Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин icon

Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин
Скачати 95.35 Kb.
НазваПублічно-правові утворення як учасники цивільних відносин
Дата25.09.2012
Розмір95.35 Kb.
ТипДокументи

Тема 8. Публічно-правові утворення

як учасники цивільних відносин


 1. Цивільна правосуб’єктність публічно-правових утворень.

 2. Правові форми участі держави у цивільних відносинах.

 3. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах.

 4. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах.


1. - Відповідно до підрозділу 3 Розділу ІІ ЦК поряд з фізичними та

юридичними особами учасниками цивільних відносин є держава Україна, Автономна Республіка Крим та територіальні громади.

- Цивільна правосуб’єктність публічно-правових утворень в

юридичній літературі формулюється по-різному:

1) публічно-правові утворення за правовим статусом є юридичними особами публічного права (їх створення та діяльність регулюється нормами публічного права, однак для участі в приватних відносинах вони прирівнюються до юридичних осіб приватного права– ст. 3 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”);

 1. публічно-правові утворення вважаються самостійним суб’єктом цивільного

права і розглядаються в якості скарбниці ( відповідного бюджету– Братусь С.Н.); їх органи вважаються представниками скарбниці.

^ Ця теорія лягла в основу нового ЦК України: відповідно до ст.ст. 167, 168 та 169 ЦК держава, Автономна Республіка Крим та територіальні громади у цивільних відносинах діють на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.


- Як учасники цивільних відносин публічно-правові утворення

наділені цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю.


- Оскільки ці суб’єкти створені не для участі у цивільних відносинах, що має для них допоміжний характер, то їх цивільна правоздатність не може вважатися загальною (універсальною), вона має відповідати їх цілям і завданням та публічним інтересам. Публічно-правові утворення можуть мати лише ті цивільні права та обов’язки, які прямо передбачені в законі.


- Публічно-правові утворення набувають і здійснють цивільні права, а також створюють та виконують цивільні обов’язки через свої органи.

Відповідно до ст.ст. 170, 171 та 172 ЦК України держава, Автономна Республіка Крим та територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов’язки відповідно через органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

- Органами државної влади є Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України інші центральні та місцеві органи державної виконавчої влади

- Органами влади АРК є Верховна Рада АРК, Рада Міністрів АРК, та інші

створювані ними органи. • Органами місцевого самоврядування є місцеві ради та їх виконавчі комітети.


За характером цивільних відносин можна виділити такі правові форми участі публічно-правових утворень у цивільних відносинах:


 1. участь публічно-правових утворень у немайнових відносинах;

 2. участь публічно-правових утворень у речових відносинах;

 3. участь публічно-правових утворень у корпоративних відносинах;

 4. участь публічно-правових утворень у договірних зобов’язальних відносинах;

 5. участь публічно-правових утворень у недоговірних зобов’язальних відносинах;

 6. участь публічно-правових утворень у спадкових відносинах.

2. І. Участь держави у немайнових відносинах

- Ст. 161 Господарського кодексу України: „Право на використання назви країни походження товару”.

Ч.3- забороняється використання суб’єктами господарювання напису (клейма) „Виготовлено в Україні” або аналогічного за змістом щодо товарів, які мають іноземне походження.

ІІ. ^ Участь держави у речових відносинах.

- Згідно зі ст.ст. 318 та 326 ЦК України держава Україна є власником державного майна, у тому числі грошових коштів, що їй належать. Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи державної влади.

- Майно держави за його правовим режимом поділяється на :

1) відокремлене майно- частина майна, що не закріплене за окремими юридичними особами (як правило кошти державного бюджету);

2) майно закріплене за державними юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст. 167 ЦК держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо).

- Державне майно може бути закріплене за юридичними особами публічного права на праві:

господарського відання (державні унітарні комерційні підприємства)

оперативного управління (державні казенні підприємства та державні установи і організації, що перебувають на державному бюджеті)

- Лише держава може бути набувачем права власності на : скарб, що є пам’яткою історії та культури (ст. 343 ЦК); викупленої пам’ятки історії та культури (ст. 352 ЦК); реквізованого майна (ст. 353 ЦК); конфіскованого майна (ст. 354 ЦК).

- Держава може бути суб’єктом права спільної власності.

- Держава може бути суб’єктом інших речових прав (володіння, сервітут та ін.).


ІІІ. Участь держави у корпоративних відносинах.

 • Відповідно до ст. 167 Господарського кодексу корпоративні права- це

права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої, а також інші правомочності, передбачені законом або статутними документами.

 • Згідно з ч.3 ст. 167 ЦК держава може створювати юридичні особи

приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ст.ст. 168 та 170 корпоративні права держави можуть здійснюватися:

 1. безпосередньо відповідними органами державної виконавчої влади;

 2. уповноваженою особою з управління корпоративними правами держави визначеною за результатами конкурсу.


ІV. Участь держави у договірних зобов’язальних відносинах.

 • Договори за державними замовленнями (ст. 183 ГК України); договори купівлі-продажу державного майна в процесі приватизації (Закон України „Про приватизацію державного майна”); угоди про розпділ продукції (Закон України „Про угоди про розподіл продукції”); концесійні договори та ін.

 • Закон „Про цінні папери та фондовий ринок”: облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик та ін.
  1. ^ Участь держави у недоговірних зобов’язальних відносинах.

- Відповідальність за шкоду, завдану прийняттям закону про припинення права власності на певне майно (ст. 1170 ЦК); відповідальність за шкоду, завдану органом державної влади (ст. 1173 ЦК); відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду (ст. 1176 ЦК).

- Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу (ст. 1144 ЦК).


VІ. Участь держави у спадкових відносинах.

 • Держава може бути спадкоємцем за заповітом (ст. 1222 ЦК).

3. - І. Участь АРК у немайнових відносинах.

- Право на використання власної символіки

Положення про Герб АРК, затверджене Поставновою Верховної Ради АРК. Від 21.04.1999 р.– зображення Герба АРК може бути використано в декоративних цілях таким чином, щоб при цьому не було виявлено неповагу до Герба АРК.


- ІІ. Участь АРК у речових відносинах.

- Згідно зі ст.ст. 318 та 2 ЦК України АРК є власником майна АРК, у тому числі грошових коштів, що їй належать. Від імені та в інтересах АРК право власності здійснюють органи влади АРК.

- Майно АРК за його правовим режимом поділяється на :

1) відокремлене майно- частина майна, що не закріплене за окремими юридичними особами (як правило кошти бюджету АРК.- ст. 138 Конституції України);

2) майно закріплене за юридичними особами, створеними АРК.

Відповідно до ч.2 ст. 168 ЦК держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо).

- Майно АРК може бути закріплене за юридичними особами публічного права на праві:

господарського відання (унітарні комерційні підприємства, засновані АРК)

оперативного управління (унітарні некомерційні підприємства, засновані АРК та організації, що перебувають на бюджеті АРК).

- АРК може бути суб’єктом права спільної власності.

- АРК може бути суб’єктом інших речових прав (володіння, сервітут та ін.).


- ІІІ. Участь АРК у корпоративних відносинах.

- Відповідно до ч.3 ст. 168 ЦК АРК може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

- Корпоративні права АРК можуть здійснюватися:

 1. безпосередньо відповідними органами влади АРК;

 2. уповноваженою особою з управління корпоративними правами АРК.


- ІV. Участь АРК у договірних зобов’язальних відносинах.

- Відповідно до Конституції АРК, затвердженої Законом України від 23.12.1998 р. до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим відноситься:

- за пропозицією Ради міністрів Автономної Республіки Крим прийняття рішень про випуск місцевих позик;

- визначення порядку укладення і затвердження договорів і угод від імені Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим, затвердження договорів і угод.


- V. Участь АРК у недоговірних зобов’язальних відносинах.

- Відповідальність за шкоду, завдану органом влади АРК (ст. 1173 ЦК); відповідальність за шкоду, завдану, посадовою особою або службовою особою органу влади АРК (ст. 1174 ЦК); відповідальність за шкоду, завдану органом влади АРК у сфері нормотворчої діяльності (ст. 1175 ЦК).

- Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу (ст. 1144 ЦК).


- VІ. Участь АРК у спадкових відносинах.

 • АРК може бути спадкоємцем за заповітом (ст. 1222 ЦК).^ 4. - І. Участь територіальної громади у немайнових відносинах

- Право територіальної громади на найменування комунального підприємства

Відповідно до ч.5 ст. 78 ГК України найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова „комунальне підприємство”.


- ІІ. Участь територіальної громади у речових відносинах.

- Згідно зі ст.ст. 318 та 327 ЦК України територіальна громада є власником комунального майна, у тому числі грошових коштів, що їй належать. Від імені та в інтересах територіальної громади право власності здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

- Майно територіальної громади за його правовим режимом поділяється на :

1) відокремлене майно- частина майна, що не закріплене за окремими юридичними особами (як правило кошти місцевого бюджету);

2) майно закріплене за комунальними юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст. 169 ЦК територіальна громада може створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо).

- Комунальне майно може бути закріплене за юридичними особами публічного права на праві:

господарського відання (комунальні комерційні підприємства)

оперативного управління (комунальні некомерційні підприємства та комунальні установи і організації, що перебувають на місцевому бюджеті)

- Територіальна громада може бути набувачем права власності на : безхазяйну річ (ст. 335 ЦК); знахідку, у разі відмови від неї особи, яка знайшла річ або коштів вилучених від продажу транспортного засобу (ст. 338 ЦК); бездоглядну домашню худобу, у разі відмови від неї особи, яка виявила її (ст. 341 ЦК); конфіскованого майна (ст. 354 ЦК).

- Територіальна громада може бути суб’єктом права спільної власності.

- Територіальна громада може бути суб’єктом інших речових прав (володіння, сервітут та ін.).


- ІІІ. Участь територіальної громади у корпоративних відносинах.

 • Згідно з ч.3 ст. 169 ЦК територіальні громади можуть створювати юридичні

особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

Корпоративні права територіальної громади можуть здійснюватися:

 1. безпосередньо відповідними органами місцевого самоврядування;

 1. уповноваженою особою з управління корпоративними правами територіальної громади.


- ІV. Участь територіальної громади у договірних зобов’язальних відносинах.

- Відповідно до ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування” до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:

- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст;

- розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях.

- Відповідно до ст.. 11 Закону України „Про цінні папери і фондову біржу” місцевими радами може бути прийнято рішення про випуск облігацій місцевих позик.


- V. Участь територіальної громади у недоговірних зобов’язальних відносинах.

- Відповідальність за шкоду, завдану органом місцевого самоврядування (ст. 1173 ЦК); відповідальність за шкоду, завдану, посадовою особою або службовою особою органу місцевого самоврядування (ст. 1174 ЦК); відповідальність за шкоду, завдану органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності (ст. 1175 ЦК).

- Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу (ст. 1144 ЦК).


- VІ. Участь територіальної громади у спадкових відносинах.

 • Територіальна громада може бути спадкоємцем за заповітом (ст. 1222 ЦК).

 • Відповідно до ч.3 ст. 1277 ЦК спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Схожі:

Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин iconТема суб’єкти цивільних прав та обов’язків. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин

Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин iconТема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1
Під джерелами правового регулювання цивільних відносин розуміються зовнішні форми виразу цивільно-правових норм. В теорії права прийнято...
Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин iconТема 12. Правові відносини
У суспільстві існує багато різних за змістом відносин, серед яких правові відносини займають своє особливе місце. Правові відносини...
Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин iconПоложення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1
Зобов’язальні права оформлюють перехід речей та інших об’єктів цивільних правовідносин від одних учасників цивільних відносин до...
Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин icon1. Предметом адміністративного судочинства є
Захист прав, свобод, інтересів фізичних, юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних...
Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин iconТематика курсових робіт з Адміністративного права України Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносин
Застосування адміністративного примусу в Україні в світлі змін та прийняття нового адміністративного Кодексу
Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин iconТема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага
Об’єктами цивільних прав є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, щодо яких виникають або можуть виникати цивільні права та...
Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин icon1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти
Тема підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків
Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин iconПерелік питань до державного іспиту з дисципліни "господарське право"
Суб’єкти господарювання та учасники господарських відносин: загальна характеристика
Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин iconПричорноморська фундація права Міжнародна науково-практична конференція «Людина І закон: публічно-правовий вимір»
Маємо честь І приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Людина І закон: публічно-правовий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи