Ііі варіант ІV варіант icon

Ііі варіант ІV варіант
Скачати 226.8 Kb.
НазваІіі варіант ІV варіант
Дата25.09.2012
Розмір226.8 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з допоміжних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2006 р.

Голова Ващук О.Л.____________________


Пакет контрольних завдань для перевірки знань студентів

з курсу „Етика”


Львів – 2006

ІІІ варіант

ІV варіант


Хто з мислителів античності увів термін „етичний”

Хто з мислителів Древнього Риму увів термін „моральний”.


Що таке моральність?

Чим відрізняються мораль і моральність?


Розкрийте мету етики.

Розкрийте структуру етики.


Назвіть функції, які виконує етика.

Розкрийте основні завдання етики.


Що означає суспільний характер моралі?

Що таке нормативний характер моралі?


Назвіть соціальні функції моралі.

Розкрийте структуру моралі.


Які явища включає в себе право в щирокому розумінні.

Що таке право у вузькому розумінні?


Назвіть спільні риси моралі і права.

Назвіть спільні риси моралі і права.


Яка головна (основна) відмінність між мораллю і правом?

Чим відрізняється мораль і право за охопленням суспільних відносин?


Розкрийте співіснування і взаємовплив моралі і права.

Розкрийте співіснування і взаємовплив моралі і права.
І варіант

ІІ варіант

1.

Які людські чесноти Арістотель позначав терміном „етичний”?

Яке значення мало слово „етика” в Древній Греції?

2.

Що таке етика?

В межах якої науки виникла етика?

3.

Розкрийте мету етики.

Розкрийте структуру етики.

4.

Розкрийте зміст релігійних концепцій розуміння етики.

Що таке натуралістична етика?

5.

Дайте визначення моралі.

Що таке мораль на Вашу думку?

6.

Що таке моральна свідомість?

Що таке моральна практика або моральна діяльність?

7.

Яка основна ідея природнього праворозуміння?

Що таке право з точки зору позитивістського праворозуміння?

8.

Назвіть спільні риси моралі і права.

Назвіть спільні риси моралі і права.

9.

Чим відрізняється мораль і право за способом вираження і забезпечення?

Чим відрізняється мораль і право за ступенем деталізації норм.

10.

Розкрийте співіснування і взаємовплив моралі і права.

Розкрийте співіснування і взаємовплив моралі і права.


^ V варіант

VІ варіант

1.

Яке первісне значення мав термін „етика” в Древній Греції.

Яке значення мало слово „етика” в Древньому Римі?

2.

Що таке етика?

В межах якої науки виникла етика?

3.

Розкрийте мету етики.

Розкрийте структуру етики.

4.

В чому полягає соціально-історичний підхід до виникнення людини і моралі?

Які підходи до розуміння моралі Ви знаєте?

5.

Чому мораль є об’єктивним явищем?

Які інтереси виражає мораль?

6.

Що таке моральні відносини?

В чому специфіка моральних відносин?

7.

Що таке юридичне право?

Якої концепції праворозуміння Ви притримуєтесь?

8.

Назвіть спільні риси моралі і права.

Назвіть спільні риси моралі і права.

9.

Як відрізняється мораль і право за динамікою змін?

Як відрізняється мораль і право за способом вираження і забезпечення?

10.

Розкрийте співіснування і взаємовплив моралі і права.

Розкрийте співіснування і взаємовплив моралі і права.

^ Тема 2. Професійна етика.

Юридична етика як вид професійної етики.

Професійна етика державних службовців.


І варіант
ІІ варіантПрофесійна етика — цеНазвіть види професійної етики.Що є предметом етики права?Юридична етика — це...Розкрийте структуру юридичної етики.Як можна поділити юридичну етику за ознаками спеціалізації?Що таке корпоративна етика?Що таке офіційна етика?Охарактеризуйте етичну норму.Назвіть міжнародні джерела юридичної етики.На яких принципах грунтується Державна служба України?В чому полягає суспільне призначення державної служби?Чи можуть державні службовці брати участь у політичній та іншій громадській діяльності?Що повинен робити державної службовець у випадку отримання доручення, яке суперечить чинному законодавству?Як повинен діяти державний службовець у випадку виникнення в нього конфлікту інтересів?Що таке конфлікт інтересів в діяльності державного службовця?Які факти не повинен приховувати державний службовець від громадян?У якому випадку державний службовець повинен утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи?Що не має права робити державний службовець відповідно до Закону України „Про боротьбу з корупцією”?Що не має права робити державний службовець відповідно до Закону України „Про боротьбу з корупцією”?ІІІ варіант
VІ варіантРозкрийте значення професійної етики.Професійна етика — цеЩо є предметом юридичної етики?Назвіть суб’єктів етики права.Які проблеми досліджуються в загальній частині юридичної етики?Які проблеми досліджуються в спеціальній частині юридичної етики?Що таке офіційна етика?Що таке корпоративна етика?Назвіть вітчизняні офіційні джерела юридичної етики.Назвіть міжнародні джерела юридичної етики.На яких принципах грунтується Державна служба України?В чому полягає суспільне призначення державної служби?Які факти не повинен приховувати державний службовець від громадян?Що таке конфлікт інтересів в діяльності державного службовця?Чи повинен державний службовець постійно поліпшувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень? Чому?Що повинен робити державної службовець у випадку отримання доручення, яке суперечить чинному законодавству?У якому випадку державний службовець повинен утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи?Як державний службовець зобов’язаний поводитись по відношенню до релігійних організацій?Що не має права робити державний службовець відповідно до Закону України „Про боротьбу з корупцією”?Що не має права робити державний службовець відповідно до Закону України „Про боротьбу з корупцією”?^ V варіант
VІ варіантНазвіть види професійної етики.Розкрийте значення професійної етики.Етика права — це...Назвіть суб’єктів юридичної етики.Які проблеми досліджуються в загальній частині юридичної етики?Охарактеризуйте етичну нормуЩо таке традиційна етика?Яким документами може бути представлена юридична етика за рівнем формальних вимог?Чи є рішення Конституційного суду джерелом юридичної етики?Назвіть приклади корпоративних деонтологічних документів, які є джерелами юридичної етики.На яких принципах грунтується Державна служба України?В чому полягає суспільне призначення державної служби?Як повинен діяти державний службовець у випадку виникнення в нього конфлікту інтересів?Що зобов’язаний зробити державний службовець при найменших ознаках корумпованої поведінки?Що повинен робити державної службовець у випадку отримання доручення, яке суперечить чинному законодавству?Як державний службовець зобов’язаний поводитись по відношенню до релігійних організацій?Які факти не повинен приховувати державний службовець від громадян?У якому випадку державний службовець повинен утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи?Що не має права робити державний службовець відповідно до Закону України „Про боротьбу з корупцією”?Що не має права робити державний службовець відповідно до Закону України „Про боротьбу з корупцією”?Зразок завдань на модулі

І модуль за результатами вивчення 1-3 тем

(1. Загальні положення науки «Етика»

2. Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики.

Професійна етика державних службовців.

3. Етичні засади здійснення правосуддя)

Варіант 1

 1. Що є предметом вивчення етики?

а. мораль б. методи виховання

в. добро і зло г. Все вище перелічене.

 1. Які є види професійної етики?

а. - юридична

б. – педагогічна

в. – лікарська

г. – все вище перелічене

 1. Що є основною метою здійснення правосуддя?

а. – виявлення правди.

б. – досягнення справедливості

в. – покарання винного

г. Власний варіант.

 1. Назвіть функції, які виконує етика?

 2. Як можна поділити юридичну етику за ознаками спеціалізації?

 3. Які обов’язки покладає законодавець на суддю?

 4. Що таке моральний вчинок?.

 5. Чи потрібна юристам професійна етика?

 6. Назвіть моральні основи судової діяльності.


Варіант 2

 1. Відзначте спільні риси права і моралі:

а. право і мораль мають одну природу

б. право і мораль мають спільні джерела

в. право і мораль є різними формами (проявами) духовного життя людства

г. відповідь а і б

 1. В яких видах професій виникає професійна етика?

а. – у всіх

б. – у тих, де об’єктом професійної діяльності є людина

в. – наразі не у всіх, але з розвитком України як демократичної держави, буде розвиватись і професійна етика

г. – все вище перелічене

 1. В який орган державної влади можна звернутися за захистом своїх прав?

а. – в суд

б. – в Європейських суд з прав людини

в. – в кожен

г. Власний варіант.

 1. Розкрийте структуру моралі.

 2. Що таке корпоративна етика?

 3. Чи можна притягнути до юридичної відповідальності суддю, який порушив присягу?

 4. Сформулюйте власне розуміння свободи морального вибору.

 5. Розкрийте значення юридичної етики?

 6. Розкрийте єдність законності та моралі в судовій діяльності


Варіант 3

 1. Виберіть моральні категорії:

а. добро і зло

б. любов і ненависть

в. дружба

г. все вище перелічене

 1. Суб’єктом юридичної етики є ...?

а. – кожен громадянин

б. – спеціаліст, який безпосередньо реалізує в професійній практиці своє відношення до права

в. – всі, хто отримав диплом юриста

г. – все вище перелічене

 1. Як можна звертатись до судді?

а. – Ваша Честь

б. – по імені і по-батькові

в. – пане суддя

г. власний варіант.

 1. Назвіть спільні риси моралі і права

 2. Що таке офіційна етика?

 3. Чи має суддя право на помилку?

 4. Які умови і критерії вільного морального вибору?

 5. Розкрийте соціальне призначення професії юриста?

 6. Охарактеризуйте етику позасудової поведінки

Варіант 4

 1. Виберіть правильні ознаки моралі.

а. має суспільний характер (виникає тільки в суспільстві)

б. не має нормативного характеру

в. мораль — об’єктивне явище, тобто залежне від волі людини

г. все вище перелічене.

 1. Юридична етика — це…?

а. – вид професійної етики

б. – вид судової етики

в. – вид загальної етики

г. – все вище перелічене

 1. Який нормативно правовий акт встановлює моральні вимоги до судді?

а. – Конституція України

б. – Кодекс професійної етики судді

в. – Закон України «Про статус» суддів

г. Власний варіант.

 1. Охарактеризуйте взаємовплив моралі і права. Чи може правова норма переходити у моральну і навпаки.

 2. Назвіть і охарактеризуйте джерела юридичної етики.

 3. Від чого залежить якість виконання суддями своїх обов’язків?

 4. Чи потрібна етика суспільству? Для чого?

 5. Чи впливає на поведінку державного службовця прийняття Загальних правил поведінки державного службовця? Які ефективніші методи впровадження норм професійної етики Ви можете запропонувати?

 6. Які з норм професійної етики Ви будете використовувати, будучи суддею і чому? Які є зайвими?

Варіант 5

 1. Виберіть соціальні функції моралі.

а. соціалізація індивідів

б. гармонізація суспільних відносин

в. оцінювальна

г. все вище перелічене.

 1. В чому полягає специфіка юридичної професії?

а. – в тому, що послуги юристів дуже дорого коштують.

б. –наявність влади над іншими людьми і вирішення їх доль

в. – рішення юристів виносяться від імені України

г. – відповідь б і в

 1. Чи може суддя належати до політичних партій і професійних спілок, проводити політичну діяльність?

а. – не може

б. – може

в. – може займатися політичною діяльністю, але тільки в позаробочий час

г. власний варіант.

 1. Назвіть відмінні риси моралі і права.

 2. Чи можна за порушення норми професійної етики притягнути до відповідальності. Якщо можна, то в яких випадках?

 3. Напишіть правила поведінки в судовому засіданні.

 4. Чи потрібна мораль суспільству, зокрема після виникнення права? Для чого?

 5. Як Ви думаєте, чи дотримуються державні службовці вимог професійної етики. Чому дотримуються (не дотримуються). Вкажіть шляхи покращення ситуації.

 6. Чи впливає неухильне дотримання суддею вимог професійної етики (зокрема щодо поведінки у неробочий час) на якість виконання ним своїх професійних обов’язків? Яким чином?


ІІ модуль за результатами вивчення 4-5 тем

(4. Професійна етика працівників прокуратури, правоохороних органів.

5. Професійна етика адвокатів.)

Варіант 1

 1. Виберіть функції прокуратури...

а. підтримання державного обвинувачення в суді

б. представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом

в. нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство

г. все вище перелічене

 1. Головний і єдиний обов'язок слідчого...?

а. – відновлення справедливості

б. – швидке розкриття вчиненого злочину, розшук, затримка і викриття злочинця

в. – покарання винного

г. – все вище перелічене

 1. Соціальна функція адвокатури — це...?

а. – надання безкоштовних юридичних консультацій

б. – отримання великих коштів, а згодом роздавання милостині

в. – забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах

г. власний варіант.

 1. Розкрийте соціальне призначення прокуратури.

 2. Розкрийте принцип законності у виборі тактичних прийомів слідчим під час проведення розслідування.

 3. Розкрийте принцип «адвокатської справедливості.

 4. Якими моральними якостями повинні володіти особи, які працюють в прокуратурі?

 5. Що означає єдність закону і моралі в роботі слідчого?

 6. Що означає етика прийняття адвокатського доручення на ведення справи?


Варіант 2

 1. Яка посадова особа, з нижче перелічених, підтримує державне обвинувачення в суді?

а. прокурор

б. адвокат

в. слідчий

г. всі вище перелічені

 1. Якого морального принципу повинен дотримуватися слідчий під час проведення розслідування?

а. – правдивості

б. – наполегливості

в. – конфіденційності

г. – власний варіант

 1. Чи має право адвокат відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного Соціальна функція адвокатури?

а. – не має, якщо клієнт заплатив йому гонорар

б. – має, але тільки в тому випадку, коли клієнт вчинив тяжкий злочин

в. – не має

г. власний варіант.

 1. Розкрийте морально-етичні вимоги до прокурора, який представляє інтереси громадян в суді.

 2. Розкрийте проблему одноособового прийняття більшості рішень слідчим під час проведення розслідування.

 3. Розкрийте морально-етичні вимоги до адвоката під час укладення угоди про надання правової допомоги.

 4. Етика позаслужбової поведінки прокурора.

 5. У чому особливість етики взаємин слідчого з особами, що потерпіли від злочину?

 6. Яка роль суб’єктивного відношення адвоката до особистості клієнта за укладення угоди про надання правової допомоги?


Варіант 3

 1. Виберіть моральні вимоги до працівників прокуратури?

а. почуття відповідальності

б. не палити

в. не вживати нецензурних слів

г. всі вище перелічені

 1. В якому випадку слідчий має моральне право ізолювати підозрюваного, обвинуваченого?

а. – в будь-якому: винні у вчиненні злочину, як правило переховуються від слідства

б. –у випадку, якщо є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений своїми діями може впливати на об’єктивність проведення розслідування

в. – якщо винний переховується від слідства

г. – власний варіант

 1. Чи може бути адвокатом особа, яка не прийняла присягу?

а. – так, якщо прийняття присяги суперечить його релігійним переконанням

б. – ні

в. – ні, оскільки це неетично

г. власний варіант.

 1. Розкрийте етику нагляду прокурора за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

 2. Опишіть моральну мотивацію тимчасової ізоляції обвинуваченого чи підозрюваного.

 3. Розкрийте принцип компетентності та добросовісності адвоката.

 4. Чиї інтереси повинен захищати прокурор особи чи держави?

 5. Розкрийте етику позаслужбової поведінки слідчого.

 6. Розкрийте суть судової етики адвоката.


Питання на залік:

1. Етика як наука: поняття, предмет, структура.

2. Етика як наука: мета і функції. Основні завдання етики у сучасних умовах.

3. Мораль: теорії походження, поняття, ознаки.

4. Поняття, структура і функції моралі.

5. Спільні риси моралі і права.

6. Відмінні риси моралі і права.

7. Взаємовплив моралі і права.

8. Охарактеризуйте відомі Вам моральні категорії.

9. Професійна етика: поняття, види. Особливість професій, в яких виникає професійна етика.

10. Специфіка юридичної професії і значення юридичної етики.

11. Поняття, структура і види юридичної етики.

12. Поняття, норми і джерела юридичної етики.

13. Принципи, на яких ґрунтується діяльність Державної служби України.

14. Суспільне призначення державної служби.

15. Етичні вимоги щодо участі у політичній та іншій громадській діяльності державних службовців.

16. Конфлікт інтересів в діяльності державного службовця (поняття і етика дій).

17. Факти, які не повинен приховувати державний службовець від громадян.

18. Вимоги до державних службовців, встановлені Законом України „Про боротьбу з корупцією”?

19. Етика дій державного службовця при найменших ознаках корумпованої поведінки.

20. Етика дії державного службовця у випадку отримання доручення, яке суперечить чинному законодавству.

21. Поняття та значення судової етики.

22. Суспільне призначення суду.

23. Моральні вимоги до судді.

24. Моральні обов’язки судді, передбачені нормативно-правовими актами.

25. Етика допиту свідків, потерпілих, підсудних.

26. Етичні засади оцінки доказів і встановлення істини по справі.

27. Етичні засади винесення справедливого рішення.

28. Судовий етикет: поняття, відомі Вам правила.

29. Юридична відповідальність за дії, що вважаються неповагою до суду.

30. Соціальні функції прокуратури.

31. Моральні вимоги до прокурорів.

32. Морально-етичні засади підтримання прокурором державного обвинувачення в суді.

33. Морально-етичні засади представництва інтересів громадянина або держави в суді.

34. Морально-етичні засади нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

35. Морально-етичний принцип законності.

36. Морально-етичний принцип конфіденційності у діяльності слідчого.

37. Морально-етична проблема одноособового прийняття більшості рішень слідчим.

38. Моральна відповідальність слідчого за помилку.

39. Моральна мотивація тимчасової ізоляції обвинуваченого чи підозрюваного.

40. Етика допиту обвинуваченого, свідків слідчим.

41. Етика відносин слідчого з потерпілим.

42. Робота слідчого зі ЗМІ.

43. Суспільне призначення адвокатури.

44. Загальні право-етичні вимоги до адвокатів.

45. Принцип пріоритету інтересів клієнта або принцип „адвокатської справедливості”.

46. Принцип незалежності адвоката.

47. Принцип конфіденційності в адвокатській діяльності.

48. Принцип компетентності та добросовісності адвоката.

49. Принцип відповідальності за недотримання правил адвокатської етики.

50. Етика укладення угоди про надання правової допомоги.

51. Етика відносин адвоката з клієнтом.

52. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням.

 1. Етичні аспекти надання адвокатом правової допомоги малозабезпеченим особам.

 2. Суспільне призначення нотаріату.

 3. Моральні обов’язки нотаріусів. Дисциплінарні стягнення.

 4. Етичні правила щодо професійної діяльності юрисконсульта.


Схожі:

Ііі варіант ІV варіант iconЗавдання для самостійної роботи студентів ІІІ курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1 та 21; варіант...
Ііі варіант ІV варіант iconЗавдання для самостійної роботи студентів ІІІ курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1 та 16; варіант...
Ііі варіант ІV варіант iconВаріант а варіант Б
З кожної пари професій виберіть одну, найбільш привабливу для вас І запишіть на бланку для відповідей: номер питання та варіант (А...
Ііі варіант ІV варіант iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
Ііі варіант ІV варіант iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
Ііі варіант ІV варіант icon10 клас ІІІ варіант

Ііі варіант ІV варіант icon10 клас ІІІ варіант

Ііі варіант ІV варіант iconКонтрольна робота №1 для ІІІ курсу з/в варіант 1

Ііі варіант ІV варіант iconКонтрольна робота №1 для ІІІ курсу з/в варіант 3
Супермаркет надає покупцям багато додаткових послуг: кредит, доставку товарів І т д
Ііі варіант ІV варіант iconІнформація про видання Назва видання issn (електронний варіант) (якщо є) issn ( друкований варіант) (якщо є) Відповідальний редактор
Надіслати три його номери (спочатку надсилається поточний номер видання, а потім два наступних (одразу після їх опублікування) та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи