1978 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.371- 414.

 17. Конституция Итальянской Республики. 22.12.1947 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.422 - 450.

 18. Конституция Королевства Дании. 05.06.1953 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.303 – 324.

 19. Конституция Королевства Нидерландов от 17.02.1983г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997.- С.477-508.

 20. Конституция Португальской Республики. 02.04.1976 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.521- 598.

 21. Конституция Французской Республики. 04.10.1958 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.655- 682.

 22. Конституция Швеции. Форма правления. 27.02.1974 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.701-728.

 23. Конституції нових держав Європи та Азії. Українська правнича фундація. К.: Право, 1996. – 529 с.

 24. Конституції Республіки Угорщини // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. - С.307-339.

 25. Конституція Естонської Республіки. Прийнята на референдумі 28 червня 1992 року // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. – С.1-38.

 26. Конституція Латвійської Республіки. 15.02.1922р. (із поправками від 21 березня 1993 року та 27 січня 1994 року) // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С.Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996.- С.39-47.

 27. Конституція Литовської Республіки. Прийнята громадянами Литовської Республіки на референдумі 25 жовтня 1992 року // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С.Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996.- С.49-86.

 28. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на тринадцятій сесії Верховної Ради Республіки Білорусь дванадцятого скликання 15 березня 1994 року // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. - С.87-118.

 29. Конституція Республіки Болгарія. Прийнята Великими Народними Зборами 12 липня 1991р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. - С.119-156.

 30. Конституція Республіки Македонія. 17.11.1991р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. – С.157-190.

 31. Конституція Республіки Молдова. 29.06.1994р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. - С.191-232.

 32. Конституція Республіки Словенія. 23.12.1991р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. - С.265-306.

 33. Конституція Республіки Хорватії. 22.12.1990 р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. - С.371- 403.

 34. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. - С.405-443.

 35. Конституція Словацької Республіки. 01.09.1992р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. - С.445 -484.

 36. Конституція Чеської Республіки. 16.12.1992р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. - С.485-509.

 37. Мексиканские Соединённые Штаты: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1986, 477 с.

 38. Міжнародна хартія прав людини. Проголошена 10 грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН // Права людини. Основні міжнародно-правові документи. К.: Наукова думка, 1989. – 248 с.

 39. Основной Закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. // Конституции государств Європейского Союза. М.: Издадельская группа ИНФРА ·М-Норма. 1997. - С.181-234.

 40. Португалия: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1986. – 478 с.

 41. Республика Куба: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1980. – 478 с.

 42. Социалистическая Республика Вьетнам: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1988. – 459 с.

 43. Федеративная Республика Германия: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1991. – 469 с.

 44. Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1989. – 445 с.

 45. Швеция: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1983. – 359 с.
^

Рекомендовані підручники, наукові статті та посібникиАрановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебник для вузов. - М.: «Форум - ИНФРА- М», 1998. - 488 с.Баглай М.В., Туманов В.А. Малая знциклопедия конституционного права. - М.: Издательство БЕК, 1998. - 519с.Бехруз Х. Введение в сравнительное правоведение: Навч. посіб. - О.: Юрид. лит., 2002. - 328 с.Большой юридический словарь / Под ред. А.Я.Сухарева, В.Д.Зорькина. - М.: ИНФРА - М, 1997.- VI, 790 сБольшой юридический энциклопедический словарь/ Авт. и сост. А.Б. Барихин. - М.: Книжный мир, 2003. - 720 с.Бостан С.К. Державне право зарубіжних країн: Навч.-метод. посіб./ С.К.Бостан, І.В.Сажнев; Запоріз. юрид. ін-т МВС України. - Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. - 254 с.

7.


8.

Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 432 с.

Государственное право Германии / Под ред. Топорнина Б.Н. В 2-х т., т. 1. - М.: Институт государства й права РАН, 1994.- 312с.

9.

Гураль П.Ф., Левицька Г.Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. – 108 с.

10.

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. - М.: Междунар. отношения, 1996. - 400 с.

11.

Державне право зарубіжних країн. Загальна частина / Під ред. Ріяки В.0„ Шуваловой В.А. та ін. - X.: НЮАУ, 1996. - 187 с.

12.

Дмитрієв А.І. Порівняльне правознавство: Навч. посібник/ А.І. Дмитрієв, А.О. Шепель; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К.: Юстініан, 2003. - 184 с.

13.

Дюги Леон. Конституционное право. Общая теория государства. - М.: Т-во И.Д. Сытина, 1908. - 957 с.

14.

Европа: вчера, сегодня, завтра / Отв. ред. Н.П.Шмелев; Ин-т Европы РАН.- М.: Экономика, 2002.- 823 с.

15.

Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных стран Восточной Европы и Азии. - М.:3ерцало, 1999. - 320 с.

16.

Иностранное конституционное право. Под ред. проф. В.В.Маклакова. – М.: Юристъ, 1986. – 508 с.

17.

Кампо В. М., Гринчак В. А., Заяць І. Я. та ін. Конституції країн парламентської демократії: Навч. пос. – К.: НМК ВО, 1992.

18.

19.


20.


Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка (керівник авт.кол.). – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

Конституции зарубежных стран: Сб./ Сост. В.Н. Дубровин. - М.: Юрлитинформ, 2003. - 448 с.

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / сост. Проф. В.В. Маклаков. – 4-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2003. – 624 с.

21.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Т.1-2. Общая часть. Рук. автор. кол. и отв. ред. Б.А.Страшун. М.: Изд во БЕК, 1996.-757 с.

22.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4-т т.: Учебн. Т.4. Часть Особенная: страны Америки и Азии/ Отв. ред.Б.А.Страшун. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. - 656 с.

23.

Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. Под ред. чл. кор. РАН проф. М.В.Баглая, д.ю.н. проф. Ю.Л.Лейбо, д.ю.н., проф. Л.М.Энтина. М.: Изд. група Норма, 2004. – 832 С.

24.

Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций/ Авт - сост. А.В. Якушев. - М.: Книга сервис, 2003. - 336 с.

25.

Конституционное право: Учеб. /За ред. В.В. Лазарева. - М.: Юрист, 1999. - 592с.

26.

Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Авакьян. - М.: НОРМА, 2001. - 688 с.

27.

Мартыненко П.Ф. Сравнительное конституционное право. - К.: Изд-воКГУ, 1985.-87с.

28.

Махненко А.Х. Государственное право зарубежных социалистических стран - М.: Высшая школа, 1970. - 367 с.

29.

Мишин А.А. Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. - М.: МГУ, 1976. - 381 с.

30.

Мишин А.А. Государственное право США. - М.: Наука, 1976. - 207 с.

31.

Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 10-е изд. - М.: “Юстицинформ”, 2003. – 512 с.

32.

Порівняльне правознавство: Підруч./ За ред. В.Д. Ткаченка. - Х.: Право, 2003. - 274 с.

33.

Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник/ Под ред. А.Я. Сухарева. - 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Норма, 2003. - 976 с.

34.

Прело М. Государственное право Франции / Под ред. Макофеда А.3.- М.: Иностранная лит-ра, 1957. - 671 с.

35.

Серебренников В.П. Конституционное право Франции. - Минск: БГУ, 1976.-240с.

36.

Смирнова Н.Н. Конституционное право зарубежных стран. - М.: «Альфа», 2001.-205с.

37.

Сравнительное Конституционное право / Отв. ред. Чиркин В.Е. - М.: Манускрипт, 1996. - 729 с.

38.

Хессе, Кондрад Основы конституционного права ФРГ: Пер. с нем. Е.А.Сидоровой. - М.: Юрид. лит-ра, 1981. - 368 с.

39.

Чернецька О.В. Правові системи сучасності: Навч.посіб./ О.В.Чернецька, В.С.Шилінгов. - Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2003. - 102 с.

40.

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежньїх стран. Учебник. – 3-е изд.- М.: ЮРИСТЬ, 2003. - 622 с.

41.

Чиркин В.Е. Основы конституционного права. Учебное пособие.- М.: "Манускрипт", 1996.-352 с.

42.

Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Курс лекций. Минск: Харвест, 1998.

43.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник. -К.: Артек, 2002.-264с.

44.

Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. К.: Вища школа, 1992. – 135 с.  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconКомплекс конституційне право зарубіжних країн
Навчально-методичний комплекс з курсу «Конституційне право зарубіжних країн» для студентів денної І заочної форм навчання. – К.:...
Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconПитання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу
Терміни «конституційне право» І «державне право». Співвідношення, зміст І практика їх застосування в різних країнах
Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconПитання до другого поточного модульного контролю з курсу «Конституційне право зарубіжних країн»

Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconПитання до першого поточного модульного контролю з курсу «Конституційне право зарубіжних країн»

Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconПерелік контрольних питань з предмету «Конституційне право зарубіжних країн»
...
Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconПрограма Курсу Державне право зарубіжних країн
Нормативна навчальна дисципліна з циклу фундаментальних І професійно-орієнтованих дисциплін
Конституційне право зарубіжних країн програма курсу iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу „Конституційне право України
Конституційне право як галузь права: поняття, предмет та метод правового регулювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи