Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 icon

Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1
Скачати 72.46 Kb.
НазваТема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1
Дата25.09.2012
Розмір72.46 Kb.
ТипЗакон

Тема 2. Регулятори цивільних відносин.


1. Джерела правового регулювання цивільних відносин

2. Поняття та структура цивільного законодавства

3. Дія актів цивільного законодавства

4. Застосування актів цивільного законодавства


1. - Під джерелами правового регулювання цивільних відносин розуміються зовнішні форми виразу цивільно-правових норм. В теорії права прийнято виділяти 4 форми виразу права:

- нормативно-правовий акт;

- договір;

- звичай;

- судовий прецедент.

- Перші три джерела прямо передбачені у Главі 1 Цивільного кодексу України (акти цивільного законодавства- ст.. 4; договір- ст..6; звичай- ст.7).


^ Акт цивільного законодавства- рішення компетентного суб’єкта права прийняте в односторонньому вольовому порядку, яке встановлює, змінює або припиняє цивільні права та обов’язки.

^ Договір- домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Звичай- правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, Але є усталеним у певній сфері цивільних відносин.

Звичай може бути зафіксовано у відповідному документі (Указ Президента «Про застосуванняМіжнародних правил інтерпретації комеційних термінів від 04.10.1994 р.).

Звичай ділового обороту


Судовий прецедент в Україні: проблема застосування.


- Відповідно до п.2 ч.2 ст. 47 „Про судоустрій України” від 07.02 2002 р. Верховний Суд України дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства

0- Відповідно до п.3 ч.1 ст. 39 Закону України „Про судоустрій України” від 07.02 2002 р. Вищі спеціалізовані суди дають спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства.

^ Рішення Конституційного Суду. Ст. 150 Конституції України: до повноважень Конституційного Суду належить офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Рішення Конституційного Суду є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Рішення від 09.07.2002 р. за конституційним зверненням ТзОВ „Торговий Дім „Кампус Коттон клаб” про офіційне тлумачення положень ст.. 124 Конституції: право особи (громадянина україни, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи не може бути обмежено законом, іншими нормативно-правовими актами.


- Аналіз окремих статтей Цивільного кодексу України дає підстави зробити про ще одне джерело правового регулювання цивільних відносин:

^ Норма моралі.

  • Відповідно до ч.4 ст. 13 Цивільного кодексу України при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.

  • Відповідно до ч.1 ст. 203 ЦК зміст правочину не може суперечити моральним засадам суспільства.


^ Канонічні норми. Норми обмеженого застосування- щодо віруючих

католицького віросповідання.

Норма права- правило поведінки

1). обов’язкове;

2). формально визначене;

3). загального характеру;

4). встановлюється, змінюється та припиняється в усиановленому порядку;

5). виконання забезпечується державою.

Кодекс канонів східних церков- повне зібрання схвалене Папою Римським 18.10.1990 р. Поширено дію на Україну з 01.10.1991 р.

2. - Переважаючим джерелом правового регулювання цивільних відносин в сучасних умовах залишається нормативно-правовий акт (акт цивільного законодавства). Акти цивільного законодавства у своїй сукупності складають цивільне законодавство.

- ^ Цивільне законодавство- система нормативно-правових актів (актів цивільного законодавства), що регулюють особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності їх учасників.


- Цивільне законодавство має складну структуру, яка складається із рівнів правового регулювання. Акти цивільного законодавства поділяються на рівні правового регулювання за юридичною силою.


- Вищий рівень

Конституція України (ст..ст.13- право власності українського народу, 14- право власності на землю, 27- право на життя, 28- право на повагу до гідності, 30- право на недоторканість житла, право на особисте та сімейне життя, 41- право власності, 42- право на підприємництво та ін.).


  • ^ Перший рівень

  • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року

Вступає в дію з 1 січня 2004 року. Складається з 6 книг, 90 глав, 1308 статтей.

Книга 1 Загальні положення (поділяється на 5 розділів; розділи поділяються на підрозділи)

Книга 2 Особисті немайнові права фізичної особи

Книга 3 Право власності та інші речові права (поділяється на 2 розділи)

Книга 4 Право інтелектуальної власності

Книга 5 Зобов’язальне право (поділяється на 3 розділи, розділи поділяються на підрозділи)

Книга 6 Спадкове право

- ^ Верховенство Цивільного кодексу Українич. 2 ст.4 ЦК

- Цивільні закони та міжнародні договори України (ст.. 9 Конституції, ст.. 17 Закону України „Про міжнародні договори України”; ст.. 10 Цивільного кодексу).


- Другий рівень

Підзаконні нормативно-правові акти:

- Укази Президента („Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах від 21.03.2002 р.)

  • Постанови Кабінету Міністрів („Про обов’язкове страхування цивільної

відповідальності за ядерну шкоду” від23.06.2003 р.)

ч.4 ст. 4 ЦК- верховенство положень Цивільного кодексу та інших законів

  • Відомчі нормативно-правові акти


Указ Президента „Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади” від 03.10.1992 р.).

Державній реєстрації підлягають нормативні акти:

1). що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян;

2). мають міжвідомчий характер


  • Акти органів місцевого самоврядування

  • Акти локального нормотворення

3. - Дія цивільного законодавства у часі


У К А З Президента України

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових

актів та набрання ними чинності від 10.06.1997 р.


1. Установити, що закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях.

Офіційними друкованими виданнями є:

"Офіційний вісник України";

"Відомості Верховної Ради України";

газета "Урядовий кур'єр".

Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України можуть бути в окремих випадках офіційно оприлюднені через телебачення і радіо.

2. Нормативно-правові акти можуть бути опубліковані в інших друкованих виданнях лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до статті 1 цього Указу.

Нормативно-правові акти, опубліковані в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.


4. Нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.


5. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти Кабінету Міністрів України, які визначають права і обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.


6. Якщо нормативно-правовий акт опубліковано у газеті "Урядовий кур'єр" раніше, ніж у "Офіційному віснику України" та "Відомостях Верховної Ради України", він набирає чинності після опублікування в цій газеті в порядку, встановленому статтями 4 і 5 цього Указу.


- Стаття 5 Цивільного кодексу України „Дія актів цивільного законодавства у часі”

- ^ Пряма дія- акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності

- якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов’язків, з моменту набрання ним чинності.

- ^ Недопустимість зворотної дії- крім випадків, коли пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи


  • Дія цвільного законодавства у просторі

- Ч.6 ст. 4 Цивільного кодексу- цивільні відносини регулюються однаково на всій території України


  • ^ Дія цивільного законодавства по колу осіб

- Акти цивільного законодавства України поширюються на усіх учасників цивільних відносин, що знаходяться на території України.

- Відповідно до ст.. 2 Цивільного кодексу учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна республіка крим, територіальні громади, іші суб’єкти публічного права. У випадках передбачених договором або законом акти цивільного законодавства України можуть поширюватися на іноземні держави

^ 4. - Прогалини у цивільному законодавстві. Їх подолання за допомогою аналогії.


Аналогія закону- (ч.1 ст. 8 ЦК) якщо цивільні відносини не врегульовані цим кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за містом цивільні відносини.

(Закон України „Про оренду державного та комунального майна”, Закон України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”).

^ Аналогія права- (ч.2 ст. 8 ЦК) у разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства).


- Цивільно-правові презумпції- припущення про наявність або відсутність обставин, що мають юридичне значення

- Проблема «неспростовних презумцій»


Позитивні та негативні презумпції

- Ст. 204 ЦК- презумція правомірності правочину (правочин є правомірним якщо його недійсність не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним)

- Ч.2 ст. 1166 ЦК- презумпція вини особи, яка заподіяла шкоду (особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.


- Цивільно-правові фікції- законодавчий прийом, за яким приймається існуючим те, чого за відомо не було в наявності. (”Ложь во благо”)

- Ч.3 ст. 46 ЦК- фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це.

Схожі:

Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconЗатверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Окр молодшого спеціаліста з основ теорії права І держави, конституційного законодавства, судової системи, правоохоронних органів...
Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconІ. В. Шерешевського «основи цивільного законодавства СРСР 1961 року» та їх вплив на формування сучасного цивільного законодавства україни
Москалюк В. Ю. та ін. / За ред. Жилінкової І. В., Д\'ячкова Н. А., Антошкіна В. К., Жилінкова І. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний...
Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconРішення про обмеження дієздатності? Чи можна поновити обсяг дієздатності І в якому порядку це відбувається?
Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України
Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconРішення про обмеження дієздатності? Чи можна поновити обсяг дієздатності і в якому порядку це відбувається?
Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України
Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconПротокол №9 юридичний факультет
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права....
Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Локально-правове регулювання трудових відносин»
На підставі узагальнення та аналізу наукових джерел та вітчизняного законодавства з’ясуйте поняття та сферу локально-правового регулювання...
Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconОсновні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін.
Лекція Цивільні правовідносини. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика
Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconПро основні заходи цивільного захисту на 2011 рік
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік» та актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України...
Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України»
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права....
Тема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1 iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39 library sumdu edu
Про наукову І науково-технічну діяльність : Закон України від 13 грудня 1991 р. №1977-xii (витяг) / Україна. Закони // Бюлетень законодавства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи