1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти icon

1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти
Скачати 57.48 Kb.
Назва1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти
Дата25.09.2012
Розмір57.48 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА 3. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків

1. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків

2. Здійснення цивільних прав

3. Межі здійснення цивільних прав

4. Виконання цивільних обов’язків


1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти.

Юридичні факти- конкретні життєві обставини з якими акти цивільного законодавства України пов’язують виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, тобто цивільонго правовідношення.


- Стаття 11 Цивільного кодексу України

1. Цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки.


2. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є:

1). договори та інші правочини;

2). створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;

3). завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;

4). інші юридичні факти.


3. Цивільні права та обов’язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства (ст. 177 Сімейного кодексу України: якщо у малолітньої дитини ємайно,батьки управляють ним без спеціального на те повноваження).


4. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування (ст.ст.61 та 63 Цивільного кодексу України: рішенням органу опіки та піклування встановлюється опіка над малолітньою особою і піклування над неповнолітньою також призначається опікун або піклувальник).


5. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки можуть виникати з рішення суду (ст. 35 Цивільного кодексу України- надання повної цивільної дієздатності особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором у разі відсутності згоди батьків (усиновлювачів).


6. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства або договором, підставою виникнення цивільнх прав та обов’язків може бути настаня або ненастання певної події (ст. 212 Цивільного кодексу України- правочини щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини).


^ Класифікація юридичних фактів

І В залежності від волі суб’єктів:

Дії

Події

Дії


Правомірні

Неправомірні

Правомірні дії

Юридичні акти- з метою створити цивільні права та обов’язки

Юридичні вчинки- незалежно від такої мети

Акти цивільного стану- юридичні факти, які існують тривалий час, безперервно або періодично породжують правові наслідки (Стаття 49 Цивільного кодексу України).

^ Неправомірні дії


Події

Абсолютні- виникнення і розвиток не пов’язані з вольовою діяльністю

Відносні- виникають за волею особи, але розвиваються без неї


^ Юридичний склад (постановка проблеми).

  1. Після їх виникнення цивільні права можуть бути здійснені а цивільні обов’язкипідлягають виконанню.

- Під здійсненням цивільних прав слід розуміти реалізацію тих можливостей, які надаються законом або договором суб’єктові цивільного права.

- Відповідно до ч.1 ст. 12 Цивільного кодексу України особа здійснює свої права вільно, на власний розсуд. Особа може відмовитися від свого майнового права або передати його іншій особі.

- Цивільні права завжди здійснюються шляхом вчинення активних дій. Разом з тим, нездійснення своїх цивільних прав особою не є підставою для їх припинення, крім випадків встановлених законом (ч.4 ст. 1281 ЦК – кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки встановлені Цивільним кодексом, позбавляється права вимоги).

- В теорії цивільного права за правовим значенням вчинюваних дій способи здійснення цивільних прав прийнято поділяти на

фактичні

юридичні

- Фактичними способами здійснення цивільних прав є дія або сукупість дій, які не створюють, не змінюють і не припиняють цивільних прав та обов’язків, тобто не мають ознак правочину (до таких способів здійснення цивільних прав належать, наприклад, управління автомобілем, зберігання речей інших осіб, проживання у власному будинку та ін.).

- Юридичними способами здійснення цивільних прав є дія або сукупність дій, які створюють, змінюють або припиняють цивільні права та обов’язки, тобто мають ознаки правочину.


- Юридичні способи здійснення цивільних прав, в свою чергу, поділяють за кількістю сторін на:

1). здійснення цивільних прав односторонніми діями- прийняття спадщини, створення твору;

2). здійснення цивільних прав двосторонніми діями- укладення договорів купівлі-продажу, поставки, майнового найму та ін.;

3). здійснення цивільних прав багатосторонніми діями- договір простого товариства (ст. 1132 ЦК України).


- У ч.5 ст. 12 Цивільного кодексу України встановлено презумпцію добросовісності та розумності здійснення цивільних прав.

(Якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права, вважається що поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом).

3. Відповідно до ч.1 ст. 13 Цивільного кодексу України ццивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актми цивільного законодавства.

- До меж здійснення цивільних прав, встановлених актами цивільного законодавства належать:


- особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, зокрема заподіяти шкоду іншій особі;

- особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині;

- особа зобов’язана додержуватися моральних засад суспільства;

- особа зобов’язана не обмежувати конкуренцію, не зловживати монопольним становищем а також не провадити недобросовісну конкуренцію.


Теорія зловживання правом

Відповідно до ч.6 ст. 13 Цивільного колексу України у разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вказаних меж, суд може зобов’язати її припинити зловживання своїми правами.

Реалізація наданих договором або законом можливостей в межах права не може вважатися зловживанням


Вихід за ці межі є не зловживанням правом а його порушення

4. Здйснення цивільних прав перебуває в тісному взаємозв’язку з виконанням цивільнх обов’язків. Цивільну праву завжди кореспондує цивільний обов’язок. Виконанням цивільних обов’язків забезпечується здійснення цивільних прав.

Відповідно до ч.1 ст. 14 Цивільного кодексу України цивільні обов’язки виконуються у межах, всановлених договором або актом цивільного законодавства.

- Під виконанням цивільних обов’язків- слід розуміти дотримання тих вимог, які встановлюються законом або договором для суб’єкта цивільного обов’язку.


- Виконання цивільних обов’язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства. Виконання цивільних обов’язків може забезпечуватися засобами забезпечення виконання зобов’язання, встановленими Цивільним кодексом України.

- Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов’язковим для неї.


- В теорії цивільного права за характером вчинюваних дій способи виконання цивільних обов’язків прийнято поділяти на:

вчинення зобов’язаною особою певних активних дій

утримання зобов’язаної особи від вчинення певних активних дій


- Першим способом забезпечується здійснення відносних прав осіб, а другим- абсолютних.

- Вчинення особою певних активних дій може в свою чергу бути:

добровільним

примусовим (Згідно з ч.2 ст. 14 ЦК- особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов’язковим для неї).

- Особа може бути звільнена від цивільного обов’язку або його виконання у випадках, встановлених договором або актами цивільного законодавства.

Схожі:

1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти iconТема Правовідносини соціального забезпечення І. Основні питання
Юридичні факти, які зумовлюють виникнення, зміну чи припинення соціально-забезпечувальних правовідносин
1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти iconСтруктура навчальної дисципліни «Цивільне право»
Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів
1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти icon1. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цк україни підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є правочин. На підставі правочину цивільні права та обов’язки можуть також змінюватися або припинятися
Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цк україни підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є правочин. На підставі правочину цивільні...
1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти iconТема суб’єкти цивільних прав та обов’язків. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин

1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти iconПерелік питань для перевірки знань студентів з курсу «конституційне право України»
Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти, об’єкти. Юридичні факти у конституційному праві України
1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти iconТема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага
Об’єктами цивільних прав є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, щодо яких виникають або можуть виникати цивільні права та...
1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти iconНан україни Про єдність прав І обов'язків людини І громадянина
Задоволення цих інтересів можливо тільки шляхом реалізації прав І обов'язків особистості в їхньому нерозривному зв'язку між собою,...
1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти iconМіжнародна наукова конференція “сьомі юридичні читання” культура І право на початку ХХІ століття
Сьомі юридичні читання. Культура І право на початку ХХІ століття, яка відбудеться 19-20 травня 2011 року в нпу імені М. П. Драгоманова,...
1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти iconПоложення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1
Зобов’язальні права оформлюють перехід речей та інших об’єктів цивільних правовідносин від одних учасників цивільних відносин до...
1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти iconСудова медицина
Вказані медичні факти є джерелом доказів під час проведення передбаченого законом розслідування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи