Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага icon

Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага
Скачати 107.03 Kb.
НазваТема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага
Дата25.09.2012
Розмір107.03 Kb.
ТипДокументи

Тема 10. Об’єкти цивільних прав.

 1. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

 2. Речі. Майно.

 3. Цінні папери.

 4. Нематеріальні блага.

1. - Об’єктами цивільних прав є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, щодо яких виникають або можуть виникати цивільні права та обов’язки.

- Співвідношення понять „об’єкти цивільних прав” і „об’єкти цивільних правовідносин”:

- Космін Ю.П., Е.А. Бондар – поняття „об’єкти цивільних прав” і „об’єкти цивільних правовідносин” ототожнюються;

- Лапач В.А. – поняття „об’єкти цивільних прав” розглядається як самостійне поняття, яке охоплює систему майнових та немайнових благ, що визнаються в певному суспільстві і не ототожнюється з поняттям „об’єкти цивільних правовідносин”;

- Суханов Є.А. – об’єктами цивільних прав (цивільних правовідносин) розглядається правовий режим (можливість або унеможливлення вчиняти щодо них певні дії- правочини) різних благ, а не самі ці блага.


 • Ознаки об’єктів цивільних прав:

 1. їх визначеність та наявність в цивільному обороті;

 2. можливість їх належності учасникам цивільних відносин;

 3. можливість їх відчуження або переходу від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва.
 • І За умовами оборотоздатності об’єктів цивільних прав, вони

поділяються на:

1) об’єкти, що вільно перебувають в обороті (відчужуються або переходять від однієї особи до іншої);

2) об’єкти, вилучені з цивільного обороту (перебування у цивільному обороті не допускається);

3) об’єкти, обмеженооборотоздатні (можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких в обороті допускається за спеціальним дозволом);

4) об’єкти, які є невід’ємними від фізичної чи юридичної сосби.

- ІІ За видом прав:

1) об’єкти особистих немайнових прав (немайнові блага особи: життя, здоров’я, честь, ділова репутація, особиста недоторканість, інформація про особу тощо);

2) об’єкти речових прав (речі, в тому числі гроші);

3) об’єкти права інтелектуальної власності (твір, винахід, промисловий зразок, зазначення місця походження товару, торгова марка, нерозкрита інформація тощо);

4) об’єкти корпоративних прав (участь в управлінні юридичною особою, дивіденд, активи в разі ліквідації юридичної особи тощо);

5) об’єкти зобов’язальних прав (дії, в тому числі роботи та послуги);

2. - Ст. 179 ЦК Річ- предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки. Річчю визнається будь-який матеріальний предмет, що може бути об’єктом цивільного обороту.


- Речі можуть поділятися на види за різними критеріями. Дати вичерпний або хоча б приблизний перелік речей неможливо.


 • І За місцем в цивільному обороті:

1) вільно перебувають в обороті;

2) вилучені з цивільного обороту;

ПЕРЕЛІК

видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України (Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року „Про право власності на окремі види майна”)


1. Зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної в додатку N 2, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими об'єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси.

2. Вибухові речовини й засоби вибуху. Всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва.

3. Бойові отруйні речовини.

4. Наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря).

5. Протиградові установки.

6. Державні еталони одиниць фізичних величин.

7. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

Примітка: Зазначені засоби не можуть також перебувати у

власності юридичних осіб недержавних форм власності

8. Електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами, крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.


3) обмеженооборотоздатні.

^ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

набуття права власності громадянами на окремі види майна (Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року „Про право власності на окремі види майна”)

Громадяни набувають права власності на такі види майна, придбаного ними з відповідного дозволу, що надається:

а) на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку;

на вогнепальну мисливську нарізну зброю (мисливські карабіни, гвинтівки, комбіновану зброю з нарізними стволами) - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 25-річного віку;

на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльзоточивої та дратівної дії, - органами внутрішніх справ за місцем рпоживання особам, які досягли 18-річного віку;

на холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку;

б) на об'єкти, що перебувають на державному обліку як пам'ятки історії та культури, - спеціально уповноваженими державними органами охорони пам'яток історії та культури (Мінкультури, Мінінвестбудом і Головархівом України);

в) на радіоактивні речовини - Державним комітетом України з ядерної та радіаційної безпеки у разі наявності висновку органів територіальної санітарно-епідеміологічної служби про можливість використання цих речовин майбутнім власником в існуючих у нього умовах.

- ІІ За порядком переміщення в просторі (ст. 181 ЦК):

1) рухомі (які можна вільно переміщувати у просторі);

2) нерухомі (переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення).

Ч.1 ст. 181 ЦК- Правовий режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації).

- Правове значення:

- правочини підлягають нотаріальному посвідченню;

- право власності та інші речові права на нерухомі речі,обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації;

- строк набувальної давності- 10 років.


 • ІІІ За подільністю (ст. 183 ЦК):

1) подільні (можна поділити без втрати їх цільового призначення);

2) неподільні (не можна поділити без втрати їх цільового призначення).


 • ІV За характером ознак, якими вони визначені (ст. 184 ЦК):

1) індивідуально визначені (є незамінними) (наділені лише їм властивими ознаками, що вирізняють їх з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи їх);

2) родововизначені (є замінними) (мають ознаки властиві усім речам того ж роду, та вимірюються числом, вагою, мірою).


 • V За наслідками споживання (ст. 185):

1) споживні (внаслідок одноразового використання знищуються або припиняють існувати у первісному вигляді);

2) неспоживні (призначені для неодноразового використання, які зберігають свій первісний вигляд протягом тривалого часу).


- VІ За призначенням :

1) прості (які складають єдине ціле і не поділяються на частини);

2) складні (які складаються з кількох частин):

- головні речі (які обслуговуються іншими речами) і приналежності (призначені для обслуговування інших (головних) речей і пов’язані з ними спільним призначенням) (ст. 186 ЦК);

- складні (якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю (ст. 188 ЦК).

Правочин вчинений щодо складної речі, поширюється на всі її складові частини, якщо інше не встановлено договором.


- Особливими видами речей є:

1) продукція (результат виробничої діяльності);

2) плоди (природні породження речі);

3) доходи (корисні результати речі внаслідок її експлуатації- орендна плата, процент та дивіденд).

- Правовий режим речі поширюється також на тварин (ст. 180 ЦК). Правила поводження з тваринами встановлюються законом.


 • До речей належать гроші (грошові кошти) та валютні цінності.

Гроші

Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5.04.2001 р.

- Гроші існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

- Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають зазначену на них номінальну вартість.

- Гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів.

Валютні цінності

Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 р.

1) валюта України

 1. платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них,

бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

3) іноземна валюта

4) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

5) банківські метали


 • Від понття „річ” треба відрізняти поняття „майно” (Ст. 190 ЦК):

 1. окрема річ;

 2. сукупність речей;

 3. майнові права та обов’язки.
 • Різновидом майна відповідно до ст. 191 ЦК України вважається „підприємство” як єдиний майновий комплекс.

До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види

майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.

Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю і може бути предметом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.

^ 3. - Ст. 194 ЦК „Поняття цінного паперу”

- Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.


- Вимоги до цінного паперу:

- Обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги щодо форми цінного паперу та інші необхідні вимоги встановлюються законом.

- Документ, який не містить обов'язкових реквізитів цінних паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не є цінним папером.


- До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються.


- Групи цінних паперів (ст. 195 ЦК)

В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

1) пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна при ліквідації емітента;

2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання;

3) похідні цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів;

4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.


 • Форми цінних паперів

Цінні папери можуть випускатися в:

 1. документарній;

 2. бездокументарній формі відповідно до закону.


- Види цінних паперів за визначеністю володільця:

1) цінний папір на пред'явника (права, посвідчені цінним папером належать пред'явникові цінного паперу;

2) іменний цінний папір (права, посвідчені цінним папером належать особі, названій у цінному папері);

3) ордерний цінний папір (права, посвідчені цінним папером належать особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу).


- Для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі.

- Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії). Особа, яка передає право за цінним папером (індосант), відповідає лише за недійсність відповідної вимоги і не відповідає за її невиконання.

- Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення на цьому папері передавального напису (індосаменту). Індосант відповідає за існування та здійснення цього права.

4. - Результати інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 199 ЦК)

Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов'язки відповідно до книги четвертої цього Кодексу та інших законів.


- Інформація (ст. 200)

- Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.

- Суб'єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення порушень його права та відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими правопорушеннями.

- Порядок використання інформації та захисту права на неї встановлюється законом.

- Постанова КМУ від 9 серпня 1993 р. „Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці”

Установити, що комерційну таємницю не становлять:

 1. установчі документи, документи, що дозволяють займатися

підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;

 1. інформація за всіма встановленими формами державної звітності;

 2. дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших

обов'язкових платежів;

 1. відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому

та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;

 1. документи про сплату податків і обов'язкових платежів;

 2. інформація про забруднення навколишнього природного середовища,

недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;

 1. документи про платоспроможність;

 2. відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах,

малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;

 1. відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

- Підприємства зобов'язані подавати перелічені у цій постанові відомості органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним особам відповідно до чинного законодавства, за їх вимогою.


- Особисті немайнові блага (ст. 201 ЦК)

Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є: здоров'я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім'я (найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним законодавством.

Схожі:

Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага iconТема суб’єкти цивільних прав та обов’язків. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин

Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага icon1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти
Тема підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків
Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага iconСтруктура навчальної дисципліни «Цивільне право»
Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів
Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага iconПоложення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1
Зобов’язальні права оформлюють перехід речей та інших об’єктів цивільних правовідносин від одних учасників цивільних відносин до...
Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага iconТема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб.
Ці умови можуть виникнути в тому числі І завдяки здійсненню нею своїх особистих немайнових прав
Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага iconТема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1
Під джерелами правового регулювання цивільних відносин розуміються зовнішні форми виразу цивільно-правових норм. В теорії права прийнято...
Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага iconДо їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення
Поняття захисту цивільних прав та інтересів. Співвідношення понять цивільно-правовий захист та охорона
Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага iconПлан Природа прав людини та ґенеза їх правового закріплення. Природність та невід’ємність прав людини. Класифікація прав людини. Міжнародна система захисту прав людини.
Захист прав національних, етнічних, релігійних І мовних меншин, прав жінок, дітей та біженців
Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага iconПоложення про зобов’язання. Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності. Реферати: Право інтелектуальної власності. Представництво як інститут цивільного права. Способи захисту цивільних прав особи
Які критерії дозволяють розглядати цивільне право України як самостійну галузь права?
Тема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага icon1. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цк україни підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є правочин. На підставі правочину цивільні права та обов’язки можуть також змінюватися або припинятися
Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цк україни підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є правочин. На підставі правочину цивільні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи