Тема Правове регулювання робочого часу icon

Тема Правове регулювання робочого часу
Скачати 54.66 Kb.
НазваТема Правове регулювання робочого часу
Дата25.09.2012
Розмір54.66 Kb.
ТипДокументи

Тема 6. Правове регулювання робочого часу


І заняття:

1. Основні питання:

 1. Поняття робочого часу.

 2. Види робочого часу.

 3. Правові ознаки робочого часу.

 4. Правове регулювання нормального робочого часу.

 5. Скорочений робочий час для окремих категорій працівників.

 6. Інші випадки скорочення тривалості робочого часу.

 7. Порядок та умови застосування неповного робочого часу.

 8. Правові підстави проведення надурочних робіт.

 9. Заборона залучення до надурочних робіт.

2. Вирішити задачі:

1. Бухгалтер Карпенко звернулась із скаргою у виборний профспілковий орган на те, що їй надано тільки половину учбової відпустки для здачі сесії у вузі. Таке рішення адміністрація мотивувала тим, що Карпенко працює на умовах неповного робочого часу, а тому не має права на повну учбову відпустку. Карпенко попросила пояснити, чи правильно у відділі кадрів у трудову книжку було зроблено запис про роботу з неповним робочим часом і як це вплине на тривалість її трудового стажу, а також на тривалість щорічної відпустки.

Підготуйте відповідь.

2. Учні середньої школи Залізняк, якому виповнилось 16 років, і Мороз – 14 років, влаштувалися на роботу поштарями. Їм встановили робочий день тривалістю по 6 год. щоденно (36 год. на тиждень), при цьому роз’яснивши, що оплата буде проводитись пропорційно відпрацьованому часу. Залізняк і Мороз не погодилися з таким рішенням, заявивши, що вони можуть працювати по 8 год., щоб заробити більше грошей.

  Вирішіть справу.

3. У зв’язку із неритмічним надходженням запасних частин начальник складального цеху з 20 січня видав розпорядження про збільшення до кінця місяця робочих змін до 10 год. У зв’язку з тим, що профком згоди на надурочні роботи не давав, а також при відсутності коштів у фонді зарплати, адміністрація заводу відмовилась оплатити роботу як надурочну, а переробку дозволила компенсувати відгулами.

  Чи допущені порушення трудового законодавства в даному випадку?ІІ заняття:

^ 1. Основні питання:

 1. Поняття та види режимів робочого часу.

 2. П'ятиденний режим роботи.

 3. Шестиденний режим роботи.

 4. Підсумований облік робочого часу.

 5. Ненормований режим роботи.

 6. Перервний робочий час.

 7. Гнучкий режим роботи.

 8. Вахтовий метод організації робіт.

 9. Правове регулювання чергування.


^

2. Питання для самоконтролю і перевірки


 1. Де в законодавстві подається визначення робочого часу?

 2. Чи має робочий час виступати нормою праці?

 3. Чи може бути нормальний робочий час тривалістю менше 40 год. на тиждень?

 4. Якщо на підприємстві відсутня профспілка (варіант – їх декілька), то чи маємо застосовувати ч.1 і ч.3 ст.52 КЗпП України?

 5. Визначте тривалість робочого дня в суботу працівників віком від 16 до 18 років при шестиденному робочому тижні. Порівняйте знайдений результат з ч.2 ст.53 КЗпП України.

 6. Чи може при підсумованому обліку робочого часу обліковий період становити 1 рік?

 7. Як узгоджується екстраординарність проведення надурочних робіт з необхідністю узгодження їх з профкомом?

 8. Напишіть декілька варіантів наказів (розпоряджень) по підприємству щодо застосування законодавства про робочий час.
^

3. Вирішити задачі.


1. У положенні “Про режим робочого часу” підприємства “Весна”, створеного у формі товариства з обмеженою відповідальністю, було передбачено:

 1. тривалість робочого часу встановлюється на протязі тижня:

а) для найманих працівників – 35 год.;

б) учасників товариства – 45 год.;

 1. для жінок, які мають дітей віком до 14 років, тривалість робочого тижня скорочується на 5 год.;

 2. оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час;

 3. в осінньо-зимовий період підприємство працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, у весняно-літній – шестиденного робочого тижня.

Прокоментуйте названі позиції з точки зору відповідності чинному законодавству.


2. Начальник дільниці Буткевич звернувся зі скаргою до профкому на те, що адміністрація зобов’язала його з’являтися на роботу за 30 хв. до початку зміни для організації робіт на дільниці. Нерідко йому доводилося залишатись після зміни, мають місце виклики в нічну зміну, а також у вихідні дні та святкові дні для усунення виробничих недоліків. За це йому не оплачують. Керівник підприємства в додатковій оплаті відмовив, оскільки Буткевич – працівник з ненормованим робочим днем, за що він отримує додаткову відпустку.

Чи правильно поступив директор? Як визначити, чи підлягає Буткевич до категорії працівників з ненормованим робочим днем? Чи відповідає режим Буткевича трудовому законодавству? Чи підлягає компенсації переробка робочого часу Буткевича?

^

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:


 1. Кодекс законів про працю України

 2. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Завт. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997р. // Праця і зарплата, 1997, №23.

 3. Про чергування на підприємствах і в установах. Постанова Секретаріату ВЦРПС від 2 жовтня 1954р. СНАоТ, Т.1, с.526.

 4. Інструкція про порядок застосування списку виробництв, цехів, професій, посад з шкідливими умовами праці. Затв. пост. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС 21 листопада 1975р. СНАоТ, Т.1, с.471.

 5. Положення про порядок і умови застосування праці жінок, що мають дітей і працюють неповний робочий час. Затв. пост. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС 29 квітня 1980р. // Бюллетень Госкомтруда СССР, 1980, №8, с.3.

 6. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників, службовців від 20 липня 1984 року, розділ 5.

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бурак В. Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу і часу відпочинку і заробітна плата на підприємствах: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – К., 1999.

 2. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки. // Право України. – 1999. - №7.

 3. Гинцбург Л. Я. Регулирование рабочего времени в СССР. – М., «Наука», 1966.

 4. Гордієнко М. Щодо визначення понятійного аппарату інституту робочого часу працівників органів внутрішніх справ. // Право і Безпека. – 2004. - №3'3.

 5. Данилович П. В. Сверхурочние работы. Работа в выходные и праздничные дни. Дежурства. – М., Госюриздат, 1961.

 6. Коршунов Ю. Н. Пять плюс два. Правовые вопросы пятидневной рабочей недели. – М, «Юрид. лит.», 1968.

 7. Поляков Б. Робочий час і час відпочинку у виробничих кооперативах: соціологічно-правові питання. – Радянське право, 1990, №10.

 8. Процевский А. И. Рабочее время и рабочий день по советскому трудовому праву. – М., Госюриздат, 1963.

 9. Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2000.

 10. Сыроватская Л. А. О правовом регулировании рабочего времени. – М., 1981.

 11. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / А. Ю. Бабаскін та ін.. За заг. ред.. Н. М. Хуторян, - К., А.С.К., 2004.

 12. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004.

 13. Ярхо А В. Реформа трудового законодательства: рабочее время. // Социалистический труд. – 1989. - №11.

 14. Ярхо А. В. Сверхурочние работы. Работа в выходные и праздничные дни. – М., «Юрид. лит.», 1965.

Схожі:

Тема Правове регулювання робочого часу iconТема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу
Чи можна в установах встановити меншу норму тривалості робочого часу, ніж це передбачено ч. 1 ст. 50 Кзпп україни?
Тема Правове регулювання робочого часу iconТема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу
Чи можна в установах встановити меншу норму тривалості робочого часу, ніж це передбачено ч. 1 ст. 50 Кзпп україни?
Тема Правове регулювання робочого часу iconПравове регулювання робочого часу Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством
Трудове законодавство не містить визначення поняття робочого часу, його визначено у науковій літературі
Тема Правове регулювання робочого часу iconПравове регулювання часу відпочинку заняття 1 Теоретичні запитання
Перерви для обігріву і відпочинку та перерва для годування дітей: їхня належність до часу відпочинку. Правове регулювання вихідних...
Тема Правове регулювання робочого часу iconТема. Правове регулювання часу відпочинку 1 заняття Основні питання
Особливості встановлення вихідних днів на підприємствах, пов’язаних з обслуговуванням населення
Тема Правове регулювання робочого часу iconТема 7: Правове регулювання державних витрат Фінансування органів внутрішніх справ
Правове значення кошторису витрат бюджетної установи, порядок його розробки та затвердження
Тема Правове регулювання робочого часу iconТема 14. Механізм правового регулювання
Правове регулювання — це державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою правових засобів, з метою їхнього впорядкування,...
Тема Правове регулювання робочого часу iconА. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
Тема Правове регулювання робочого часу iconНенормований робочий день та його оплата
України від 10. 10. 97 р. №7). У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця...
Тема Правове регулювання робочого часу icon1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи