Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. icon

Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб.
Скачати 53.56 Kb.
НазваЮридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб.
Дата25.09.2012
Розмір53.56 Kb.
ТипДокументи

Тема 7. Юридичні особи

 1. Поняття і види юридичних осіб.

 2. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб.

 3. Створення та припинення юридичних осіб.

 4. Організаційні форми юридичних осіб:

  1. організаційні форми комерційних юридичних осіб;

  2. організаційні форми некомерційних юридичних осіб.1. - Відповідно до ч.1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.


Теорії юридичної особи

Е.Б. Хохлов, В.В. Бородин „Понятиею ридического лица: история и современная тратктовка” // Государство и право.-1993.-№ 9.


 • Теорія фікції

Папа Інокентій ІV: „Юридична особа існує лише як поняття завдяки фікції, вона не обдарована тілом, а значить не має волі. Діяти можуть лише учасники (члени), але не самам організація”. Розвинув цю теорію у ХІХ ст. Ф.К. Савіньї (теорія „втілення”).


- Органічна теорія


О. Гірке: „Будь-яка юридична особа потребує волі для для здійснення своїх прав, де нема волі, там і немає права. Реальна воля існує лише в людини, тому лише люди можуть виражати волю колективних утворень, а це можливо якщо останні мають відповідні органи”.


 • Сучасні теорії юридичної особи базуються на одній з них.

 • В радянський період існували теорії:

 1. держави (АскназійС.І.)

2) директора (Ю.К. Толстой)

3) колективу (А.В. Венедиктов)

4) соціальної реальності (Д.М. Генкін).


^ Види юридичних осіб

І За порядком створення:

1) юридичні особи приватного права

2) юридичні особи публічного права

ІІ За метою створення:

1) для здійснення підприємницької діяльності (комерційні);

2) для здійснення некомерційної діяльності (некомерційні).

ІІІ За видом власності на якій створюється юридична особа:

1) приватні юридичні особи;

2) державні юридичні особи;

3) комунальні юридичні особи.

- Господарський кодекс: юридичні особи колективної власності

юридичні особи, засновані на змішаній власності

2. - Ознаки юридичної особи: обов’язкові і факультативні.


 • Обов’язкові ознаки:

 1. організаційна єдність;

 2. державна реєстрація.
 • Факультативні ознаки:

 1. наявність цивільної правоздатності та дієздатності

 2. можливість виступати позивачем і відповідачем у суді

 3. наявність відокремленого майна;


Цивільна правосуб’єктність юридичних осіб

Включає в себе:

 • цивільну правоздатність

 • цивільну дієздатність


Цивільна правоздатність юридичних осіб

- Відповідно до ч.1 ст. 91 ЦК України юридична особа здатнв мати такі ж цивільні права і обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

- Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

- Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

- Проблема спеціальної правоздатності


Цивільна дієздатність юридичних осіб

- Ч.1 ст. 92 ЦК України юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх через своїх учасників.


- Види органів юридичної особи:

І За порядком формування:

1) виборні;

2) призначувані.

ІІ За кількістю осіб:

1) колегіальні;

2) одноособові.

ІІІ За змістом повноважень:

1) органи, які формують волю;

2) органи, які виконують волю;

3) контрольно-наглядові органи.

- Деліктоздатність юридичної особи.

- Юридична особа особисто відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном.

- Відповідно до ч.3 ст. 96 ЦК України- учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

^ 3. Створення юридичної особи


- Віповідно до ч.1 ст. 87 ЦК України для створення юридичної особи її засновники розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма, якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.


- Установчі документи товариства:

1) статут;

2) засновницький договір. вимоги щодо змісту (ч.1 і 2 ст 88 ЦК)


- Установчий документ установи:

1) індивідуальний або спільний установчий акт вимоги щодо змісту (ч.3 ст 88 ЦК)


 • Відповідно до ч.4 ст. 87 ЦК України- юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації.

 • Ч. 5 ст. 89: „зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом,- з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни”.


^ Припинення юридичної особи


 • Види припинення.

І За порядком здійснення та правовими наслідками:

1) реорганізація;

2) ліквідація.

Обов’язки особи, що прийняла рішення про припинення:

 1. негайно письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію;

 2. призначають за погодженням з органом державної реєстрації комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора, покладання на орган юридичної особи тощо);

 3. перехід повноважень щодо управління справами юридичної особи до комісії;

 4. комісія поміщає в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог (не менше 2 місяців з моменту публікації);

 5. комісія вживає усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.


Способи реорганізації:

- злиття

- приєднання

- поділ

- перетворення

^ Передавальний акт (злиття, приєднання, перетворення)

Розподільчий баланс (поділ)

 • Загальний порядок ліквідації:

 1. після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс (відомості про: склад майна, перелік пред’явлених кредиторами вимог, результати їх розгляду);

 2. затвердження проміжного ліквідаційного балансу;

 3. виплата грошових сум кредиторів здійснюється у такій черговості:

 • у першу чергу- вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю та вимоги, забезпечені заставою чи іншим способом;

 • у другу чергу- вимоги працівників пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

 • у третю чергу- вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);

 • у четверту- всі інші вимоги.

 1. після завершення розрахунків складається ліквідаційний баланс, який затверджується;

 2. майно, що залишилось передається її учасникам, якщо інше не встановлено;

 3. є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення.


ІІ За ініціатором припинення:

 1. добровільне;

 2. примусове.

Юридичні підстави добровільного і примусового припинення.

Схожі:

Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconПопередження встановлені Законом України "Про засади запобігання І протидії корупції" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ),
Стаття 8 Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції" (далі Закон) встановлює, що особам, прирівняним до осіб, уповноважених...
Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconДенну форму навчання за окр «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб
За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconОкр «Бакалавр», Дошкільна освіта 1 курс, заочна форма навчання Особи, які мають право на укладання договорів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
Особи, які мають право на укладання договорів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconНаказ №297-ст від 08 2013 року Про зарахування студентів на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Магістр» (протокол від 31. 07. 2013р. №3) зарахувати на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним...
Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconНаказ №297-ст від 08 2013 року Про зарахування студентів на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Магістр» (протокол від 31. 07. 2013р. №3) зарахувати на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним...
Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconСписки вступників рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на заочну форму навчання напряму підготовки 040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване прородокористування» окр «бакалавр»
Списки вступників рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «спеціаліст» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03050401

Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «магістр» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03060104

Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «спеціаліст» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03060101

Юридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «спеціаліст» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03060104

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи