Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання icon

Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання
Скачати 111.69 Kb.
НазваТема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання
Дата25.09.2012
Розмір111.69 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА РОБОТУ


I. Основні питання


1 заняття

 1. Поняття трудового договору.

 2. Розмежування трудового договору і трудової угоди.

 3. Працівник як сторона трудового договору.

 4. Роботодавець як сторона трудового договору.

 5. Форма трудового договору.

 6. Випадки обов’язкового укладення трудових договорів у письмовій формі.

 7. Зміст трудового договору.

 8. Класифікація умов трудового договору.

 9. Нормативні умови трудового договору.

 10. Договірні умови трудового договору.

 11. Загальна характеристика обов’язкових умов трудового договору.

 12. Загальна характеристика факультативних умов трудового договору.

 13. Трудова функція працівника.

 14. Місце праці та робоче місце працівника.

 15. Поняття та строки випробування при прийнятті на роботу.

 16. Заборона встановлення випробування при прийнятті на роботу.

 17. Правові наслідки випробування при прийнятті на роботу.

 18. Недійсність умов трудового договору.

 19. Типові та примірні трудові договори.  2 заняття

 1. Гарантії при укладенні трудового договору: поняття та види.

 2. Загальні гарантії при укладенні трудового договору.

 3. Спеціальні гарантії при укладенні трудового договору

 4. Обмеження при прийнятті на роботу: поняття та види.

 5. Обмеження спільної роботи родичів.

 6. Обмеження роботи за сумісництвом.

 7. Обмеження при прийнятті на роботу певних категорій осіб.

 8. Етапи порядку укладення трудового договору: загальна характеристика.

 9. Працевлаштування: поняття та види.

 10. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу.

 11. Фактичний допуск до роботи.

 12. Ведення трудових книжок працівників.

 13. Відомості, які обов’язково заносяться, та відомості, що не заносяться в трудову книжку працівника.

 14. Обов’язки роботодавця з допуску працівника до виконання роботи.

 15. Види трудового договору. Їх класифікація.

 16. Строковий трудовий договір.

 17. Трансформація строкового трудового договору у безстроковий.  3 заняття

 1. Трудовий договір з тимчасовими працівниками.

 2. Трудовий договір з сезонними працівниками.

 3. Трудовий договір з особами, що працюють вдома (надомниками).

 4. Трудовий договір про сумісництво.

 5. Трудовий договір про суміщення професій і посад.

 6. Розмежування сумісництва та суміщення професій і посад.

 7. Правове регулювання заступництва.

 8. Контракт як особливий вид трудового договору.

 9. Трудовий договір з державними службовцями.

 10. Прийняття державних службовців на роботу за конкурсом.

 11. Стажування в державних органах.

 12. Трудовий договір з неповнолітніми особами.

 13. Особливості укладення трудових договорів з жінками.

 14. Трудовий договір з інвалідами.

 15. Трудовий договір з молодими спеціалістами.

 16. Трудовий договір з іноземцями.

 17. Трудовий договір з роботодавцем-фізичною особою.
^


II. Питання для самоконтролю і перевірки


 1. Як, на Вашу думку, можна замінити громіздке формулювання “власник підприємства, установи, організації, уповноважений ним орган або фізична особа”?

 2. Якщо “контракт особлива форма трудового договору”, то як це узгоджується з ч.3 ст.24 КЗпП України?

 3. Що Ви можете сказати з приводу формулювання “прийом на роботу здійснюється за трудовим договором (угодою, контрактом)”, що використовується у деяких законах України?

 4. Чим відрізняється трудовий договір від трудової угоди?

 5. Як Ви гадаєте, у скількох роботодавців одночасно може працювати працівник за трудовим договором, виходячи з ч.2 ст.21 КЗпП України?

 6. Чи можна працювати за сумісництвом та суміщенням одночасно?

 7. Якщо робітник почав працювати з максимальним випробувальним терміном з 15 лютого, то коли у нього він закінчується?

 8. Якщо державний службовець почав працювати з випробувальним терміном наполовину меншим від максимального з 1 лютого і при цьому з 10 по 20 лютого хворів, то коли цей термін закінчиться?

 9. Чи можна за сумісництвом отримувати зарплату більшу, ніж за основним місцем праці?

 10. Складіть 2-3 різних накази про прийом на роботу працівників.

 11. Спробуйте зробити відповідні записи до трудової книжки про прийом на роботу у відповідності з встановленими правилами.
^


III. Задачі


1. За поданою заявою і долученими документами 5 січня видано наказ про прийняття Сергієнка на роботу з 19 січня. 10 січня Сергієнко поставив перед відділом кадрів вимогу про повернення йому трудової книжки, оскільки він знайшов іншу роботу. Йому відмовили, пояснивши, що роботодавця слід попередити про звільнення за два тижні. Оскільки 19 січня Сергієнко роботи не розпочав, було видано наказ про його звільнення за прогул. Сергієнко звернувся з позовом до суду про зміну формулювання причини звільнення.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


2. Бранюк домовилась з начальником відділу хлібокомбінату про зарахування її на посаду секретаря-машиністки. Пропрацювавши три дні, вона довідалась, що їй відмовили в прийомі з мотивів несприятливих формулювань звільнення з попередньої роботи, записаних у трудовій книжці (у трудовій книжці записані неодноразові звільнення за ст.38 КЗпП України).

Вважаючи таку відмову незаконною, Бранюк звернулась із заявою у виборний орган первинної профспілкової організації, в якій вказала на те, що у зв’язку з укладенням договору про роботу на хлібокомбінаті вона втратила можливість влаштуватись на іншу роботу. Крім того, звільнення з попередніх місць праці були з поважних причин.

Чи відмова в прийняті на роботу Бранюк є правомірною? Чи може виборний орган первинної профспілкової організації зобов’язати адміністрацію комбінату прийняти на роботу Бранюк?


3. При прийнятті Ковтуна на роботу інженера, було обумовлено, що він працюватиме з випробувальним терміном два тижні. В останній день перебігу строку випробувального терміну керівник підприємства запропонував продовжити випробування до максимального строку, передбаченого законом. Ковтун не заперечував, однак наполягав, щоб у відповідності з чинним законодавством на це було отримано згоду виборного органу первинної профспілкової організації. Виборний орган первинної профспілкової організації відмовився розглядати це питання через те, що Ковтун не був членом профспілки. Вважаючи, що виборний орган первинної профспілкової організації поступив всупереч своїм функціям, Ковтун через три дні не вийшов на роботу, в результаті був звільнений як такий, що не витримав випробувальний строк.

Отримавши копію наказу про звільнення, Ковтун звернувся в комісію по трудових спорах з проханням поновити його на роботі і зобов’язати виборний орган первинної профспілкової організації санкціонувати його випробувальний строк.

Вирішіть справу.


4. Після того, як працюючі на одному підприємстві менеджер Павлюк і програміст Савіна одружилися, керівник цього підприємства запропонував одному з них звільнитися, оскільки згідно з чинним законодавством спільна робота родичів забороняється.

В юридичній консультації, куди молоде подружжя звернулося за роз’ясненням, їм повідомили, що:

 1. заборона стосується тільки тих випадків, коли особа поступає на роботу, де працює її родич;

 2. у законі вказано, що “власник вправі запровадити обмеження щодо спільної роботи родичів”, тобто на підприємстві має бути прийнято локальний акт, який би забороняв службу родичів взагалі, а не конкретних осіб;

 3. правило про заборону спільної роботи родичів стосується тільки матеріально відповідальних осіб;

 4. навіть якщо б роботодавець і хотів звільнити одного з родичів, то зробити він цього не зможе, оскільки ст.ст. 40 і 41 КЗпП України не передбачають такої підстави для звільнення.

Дайте правовий аналіз ситуації.


5. Павлів була прийнята на посаду бухгалтера строком на три роки замість Котляр, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. По закінченні двох років Котляр вирішила повернутись на роботу і вимагала надати їй місце бухгалтера.

Начальник відділу кадрів вважав, що Котляр не вправі претендувати на надання їй попередньої роботи, оскільки термін її відпустки ще не закінчився і до того ж посада зайнята Павлів, термін роботи якої було визначено на ті ж три роки, які просила надати їй для відпустки Котляр. Була спроба звільнити Павлів за п.6 ст.40 КЗпП України, але з’ясувалося, що остання є вагітною. Тому Котляр запропонували тимчасово роботу касира на один рік.

Не погодившись з такою пропозицією, Котляр звернулася до прокурора району.

Виступіть у ролі прокурора.


6. Власник малого приватного підприємства “Глобус” видав розпорядження, яким передбачив:

 1. для керівників структурних підрозділів запроваджується контрактна форма трудового договору;

 2. усіх керівників підрозділів попередити у двотижневий термін і укласти з ними контракти;

 3. при відмові укладати контракт звільнення проводити за п.1 ст. 41 КЗпП України;

 4. передбачати в контрактах підвищену матеріальну відповідальність працівників;

 5. строк контракту не може перевищувати одного року.

Дайте правовий аналіз наведеного розпорядження.


7. Дорошенко після закінчення державного технічного університету був направлений на роботу як молодий фахівець на машинобудівний завод. Директор відмовив йому у прийнятті на роботу з тієї причини, що на наявне вакантне місце інженера вже прийнято іншого працівника, який проживає у цій же місцевості і має квартиру. Дорошенко звернувся із скаргою до прокурора.

Якою має бути відповідь прокурора?


8. Колесник, студент денного відділення державного університету, одночасно працював на пів-ставки лаборантом кафедри філософії. За академічну заборгованість він був відрахований з університету і одночасно звільнений з посади лаборанта. Колесник звернувся до місцевого суду з позовом про поновлення в університеті на посаду лаборанта.

Місцевий суд, вважаючи, що він працював за сумісництвом і звільнений у зв’язку з припиненням навчання, визнав звільнення законним. Колесник оскаржив таке рішення до апеляційного суду.

Якою має бути ухвала апеляційного суду?


9. Репах уклав трудовий договір на 2003 рік про роботу на посаді юрисконсульта санаторію “Весна”. За угодою сторін цей договір було продовжено ще на 1 рік. 30 жовтня 2004 року Репах подав заяву роботодавцю з проханням продовжити з ним трудовий договір на 2005 рік, на тих же умовах, що і у попередні роки. Натомість, договір був продовжений тільки на 3 місяці, по спливу яких Репаха було звільнено за п.2 ст.36 КЗпП України.

Репах звернувся до юрисконсульта з проханням роз’яснити йому:

 1. Чи має право роботодавець в односторонньому порядку визначати строк трудового договору?

 2. Яка відмінність між “продовженням” та “переукладенням” трудового договору?

 3. Чи має він право на поновлення на роботі?

Дайте відповіді на поставлені запитання.


10. Луців працювала у школі на посаді психолога, на умовах контракту. В подальшому контракт двічі переукладався, в останнє – у 2004 році контракт був укладений строком до 30.04.2005 р. На початку 2005 року дирекція школи запропонувала переукласти контракт. Продовжуючи працювати, Люців залишила поза увагою вказану пропозицію.

Оскільки дирекція не одержала відповіді, то вона звільнила Люців з роботи за ст.ст.21, 23 та п.8. ст.36 КЗпП України. Луців подала позов до суду, вважаючи своє звільнення незаконним, мотивуючи тим, що контракт з нею переукладався неодноразово, а тому вона вже працює на умовах безстрокового трудового договору. Дирекція ж не мала права вимагати переукладення з нею контракту на новий строк.

Вирішіть справу.
^

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:


 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 4. Закон України “Про фермерське господарство” від 19.06.2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 363.

 5. Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про умови праці тимчасових робітників і службовців” від 24.09.1974р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1974. – № 40.

 6. Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах” від 24.09.1974р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1974. – №40.

 7. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 169.

 8. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999р. № 2028

 9. Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 14.

 10. Положення про порядок організації сезонних робіт, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору” від 19.03.1994р. // ЗП України. – 1994. – №7. – Ст.172.

 12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою" від 08.06.2001р. № 260.

 13. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене Наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінфіну України 28.06.1993р. // Урядовий кур’єр. – 14.08.93р

 14. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затверджена Наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального захисту населення України від 27.03.1993р. // Праця і зарплата. – 1993. – №7.

 15. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.1984р. // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – №11.

 16. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.338-355.

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бару М. Виконання зобов’язань за трудовим договором // Право України. – 1996. – № 8. – С.31.

 2. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. – 1999. – № 2. – С.86.

 3. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців // Право України. – 1997. – № 1. – С.63.

 4. Гевел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. – 2000. – № 12. – С.55.

 5. Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення // Право України. – 2002. – № 4. – С.89-93.

 6. Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України. – 1999. – № 1. – С.16.

 7. Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії та практики // Право України. – 2000. – № 6. – С.39.

 8. Зуб І. Правове становище працівників в умовах переходу на ринкову економіку // Право України. – 1991. – № 4. – С. 7.

 9. Козак З.Я. Контракт за трудовим правом України: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1998. – 28 с.

 10. Лазор Н. Відмежування трудового договору від цивільних договорів // Право України. – 1997. – №12.

 11. Лещух Д.Р. Оформлення трудового договору: проблеми термінології та правового регулювання. // Вісник Львівського університету. - Серія юридична. – Вип. 38. – Львів, 2003. – С. 369-374

 12. Парпан Т.В. Істотні умови трудового договору. Автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. – Київ, 2005. – 16 с.

 13. Парпан Т.В. Про недійсність умов трудового договору // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. юрид., 2002. – Вип.37. – С. 354-358.

 14. Пилипенко П. Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових правовідносинах // Право України. – 1999. – № 12. – С. 94.

 15. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 146 с.

 16. Прокопенко В. Власник і уповноважений ним орган як суб’єкти трудового права // Право України. – 1994. – № 10. – С.20.

 17. Процевський В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 8. – С.78.

 18. Реус О. Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. – № 9. – С.69.

 19. Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України. – 2002. – № 9. – С.82-85.

 20. Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти // Право України. – 2002. – № 3. – С. 76-81.

 21. Чанишева Г. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. – 1992. – №7.

 22. Ярошенко О. До питання трудової правосуб’єктності працівників // Право України. – 1999. – № 3. – С.74.
Схожі:

Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconТема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу основні питання
Порядок укладення трудового договору. Попереднє випробування. Фактичний допуск до роботи
Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconТема припинення трудового договору основні питання
...
Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconТема практичного заняття № Зміна умов трудового договору Теоретичні питання
Робоче місце як істотна умова трудового договору та його значення для характеристики переведення працівників на іншу роботу
Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconТема зміна умов трудового договору. Основні питання
Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві, установі, організації
Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconЛекції, 3 потік
Трудовий договір. Порядок прийому на роботу 24 жовтня модуль №1 Поняття, предмет, джерела трудового
Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconЛекції, 1 потік
Трудовий договір. Порядок прийому на роботу 30 жовтня Модуль №1 Поняття, предмет, джерела трудового
Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconТема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання
Порядок прийняття та дія колективного договору. Вирішення розбіжностей при укладенні колективного договору
Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconТема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання
Відносини, що тісно пов’язані з трудовими відносинами найму як складова частина предмету трудового права
Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconТема припинення трудового договору основні питання
Звільнення з роботи за ініціативою роботодавця. Загальні та додаткові підстави звільнення
Тема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання iconТема Колективний договір та правове регулювання зайнятості > Поняття, зміст та укладення колективного договору
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи