1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права icon

1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права
Назва1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права
Сторінка1/7
Дата25.09.2012
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Розділ 1

1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) встановлення місцевих податків і зборів;

2) визначення засад реалізації права на державну службу;

3) формування депутатських фракцій.


2. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) формування депутатських фракцій;

2) здійснення державного контролю за органами виконавчої влади;

3) вчинення адміністративного проступку народним депутатом України.


3. Назвіть інститут конституційно-процесуального права:

1) режим секретності;

2) конституційного звернення;

3) конституційного ладу.


4. Визначте, які відносини регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) реєстрація політичних партій у Міністерстві юстиції України;

2) затвердження Державного бюджету України;

3) виконання Державного бюджету України.


5. Визначте відносини, які становлять предмет регулювання конституційно-процесуального права:

1) застосування дисциплінарної відповідальності до службовців апарату Верховної Ради України;

2) здійснення контролю за сплатою місцевих податків і зборів;

3) здійсненню парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина


6. Під яким номером правильно вказано форму реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) тлумачення;

2) роз’яснення;

3) використання.


7. Під яким номером правильно вказано форму реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) офіційне тлумачення;

2) аналіз;

3) виконання.


8. Під яким номером правильно вказано форму реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) оскарження;

2) застосування;

3) опублікування.


9. Формою реалізації конституційно-процесуальної норми є:

1) офіційне тлумачення;

2) прийняття;

3) дотримання.


10. Не регулюються нормами конституційно-процесуального права суспільні відносини, які виникають у процесі:

1) формування місцевих рад;

2) формування Кабінету Міністрів України;

3) державної реєстрації громадської організації.


11. Не регулюються нормами конституційно-процесуального права суспільні відносини, які виникають у процесі:

1) державної реєстрації політичної партії;

2) розгляду заяв про зміну громадянства України;

3) реєстрації списку кандидатів політичної партії по виборах народних депутатів України.


12. Серед зазначених актів виберіть ті, які є джерелами конституційно-процесуального права:

1) Указ про призначення судді Конституційного Суду України;

2) Закон України «Про міліцію»;

3) Закон України «Про вибори Президента України».


13. Серед зазначених актів виберіть ті, які є джерелами конституційно-процесуального права:

1) регламент місцевої державної адміністрації;

2) Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

3) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».


14. Суб’єктом конституційно-процесуальних відносин може бути:

1) Міністерство юстиції України;

2) народ;

3) трудовий колектив.


15. Як називається «діяльність спеціального суб’єкта при вирішенні індивідуальних конкретних справ на основі загальної процесуально-правової норми»:

1) нормотворчість;

2) використання припису процесуальної норми;

3) застосування припису процесуальної норми


16. Як називається «діяльність спеціального суб’єкта при вирішенні індивідуальних конкретних справ на основі загальної процесуально-правової норми»:

1) встановлення припису процесуальної норми;

2) застосування припису процесуальної норми;

3) охоронювальна дія норми.


17. Конституційно-процесуальні відносини виникають між наступними суб’єктами:

1) Верховною Радою і Прем’єр-міністром України;

2) Міністерством юстиції України і політичною партією;

3) політичною партією і банком.


18. Дотримання – це:

1) вчинення активних дій;

2) пасивне стримування від вчинення дій, які знаходяться під забороною;

3) вчинення активних дій, що знаходяться під забороною.


19. Реалізації яких норм сприяє дотримання

1) пасивних;

2) рекомендаційних;

3) забороняючих.


20. Виконання – це:

1) вчинення пасивних вчинків;

2) вчинення активних дій;

3) вчинення пасивних і активних дій.


21. Виконання сприяє реалізації яких норм?

1) координаційних;

2) заборонених;

3) зобов’язуючих.


22. До загальних принципів конституційно-процесуального права відноситься принцип:

1) політичного нейтралітету;

2) демократизму;

3) рівності громадян перед судом.


23. До загальних принципів конституційно-процесуального права відноситься принцип:

1) рівності учасників правовідносин;

2) демократизму;

3) закритого режиму функціонування органів публічної влади.


24. Правоутворюючим фактом, що зумовлює виникнення конституційно-процесуальних відносин є:

1) складання списків виборців;

2) нанесення шкоди громадянину прийняттям незаконного рішення;

3) вчинення дисциплінарного проступку службовцем міської ради.


25. Правоутворюючим фактом, що зумовлює виникнення конституційно-процесуальних відносин є:

1) розгляд заяв Комісією при Президентові України з питань громадянства України;

2) вчинення адміністративного проступку народним депутатом України;

3) вчинення дисциплінарного проступку службовцем міської ради.


26. Правоутворюючим фактом, що зумовлює встановлення конституційно-процесуальних відносин є:

1) звернення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

2) реєстрація списку кандидатів у народні депутати України;

3) видача лікарняного листка народному депутату України.


27. Не регулюються нормами конституційно-процесуального права суспільні відносини, які виникають у процесі:

1) розгляду заяв про зміну громадянства України;

2) державної реєстрації об’єднання громадян;

3) реєстрації списку кандидатів політичної партії по виборах народних депутатів України.


28. До джерел конституційно-процесуального права не належить:

1) Указ Президента України про призначення судді Конституційного Суду України;

2) Закон України «Про громадянство України»;

3) Закон України «Про вибори Президента України».


29. До джерел конституційно-процесуального права не належить:

1) Закон України «Про інформаційні агентства»;

2) Закон України «Про громадянство України»;

3) Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».


30. Визначте, які відносини не регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) розгляд і прийняття Закону «Про Державний бюджет України»;

2) заслуховування звіту про виконання Державного бюджету України;

3) виконання Державного бюджету України.


31. Визначте відносини, які становлять предмет конституційно-процесуального права:

1) призначення голів місцевих державних адміністрацій;

2) розгляд скарг громадян на рішення посадової особи;

3) розгляд територіальною виборчою комісією скарг на дії члена дільничної виборчої комісії;

4) формування виборчого блоку партії;

5) виконання Указу Президента України про зміну громадянства.


32. Визначте відносини, які становлять предмет конституційно-процесуального права:

1) складання присяги державним службовцем;

2) складання присяги народним депутатом України;

3) формування Кабінету Міністрів України;

4) примусове видворення іноземців за межі України;

5) вчинення адміністративного проступку народним депутатом України.


33. Конституційно-процесуальне право як галузь права характеризують такі основні елементи як:

1) форма діяльності публічних органів влади;

2) предмет регулювання;

3) конституційна відповідальність;

4) суб’єктивний склад;

5) метод регулювання.


34. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) статус голів місцевих державних адміністрацій;

2) забезпечення законності в державному управлінні;

3) засади конституційного ладу;

4) реалізація політичних прав громадян;

5) реєстрація кандидатів на пост у Президенти України.


35. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) статус громадянина України;

2) обрання Прем’єр-міністра України;

3) реалізація права на державну службу;

4) підрахунок голосів на виборчій дільниці;

5) державна реєстрація політичних партій.


36. Під якими номерами правильно вказано форму реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) аналіз;

2) роз’яснення;

3) встановлення;

4) використання;

5) виконання.


37. Визначте форми реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) проголошення;

2) підписання;

3) дотримання;

4) роз’яснення

5) застосування.


38. Ознаками конституційно-правової процедури є:

1) матеріальний зміст;

2) послідовність дій;

3) відсутність взаємозв’язку між діями;

4) динамічний характер;

5) рівність учасників правовідносин між собою.


39. Ознаками конституційно-правової процедури є:

1) визначеність часовими межами;

2) рівність учасників правовідносин;

3) цільова спрямованість дій;

4) матеріальний зміст;

5) відсутність взаємозв’язку між діями.


40. Ознаками конституційно-правової процедури є:

1) службова підпорядкованість;

2) процесуальна рівність учасників;

3) рівність учасників правовідносин;

4) визначеність часовими межами;

5) послідовність дій.


41. Структурними елементами конституційно-процесуального права як галузі права є:

1) відносини;

2) процесуальні норми;

3) доктрини;

4) інститути;

5) організаційні звичаї.


42. Визначте, які процедури належать до конституційно-процесуальних:

1) реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності;

2) державна реєстрація політичної партії;

3) реєстрація кандидатів у депутати;

4) внесення протесту прокурором;

5) прийняття рішення Конституційним Судом України.


43. Визначте, які процедури належать до конституційно-процесуальних:

1) голосування у Верховній Раді України;

2) призначення голів місцевих державних адміністрацій;

3) складання присяги народним депутатом України;

4) складання присяги державним службовцем;

5) оскарження рішення місцевої ради в адміністративний суд.


44. Джерелами конституційно-процесуального права є:

1) Постанова Центральної виборчої комісії “Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Комісаренка С.В.”;

2) Звернення Центральної виборчої комісії до Генеральної прокуратури України;

3) Регламент Конституційного Суду України;

4) Закон України «Про державну службу»;

5) Закон України «Про вибори народних депутатів України».


45. Джерелами конституційно-процесуального права є:

1) Постанова Центральної виборчої комісії «Про недійсні виборчі бюлетені»;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про громадянство України»;

4) Постанова Кабінету Міністрів України «Про атестацію службовців органів місцевого самоврядування»;

5) Закон України «Про міліцію».


46. До інститутів конституційно-процесуального права належать такі інститути:

1) правового статусу громадян;

2) місцевого самоврядування;

3) формування представницьких органів;

4) проходження служби в органах місцевого самоврядування;

5) конституційної юрисдикції.


47. Для джерел конституційно-процесуального права характерними є наступні ознаки:

1) кодифікований характер;

2) результат правотворчості народу;

3) результат домовленості сторін;

4) вольовий характер;

5) закріплюють правовий статус суб’єктів.


48. Вкажіть, умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання сукупності правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права:

1) певний академічний інтерес;

2) специфічне коло суспільних відносин, які регулюються цією галуззю права;

3) закріплення основних найбільш суттєвих рис політичної організації суспільства;

4) зацікавленості держави, суспільства у виділенні нової галузі;

5) встановлення основних прав і обов’язків громадян.


49. Вкажіть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявність:

1) закріплення основних прав і обов’язків громадян;

2) системи знань про здійснення норм Конституції України;

3) специфічного кола суспільних відносин. які регулюються цією галуззю;

4) певного академічного інтересу;

5) специфічних норм, які регулюють ці відносини.


50. Вкажіть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявності:

1) системи ідей про здійснення положень Конституції України;

2) зацікавленості держави, суспільства у виділенні нової галузі права;

3) певних теоретичних положень;

4) певного академічного інтересу;

5) специфічних норм, які регулюють ці відносини.


51. Для джерел конституційно-процесуального права характерними є наступні ознаки:

1) політичний характер;

2) кодифікований характер;

3) управлінський характер;

4) результат домовленості;

5) регулюють процедурні питання.


52. Правоутворюючими фактами, що зумовлюють встановлення конституційно-процесуальних відносин є:

1) хвороба народного депутата;

2) складення повноважень народного депутата за станом здоров’я;

3) складення присяги народним депутатом України;

4) складення присяги державним службовцем;

5) реєстрація Міністерством юстиції України об’єднання громадян із всеукраїнським статусом.


53. Правоутворюючими фактами, що зумовлюють встановлення конституційно-процесуальних відносин є:

1) складення присяги суддею Конституційного Суду України;

2) вчинення адміністративного проступку народним депутатом України;

3) обрання Уповноваженого ВРУ з прав людини;

4) проведення конкурсу на заміщення посади спеціаліста виконавчого комітету міської ради;

5) забезпечення правопорядку працівниками міліції на виборчій дільниці у день голосування.


54. Конституційно-процесуальне право як галузь права характеризують такі основні елементи як:

1) предмет регулювання;

2) конституційна відповідальність;

3) наявність кодексу;

4) метод регулювання;

5) акти публічних органів влади.


55. Суб’єктом конституційно-процесуальних відносин може бути:

1) Міністерство юстиції України;

2) народ;

3) трудовий колектив;

4) позивач;

5) територіальна виборча комісія.


56. Суб’єктом конституційно-процесуальних відносин може бути:

1) територіальна громада села;

2) Міністерство юстиції України;

3) трудовий колектив;

4) відповідач;

5) Кабінет Міністрів України.


57. Які суспільні відносини не регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) які виникають у процесі формування місцевих рад;

2) які виникають у процесі формування Кабінету Міністрів України;

3) які виникають у процесі державної реєстрації громадської організації;

4) які виникають у процесі розгляду заяв про громадянство;

5) які виникають у процесі реєстрації особи за місцем проживання.


58. Які суспільні відносини не регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) які виникають у процесі реєстрації списку кандидатів політичної партії;

2) які виникають у процесі розгляду спору між політичною партією – суб’єктом виборчого процесу, і ЦВК в адміністративному суді;

3) які виникають при реєстрації політичної партії в Міністерстві юстиції України;

4) які виникають в процесі розгляду і прийняття закону;

5) які виникають в процесі обрання Уповноваженого ВРУ з прав людини.


59. Конституційно-процесуальні відносини виникають між наступними суб’єктами:

1) Міністром освіти і науки та ректором ЛНУ ім. І .Франка;

2) Верховною Радою і Прем’єр-міністром України;

3) Кабінетом Міністрів України і головою обласної державної адміністрації;

4) Уповноваженим Верховної Ради з прав людини і Конституційним Судом України

5) політичною партією і банком.


60. До загальних принципів конституційно-процесуального права відносяться принципи:

1) політичного нейтралітету;

2) демократизму;

3) рівності учасників правовідносин;

4) таємності;

5) законності.


61. За характером правореалізуючих дій, обумовлених змістом правової норми, можна виділити такі форми реалізації:

1) вирішення;

2) дотримання;

3) відтворення;

4) використання;

5) обговорення.


62. За характером правореалізуючих дій, обумовлених змістом правової норми можна виділити такі форми реалізації:

1) обговорення;

2) вирішення;

3) дотримання;

4) відтворення;

5) виконання.


63. За характером правореалізуючих дій, обумовлених змістом правової норми, можна виділити такі форми реалізації:

1) відтворення;

2) обговорення;

3) застосування;

4) вирішення;

5) використання


64. Вкажіть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявності:

1) специфічних принципів права, які регулюють побудову нової галузі права;

2) певних теоретичних принципів, логічних прийомів;

3) специфічних норм, що регулюють ці процедурні відносини;

4) наявність конкретних способів дослідження;

5) системи знань про реалізацію положень Конституції України.

65. Вкажіть, умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання сукупності правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме:

1) певний академічний інтерес;

2) специфічне коло суспільних відносин, які регулюються цією галуззю права;

3) закріплення основних найбільш суттєвих рис політичної організації суспільства;

4) зацікавленості держави, суспільства у виділенні нової галузі;

5) встановлення основних прав і обов’язків громадян.


66. Підкресліть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявність:

1) закріплення основних прав і обов’язків громадян;

2) системи знань про здійснення норм Конституції України;

3) специфічного кола суспільних відносин. які регулюються цією галуззю;

4) певного академічного інтересу;

5) специфічних норм, які регулюють ці відносини.


67. Підкресліть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявності:

1) системи ідей про здійснення положень Конституції України;

2) зацікавленості держави, суспільства у виділенні нової галузі права;

3) певних теоретичних положень;

4) певного академічного інтересу;

5) специфічних норм, які регулюють ці відносини.


68. Підкресліть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявності:

1) специфічних принципів права, які регулюють побудову нової галузі права;
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права icon1. Продовжіть речення: «Конституційне право України як галузь права – це…»
Визначте на які види поділяються конституційно-правові норми за призначенням у механізмі правового регулювання
1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права iconВідносини власності регулюються різними галузями права. Важлива роль у регулюванні відносин власності відводиться конституційним (державно-правовим) нормам, які встановлюють форми власності (ст
Конституції України. Проте головне навантаження несуть тут норми цивільного права, які визначають зміст права власності, підстави...
1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права iconВкажіть функції соціального забезпечення
В рамках соціального захисту знаходяться відносини, які регулюються такими галузями права
1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права iconТема основи трудового права україни
Право на працю включає в себе також право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної...
1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права iconПравова (юридична) норма та інші соціальні норми План
У суспільстві повинні існувати норми, які регулюють функціонування даного суспільства, тобто соціальні норми. Право не є єдиним регулятором...
1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права iconПричорноморська фундація права Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання матеріального та процесуального права: історія, сучасність, майбутнє»
Маємо честь І приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання матеріального...
1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту про внесення змін до Господарського процесуального кодекс
Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. №4604 від 04. 06. 2009 року) на Ваш...
1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права iconТема поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Норми К. П., які регул відносини виконавчо-розпорядчої влади – основа адм.І фін права
1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права iconЛекція №5 заходи процесуального примусу поняття, підстави й мета застосування заходів процесуального примусу
Серед заходів процесуального примусу, які застосовуються при провадженні у кримінальних справах, запобіжні заходи законодавець виділяє...
1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи