Правочин, вчинений представником icon

Правочин, вчинений представником
НазваПравочин, вчинений представником
Сторінка1/12
Дата25.09.2012
Розмір1.29 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Правочин, вчинений представником:

1) є нікчемний;

2) є недійсний;

3) створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє;

4) створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє та створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки представника;

5) створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки повіреного;


Письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами називається:

1) довіреністю;

2) договором;

3) правочином;

4) актом;

5) уповноваженням.


^ Якщо строк довіреності не встановлений, ...:

1) вона зберігає чинність до припинення її дії;

2) є чинною 1 рік;

3) є чинною 3 роки;

4) є недійсною;

5) є незаконною.


У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення"?

1) термін;

2) строк;

3) подія;

4) момент;

5) позовна давність.


У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення"?

1) термін;

2) строк;

3) подія;

4) момент;

5) позовна давність.


У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу?

1) термін;

2) строк;

3) подія;

4) момент;

^ 5) позовна давність.


Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у __________ роки.

1) 5 років;

2) 10 років;

3) 3 роки;

4) 1 рік;

5) 2 роки


^ До вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману, застосовується позовна давність у:

1) 3 роки;

2) 10 років;

3) 5 років;

4) 1 рік;

5) 2 роки


^ До вимог про застосування наслідків нікчемного правочину застосовується позовна давність у:

1) 3 роки;

2) 10 років;

3) 5 років;

4) 1 рік;

5) 2 роки


^ У якому із перелічених варіантів неправило зазначено випадок коли перебіг позовної давності зупиняється?

1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);

2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом;

^ 3) якщо позивач або відповідач перебуває на лікуванні у закладі охорони здоров'я;

4) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини;

5) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан.


^ У якій із відповідей неправильно вказано підставу припинення представництва за довіреністю?

1) закінчення строку довіреності;

2) скасування довіреності особою, яка її видала;

3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;

^ 5) спливу позовної давності.


У якій із відповідей неправильно вказано підставу припинення представництва за довіреністю?

1) зупинення господарської діяльності юридичної особи, якій видана довіреність;

2) смерті особи, яка видала довіреність;

3) оголошення особи, яка видала довіреність померлою;

4) визнання особи, яка видала довіреність, недієздатною або безвісно відсутньою;

5) обмеження цивільної дієздатності особи, яка видала довіреність.


^ Представник може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо ...:

1) це встановлено актом цивільного законодавства;

2) це встановлено договором між особою, яку представляють, і третьою особою;

3) лише щодо вчинення договорів купівлі-продажі;

^ 4) представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє;

5) представник з певних причин не може виконати повноваження особисто.


^ Представник не може вчиняти правочин ...:

1) який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє;

2) щодо нерухомого майна довірителя;

3) від імені особи, яку він представляє, в інтересах цієї особи або в інтересах іншої особи;

4) щодо управління об'єктами інтелектуальної власності;

5) який укладається у нотаріальній формі і підлягає реєстрації.


^ У разі відмови від права власності на майно, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на нього припиняється:

1) з моменту вчинення дії, яка свідчить про таку відмову;

2) з моменту заяви власника про відмову;

3) з моменту припинення права власності;

^ 4) з моменту внесення за заявою власника відповідного запису до державного реєстру;

5) з моменту відмови від майна.


У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється:

1) з моменту заяви власником про це;

2) з моменту знищення майна;

^ 3) з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру;

4) з моменту вчинення фактичних дій щодо знищення майна;

5) з моменту фіксації факту знищення компетентними органами за місцем знаходження майна.


^ Плата за земельну ділянку, що викуповується у зв'язку з суспільною необхідністю:

1) визначається за домовленістю сторін;

2) визначається у рішення патентного органу про викуп земельної ділянки;

3) визначається за результатами експертної оцінки землі;

4) визначається власником земельної ділянки;

5) визначається за середньо ринковими цінами.


^ Рішення про викуп пам'ятки історії та культури, власник якої не вживає заходів щодо її збереження, може винести:

1) державний орган з питань охорони пам'яток історії та культури;

2) власник, заявивши про свій папір компетентного органу;

^ 3) суд за позовом державного органу з питань охорони пам'яток історії та культури;

4) орган місцевого самоврядування за місцем знаходження пам'ятки історії та культури;

5) Кабінет Міністрів України.


^ Майно, що є у власності двох або більше осіб:

1) є власністю подружжя;

2) належить на праві власності одному із співвласників;

3) належить їм на праві спільної власності;

4) належить їм на праві спільної сумісної власності;

5) належить їм на праві спільної часткової власності.


^ Вкажіть вид спільної власності:

1) статутна;

2) договірна;

3) сумісна;

4) організаційна;

5) обмежена.


Вкажіть вид спільної власності:

1) організаційна;

2) часткова;

3) договірна;

4) статутна;

5) необмежена.


^ Частки у праві спільної часткової власності вважаються:

1) рівними;

2) пропорційними зробленому внеску;

3) рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників;

4) різними;

5) не визначеними.


^ Поліпшення спільного майна є:

1) є власністю всіх співвласників;

2) є власністю того із співвласників, який їх зробив;

3) є власністю того із співвласників, який їх зробив, якщо такі поліпшення можна відокремити;

4) не належать жодному із співвласників;

5) є власністю підрядчика.


^ Співвласники мають право розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності:

1) за домовленістю з іншими співвласниками;

2) за згодою інших співвласників;

^ 3) самостійно;

4) якщо це передбачено законом;

5) якщо це не порушує прав інших співвласників.


Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець ...:

1) зобов'язаний продати частку тому, хто першим виявив бажання придбати її;

^ 2) має право вибору покупця;

3) визначає покупця за домовленістю з іншими співвласниками;

4) зобов'язаний продати частку тому із співвласників, хто зробив найкращу пропозицію;

5) має право продати частку особі, яка не є співвласником.


^ У разі пред'явлення позову про переведення на позивача прав і обов'язків покупця при порушенні права переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності:

1) договір купівлі-продажу є недійсним;

2) покупець має право вимагати відшкодування завданої шкоди;

3) позивач зобов'язаний внести на банківський рахунок продавця грошову суму у розмірі вартості частки;

^ 4) позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець;

5) позивач має право вимагати розірвання договору.


^ Право власності на частку у праві спільної часткової власності переходить до набувача за договором:

1) з моменту досягнення згоди між сторонами;

2) з моменту передачі покупцю частки;

3) з моменту підписання договору;

^ 4) з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін;

5) з моменту оплати вартості частки.


При продажі частки у праві спільної часткової власності продавець:

1) може продати частку будь-кому;

2) має право вибору покупця з числа інших співвласників;

3) не може продати частку без згоди інших співвласників;

^ 4) зобов'язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку;

5) може продати частку з публічних торгів без повідомлення про це інших співвласників.


^ Стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності, може бути звернене:

1) на вимогу інших співвласників;

2) у разі згоди на це інших співвласників;

^ 3) у разі недостатності у співвласника-боржника іншого майна, на яке може бути звернене стягнення;

4) у разі згоди співвласника-боржника;

5) якщо це передбачено договором між співвласниками.


^ Спільною сумісною власністю є:

1) спільна власність двох або більше осіб;

2) власність двох або більше осіб;

3) власність двох або більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності;

4) власність особи на дві або більше часток у праві власності;

^ 5) спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.


Підставою виникнення права спільної сумісної власності є:

^ 1) набуття майна подружжям;

2) купівля речі однією особою;

3) створення юридичної особи;

4) поділ майна;

5) вихід учасника із господарського товариства.


^ Підставою виникнення права спільної сумісної власності є:

1) внесення частки до статутного капіталу господарського товариства;

2) купівля речі;

^ 3) набуття майна за спільні грошові кошти членів сім'ї;

4) створення господарського товариства;

5) купівля речі двома особами.


До вимог про переведення на співвласника прав і обов'язків покупця застосовується позовна давність в:

1) 3 роки;

2) 5 років;

3) 6 місяців;

4) 10 років;

5) 1 рік.


Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності:

1) розпоряджаються ним на власний розсуд;

^ 2) володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними;

3) користуються ним за згодою інших співвласників;

4) володіють і користуються ним з дозволу інших співвласників;

5) розпоряджаються ним, якщо проти цього не заперечують інші співвласники.


Іноземні громадяни не можуть набувати на праві власності:

1) земельні ділянки житлової забудови;

2) земельні ділянки громадської забудови;

^ 3) земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

4) землі лісового фонду;

5) землі рекреаційного призначення.


Добросовісним набувачем є особа, яка:

1) знала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати;

2) завідомо знала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати;

3) могла знати, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати;

^ 4) не знала і не могла знати, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати;

5) передбачала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати.


^ Про що вправі пред'явити позов співвласник у випадку продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням його переважного права на купівлю цієї частки?

1) про визнання такого договору недійсним;

2) про визнання такого правочину неукладеним;

3) про усунення перешкод у користуванні майном;

4) про повернення майна з чужого незаконного володіння;

^ 5) про переведення на нього прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу.


Хто є суб'єктом права приватної власності (власником):

1) ТзОВ "Смерічка";

2) Український народ;

3) Автономна Республіка Крим;

4) Львівська обласна державна адміністрація;

5) Територіальна громада, яка утворила юридичну особу.


^ Кому передається у власність безхазяйне нерухоме майно за рішенням суду?

1) тому, хто його знайшов;

2) територіальній комуні;

3) державі;

^ 4) територіальній громаді;

5) українському народу.


Протягом якого строку інші співвласники можуть реалізувати своє переважне право купівлі частки у спільній власності, якщо продавець такої частки їх письмово повідомив про свій намір продати частку? Вкажіть правильну відповідь.

1) якщо майно нерухоме – протягом 6 місяців;

2) якщо майно рухоме – протягом 1 місяця;

^ 3) якщо майно рухоме – протягом 10 днів;

4) якщо майно нерухоме – протягом 10 днів;

5) якщо майно нерухоме – протягом 1 року.


Співвласники мають право розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності:

1) за домовленістю з іншими співвласниками;

2) за згодою інших співвласників;

^ 3) самостійно;

4) якщо це передбачено законом;

5) якщо це не порушує прав інших співвласників.


У якій із запропонованих відповідей правильно вказана правова підстава припинення права власності:

1) арешт майна;

2) опис майна;

3) застава майна;

4) крадіжка майна;

^ 5) припинення юридичної особи.


Протягом якого строку співвласник вправі звернутися до суду з позовом у разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням його переважного права на купівлю цієї частки? (Вкажіть строк позовної давності).

1) 6 місяців;

2) 1 рік;

3) 15 місяців;

4) 3 роки;

5) 5 років.


^ Хто стає власником скарбу, що є пам'яткою історії та культури?

1) держава;

2) голова експедиції;

3) геолог;

4) архітектор;

5) той, хто знайшов скарб.


^ Хто є суб'єктом права комунальної власності (власником):

1) територіальна громада міста Львова;

2) мер міста Львова;

3) Львівська міськрада;

4) Автономна Республіка Крим;

5) Львівська обласна державна адміністрація.


^ У випадку припинення права власності особи на нерухоме майно у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене, особа має право:

1) заявити про внесення відповідних змін до державного реєстру;

2) на відбудову нерухомого майна;

3) вимагати надання іншого житла;

^ 4) вимагати надання рівноцінної за якістю земельної ділянки в межах даного населеного пункту;

5) вимагати справедливої компенсації.


Реквізоване майно переходить:

1) у комунальну власність;

2) у приватну власність юридичної особи, якій воно передається на час оголошення надзвичайного стану;

3) у спільну власність;

4) оголошується безхазяйним майном і підлягає поверненню після закінчення обставин, що зумовили реквізицію;

^ 5) у державну власність.


Хто є суб'єктом права державної власності (власником):

1) Держава Україна;

2) Український народ;

3) Автономна Республіка Крим;

4) Львівська обласна державна адміністрація;

5) Кабінет Міністрів України.


^ Хто стає власником конфіскованого майна?

1) Митниця;

2) Районний суд;

3) Держава;

4) Територіальна громада;

5) Український народ.


Вставте пропущені слова: "Частки у праві спільної часткової власності вважаються ______________, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників або законом.":

1) однаковими;

2) пропорційними;

3) частковими;

^ 4) рівними;

5) виокремленими в натурі.


Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає:

1) з моменту передачі речі;

2) з моменту нотаріального посвідчення договору;

^ 3) з моменту державної реєстрації договору;

4) з моменту підписання акта прийому-передачі майна;

5) з моменту визначеного домовленістю сторін.


^ У разі продажу права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб переважне перед іншими особами право на його придбання має ...:

1) власник сусідньої земельної ділянки;

2) сервітуарій;

3) суперфіціарій;

^ 4) власник цієї земельної ділянки;

5) землекористувач даної земельної ділянки.


У відповіді під котрим номером правильно зазначене словосполучення, яке пропущене у законодавчому положенні: "Володільцем чужого майна є особа, яка ____________ його у себе."?

^ 1) фактично тримає;

2) фактично утримує;

3) фактично притримує;

4) фактично доглядає;

5) фактично користується.


Строк права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарський потреб:

1) встановлюється Земельним кодексом України;

2) встановлений ЦК України;

^ 3) встановлюється договором;

4) не може перевищувати 100 років;

5) не може бути меншим 50 років.


У разі відчуження права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб переважне перед іншими особами право на його придбання має:

1) власник сусідньої земельної ділянки;

2) сервітуарій;

3) суперфіціарій;

^ 4) власник цієї земельної ділянки;

5) землекористувач даної земельної ділянки.


У відповіді під котрим номером не вірно зазначено випадок припинення права володіння?

1) відмови володільця від володіння майном;

^ 2) пошкодження майна;

3) знищення майна;

4) витребування майна від володільця власником майна;

5) витребування майна від володільця іншою особою.


^ У відповіді під котрим номером не вірно зазначено підставу встановлення сервітуту?

1) договір;

2) закон;

3) заповіт;

4) адміністративний акт;

5) рішення суду.


У відповіді під котрим номером не вірно зазначено вид речових прав на чуже майно?

1) право володіння;

2) сервітут;

3) емфітевзис;

^ 4) право власності;

5) суперфіцій.


У відповіді під котрим номером правильно зазначено словосполучення із законодавчого положення: "Якщо договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна із сторін може відмовитися від договору, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за ______. "?

1) два роки;

2) пів року;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Правочин, вчинений представником iconПравочин, вчинений представником
Письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами називається
Правочин, вчинений представником icon1. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цк україни підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є правочин. На підставі правочину цивільні права та обов’язки можуть також змінюватися або припинятися
Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цк україни підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є правочин. На підставі правочину цивільні...
Правочин, вчинений представником iconПоложення про правочин, поняття і джерела договірного права України). [1] 4 Класифікація цивільно-правових договорів (особливості кожного виду). [1] 5
Договір та його роль у регулюванні економічного обороту (форма договору, порядок укладання, договірні умови)
Правочин, вчинений представником iconТиповий статут
Власник) ухвалою від № та підпорядковане Управлінню освіти І науки облдержадміністрації, яке є представником власника – територіальної...
Правочин, вчинений представником iconТема глава держави у зарубіжних країнах
Держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є найвищим представником країни на її...
Правочин, вчинений представником iconІнформація про проведення IV етапу IХ міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика IV етап конкурсу проведено 31 січня 2009 року
Уповноваженим представником Міністерства освіти І науки України та Ліги українських меценатів Вольвачем П.І. були привезені пакети...
Правочин, вчинений представником iconІсторична школа права
Фрідріх-Карл фон Савін'ї (1779-1861), головними працями якого є: "Право володіння" та шеститомна "Система сучасного римського права"....
Правочин, вчинений представником iconМаріо Варґас Льйоса Шведська академія, призначаючи Нобелівську премію 2010 р., зазначила, що Льйоса отримав нагороду за «майстерне зображення структури влади та яскраві образи індивідуального спротиву, бунту І поразки»
Маріо Варґас Льйоса є наймолодшим представником так званого латиноамериканського літературного буму. Він народився 1936 року
Правочин, вчинений представником iconПравові вчення ХХ століття неокантіанство Психологічна школа права
Неокантіанство. Головним представником цього напряму був німецький правознавець, професор університету в Галле Рудольф Штаммлер (Stammler),...
Правочин, вчинений представником iconЛекція Соціальні об’єкти і суб’єкти управління. Вступ. Суб’єктно об’єктні
Перший вид управління – здійснюється в системі «суб’єкт об’єкт», в якій перший елемент є представником другого, його об’єктивно чи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи