Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори icon

Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори
Скачати 160.2 Kb.
НазваТема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори
Дата25.09.2012
Розмір160.2 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА 2. правові засади соціального партнерства. КОЛЕКТИВНі ДОГОВори і угоди. колективні трудові спори

1. Основні питання.


1 заняття

 1. Поняття соціального партнерства та його завдання.

 2. Принципи соціального партнерства.

 3. Сторони та суб’єкти соціального партнерства.

 4. Форми соціального партнерства.

 5. Види соціального партнерства.

 6. Поняття та сторони генеральної угоди.

 7. Сфера укладення та дії генеральної угоди.

 8. Зміст та структура генеральної угоди.

 9. Поняття та сторони галузевої угоди.

 10. Сфера укладення та дії галузевої угоди.

 11. Зміст та структура галузевої угоди.

 12. Поняття та сторони регіональної угоди.

 13. Сфера укладення та дії регіональної угоди.

 14. Зміст та структура регіональної угоди.

 15. Співвідношення законодавства і колективного договору, угоди, трудового договору.

2 заняття

 1. Поняття та сторони колективного договору.

 2. Сфера укладення та дії колективного договору.

 3. Зміст і структура колективного договору.

 4. Зобов’язальні умови колективного договору.

 5. Нормативні умови колективного договору.

 6. Інформативні умови колективного договору.

 7. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод.

 8. Неприпустимість заборони діяльності щодо укладення та виконання колективних договорів і угод.

 9. Порядок проведення переговорів з укладення колективних договорів і угод.

 10. Право на інформацію, необхідну для ведення переговорів з укладення колективних договорів і угод.

 11. Гарантії та компенсації на період проведення переговорів з укладення колективних договорів і угод.

 12. Підписання колективного договору, угоди.

 13. Порядок реєстрації колективного договору і угоди.

 14. Контроль за виконанням колективного договору і угоди.

 15. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори і угоди.

3 заняття

 1. Поняття та предмет колективних трудових спорів.

 2. Види колективних трудових спорів.

 3. Сторони колективних трудових спорів.

 4. Порядок формування вимог найманих працівників, профспілок.

 5. Порядок і строки розгляду вимог найманих працівників або профспілки.

 6. Виникнення колективних трудових спорів та порядок реєстрації вимог найманих працівників.

 7. Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору.

 8. Розгляд колективних трудових спорів примирними комісіями.

 9. Розгляд колективних трудових спорів трудовими арбітражами.

 10. Розгляд колективних трудових спорів з участю незалежного посередника.

 11. Роль Національної служби посередництва і примирення у вирішенні колективних трудових спорів.

 12. Поняття та види страйку.

 13. Право на страйк.

 14. Випадки, за яких забороняється проведення страйку.

 15. Порядок оголошення страйку.

 16. Правове регулювання проведення страйків.

 17. Визнання страйку незаконним: порядок та правові наслідки визнання страйку незаконним.

 18. Правові гарантії для працівників, які брали участь у страйку.

 19. Відповідальність сторін за невиконання рішень по колективному спору; відшкодування збитків заподіяних страйком.
^

2. Питання для самоконтролю і перевірки.


 1. Який вид соціального партнерства є характерним для України? Відповідь обґрунтуйте на основі проведеного дослідження історичних аспектів колективно-договірного регулювання в Україні, чинного законодавства та практики укладення генеральних і галузевих угод в Україні.

 2. Проведіть порівняльну характеристику правового статусу Національної ради соціального партнерства та Національної служби посередництва і примирення та розкрийте особливості статусу цих суб’єктів.

 3. Чи не вбачаєте Ви суперечностей між ч.1 і ч.2 ст.11 КЗпП України? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Хто є сторонами колективного договору в акціонерному товаристві?

 5. Чи може стороння юридична особа виступати від імені роботодавця при укладенні колективного договору (див. ст.12 КЗпП України)?

 6. Чи може роботодавець ініціювати укладення колективного договору?

 7. Чи укладається колективний договір у фермерському господарстві? А в кооперативі? А у міністерстві? А у роботодавця-фізичної особи? Відповідь обґрунтуйте.

 8. Скільки найманих працівників має працювати у роботодавця, щоб з останнім можна було укласти колективний договір? Чи укладається колективний договір, якщо у роботодавця працює один працівник?

 9. Чи можна укласти колективний договір без інформативних умов?

 10. Якщо працівник поступив на роботу після підписання колективного договору, то чи поширюються положення останнього на цього пра­цівника? Обґрунтуйте свою відповідь.

 11. Чи є чинними положення незареєстрованого колективного договору?

 12. Законодавець передбачив повідомну реєстрацію колективних договорів та галузевих і регіональних угод. Проте генеральні угоди не підлягають реєстрації. Чи не помилився законодавець у цій ситуації? Відповідь обґрунтуйте.

 13. Проаналізуйте 2-3 колективні договори з точки зору їх відповідності чинному законодавству України.

 14. Підготуйте проекти документів, необхідних для здійснення реєстрації колективного договору, наприклад, Львівського національного університету імені Івана Франка.

 15. Чи тотожні поняття “колективні трудові спори” та “колективні трудові конфлікти”?

 16. Чи може колективний трудовий спір виникнути з ініціативи роботодавця?

 17. Чи вправі роботодавець відмовитися від виконання рішення примирної комісії?

 18. Хто призначає голову трудового арбітражу? Чи може ним бути особа, яка не працює на підприємстві, що є учасником спору?

 19. Чи можуть працівники під час страйку перебувати вдома? А поїхати до родичів в інше місто?

 20. Згідно з чинним законодавством суд справі визнати страйк незаконним. Чи можна вважати його однією з ланок вирішення колективного трудового спору?

 21. Що таке локаут? Яке Ваше ставлення до цього явища?

 22. Чи зараховується час, протягом якого працівники брали участь у страйку, до їх трудового стажу?

 23. Чи можна службових осіб, з вини яких виник страйк, вважати такими, що порушили трудову дисципліну?

 24. Як довго може тривати страйк? Чи можна в законодавчому порядку врегулювати максимальну тривалість страйку?
^

3. Вирішіть задачі


1. У новоствореній приватній фірмі, постало питання про укладення колективного договору. Група працівників уповноважила директора фірми виступити з ініціативою підписати колективний договір з власником фірми. Останній не заперечував проти підписання колективного договору, але вважав, що укладення колективного договору це право, а не обов’язок власника. Крім того у новостворених юридичних особах приватної форми власності колективний договір можна укладати не раніше, ніж через один рік після того, як буде повністю укомплектовано штат. Більше того, власник вважав, що директор фірми повинен виступати уповноваженим органом самого власника при укладенні колективного договору, а не представляти інтереси працівників. І найбільш вагомим аргументом власника при відмові укласти колективний договір було те, що всі умови праці працівників (а їх було лише 4) узгоджені в трудових договорах і потреби в укладенні додаткового договору немає.

Проаналізуйте ситуацію та оцініть аргументи власника.


2. 18 лютого 2005 року в акціонерному товаристві “Агрегат” закінчувався строк дії колективного договору. Оскільки ні представник роботодавця, ні рада трудового колективу, які підписали цей договір, не розпочали переговори про його переукладення, виборний орган первинної профспілкової організації 4 лютого направив директору письмову пропозицію розпочати переговори щодо підписання нового колективного договору. Не отримавши у визначені законом строки ніякої відповіді, виборний орган первинної профспілкової організації 13 лютого звернувся до спостережної ради товариства. Остання 20 лютого створила комісію і розпочала переговори з виборним органом первинної профспілкової організації про укладення колективного договору на новий строк.

На конференції найманих працівників, скликаній для ухвалення проекту колективного договору 15 березня, голова ради трудового колективу, посилаючись на ст.12 КЗпП України просив конференцію відхилити проект як такий, що підготовлений неналежними сторонами. При цьому він запевнив, що вже 16 березня будуть розпочаті переговори з директором фірми про продовження чинності старого колективного договору на новий річний строк.

Більшістю голосів конференція схвалила проект колективного договору і уповноважила спостережну раду і виборний орган первинної профспілкової організації підписати його не пізніше 25 березня.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


3. Робітник складального цеху Марків отримав повідомлення про те, що через 2 місяці він буде звільнений з роботи за п.1 ст.40 КЗпП України у зв’язку з скороченням штатів. Марків домовився з начальником цеху, аби той дозволив йому передчасно (за одну годину до кінця зміни) залишати роботу з тим, щоб знайти нове місце праці. В табелі виходу на роботу Марківу проставлявся повний робочий день. Виявивши це порушення, бухгалтерія при звільненні вирахувала із зарплати Марківа 70 грн. На засіданні комісії по трудових спорах, де розглядалася скарга Марківа, начальник цеху посилався на колективний договір, згідно з яким працівникам, які звільняються за п.1 ст.40 КЗпП України, надається протягом двох місяців 5 годин на тиждень для пошуків роботи з оплатою їх по середньому заробітку. На думку бухгалтерії цей пункт колективного договору є незаконним, оскільки оплата може проводитись лише за фактично відпрацьований час.

Як вирішити трудовий спір?


4. До керівника заводу фрезерних верстатів звернулися з заявою про укладення трудового договору дружина військовослужбовця строкової служби Палюх і син інженера цього заводу Салій. Враховуючи, що ці дві заяви були подані на одне вакантне місце, керівник погодився укласти договір з сином працівника заводу. При цьому вона посилалась на те, що згідно з умовою колективного договору дітям і членам сімей працівників заводу надається першочергове право працевлаштування на вакантні місця. Вважаючи, що її права порушені, дружина військовослужбовця звернулася зі скаргою до прокурора району.

Чи підлягає скарга задоволенню?


5. На фабриці при укладенні колективного договору виник спір між найманими працівниками і виборним органом первинної профспілкової організації з приводу того, хто повинен представляти інтереси працівників. Ситуація ускладнювалася тим, що 100 з 105 працівників фабрики висловили недовіру виборному органу первинної профспілкової організації та обрали власного представника для ведення переговорів з укладення колективного договору.

Як вирішити цей спір?


6. Обговорюючи проект колективного договору, представник роботодавця заперечував проти статті, яка надавала право представникам трудового колективу приймати участь у використанні прибутку товариства. Представник роботодавця обґрунтував це тим, що таке право не передбачено в статуті товариства. Представник же виборного органу первинної профспілкової організації наполягав, щоб така стаття у колективний договір була записана.

Як правильно вирішити ці розбіжності сторін?


7. На комбінаті “Сірка” у поточному році утворилася дуже складна фінансово-економічна ситуація, у зв'язку із чим при укладенні колдоговору на наступний рік до нього було внесено ряд нових положень. Зокрема, дозволялось, як виняток, залучати неповнолітніх (за згодою виборного органу первинної профспілкової організації) до шкідливих робіт на строк до 1 місяця і переносити їм відпустку на осінь або весну, зменшувати розмір заробітної плати.

Ваша думка щодо правомірності цих положень.


8. У березні 2005 року Наконечна, звільнившись з роботи за власним бажанням, звернулася до місцевого суду про стягнення з роботодавця заборгованої заробітної плати та компенсації за втрату частини заробітної плати у зв’язку з затримкою термінів її виплати. Також вона вимагала виплати вихідної допомоги у розмірі п’яти середніх місячних заробітних плат, що було передбачено у колективному договорі, укладеному на 2004-2005 роки.

У судовому засіданні сторони подали тексти колективного договору, в яких спірне питання було викладене по різному. Крім того з’ясувалося, що цей колективний договір не був зареєстрований у міськвиконкомі. Врахувавши вказане, суддя відмовив Наконечній у задоволені позовних вимог у частині виплати вихідної допомоги.

Чи суд прийняв правильне рішення? Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


9. Під час переговорів з укладення колективного договору виборний орган первинної профспілкової організації та представник роботодавця не досягнули домовленостей з ряду питань. Одне з них – це встановлення скороченого робочого тижня для сімейних працівників, на вихованні у яких є малолітні діти. Виборний орган первинної профспілкової організації наполягала на встановленні цього положення у колективному договорі, оскільки у галузевій угоді така пільга була вже передбачена як гарантія, а порядок її надання повинен визначатися сторонами соціального партнерства на виробничому рівні.

Представник роботодавця категорично відмовлявся від включення цього положення у колективний договір, оскільки згідно з чинним законодавством надання додаткових пільг є правом роботодавця, а не його обов’язком. До того ж, роботодавець вважав, що дія галузевої угоди не поширюється на нього, оскільки він не приймав участі в укладенні та підписанні галузевої угоди і не уповноважував будь-кого іншого представляти його інтереси при укладенні цієї угоди.

Чи правомірна вимога виборного органу первинної профспілкової організації та відмова роботодавця?


10. Наймані працівники однієї із шахт поставили перед її керівництвом вимоги збільшити всім працівникам тривалість додаткової відпустки за роботу на підземних роботах з 12 до 18 календарних днів. Керівництво шахти відмовило у задоволені вимоги шахтарів, посилаючись на відсутність фінансових можливостей і на те, що сторони колективного договору не повноважні змінювати час відпочинку усіх шахтарів.

Чи виник у цій ситуації колективний трудовий спір? Чи вказані вимоги шахтарів можуть становити предмет колективного трудового спору?


11. Після того, як за результатами третього кварталу два цехи автокранового заводу були позбавлені премії, виник конфлікт. На засіданні виборного органу первинної профспілкової організації, де розглядалася колективна скарга працівників, було встановлено, що згідно з Положенням про преміювання, схваленим директором заводу за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, передба­чається квартальне преміювання підрозділів за досягнення високих показників якості продукції основного виробництва. Оскільки заводом було отримано ряд рекламацій на якість продукції, випущеної у третьому кварталі, то ті цехи, які найбільш винні у випуску браку, були згідно з розпорядженням директора позбавлені премії за цей квартал.

Виборний орган первинної профспілкової організації більшістю голосів підтримав керівництво заводу.

Не погодившись з таким рішенням, уповноважені представники працівників цехів розпочали збір підписів про проведення страйку.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


12. У зв’язку з загостренням криміногенної ситуації в місті та нападом озброєних осіб на одну з автомашин швидкої допомоги, в результаті чого постраждав екіпаж, водії лікарні швидкої допомоги поставили питання про забезпечення належних умов праці та підвищення у зв’язку з цим зарплати за роботу у нічний час. Свої вимоги вони оформили протоколом загальних зборів і наступного дня подали його копію головному лікарю. Через три дні водіїв було поінформовано, що створення безпечних умов праці у нічний час не належить до компетенції лікарні, тому необхідно звертатися до органів охорони правопорядку. Щодо зарплати, то тут теж можливості обмежені, оскільки оплата праці фінансується з бюджету, а тому немає жодних варіантів для її збільшення.

Відразу по закінченні зборів представники водіїв заявили вимогу про створення спеціальної комісії для врегулювання конфлікту, інакше негайно розпочнуть страйк. Не отримавши протягом трьох днів позитивної відповіді, водії за рішенням загальних зборів з 1 грудня розпочали страйк. При цьому за рішенням страйкому 8 машин швидкої допомоги продовжували працювати.

4 грудня виконком міської ради на вимогу головного лікаря звернувся до суду про визнання страйку незаконним.

Яка Ваша думка щодо правомірності дій працівників та керівництва лікарні?


13. Після того, як колективний трудовий спір не знайшов вирішення у примирній комісії, сторони конфлікту, незважаючи на усі зусилля, так і не змогли протягом п’яти днів сформувати трудовий арбітраж. За цих умов загальні збори прийняли рішення про оголошення страйку, який повинен був розпочатися на п’ятий день після офіційного повідомлення дирекції банку про початок страйку.

Дирекція банку, отримавши повідомлення про початок страйку, звернулася наступного дня до місцевого суду з позовом про визнання його незаконним.

Суддя відмовився прийняти позов, мотивуючи тим, що страйк ще не розпочався, а тільки прийнято рішення про його можливість, і тому потрібно докласти зусиль, щоб запобігти його початку. Більше того, на думку судді, вимоги страйкарів про збільшення заробітної плати не мають політичних мотивів і не спрямовані на демонстрацію солідарності із страйкуючими шахтарями, а тому відсутні підстави для визнання такого страйку незаконним.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації..


14. 12 лютого 2001 р. з ініціативи виборного органу первинної профспілкової організації цукрового заводу відбулися загальні збори працівників, на яких було вирішено чергувати цехами, блокувати відвантаження цукру зі складу заводу та створити страйковий комітет. 15 лютого значна частина працівників заводу на чолі з керівником виборного органу первинної профспілкової організації вийшла на мітинг, перекрила дорогу до цукрового заводу та заблокувала його роботу. Такими діями заводу були завдані значні збитки, оскільки не було вчасно виконано зобов’язань за цивільно-правовими договорами.

У травні 2001 р. цукровий завод звернувся до суду із позовом про визнання страйку незаконним і притягнення до матеріальної відповідальності членів страйкового комітету.

Вирішіть справу.
^

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:


 1. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004-2005 роки, укладена 19.04.2004 р. // Урядовий кур’єр. – 19.05.2004 р. – № 92.

 2. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

 3. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 4. Закон України “Про організації роботодавців” від 24.05.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

 5. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03.03.1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

 6. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 7. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток № 51. – Ст. 131.

 9. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 10. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 11. Положення про арбітра, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 11.11.1999 р. № 105 // Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. – К.: Основа, 2002.

 12. Положення про Національну раду соціального партнерства, затверджене указом Президента України від 27.04.1993 р. № 151/93 // Урядовий кур'єр. – 1993. – 06.05.1993 р. – № 64-65.

 13. Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене указом Президента України від 17.11.1998 р. № 1258/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 46.

 14. Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 04.08.2004 р. № 113. – Орієнтир. – 09.2004. – № 35.

 15. Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 24.04.2001 р. № 92 // Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. – К.: Основа, 2002.

 16. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 08.01.2003 р. № 4 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2003. – № 3.

 17. Положення про посередника, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 11.11.1999 р. № 106 // Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. – К.: Основа, 2002.

 18. Положення про примирну комісію, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 22.06.2004 р. № 90 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2004. – № 7.

 19. Положення про трудовий арбітраж, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 23.06.2004 р. № 91 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2004. – № 8.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів” від 05.04.1994 р. № 225 з наступними змінами і доповненнями // ЗП Уряду України. – 1994. – № 8. – Ст.193.

 21. Регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 28.02.2002 р. № 91 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2002. – № 3.

 22. Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 28.02.2002 р. № 92 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2002. – № 3.

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Запара С. Генезис юридичного змісту поняття “колективні трудові спори (конфлікти)” // Право України. – 2003. – № 8. – С. 113.

 2. Заржицький О., Башмаков В. На шляху до соціального партнерства // Право України. – 1997. – № 6.

 3. Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. – Київ, 1999. – 19 с.

 4. Козак З.Я., Пилипенко П.Д. Правові засади соціального партнерства // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей викладачів юридичного факультету. Випуск II. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 126-131.

 5. Кондратьєв Р.І. Колективні трудові спори (конфлікти) і страйки: порядок вирішення спорів. – Львів, 1989.

 6. Лазор В. В. Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. д.ю.н. – Київ, 2005. – 40 с.

 7. Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. – Харків, 1997. – 24 с.

 8. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: Учеб. для вузов. – М.: Экзамен, 2001. – 448 с.

 9. Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Право України. – 2000. – № 9. – С. 81.

 10. Прокопенко В. Правове становище профспілок: сьогодення і перспективи // Право України. – 1999. – № 6. – С. 106.

 11. Процевський О. Трансформація прав профспілок України: реальність чи вимисел // Право України. – 1996. – № 7.

 12. Стадник М.П. Формування і розвиток законодавства з питань розв’язання колективних трудових спорів // в кн.: Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку. Під ред. Н.М.Хуторян. – Київ: ІнЮре, 1999.

 13. Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України // Право України. – 2000. – № 12. – С.80.

 14. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – Одеса: Юридична література, 2001. – 328 с.

 15. Яресько А. Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів) // Право України. – 1998. – № 8.
Схожі:

Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconЗакон україни про колективні договори І угоди
Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів І угод з метою сприяння регулюванню трудових...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconЗакон україни про колективні договори І угоди
Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів І угод з метою сприяння регулюванню трудових...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconЛекція №4 соціальне партнерство. Колективні договори І угоди поняття та види соціального партнерства Соціальне партнерство є системою
Соціальне партнерство розглядають також як складову предмета трудового права та принцип трудового права, на основі якого здійснюється...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconЗакон україни про колективні договори І угоди

Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconЗакон України "Про колективні договори І угоди", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди)
Сот “Буревісник”, видавництва, бібліотеки, навчально-тренувального та навчально-інформаційного центрів, агробіостанції-ботанічного...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconТема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання
Порядок прийняття та дія колективного договору. Вирішення розбіжностей при укладенні колективного договору
Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconПоложення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconПоложення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори iconШановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи