Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 icon

Закон України "Про міжнародне приватне право". Закон України "Про авторське право І суміжні права". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3
НазваЗакон України "Про міжнародне приватне право". Закон України "Про авторське право І суміжні права". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3
Сторінка1/16
Дата25.09.2012
Розмір1.04 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Тема: Цивільне право в системі галузей права України.

 1. Цивільне право як право приватне.

 2. Предмет цивільного права.

 3. Метод цивільно-правового регулювання.

 4. Система цивільного права.

 5. Принципи (засади) цивільного права

 6. Розмежування цивільного права з іншими суміжними галузями права.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. Цивільний кодекс України.

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Закон України “Про міжнародне приватне право”.

 4. Закон України “Про авторське право і суміжні права”.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Азімов Ч.Н. Поняття і зміст приватного права // Вісник АпрН України. – 1998. - №3.

 2. Азімов Ч.Н. Про предмет і метод цивільного права // Вісник АпрН України. -1999.- №1.

 3. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе “право публичное –право частное” // Проблемы современного гражданского права.- М., 2000.

 4. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М., 1963.

 5. Егоров Н.Д. Гражданско-правове регулирование общественных отношений. –Л., 1986.

 6. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами.- М., 2002.

 7. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С.Довгерта. -К., 2000.

 8. Сібільов М.Загальна характеристика сфери приватного права // Вісник АПрН України. - 2001. - №2.

 9. Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Проведение –1992. - № 2.

 10. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.- Свердловск, 1972.


Завдання 1. Проаналізуйте співвідношення понять “приватне право” і “цивільне право”. Порівняйте визначення цивільних відносин у ст. 1 Цивільного кодексу України та приватно-правових відносин у Законі України «Про міжнародне приватне право».


Задача 1. С. придбав в магазині техніки телевізор, сплативши за нього 1850 грн. Коли С. спробував вдома ввімкнути телевізор, він почав диміти і загорівся.

С. звернувся до магазину про повернення йому сплачених за телевізор коштів та відшкодування завданої шкоди.

Дайте обгрунтовану відповідь стосовно того, чи будуть зазначені відносини регулювання нормами цивільного права.


Задача 2. ВАТ “Іскра” уклало контракт з бухгалтером К. на 1 рік. За умовами контракту К. зобовязувався вести бухгалтерський облік на підприємстві. Відповідно до умов цього контракту К. повинен був дотримуватись вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діяли на ВАТ «Іскра». Йому було встановлено посадовий оклад – 1210 грн. щомісячно, відпустка за 1-ий рік роботи – 24 календарних дні. За умови успішної роботи – продовження контракту на 5 років.

Якими ознаками характеризується становище субєктів? Норми якої галузі права слід застосовувати для регулювання цих відносин?


Задача 3. О. керуючи належним йому на праві власності автомобілем, допустив порушення Правил дорожнього руху – рухався в населеному пункті зі швидкістю 95 км/год. За вказане правопорушення він сплатив штраф у розмірі 1 неоп. Мінімуму доходів громадян.

Проаналізуйте вказані відносин з точки зору їх належності до предмета цивільного права.


Задача 4. ТзОВ “Астра” за період з січня по березень 2004 року сплатило податків і зборів (обовязкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів 500 тис. грн. Водночас за цей період сума податкового боргу (недоїмки) з податку на прибуток за цей період склала 20 тис. грн. Державна податкова інспекція у м. Золочеві звернулася з позовом про стягнення вказаної недоїмки, пені і штрафу.

Чи поширюватиметься на вказані відносини дія норм цивільного права?


Задача 5. К. працює програмістом в ТзОВ “Інтелект” у звязку із виконанням трудових обов”язків К. створив компютерну програму. Посилаючись на ЦК України та Закон України “Про авторське право та суміжні права” К. звернувся до керівництва ТзОВ “Інтелект” і вимогою про виплату йому авторської винагороди за використання створеного ним компютерної програми. Директор ТзОВ відмовив у задоволені вимоги К. мотивуючи це тим, що К. є працівником ТзОВ “Інтелект” і за свою працю одержує заробітну плату, відповідно до трудового законодавства.

Чи поширюватимуться на дані відносини норми цивільного права?.


^ Тема 2. Соціальні регулятори цивільних відносин.

 1. Поняття та система цивільного законодавства України.

а) Роль і місце Конституції України в структурі цивільного законодавства;

б) Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України

в) Міжнародно-правові аспекти.

 1. Дія актів цивільного законодавства в часі, в просторі, по колу осіб.

 2. Поняття та види цивільно-правових норм, їх тлумачення. Оціночні поняття.

 3. Правові презумпції та їх види.

 4. Застосування цивільного законодавства. Аналогія закону та аналогія права.

 5. Звичаї, договори, статути як регулятори цивільних відносин.

 6. Значення моральних засад суспільства для регулювання цивільних відносин.

 7. Роль судової практики в правовому регулюванні цивільних відносин.


Нормативні акти:

 1. Конституція України.

 2. Цивільний кодекс України 2003 року.

 3. Закон України від 29.06.2004 року “Про міжнародні договори України” Урядовий кур”єр, 18.08.2004 року.

 4. Закон України від 07.07.2010 року “Про судоустрій та статус суддів”// www.rada.gov.ua

 5. Закон України від 16.10.1996 року “Про Конституційний Суд України” //ВВР України.-1996.-№49.-ст. 272.

 6. Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 року “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” // ВВР України. – 1991. - №46. – ст.621.

 7. Указ Президента України від 10.06.1997 року № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання гими чинності” // Урядовий кур”єр 14.06.1997 року

 8. Указ Президента України від 03.10.1992 року №493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” // Урядовий кур”єр 09.10.1992 року.

Література:

 1. Брагинский М.И.., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., 1999.

 2. Гражданское право / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П.Сергеева.

 3. Погрібний О. О. Принципи та механізми регулювання договірних відносин в цивільному праві. К., 2009.

 4. Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти. Тернопіль, 2009. Розділ 1.


Завдання 1. На підставі цивільного законодавства України дайте перелік регуляторів цивільних відносин. Порівняйте поняття «регулятори цивільних відносин та джерела правового регулювання цивільних відносин».

Випишіть з нового Цивільного кодексу України п’ять прикладів застосування звичаю як регулятора цивільних відносин.


Завдання 2. Судовий прецидент як регулятор цивільних відносин.

Ознайомтеся зі ст. 150 Конституції України та змістом рішення Конституційного суду України від 09.07.2002р. за конституційним зверненням ТзОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» про офіційне тлумачення положень ст. 124 Конституції.

Проаналізйте положення ч. 1 ст. 39 та ч. 2 ст. 47 Закону України «Про судоустрій України» від 07.02.2002р., ч. 2 ст. 32 та ч. 3 347-2 Цивільного процесуального кодексу України.

Прочитайте ч. 2 п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 28.03.72 «Про судову практикуиа справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним».

Висловте свою думку щодо застосування в Україні судового президента як джерела правового регулювання цивільних відносин.


Завдання 3. Норми моралі та релігійні норми як регулятори цивільних відносин.

Знайдіть у цивільному кодексі України та випишіть п’ять прикладів застосування моральних засад суспільства до регулювання цивільних відносин.

Ознайомтеся зі змістом Титулів ХІХ «Особи і юридичні акти», ХХІІІ «Дочасне майно церкви» та ХХХ «Давність і обчислення часу» Кодексу канонів Східних церков.

Зробіть власний висновок щодо того чи є моральні засади суспільства та релігійні норми джерелами правового регулювання цивільних відносин.


Завдання 4. Дайте поняття акта цивільного законодавства та розкрийте структуру цивільного законодавства України.

Рівність правового регулювання цивільних відносин. Вкажіть назви нормативно-правових актів України, що регулюють цивільні відносини відповівдно до рівня правового регулювання.

Знайдіть і випишіть з Конституції України цивільно-правовві норми.

В чому полягає принцип «верховенства Цивільного кодексу України»?


Завдання 5. Дія актів цивільного законодавства.

Охарактерезуйте дію актів цивільного законодавства в часі, у просторі та за колом осіб.

Визначіть момент набрання яинності актами цивільного законодавства України.


Завдання 6. Застосування актів цивільного законодавства.

Розмежуйте поняття «аналогія права» та «аналогія закону». Наведіть відповідні приклади.

Цивільно-правові презумпції: поняття та види.

Випишіть з цивільного кодексу України п’ять прикладів різних цивільно-правових презумпцій. Сформюлюйте їх.

Цивільно-правові фікції. Наведіть приклади застосування правових фікцій в актах цивільного законодавства України. Висловте своє ставлення щодо доцільності їх застосування для регулювання цивільних відносин.


^ Тема: Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин.

1. Поняття “фізична особа” і його співвідношення із поняттями ”особа”, ”громадянин”.

2. Цивільна правоздатність фізичних осіб: поняття та обсяг.

3. Цивільна дієздатність фізичних осіб:

а) поняття;

б) часткова дієздатність;

в) неповна дієздатність;

г) повна дієздатність. Підстави надання повної дієздатності неповнолітній особі;

д) обмеження дієздатності;

е) визнання особи недієздатною.

4. Ім’я та місце проживання фізичної особи.

5. Підстави, порядок та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.


Нормативні акти:

1. Цивільний кодекс України 2003 р.

2. Сімейний кодекс України 2002 р.

3. Цивільний процесуальний кодекс України 1963 р.

4. Закон України від 22.02.2000 року ”Про психіатричну допомогу”// ВВР України. – 2000. - № 19. – ст. 143.

5. Закон України від 11.12.03 року ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”// ВВР України. – 2004. - № 15. – ст. 232.

6. Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.93 року// Урядовий кур’єр, 10.06.1993 року.

7. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.03 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 48. – ст. 2538.

8. Постанова КМУ від 28 липня 2004 р. №985 «Про затвердження зразків документів, необхідних для реєстрації місця проживання в Україні».


Судова практика:

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.72 року ”Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним”


Література:

 1. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1984.

 2. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976.

 3. Иванова Л.Я. Гражданская правосубъектность лиц, страдающих психическими расстройствами. Автореф. канд. дис. Ек-г, 1993.

 4. Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими. – М., 1985.

 5. Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян// Право України. – 1994. - № 10.

 6. Ромовська З.В. Цивільна дієздатність громадянина (фізичної особи)// Право України. – 1995. - № 2.


Задача 1. Томін видав своїй дружині Томіній розписку про те, що при вчиненні заповіту не згадає в ньому своїх повнолітніх сина та доньку від першого шлюбу. Через рік Томін помер. За заповітом усе своє майно він заповів в рівних частках сину (20 р.) та доньці (25 р.) від першого шлюбу. Томіна звернулась до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, посилаючись на те, що при його вчиненні Томін порушив домовленість, підтверджену розпискою.

Зробіть правовий аналіз ситуації.


Задача 2. О. у віці 13 років народила дитину. Через непорозуміння з батьками О. вирішила продати будинок, успадкований від бабці, і за ці кошти утримувати свою дитину. Однак, батьки категорично заперечували.

О. звернулась до органу опіки та піклування про надання їй повної дієздатності.

Дайте юридичну оцінку ситуації.


Задача 3. К. проживав з дружиною та двома малолітніми дітьми. Час від часу він виконував замовлення щодо написання сценаріїв для різних святкових подій. Кожного разу з отриманням гонорару К. витрачав більшу половину цього єдиного заробітку на алкогольні напої. Мати К., яка проживала окремо і перебувала на утриманні сина, звернулась до суду із заявою про обмеження дієздатності К.

Дайте юридичну оцінку ситуації.


Задача 4. Н. проживав один у власному будинку в селі. Сусіди часто бачили його вечорами на місцевому кладовищі біля могили дружини. Н. не бажав ні з ким спілкуватись. Його донька М., дізнавшись, що Н. склав заповіт щодо будинку на користь релігійної громади, звернулась до суду із заявою про визнання батька недієздатним. Чи достатніми для задоволення такої заяви будуть показання свідків – сусідів Н.?


Задача 5. Л. 01.04.2004 року звернулась до нотаріуса з проханням посвідчити договір житлового будинку, який належав її чоловікові С. Рішенням суду С. з 20.03.1996 року був визнаний безвісно відсутнім. Враховуючи те, що з часу зникнення С. минуло більше 3 років, нотаріус посвідчив правочин.

Зробіть правовий аналіз ситуації.


Задача 6. П. (14 років), С. (12 років), В. (18 років) спільно завдали шкоди дачному будинку Р. Р. звернувся до них з позовом про відшкодування заподіяної шкоди. В судовому засіданні було встановлено, що батьки П. зловживають алкогольними напоями і фактично його вихованням займається бабуся, а В. за рішенням суду обмежений в дієздатності і його дружина призначена щодо нього піклувальником.


Тема: Юридичні особи: загальні положення

 1. Поняття та ознаки юридичної особи.

 2. Теорії юридичної особи.

 3. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб за ЦК України.

 4. Створення юридичних осіб. Державна реєстрація юридичних осіб та її правове значення.

 5. Засоби індивідуалізації юридичних осіб.

 6. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб.

 7. Органи юридичної особи.

 8. Філії та представництва юридичної особи.

 9. Припинення юридичних осіб.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconДержавна реєстрація авторського права І договорів, якi стосуються права автора на твір
Закону України "Про авторське право I суміжні права" від 23 грудня 1993 р. №3792-12 (далі – Закон) та
Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права" ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 43, ст. 214 )

Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconЗакон України " Про авторське право І суміжні права" від 11. 07. 2001 р. №2627-iii закон України " Про власність" від 07. 02. 1991 р. №697-хii закон України " Про державну таємницю" від 21. 09. 1999р., №1079-xiv
Законодавчі, нормативні акти у сфері інтелектуальної власності, які регулюють правовідносини, що стосуються питань створення, набуття,...
Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconЗакон України "Про авторське право І суміжні права" від 11 липня 2001 р. №2627-iii

Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconПоложення про авторське право викладені у Законі України „Про авторське право І суміжні права вiд 23. 12. 1993 р. №3792-xii
Тому кожен освічений українець повинен володіти базовими знаннями про свої права і обов’язки
Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconЗакон україни про авторське право І суміжні права
В редакції Закону №2627-iii ( 2627-14 ) від 11. 07. 2001, ввр, 2001, №43, ст. 214 )
Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconРекомендації щодо забезпечення правомірності створення та використання фотографічних творів
Закону України "Про авторське право І суміжні права", постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних ставок винагороди...
Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconОсобисті немайнові І майнові авторські та суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Відповідно до ст. 8 Закону України „Про авторське право І суміжні права”
Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення,...
Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconЗакон україни про авторське право І суміжні права Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
У тексті Закону слова "звичайного кола сім'ї" І "звичайного кола однієї сім'ї" замінено словами "коло сім'ї" у відповідних відмінках...
Закон України \"Про міжнародне приватне право\". Закон України \"Про авторське право І суміжні права\". Література: Азімов Ч. Н. Поняття І зміст приватного права // Вісник Апрн україни. 1998. №3 iconЗакон україни про авторське право І суміжні права ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, №13, ст. 64 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
В редакції Закону №2627-iii ( 2627-14 ) від 11. 07. 2001, ввр, 2001, №43, ст. 214 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи