Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. icon

Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб.
Скачати 89.23 Kb.
НазваТема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб.
Дата25.09.2012
Розмір89.23 Kb.
ТипДокументи

Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи.

 1. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав.

 2. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб.

 3. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

 4. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.


1. - Фізична особа може вільно розвиватися, бути власником,

підприємцем, продукувати матеріальні та нематеріальні блага лише за умови, якщо їй будуть створені належні умови фізичного існування та соціального буття. Ці умови можуть виникнути в тому числі і завдяки здійсненню нею своїх особистих немайнових прав.

 • ^ Особисте немайнове право фізичної особи – суб’єктивне

цивільне право, яке належить кожній фізичній особі від народження або за законом, не має економічного змісту, тісно пов’язане з фізичною особою та належить їй довічно.


^ Ознаки особистого немайнового права :

1) специфічні підстави виникнення

як правило виникають на підставі подій (наприклад, з факту народження) або з самого закону; особисті не майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності виникають з дій);


2) відсутність економічного змісту

виникають щодо благ, які позбавлені економічної цінності, тобто не мають грошового еквіваленту, на них не може бути звернуто стягнення за рішенням суду;


3) невід’ємність від особи

тісно пов’язані з особю; фізична особа не може відмовитись від них, а також не може бути позбавлена цих прав (володіти і користуватися цими правами може лише сам суб’єкт особистого немайнового права, їх предача на підставі правочинів іншим особам неможлива);


4) безстроковість їх дії

діють довічно, тобто протягом невизначеного періоду часу, поки живий їх правоволоділець.


^ Види особистих немайнових прав

- Ст. 270 ЦК містить перелік особистих немайнових прав фізичної особи, закріплених в Конституції України. Разом з тим, цей перелік не є вичерпним. Законом можуть бути встановлені інші особисті немайнові права.

- Поділяти на види можна за різними критеріями

І За сферою життя фізичної особи :

1) ті, що забезпечують природне існування фізичної особи;

2) ті, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

ІІ За об’єктом особистих немайнових прав :

 1. об’єктом, яких є нематеріальні (духовні) блага;

 2. об’єктом, яких є результати інтелектуальної, творчої діяльності • Відповідно до ст. 272 ЦК України фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно (особисто).

 • В інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров’я самостійно не можуть здійснювати свої особисті права, їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі), опкуни, піклувальники.

2. - За загальним правилом захист особистих немайнових прав

фізичних осіб здійснюється загальними способами захисту цивільних прав, встановлених у Гл. 3 ЦК України.

 • З цього правила є винятки :

 1. окремі способи захисту цивільних прав не можуть застосовуватися (наприклад, примусове виконання обов’язку в натурі);

 2. можуть застосовуватися інші способи захисту, не передбачені у Гл. 3 ЦК.


Відповідно до ч.2 ст. 275 ЦК України захист особистого немайнового права може здійснюватися також іншими способами відповідно до :

- змісту цього права;

- способу його порушення;

- наслідків, що їх спричинило це порушення.

- ^ Як не встановлено вичерпного переліку особистих немайнових

прав фізичної особи, так і не встановлено вичерпного переліку способів їх захисту.

- До інших способів захисту, зокрема, належать :

1) поновлення порушенного особистого немайнового права;

2) спростування недостовірної інформації;

3) заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права;

4) тощо.


- Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію.

Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов’язків вважається юридична особа, у якій вона працює.

Якщо недостовірна інформація поширена в засобі масової інформації, то її поширювачем вважається відповідний орган масової інформації (редакція, агенство, інший орган, що здійснив випуск інформації), а також автор інформації.

- У ст. 277 ЦК України встановлено презумпцію „недостовірності інформації”. Відповідно до ч. 3 вважається, що негативна інформація, поширена про особу, є недостовірною.

- (ч.6 ст. 277 ЦК) Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від вини особи, яка її порушила.

- Спростування інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена.


- Фізична особа, особисте немайнове право якої порушено

поширенням недостовірної інформації, крім спростування такої інформації, має право на відшкодування майнової та (або) моральної шкоди.


 • Разом з тим, відповідно до ст. 17 Закону України „Про державну

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” від 23.09.1997 р. у разі розгляду судом спору щодо завданої моральної (немайнової) шкоди між журналістом або засобом масової інформації як відповідачем та політичною партією, виборчим блоком, посадовою особою (посадовими особами) як позивачем суд вправі призначити компенсацію моральної шкоди лише за наявності умислу журналіста чи службових осіб засобу масової інформації.

Умислом є таке ставлення до поширення інформації, коли журналіст чи службова особа засобу масової інформації усвідомлювали недостовірність інформації та передбачали її суспільно небезпечні наслідки.

Журналіст та/або засіб масової інформації звільняються від відповідальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності, якщо суд встановить, що журналіст діяв добросовісно та здійснював її перевірку.

^ 3. Право на життя (ст. 281 ЦК) :

1) право на захист життя від протиправних посягань будь-якими засобами, не забороненими законом;

2) обов’язок не позбавляти життя фізичної особи;

3) право на подання вільної згоди на медичні, наукові та інші досліди;

4) обов’язок не задовольняти прохання фізичної особи про припинення її життя (активна евтаназія);

5) право повнолітньої фізичної особи на стерилізацію;

6) право на штучне переривання вагітності (до 12 місяців, у випадках встановлених законом від 12 до 22 місяців - КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 15 лютого 2006 р. N 144 „ Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України ”);

7) право на штучне запліднення та перенесення зародка в її організм.


^ Право на медичну допомогу (ст. 284 ЦК) :

1) право на надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років за її згодою (до 14 років її згоди не треба);

2) право фізичної особи, яка досягла 14 років на вибір лікаря та вибір методів лікування;

3) право повнолітньої дієздатної фізичної особи, яка усвідомлює значення своїх дій відмовитись від лікування (пасивна евтаназія);

4) обов’язок у невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю, надати медичну допомогу без згоди фізичної особи, її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника;

5) право на психіатричну допомогу (Закон України „Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 р.)


^ Право на інформацію про стан свого здоров’я (ст. 285 ЦК) :

1) право на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються здоров’я фізичної особи;

2) право батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника на інформацію про стан здоров’я дитини, підопічного;

3) право медпрацівників на надання неповної інформації про стан здоров’я, на обмеження доступу до окремих медичних документів;

4) право членів сім’ї або інших уповноважених ними осіб на участь у дослідженні причин смерті та ознайомлення із висновками щодо причин смерті, а також оскарження цих висновків до суду.


^ Право на особисту недоторканність (ст. 289 ЦК) :

1) право не бути підданою катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню;

2) обов’язок батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, вихователів не застосовувати фізичне покарання до малолітнього, неповнолітнього та підопічного;

3) право розпорядитися на випадок смерті щодо передання органів та інших анатомічних матеріалів тіла фізичної особи науковим, медичним або навчальним закладам;


^ Право на донорство (ст. 290 ЦК) :

1) право повнолітньої дієздатної фізичної особи бути донором крові, її компонентів, а також органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин (Закон України „Про донорство крові та її компонентів” від 23.06.1995 р.);

2) обов’язок не брати органи та інші анатомічні матеріали з тіла фізичної особи, яка померла;

3) право дати письмову згоду на донорство органів фізичної особи та інших анатомічних матеріалів або заборонити його на випадок своєї смерті;

4) право членів сім’ї, близьких родичів донора знати ім’я реципієнта;

5) право фізичної особи на трансплантацію їй органів та анатомічних матеріалів (Закон України „Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” 16.07.1999 р.; Закон України „Про імплантацію електрокардіостимуляторів” від 14.09.2000 р.).


Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 293 ЦК) :

1) право на достовірну інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;

2) право на збирання і поширення такої інформації;

3) обов’язок не здійснювати діяльність, що призводить до нищення, псування, забруднення довкіля;

4) право вимагати через суд припинення такої діяльності;

5) право на безпечні продукти споживання;

6) право на належні, безпечні і здорові умови праці, проживання, навчання тощо.

^ 4. Право на ім’я (ст. 294 ЦК)

1) право на присвоєння ім’я (згідно із ст.ст. 144-147 Сімейного кодексу батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини зареєструвати народження дитини та присвоїти їй прізвище, ім’я та по батькові);

2) право на транскрибований запис прізвища та імені відповідно до національної традиції фізичної особи (транскрибований – тобто у точній відповідності з вимовою у національній мові);

3) право на виправлення перекрученого імені;

4) право на зміну імені (ст. 295 ЦК);

5) право на використання імені (ст. 296 ЦК).


^ Право на особисте життя та його таємницю (ст. 301 ЦК)

1) право фізичної особи на власну поведінку за межами її роботи, громадської діяльності, навчання тощо;

2) право на визначення свого особистого життя і можливості ознайомлення з ним інших осіб;

3) право на збереження в таємниці обставин свого особистого життя (обов’язок не поширювати інформацію про обставини особистого життя особи, навіть якщо вона є правдивою);

4) право вимагати можливості розгоошення лише таких обставин особистого життя особи, які містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду.


^ Право на особисті папери та таємницю кореспонденції (ст. 303-306 ЦК) :

1) право власності фізичної особи на її документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні матеріали тощо;
2) обов’язок не ознайомлюватися та не використовувати без згоди фізичної особи її особистих паперів;
3) обов’язок не ознайомлюватися та не використовувати особистих паперів фізичної особи які стосуються особистого життя іншої особи без згоди цих осіб;

4) обов’язок не ознайомлюватися та не використовувати особистих паперів фізичної особи, яка померла, без зогди її дітей, вдови (вдівця), а за їх відсутності – батьків, братів і сестер;

5) право на розпорядження особистими паперами;

6) право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів;

7) право на таємницю листування, телеграмм, телефонних розмов, телеграфних повідомлень та інших видів кореспонденції;

8) обов’язок не використовувати кореспонденцію без згоди особи, яка її направила та адресата;

9) право забороняти доручення до судової справи кореспонденції, яка не містить доказів, що мають відношення до справи;

10) обов’язок забезпечити доступ до кореспонденції за рішенням суду.


^ Право на свободу пересування (ст. 313 ЦК) :

1) право фізичної особи вільно пересуватися по території України, виїжджати за її межі та повертатися на Україну;

2) право фізичної особи, яка досягла 14 років на вільне самостійне пересування по території України;

3) право фізичної особи, яка досягла 14 років на вибір місця перебування;

4) право фізичної особи, яка не досягла 14 років пересуватися по території України за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому супроводі або в супроводі уповноважених ними осіб;

5) право фізичної особи, яка досягла 16 років, на вільний самостійний виїзд за межі України;

6) право фізичної особи, яка не досягла 16 років, на виїзд за межі України за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому супроводі або в супроводі уповноважених ними осіб;

7) обов’язок не видворяти фізичну особу з обраного нею місця перебування, доступ до якого не заборонений законом;

Схожі:

Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconПитання до заліку з предмету «Цивільне право»
Поняття захисту особистих немайнових прав. Захист честі, гідності та ділової репутації
Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconРозділ у правовідносини інших членів сім’ї та родичів тема 15. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків сімейного характеру між дідом (бабою) та внуками, між братами І сестрами,...
Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconАнотація програми Цивільне право
Цивільне право одна з провідних галузей права України, що регулює певні майнові відносини (зокрема відносини власності), відносини...
Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconОсобисті немайнові І майнові авторські та суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Відповідно до ст. 8 Закону України „Про авторське право І суміжні права”
Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення,...
Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconСмаль Дмитро м. Київ Права автора на твір, створений у порядку виконання ним службових обов’язків
На сьогоднішній день все більшої актуальності набирають питання щодо захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності на створені...
Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconТема основи спадкового права
Спадкове право – це підгалузь цивільного права, що регулює порядок і форми спадкування (переходу) прав та обов’язків від померлої...
Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconТема 10. Об’єкти цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага
Об’єктами цивільних прав є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, щодо яких виникають або можуть виникати цивільні права та...
Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconЗлочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав І свобод людини І громадянина завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав І свобод людини І громадянина....
Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconЗлочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав І свобод людини І громадянина завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу І заняття
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав І свобод людини І громадянина....
Тема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи