Тема припинення трудового договору основні питання icon

Тема припинення трудового договору основні питання
Скачати 170.53 Kb.
НазваТема припинення трудового договору основні питання
Дата25.09.2012
Розмір170.53 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА 5. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

1. Основні питання


  І заняття

 1. Умови припинення трудового договору.

 2. Визначення термінів “припинення трудового договору”, “розірвання трудового договору”, “звільнення з роботи” і “вивільнення працівників”.

 3. Припинення трудового договору за угодою сторін.

 4. Розірвання безстрокового трудового договору з ініціативи працівника.

 5. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.

 6. Відмінності припинення трудового договору за угодою сторін від розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 7. Припинення трудового договору у зв’язку з закінченням його строку.

 8. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк.

 9. Припинення трудового договору в порядку переведення працівника на інше підприємство за його згодою.

 10. Припинення трудового договору при переході працівника на виборну посаду.

 11. Припинення трудового договору при відмові працівника від переведення разом з підприємством в іншу місцевість.

 12. Припинення трудового договору при відмові працівника від продовження роботи в зв’язку із зміною істотних умов праці.

 13. Припинення трудового договору з підстав передбачених контрактом.

 14. договору.

 15. Випадки припинення трудового договору на вимогу осіб, що не є стороною трудового

 16. Припинення трудового договору в зв’язку з набранням законної сили вироку суду.

 17. Припинення трудового договору з працівником направленим за постановою суду на примусове лікування.

 18. Припинення трудового договору в зв’язку з призовом або вступом працівника на військову службу, направленням на альтернативну службу.  ІІ заняття

 1. Підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця.

 2. Порядок розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням чисельності чи штату працівників.

 3. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників.

 4. Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам. Поворотне прийняття на роботу працівників.

 5. Розірвання трудового договору при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації.

 6. Розірвання трудового договору при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню цієї роботи.

 7. Розірвання трудового договору у разі скасування допуску до державної таємниці.

 8. Розірвання трудового договору у зв’язку з систематичним невиконанням працівником без поважних причин своїх трудових обов’язків.

 9. Розірвання трудового договору внаслідок тимчасової непрацездатності працівника.

 10. Розірвання трудового договору у разі поновлення працівника, який раніше виконував цю роботу.

 11. Підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця як заходи дисциплінарної відповідальності.

 12. Розірвання трудового договору у зв’язку з прогулом.

 13. Розірвання трудового договору у зв’язку з появою на роботі працівника в нетверезому стані.

 14. Розірвання трудового договору у зв’язку з вчиненням за місцем роботи розкрадання майна роботодавця.

 15. Припинення трудового договору у зв’язку із порушенням правил прийому на роботу.


ІІІ заняття

 1. Розірвання трудового договору з окремими категоріями працівників при одноразовому грубому порушенні трудових обов’язків.

 2. Розірвання трудового договору за несвоєчасну виплату заробітної плати.

 3. Розірвання трудового договору у разі вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності.

 4. Розірвання трудового договору у разі вчинення працівником аморального проступку.

 5. Додаткові підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов.

 6. Додаткові підстави припинення трудового договору з державними службовцями.

 7. Додаткові підстави звільнення суддів.

 8. Додаткові підстави звільнення прокурорсько-слідчих працівників.

 9. Особливості розірвання трудового договору з вагітними жінками і жінками, які мають дітей.

 10. Припинення трудового договору з неповнолітніми працівниками.

 11. Додаткові гарантії при звільненні для виборних профспілкових працівників та для членів рад трудових колективів.

 12. Особливості звільнення з роботи колишніх військовослужбовців і членів їх сімей;  ІV заняття

 1. Порядок звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

 2. Припинення трудового договору на вимогу профспілкового органу.

 3. Порядок дачі згоди виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення з ініціативи роботодавця.

 4. Випадки звільнення працівників з ініціативи роботодавця без згоди виборного органу первинної профспілкової організації.

 5. Проведення розрахунку при звільненні працівників. Виплата вихідної допомоги при звільненні працівників.

 6. Оформлення звільнення.

 7. Правові підстави відсторонення працівника від роботи.
^

2. Питання для самоконтролю і перевірки


 1. Чи справджується договірний принцип “рівності сторін” у частині розірвання трудового договору?

 2. Який би найбільш оптимальний варіант класифікації підстав припинення трудового договору Ви могли б запропонувати Верховній Раді України при кодифікації трудового законодавства?

 3. Чи можна розірвати трудовий договір за п.1 ст. 36 КЗпП України на основі усної домовленості сторін?

 4. Чи можна звільнення за п.3 ст. 36 КЗпП України вважати з ініціативи третіх осіб?

 5. При звільненні за ст. 38 КЗпП України керівник підприємства заяви від працівника не приймає без візи безпосереднього начальника, а той її відмовляється підписати. Як поступити?

 6. Спробуйте навести “інші поважні причини” крім тих, що зазначені в ст. 38 КЗпП України.

 7. Порівняйте редакції ч.2 ст. 38 і ч.3 п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9. Чи правильно, на Вашу думку, Верховний Суд тлумачить закон?

 8. Наведіть приклад, коли загальний принцип звільнення за п.2 ст. 40 КЗпП України “без вини працівника” не дотримується.

 9. Спробуйте віднайти “заходи громадського стягнення”, які згідно з п.3 ст.40 КЗпП України прирівнюється до дисциплінарних стягнень.

 10. Чи правда, що прогул – це відсутність на роботі більше трьох годин?

 11. Якщо моральні правила “не писані”, то де критерій аморальності, як юридичної підстави для звільнення з роботи за п.3 ст.41 КЗпП України?

 12. Що потрібно розуміти під “поворотним прийняттям на роботу”?

 13. При звільненні за яких обставин вимога ч.3 ст.43 КЗпП України про місячний термін чинності згоди профкому на звільнення повинна бути відкоригована?

 14. Віднайдіть деяку неузгодженість між назвою ст.431 КЗпП України та її змістом.

 15. Що слід розуміти під відстороненням працівника від роботи?

 16. Складіть проекти наказів на звільнення і відповідні записи формулювань звільнення у трудові книжки відповідно до кожної підстави припинення трудового договору.
^

3. Вирішити задачі


1. Бухгалтер Воловець звернувся до відділу кадрів з проханням поре­ко­мендувати йому, як терміново звільнитися з підприємства. Він вважав, що поважних причин, які б давали підставу ставити питання про звільнення за власним бажанням, у нього немає, а відпрацьовувати два тижні він не може.

Інспектор відділу кадрів порекомендував йому написати заяву “За угодою сторін”, але при цьому він сумнівався, чи погодиться з пропозицією Воловця адміністрація, через те, що за такої підстави звільняють тільки тих працівників, які працюють за строковим договором, а у Воловця - договір на невизначений строк. Крім того, вважав інспектор, що при такій підставі звільнення у Воловця можуть бути у майбутньому проблеми з обчисленням стажу.

Що можна порадити бухгалтеру Воловцю?

2. Бригадир мулярів Власюк на протязі двох років працював на будівництві на основі строкового договору. Після спливу строку договору Власюк подав заяву керівникові з проханням звільнити його з роботи, але останній відмовився, посилаючись на відсутність на будівництві кваліфікованих мулярів і на необхідність закінчити будівництво важливого об’єкту.

Через три тижні після подання заяви був виданий наказ про звільнення Власюка з роботи згідно заяви. Власюк звернувся у суд з позовом поновити його на роботі, покликаючись на те, що він просив звільнити його раніше. В теперішній час обставини в нього змінилися і він вирішив працювати на будівництві ще один рік.

Вирішіть спір.

3. З 1974 по 1995 р. Сич працювала в Заслуженой капелі України "Трембіта" на посаді артистки хору, за безстроковим трудовим договором. У 1995 р. адміністрація посилаючись на складне фінансове становище установи уклала з нею строковий трудовий договір, який згодом неодноразово переукладався - аж до часу звільнення. Наказом від 22 грудня 2000 р. її звільнено з роботи з 30 грудня 2000 р. з за п. 2 ст. 36 КЗпП.

Чи правомірні дії адміністрації? Проаналізуйте ситуацію.

4. У вересні 2005 р. Чорноус звернулась з позовом до дошкільної установи N 56 м. Луцька про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Чорноус зазначала, що вона працювала у відповідача кухонною робітницею, маючи диплом за спеціальністю "Технологія хлібопекарського, макаронного, кондитерського виробництва". Проте, наказом від 9 серпня 2005 р. звільнена за станом здоров'я на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП.

Підставою для звільнення стало те, що в квітні цього року вона пройшла медичний огляд, який підтвердив третю групу інвалідності. І хоча за консультативним висновком лікарні м. Луцька від 10 червня 2005 р., робота за вказаною спеціальністю їй не протипоказана, проте відповідач і допитані судом свідки, члени ЛТЕК Ш. і Н. стверджують, що позивачка не може працювати надалі за цією посадою, оскільки має доступ до приготування їжі, а з урахуванням характеру її захворювання це небезпечно для здоров'я дітей. До того ж Чорноус пропонувалась робота прибиральниці від якої вона відмовилась.

Проаналізуйте ситуацію і виступіть у ролі юрисконсульта.

5. Пашук звільнився з автобусного заводу у зв’язку з переведенням його на завод автонавантажувачів. Влаштуватися вчасно на нове місце роботи він не встиг через хворобу. Познайомившись під час відвідання поліклініки з директором малого підприємства “Січ”, він прийняв його пропозицію працювати на цьому підприємстві. Директор запевнив Пашука, що оформлення на роботу він проведе за всіма правилами.

Пропрацювавши три місяці на новому підприємстві, Пашук почав вимагати надання йому відпустки, оскільки вважав, що таке право у нього настало, виходячи з періоду тривалості попередньої та нової роботи.

У відділі кадрів йому відмовили, вказавши, що він прийнятий на роботу не за переведенням, а як звичайний новоприбулий працівник. Після того, як йому нічого не зміг пояснити і директор підприємства “Січ”, Пашук звернувся до юридичної консультації.

Дайте юридично грамотну відповідь по цій справі.

6. Ознайомившись з варіантом контракту, представленого для підписання керівнику державного підприємства, останній у розділі “Підстави розірвання контракту” виявив наступне:

 1. працівник вправі розірвати контракт лише за згоди роботодавця;

 2. роботодавець може розірвати контракт:

а) у випадках, передбачених законодавством та статутом підприємства;

б) у разі хвороби працівника більше двох місяців;

в) у разі розголошення працівником конфіденційної інформації;

г) при вчиненні працівником аморального проступку;

д) при відмові працівника змінити у разі необхідності окремі умови контракту.

Не погодившись із запропонованим варіантом, працівник зробив ряд зауважень. Подумайте, які зауваження міг зробити працівник?

7. Пак працював керівником державного комунального підприємства аптеки № 2 на підставі контракту, укладеного терміном з 25.11.98 р. по 25.11.99 р., який було припинено після закінчення цього терміну, у зв’язку із відмовою органу управління майном укласти з Пак контракт. Про небажання укласти з Пак контракт на новий термін, його було повідомлено за 8 днів до звільнення. На час видачі наказу про звільнення 25.11.99. Пак був непрацездатний.

Які наслідки відмови від укладення контракту на новий термін з керівниками державних підприємств? А які, при відмові продовжити конткрат на наступний термін? Вирішіть справу.

8. Бухгалтер ТзОВ “Фантастика” Зотова 22 липня 2002 року звернулася із заявою до директора про звільнення з роботи за власним бажанням. 24 липня 2002 року вона захворіла. Під час перебування Зотової в лікарні, 10 серпня 2002 року був виданий наказ про її звільнення з 24 липня 2002 року за власним бажанням. Зотова звернулася до суду.

Чи вправі роботодавець звільнити працівника до спливу двотижневого терміну попередження?

Яке рішення повинен винести суд?

9. При скороченні штатів роботодавець виніс на розгляд профкому питання про згоду на звільнення старшого товарознавця Заблоцької. При обговоренні вияснилось, що Заблоцька має двох дітей і чоловіка студента. Спеціальної освіти в неї немає. Однак посада Заблоцької не ліквідується, а на її місце з ліквідованої посади економіста переводиться Гурський, який має вищу освіту (сім’ї не має). На підприємстві є можливість працевлаштувати Заблоцьку, але із зменшенням заробітної плати. Крім того, з’ясувалось, що попередження про звільнення за скороченням було зроблено Гурському, а не Заблоцькій.

Яке рішення повинен ухвалити комітет профспілки, якщо врахувати, що Гурський є членом профспілки?

10. Пушкарьова понад тридцять років працювала робітницею на ВАТ „Агрофірма”. У січні 2005 року її попереджено про звільнення у зв’язку із скороченням бригади № 4, а наказом від 15 травня 2005 року звільнено з посади. 11 червня 2005 року їй видали трудову книжку і розрахунок. Пушкарьова не погоджувалася із звільнення мотивуючи тим, що на засіданні 15 травня 2005 року виборного профспілкового органу, який дав згоду на її звільнення, вона не була присутня. До того ж, ця згода носить формальний характер.

Крім того, роботодавець не запропонував їй переведення на іншу роботу. Хоча з січня по травень 2005 року на роботу у фірму роботодавець прийняв біля 6 чоловік на посади, які в цей час були вакантними (продавця, лоточниці, прибиральниці, котролерів). Пушкарьова надіслала роботодавцю лист (від 10 березня 2005 року, оскільки тривалий час хворіла), у якому погоджувалася на іншу роботу.

Як пояснив роботодавець, посади продавця магазину „Квіти” та лоточниці цього магазину Пушкарьовій не пропонувались, оскільки для їх зайняття необхідні спеціальні знання які працівниця не мала.

Вирішіть справу.

11. З 1988 року Жданова працює в бухгалтерії АТП на посаді касира. 27 травня 2004 р. між нею та заступником головного бухгалтера стався інцедент внаслідок чого 14 червня 2004 р. її звільнено з роботи. Ухвалою суду від 9 серпня 2004 р. Жданову поновлено на посаді касира, але фактично до роботи вона не приступила, оскільки був виданий наказ від 10 серпня 2004 р. про її тимчасовий перевід на 1 місяць на новоутворену головою правління посаду касира ідальні АТП. З. відмовилась працюваті на цій посаді, пов’язаній із громадським харчуванням, вважаючи, що для її зайняття необхідні відповідні знання роботи на касовому апараті.

З. оскаржила наказ про переведення у виборний профспілковий орган АТП, який на своєму засіданні визнав наказ незаконним. Натомість, за невиконання цього наказу голова правління 20 серпня 2004 р. оголосив З. догану.

А, 9 вересня 2004 р. було видано ще один наказ про продовження дії наказу від 10 серпня 2004 р. ще на 2 місяці. Проте, Жданова не погодившись з наказом з 10 серпня 2004 р. по 10 листопада 2004 р. З. так і не приступила до роботи. Роботу касира в ідальні протягом цього часу, як і раніше, виконували працівники ідальні.

З 10 листопада 2004 р. З. була звільнена з посади касира бухгалтерії у зв’язку із скороченням. З. звернулась до суду, вважаючи звільнення незаконним, оскільки вона мала переважне право на залишення на роботі (закінчила Львівський фінансовий технікум по спеціальності бюджетний облік).

Проаналізуйте наведену ситуацію. Як повинен вирішити справу суд?

12. Водій АТП-6602 Король був затриманий працівниками ДАІ за кермом власного автомобіля у нетверезому стані. В результаті чого його було позбавлено права на управління транспортними засобами терміном на 1 рік.

Від переведення на роботу автослюсарем Король відмовився і був звільнений з роботи за п.2 ст.40 КЗпП України “у зв’язку з невідповідністю займаній посаді”.

У позовній заяві про поновлення на роботі Король відзначив:

1) невідповідність займаній посаді згідно ст.40 КЗпП України передбачається внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я. Він же має найвищу кваліфікацію водія і відмінний стан здоров’я;

2) затриманий він був працівниками ДАІ у вихідний день за кермом своєї автомашини, а, отже, трудової дисципліни не порушував;

3) у день видання наказу про звільнення він був хворий на грип, про що свідчить представлена суду довідка від лікаря.

Чи мотивовані докази Короля? Як повинен вирішити справу суд?

13. Сухова працювала адміністратором готелю “Народний”. 20 березня 2003 року вона була звільнена з роботи за систематичне порушення трудової дисципліни. У суді, куди вона звернулася з позовом про поновлення на роботі, було встановлено, що адміністратор Сухова, працюючи в готелі з січня 1997 року, систематично порушувала трудову дисципліну, за що її неодноразово карали. Так, в січні 1999 року їй було оголошено догану за прогул; у вересні 2001 року вона була позбавлена премії за те, що під час її зміни санепідемстанція наклала на готель штраф за недотримання санітарно-епідеміологічних вимог; у жовтні 2002 року їй була оголошена сувора догана за запізнення на роботу з попередженням, що у випадку наступного порушення вона буде звільнена з роботи. 10 березня 2003 року Сухова запізнилася на роботу на одну годину, за що й була звільнена з роботи.

Яке рішення повинен винести суд? Мотивуйте відповідь.

14. Маліновського було затримано органами прокуратури у підозрі злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 3 листопада 2002 р. засуджено до 3-років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 3 роки. Але, пізніше 18.12.98 кримінальну справу проти Маліновського закрито за відсутністю в його діях складу злочину.

4.11.2004 р. Маліновський звернувся до Турківської райдержадміністрації про допуск до роботи, але йому було відмовлено.

24.02.2004 р. Маліновського було повідомлено про допуск до виконання трудових обов’язків, а через 2 дні – про скорочення посади та звільнення з роботи. Отримавши розрахунок при звільненні Маліновський дізнався, що з 4.11.2002 по 24.02. 2004 р. заробітна плата йому не нараховувалась.

Які порушення мали місце в даному випадку? Проаналізуйте ситуацію та дайте обгрунтовану відповідь.

15. Токар заводу “Агрегат” Ільчук був затриманий вахтером на прохідній після обідньої перерви, оскільки подавав, як зазначив у доповідній записці вахтер, явні ознаки алкогольного сп’яніння. Після невеликої суперечки, в якій взяли участь ще декілька працівників заводу, Ільчук на територію заводу не пішов, а направився у прокуратуру скаржитися на вахтера. Наступного дня, вийшовши на роботу, Ільчук дізнався, що його звільнено з роботи за прогул. Вважаючи такий наказ незаконним він звернувся до суду про поновлення на роботі.

Вирішіть спір. Напишіть проект судового рішення за цією справою.

16. У зв’язку з переїздом на нове місце проживання комендант гуртожитку Сафроненко подала заяву з проханням звільнити її з роботи. Через два тижні керівник підприємства заявив, що не може знайти іншого працівника, і відмовився прийняти матеріальні цінності, довірені коменданту, та затримав її трудову книжку. Сафроненко звернулась до юрисконсульта підприємства за роз’ясненням, чи може вона самовільно залишити роботу, адже пройшло вже більше двох тижнів, а тому її заява втратила своє значення, і куди їй слід звернутися з вимогою про розірвання трудового договору.

Дайте роз’яснення коменданту гуртожитку.

17. Під час розгляду в суді справи про поновлення на роботі завгоспа школи Хавлюка, звільненого за п.3 ст. 41 КЗпП України, було встановлено, що останній крім основних своїх функцій викладав уроки праці в старших класах. 27 жовтня він разом зі своїми товаришами святкував день народження у ресторані, після чого був доставлений до медвитверезника. Повідомлення з органів міліції про цей випадок надійшло до школи 4 листопада. 23 листопада його вчинок розглядався на педраді школи, а 10 грудня було видано наказ про звільнення за вчиненням ним аморального проступку.

У позовній заяві Хавлюк просив поновити його на попередній роботі. Він вважав, що про аморальний вчинок нічого не відомо учням школи, і крім того наказ про його звільнення було видано по закінченні місячного терміну після вчинення проступку, а замість профкому згоду на звільнення давала педрада школи, оскільки він не є членом профспілки.

Як повинен вирішити справу суд?

18. Інспектора районної податкової адміністрації Шулинську було звільнено з роботи за п1. ст.41 КЗпП України з мотивуванням “за одноразове грубе порушення закону про боротьбу з корупцією”.

Під час розглядання справи у суді, куди Шулинська звернулася з позовом про поновлення на роботі, з’ясувалося, що звільнення проведено на підставі матеріалів, які поступили до податкової адміністрації з судових органів.

Представник відповідача подав до суду документи, згідно з якими Шулинська, навчаючись заочно на 5-му курсі економічного факультету оплатила навчання за безготівковим рахунком через приватну фірму, де її чоловік працював директором. Прокурор району порушив адміністративне провадження за п. “а” ст. 1 Закону України “Про боротьбу з корупцією” проти Шулинської. Суд визначив їй міру покарання у вигляді штрафу. Щодо звільнення останньої з роботи за вчинення правопорушення у постанові суду нічого не зазначалося. Позивачка просила поновити її на роботі.

Спробуйте вирішити справу. Напишіть рішення суду.
^

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:


 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №34. – Ст.266.

 4. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52. – Ст.490.

 5. Закон України “Про статус суддів” від 15.12.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №8. – Ст.57.

 6. Закон України “Про статус народного депутата України” від 17.11.1992р. в редакції Закону України від 22.03.2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212.

 7. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991р. // Голос України. – 10 січня 1992 року.

 8. Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991р. //Відомості Верховної Ради України. – №14. – Ст.170.

 9. Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств / Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 р.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Положення про атестацію наукових працівників” від 13 серпня 1999 р., №1475 // Урядовий кур’єр. –1999. – № 167. – вересень.

 11. Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.1995р. // Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – 1995. – №12.

 12. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затв. наказом Мінпраці України, Мінюсту України, Міністерства соціального захисту населення України від 27.03.1993р. // Праця і зарплата. – 1993. – №7.

 13. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.84р. // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – №11.

 14. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.348–349.

 15. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.338-355.

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – №11.

 2. Бару М., Гончарова Г. Чи ефективні сьогодні засоби боротьби з незакон­ними звільненнями? // Радянське право. – 1990. – №9.

 3. Гершанов Е.М., Никитинский В.И. Прийом на работу, переводы и увольнение рабочих и служащих. – М., 1976.

 4. Греков І. Співвідношення волі і волевиявлення при розірванні трудового договору за ініціативи працівника // Право України. – 1996. – №6. – С.31.

 5. Іншин М. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. – 1998. – №3.

 6. Коршунов Ю., Осипова Н. Высвобождение работника и профком // Хозяйство и право. – 1989. – №5.

 7. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. – М., 1989.

 8. Лившиц Р.З., Чубайс Б.М. Трудовой договор. – М. 1986.

 9. Медведев О., Отырба Л. Увольнение в связи с совершением аморального проступка // Советская юстиция. – 1989. – №8.

 10. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 4. – С.62.

 11. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3. – С.30.

 12. Процевський В. Відсторонення від роботи: вирішення питання у проекті Кодексу про працю // Право України. – 1996. – №8. – С.25.

 13. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. – 2001. – № 8. – С.78.

 14. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.

 15. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. – 2000. – № 6. – С.46.

 16. Фатуев А.А. Расторжение трудового договора по инициативе администрации в новых условиях / в кн.: Трудовое право в жизни человека. – М, 1991.

 17. Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст. 37 КЗпП України // Право України. – 2002. – № 6. – С.82-84.

 18. Яковлєв О. Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин // Право України. – 2001. – № 12. – С.102.
Схожі:

Тема припинення трудового договору основні питання iconТема припинення трудового договору основні питання
Звільнення з роботи за ініціативою роботодавця. Загальні та додаткові підстави звільнення
Тема припинення трудового договору основні питання iconЛекція №7 припинення трудового договору
Трудове законодавство України та юридична наука використовують різні терміни для позначення припинення трудових правовідносин. При...
Тема припинення трудового договору основні питання iconТема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу основні питання
Порядок укладення трудового договору. Попереднє випробування. Фактичний допуск до роботи
Тема припинення трудового договору основні питання iconМетодичні вказівки до практичних занять заняття 1
Припинення трудового договору за наявності або відсутності взаємного волевиявлення сторін трудового договору
Тема припинення трудового договору основні питання iconМетодичні вказівки до практичних занять заняття 1
Припинення трудового договору за наявності або відсутності взаємного волевиявлення сторін трудового договору
Тема припинення трудового договору основні питання iconТема практичного заняття № Зміна умов трудового договору Теоретичні питання
Робоче місце як істотна умова трудового договору та його значення для характеристики переведення працівників на іншу роботу
Тема припинення трудового договору основні питання iconТема зміна умов трудового договору. Основні питання
Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві, установі, організації
Тема припинення трудового договору основні питання iconОсобливості припинення трудового договору за ініціативою роботодавця з деякими категоріями працівників за певних умов
Особливості розірвання трудового договору з вагітними жінками і жінками, які мають дітей
Тема припинення трудового договору основні питання iconНа залік з предмету "Трудове право України" для студентів заочної форми навчання
Основні і додаткові підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця
Тема припинення трудового договору основні питання iconТема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання
Відомості, які обов’язково заносяться, та відомості, що не заносяться в трудову книжку працівника
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи