2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності icon

2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності
Скачати 61.05 Kb.
Назва2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності
Дата25.09.2012
Розмір61.05 Kb.
ТипДокументи

Тема 19. Захист права власності та інших речових прав.

 1. Поняття, види і способи захисту права власності та інших речових прав.

2. Речово-правові способи захисту права власності.

3. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.


1. - Згідно зі ст. 396 ЦК України особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права відповідно до глави 29 цього кодексу («Захист права власності»).

Звідси Цивільним кодексом України встановлюються рівні засади захисту не лише права власності різних власників (ч.1 ст. 386 ЦК), але й інших речових прав.

- Захист права власності та інших речових прав у цивільно-правовій літературі визначають як сукупність передбачених актами цивільного законодавства засобів, які застосовуються у разі порушення цих прав, і спрямовані на відновлення майнових інтересів їх суб’єктів (Гражданское право. Том 1. Учебник. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 1999. – С.455).

Разом з тим, у цьому визначенні «захист права власності та інших речових прав» ототожнюється із способами його їх захисту, які самі по собі не становлять захисту.

- Виходячи із загального поняття захисту цивільних прав та інтересів, під захистом права власності та інших речових прав треба розуміти реалізацію (реальне застосування) уповноваженим державою органом або самим суб’єктом цих прав (самозахист), встановлених актами цивільного законодавства засобів поновлення порушених права власності або інших речових прав.

- Ці засоби поновлення порушеного права власності та інших речових прав отримали назву «способи захисту».


- Усі способи захисту права власності та інших речових прав І за їх сферою поширення можна поділити на:

^ 1) загальні;

2) спеціальні.

Загальними є способи захисту права власності та інших речових прав, встановлені у ст. 16 Цивільного кодексу України (захист цивільних прав та інтересів судом), оскільки вони застосовуються для захисту будь-якого цивільного права або інтересу.

Спеціальними способами захисту права власності та інших речових прав вважаються способи захисту, передбачені у Гл. 29 Цивільного кодексу України (Захист права власності).


- ІІ За характером порушення права власності та інших речових прав способи їх захисту поділяються на три види:

1) речово-правові способи захисту;

^ 2) зобов’язально-правові способи захисту;

3) способи захисту, передбачені іншими інститутами цивільного права.

- Речово-правовими називають такі способи захисту, що застосовуються уразі безпосереднього порушення права власності та інших речових прав особами, які не перебувають у договірних чи інших зобов’язальних (відносних) правовідносинах між собою. Порушник права власності та його суб’єкт є учасниками абсолютних правовідносин.

До них належать:

 1. витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикація);

 2. усунення перешкод у користуванні та розпоряджанні майном (негаторний позов);

 3. визнання речового права (зокрема, права власності);

 4. виключення майна з опису (звільнення з-під арешту).


- Зобов’язально-правовими вважаються способи захисту права власності та інших речових прав, які застосовуються у разі їх непрямого (опосередкованого) порушення, через порушення зобов’язань за договором чи інших відносних обов’язків, зокрема, у деліктних правовідносинах.

До цих способів слід віднести:

 1. виконання обов’язку в натурі, наприклад, повернення речей, переданих у користування за договором;

 2. відшкодування майнових та моральних збитків (шкоди);

 3. повернення безпідставно отриманого або збереженого майна тощо.


- ^ Способи захисту, передбачені іншими інститутами цивільного права, не можна віднести ні до суто речових, ні до суто зобов’язальних, оскільки порушення права власності та інших речових прав поєднують у собі елементи як речового, так і зобов’язального характеру.

Серед них називають:

 1. визнання незаконним правового акта, що порушує право власності;

 2. визнання правочину недійсним або застосування правових наслідків нікчемного правочину; захист права власності оголошених померлими або визнаних безвісно відсутніми у разі їх появи;

 3. захист права власності оголошених померлими або визнаних безвісно відсутніми у разі їх появи тощо.


- Поряд із захистом порушених речових прав, Цивільний кодекс України встановлює можливість вжиття запобіжних заходів, спрямованих на попередження їх порушення.

Відповідно до ч.2 ст. 386 ЦК України власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою:

1) про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право;

2) про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

^ 2. Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого
незаконного володіння


1. Власник має право витребувати своє майно від особи, яка
незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.


Стаття 388. Право власника на витребування майна від
добросовісного набувача

1. Якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка
не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг
знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це
майно від набувача лише у разі, якщо майно:

1) було загублене власником або особою, якій він передав
майно у володіння;

2) було викрадене у власника або особи, якій він передав
майно у володіння;

3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав
майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

2. Майно не може бути витребувано від добросовісного
набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому для
виконання судових рішень
.

3. Якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала
права його відчужувати, власник має право витребувати його від
добросовісного набувача у всіх випадках.


Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів

1. Гроші, а також цінні папери на пред'явника не можуть бути
витребувані від добросовісного набувача.


Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого
незаконного володіння

1. Власник майна має право вимагати від особи, яка знала або
могла знати, що вона володіє майном незаконно (недобросовісного
набувача
), передання усіх доходів від майна, які вона одержала або
могла одержати за весь час володіння ним.

2. Власник майна має право вимагати від добросовісного
набувача
передання усіх доходів від майна, які він одержав або міг
одержати з моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про
незаконність володіння
ним, або з моменту, коли йому було вручено
повістку до суду
у справі за позовом власника про витребування
майна.

3. Добросовісний або недобросовісний набувач (володілець) має
право вимагати від власника майна відшкодування необхідних витрат
на утримання, збереження майна, здійснених ним з часу, з якого
власникові належить право на повернення майна або передання
доходів.

4. Добросовісний набувач (володілець) має право залишити собі
здійснені ним поліпшення майна
, якщо вони можуть бути відокремлені
від майна без завдання йому шкоди. Якщо поліпшення не можуть бути
відокремлені від майна, добросовісний набувач (володілець) має
право на відшкодування здійснених витрат у сумі, на яку
збільшилася його вартість.

^ Стаття 391. Захист права власності від порушень, не
пов'язаних із позбавленням володіння


1. Власник майна має право вимагати усунення перешкод у
здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Стаття 392. Визнання права власності

1. Власник майна може пред'явити позов про визнання його
права власності
, якщо це право оспорюється або не визнається іншою
особою
, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його
право власності
.

^ 3. Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові
земельної ділянки, житлового будинку, інших
будівель у зв'язку із зниженням їх цінності


1. Власник земельної ділянки, житлового будинку, інших
будівель має право на компенсацію у зв'язку із зниженням цінності
цих об'єктів у результаті діяльності, що призвела до зниження
рівня екологічної, шумової захищеності території, погіршення
природних властивостей землі
.


^ Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує
право власності


1. Правовий акт органу державної влади, органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування,
який не відповідає законові і порушує права власника, за позовом
власника майна визнається судом незаконним та скасовується.

2. Власник майна, права якого порушені внаслідок видання
правового акта органом державної влади, органом влади Автономної
Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, має право
вимагати відновлення того становища, яке існувало до видання цього
акта.

У разі неможливості відновлення попереднього становища
власник має право на відшкодування майнової та моральної шкоди.

Схожі:

2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconПоложення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1
Зобов’язальні права оформлюють перехід речей та інших об’єктів цивільних правовідносин від одних учасників цивільних відносин до...
2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconПоложення про зобов’язання. Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності. Реферати: Право інтелектуальної власності. Представництво як інститут цивільного права. Способи захисту цивільних прав особи
Які критерії дозволяють розглядати цивільне право України як самостійну галузь права?
2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconВідносини власності регулюються різними галузями права. Важлива роль у регулюванні відносин власності відводиться конституційним (державно-правовим) нормам, які встановлюють форми власності (ст
Конституції України. Проте головне навантаження несуть тут норми цивільного права, які визначають зміст права власності, підстави...
2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconКонспект лекції для студентів 3-го курсу Гуманітарного факультету кафедра „Право
Тема: Суб"єкти і об"єкти права власності. Економіко-правові ознаки приватної власності. Земля як особливий об"єкт права приватної...
2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconЗавдання для самостійної роботи студентів підготувати доповідь на теми
Неправові (неюрисдикційні) способи захисту охорони прав інтелектуальної власності
2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconТема основи трудового права україни
Право на працю включає в себе також право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної...
2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconЗ питань правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, комерціалізації, захисту прав та управління інтелектуальною власністю на підприємствах (установах, організаціях)
Дмитришин Володимир Степанович –заступник голови Державної служби інтелектуальної власності України
2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconПоняття, ознаки та види права спільної власності. Спільна часткова власність. Спільна сумісна власність
Об’єктами права спільної власності, як І права власності взагалі, можуть виступати як одна річ, так І сукупність речей, які у вузькому...
2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності iconЗахист інтелектуальної власності
Досить багато вчених висвітлюють проблеми захисту інтелектуальної власності, проте стан захисту авторських прав потребує вдосконалення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи