Екзаменаційні питання Поняття трудового договору icon

Екзаменаційні питання Поняття трудового договору
Скачати 110.79 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання Поняття трудового договору
Дата25.09.2012
Розмір110.79 Kb.
ТипДокументи


Екзаменаційні питання

1. Поняття трудового договору.

2. Розмежування трудового договору і трудової угоди.

3. Працівник як сторона трудового договору.

4. Роботодавець як сторона трудового договору.

 1. Зміст та класифікація трудового договору.

 2. Нормативні умови трудового договору.

 3. Договірні умови трудового договору.

 4. Загальна характеристика обов'язкових умов трудового договору.

 5. Загальна характеристика факультативних умов трудового договору.

10. Недійсність умов трудового договору.

11. Види трудового договору. їх класифікація.

12. Форми трудового договору.

13. Обов'язкове укладення трудових договорів у письмовій формі в інших випадках, передбачених законодавством (п.6 ст.24 КЗпП України).

14. Строки трудового договору.

15. Трансформація строкового трудового договору у безстроковий,

16. Трудовий договір з тимчасовими працівниками.

 1. Трудовий договір з сезонними працівниками.

 2. Трудовий договір з надомниками.

 3. Трудовий договір про сумісництво.

 4. . Трудовий договір про суміщення професій і посад.

21 .Розмежування сумісництва та суміщення професій і посад.

 1. Правове регулювання заступництва.

 2. Трудовий договір з державним службовцем.

 3. Прийняття державних службовців на роботу за конкурсом.

 4. Обмеження на право заняття посади державного службовця.

 5. Стажування в державних органах.

 6. Трудовий договір з неповнолітніми.

 7. Працевлаштування молодих спеціалістів.

 8. Трудовий договір з інвалідами.

 9. Трудовий договір з роботодавцем - фізичною особою.

 10. Контракт як особливий вид трудового договору.

 11. Сфера укладення контракту.

 12. Укладення контракту з керівниками підприємств.

 13. Зміст контракту.

 14. Відмінність контракту від звичайного трудового договору.

 15. Трудовий договір з іноземцями.

 16. Загальний порядок укладення трудового договору.

 17. Гарантії при укладенні трудового договору.

 18. Заборона необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу.

 19. Обмеження в прийнятті на роботу.

 20. Фактичний допуск до роботи.

 21. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу.

 22. Загальна характеристика випробування при прийнятті на роботу.

 23. Строки випробування при прийнятті на роботу.

 24. Заборона випробування при прийнятті на роботу.

 25. Правові наслідки випробування.

 26. Ведення трудових книжок працівників на підприємствах, установах, організаціях.

 27. Відомості, які обов'язково заносяться в трудову книжку працівника.


^ "ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ”


 1. Визначення термінів "припинення трудового договору", "розірвання трудового договору" і "звільнення з роботи".

 2. Класифікація підстав припинення трудового договору.

 3. Випадки припинення трудового договору з ініціативи роботодавця.

 4. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця як заходи дисциплінарного стягнення.

6. Випадки припинення трудового договору з ініціативи "третіх осіб".

7. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов.

8. Припинення трудового договору за угодою сторін.

9. Відмінності припинення трудового договору за угодою сторін від розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

10. Припинення трудового договору у зв'язку з закінченням його строку.

11. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк.

12. Припинення трудового договору в зв'язку з призовом ,або вступом працівника на військову службу, направленням на альтернативну службу.

13. Розірвання безстрокового трудового договору з ініціативи працівника.

14. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.

15. Поважні причини при розірванні трудового договору з ініціативи працівника.

16. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

17. Припинення трудового договору в порядку переведення працівника на інше підприємство за його згодою.

18. Припинення трудового договору при переході працівника на виборну посаду. 19. Припинення трудового договору при відмові працівника від переведення разом з підприємством в іншу місцевість.

20. Припинення трудового договору при відмові працівника від продовження роботи в зв'язку із зміною істотних умов праці.

21. Припинення трудового договору в зв'язку з набранням законної сили вироку

суду.

 1. . Припинення трудового договору з підстав передбачених контрактом.

 2. Припинення трудового договору з працівником направленим за постановою суду на примусове лікування.

24. Визначення понять "ліквідація", "реорганізація", "зміни в організації виробництва і праці", "скорочення чисельності", "скорочення штатів".

25. Порядок розірвання трудового договору в зв'язку із скороченням чисельності, або штату працівників.

 1. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників.

 2. Поворотне прийняття на роботу працівників.

28. Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам.

29. Інші випадки розірвання трудового договору за п.1 ст.40 КЗпП України, визначені постановами Пленуму Верховного Суду України.

ЗО. Розірвання трудового договору при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації.

31. Розірвання трудового договору при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню цієї роботи. '

32. Розірвання трудового договору в зв'язку з систематичним невиконанням працівником без поважних причин своїх трудових обов'язків.

33. Розірвання трудового договору в зв'язку з прогулом.

34. Розірвання трудового договору внаслідок тимчасової непрацездатності працівника.

35. Розірвання трудового договору при поновленні працівника, який раніше виконував цю роботу.

36. Розірвання трудового договору в зв'язку з появою на роботі працівника в нетверезому стані.

37. Розірвання трудового договору в зв'язку з вчиненням за місцем роботи

розкрадання майна роботодавця.

38. Розірвання трудового договору з окремими категоріями працівників при одноразовому грубому порушенні трудових обов'язків.

 1. Розірвання трудового договору при вчиненні винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності.

 2. Розірвання трудового договору при вчиненні працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку.

 1. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу батьків або інших осіб.

 1. Припинення трудового договору у зв'язку із порушенням правил прийому на
  роботу.

43. Додаткові підстави припинення трудового договору з державними службовцями.

44. Додаткові підстави звільнення суддів.

 1. Додаткові підстави звільнення прокурорсько-слідчих працівників,

 2. Порядок дачі згоди профкомом на звільнення з ініціативи роботодавця.

47. Випадки звільнення працівників з ініціативи роботодавця без згоди профкому.

 1. Порядок звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

 2. Періоди, коли звільнення працівників з ініціативи роботодавця не допускається

 3. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.

 4. Особливості розірвання трудового договору з вагітними жінками і жінками, які мають дітей.

 5. Гарантії при звільненні для військовослужбовців та членів їх сімей.

 6. Гарантії при звільненні для народних депутатів.

 7. Додаткові гарантії при звільненні для виборних профспілкових працівників та для членів рад трудових колективів.

55. Виплата вихідної допомоги при звільненні працівників.

56. Проведення розрахунку при звільненні працівників.

57. Оформлення звільнення.

58. Правові підстави відсторонення працівника від роботи.


^ "РОБОЧИЙ ЧАС" ТА "ЧАС ВІДПОЧИНКУ"

 1. Поняття робочого часу .

 2. Види робочого часу.

 3. Правове регулювання нормального робочого часу.

 4. Правове регулювання скороченого робочого часу.

 5. Правове регулювання неповного робочого часу.

 6. Порівняльний аналіз неповного і скороченого робочого часу.

 7. Поняття надурочних робіт.

 8. Правове регулювання надурочних робіт.

 9. Обмеження залучення працівників до надурочних робіт.

 10. Випадки скорочення тривалості роботи.

 11. Правове регулювання роботи в нічний час.

 12. Правове регулювання роботи змінами.

 13. Залучення працівників до чергувань.

 14. Поняття режиму робочого часу.

 15. Види режимів робочого часу.

 16. Характеристика загальних режимів робочого часу.

 17. Характеристика спеціальних режимів робочого часу.

 18. П'ятиденний робочий тиждень.

 19. Шестиденний робочий тиждень.

 20. Підсумований облік робочого часу.

 21. Правове регулювання ненормованого режиму робочого часу.

 22. Перерваний режим робочого часу.

 23. Гнучкий режим робочого часу.

 24. Конституційне право людини та громадянина на відпочинок.

 25. Поняття часу відпочинку.

 26. Види часу відпочинку.

 27. Щоденний відпочинок.

 28. Перерви, які надаються протягом робочого дня.

 29. Правове регулювання перерви для відпочинку і харчування.

 30. Правове регулювання перерв для обігріву, відпочинку.

 31. Правове регулювання перерв для годування дітей.

 32. Правове регулювання встановлення та надання вихідних днів.

 33. Особливості встановлення вихідних днів на підприємствах, пов'язаних з обслуговуванням населення.

 34. Особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих підприємствах.

 35. Заборона роботи у вихідні дні. Порядок залучення до роботи в такі дні.

 36. Компенсації за роботу у вихідні дні. Правове регулювання святкових і неробочих днів.

 1. Право працівників на відпустку.

 2. Право працівників на відпустку в разі звільнення.

 3. Правові засади регулювання відпусток.

 4. Види відпусток.

 5. Загальна характеристика щорічних відпусток: поняття, види, тривалість.

 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість.

 7. Додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

 8. Додаткова відпустка за особливий характер праці.

 9. Надання щорічних відпусток державним службовцям.

 10. Надання відпусток прокурорсько-слідчим працівникам.

 11. Надання відпусток особам, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.

 12. Надання відпусток народним депутатам.

 13. Стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

 14. Стаж роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку.

 15. Порядок надання щорічних відпусток.

 16. Порядок перенесення щорічної відпустки з ініціативи працівника.

 17. Порядок перенесення щорічної відпустки з ініціативи роботодавця.

 18. Інші випадки перенесення щорічних відпусток, передбачені Законом України "Про відпустки".

 19. Поділ щорічної відпустки на частини.

 20. Відкликання працівника з відпустки.

60. Правове регулювання оплати відпусток.

 1. Відрахування із заробітної плати за час відпустки.

 2. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.

 3. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.

 4. Творча відпустка.

 5. Поняття та види соціальних відпусток.

 6. Правове регулювання надання відпустки по вагітності та пологах.

 1. Правове регулювання надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку.

 1. Надання відпустки для батьків, що мають дітей.

 2. Надання відпусток без збереження заробітної плати: поняття і види.

 1. Надання відпустки без збереження заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.

 2. Надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін трудового договору.


"Матеріальна відповідальність сторін трудового договору."

 1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом.

 1. Відмінні риси матеріальної відповідальності від майнової відповідальності,
  дисциплінарної відповідальності.

 1. Підстави матеріальної відповідальності.

 2. Умови матеріальної відповідальності.

 1. Загальна характеристика обставин, коли на працівника не може бути покладена
  матеріальна відповідальність.

 1. Види матеріальної відповідальності працівників.

 2. Обмежена матеріальна відповідальність: поняття, підстави її застосування.

 3. Повна матеріальна відповідальність: загальна характеристика.

 1. Повна матеріальна відповідальність у випадках укладення договору про повну
  матеріальну відповідальність між працівником і підприємством, установою,
  організацією.

 1. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.

 1. Повна матеріальна відповідальність працівника у випадках одержання майна та інших цінностей за разовою довіреністю або за іншим разовим документом.

 2. Повна матеріальна відповідальність працівника за шкоду завдану його діями, що мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.

 3. Повна матеріальна відповідальність за шкоду завдану працівником, який був у нетверезому стані.

 4. Повна матеріальна відповідальність за шкоду, завдану недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуванням матеріалів.

 5. Повна матеріальна відповідальність працівника у інших випадках, передбачених законодавством.

16. Повна матеріальна відповідальність службової особи, винної в незаконному — звільненні або переведенні працівника на іншу роботу.

17. Матеріальна відповідальність працівників у підвищеному розмірі.
18. Визначення розміру шкоди: загальна характеристика.

19. Обставини, що враховуються при визначенні розміру відшкодування.

20. Порядок визначення розмірів збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.

21. Порядок покриття шкоди працівниками.

22. Матерільна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівнику : загальна характеристика.

 1. Правове регулювання відшкодування моральної шкоди.

Відповідальність роботодавця за затримку розрахунку при звільненні.

Схожі:

Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconТема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу основні питання
Порядок укладення трудового договору. Попереднє випробування. Фактичний допуск до роботи
Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconТема припинення трудового договору основні питання
...
Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconТема практичного заняття № Зміна умов трудового договору Теоретичні питання
Робоче місце як істотна умова трудового договору та його значення для характеристики переведення працівників на іншу роботу
Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconЛекція №6 Зміна умов трудового договору
Зміна умов трудового договору передбачає зміну всіх його умов — як обов'язкових, так І факультативних. Чіткого порядку здійснення...
Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconТема Колективний договір та правове регулювання зайнятості > Поняття, зміст та укладення колективного договору
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconТема поняття трудового договору І порядок прийому на роботу I. Основні питання
Відомості, які обов’язково заносяться, та відомості, що не заносяться в трудову книжку працівника
Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconМетодичні вказівки до практичних занять заняття 1
Припинення трудового договору за наявності або відсутності взаємного волевиявлення сторін трудового договору
Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconМетодичні вказівки до практичних занять заняття 1
Припинення трудового договору за наявності або відсутності взаємного волевиявлення сторін трудового договору
Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconОсобливості припинення трудового договору за ініціативою роботодавця з деякими категоріями працівників за певних умов
Особливості розірвання трудового договору з вагітними жінками і жінками, які мають дітей
Екзаменаційні питання Поняття трудового договору iconТема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання
Відносини, що тісно пов’язані з трудовими відносинами найму як складова частина предмету трудового права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи