1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча icon

1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
Назва1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
Сторінка1/11
Дата25.09.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Розділ 1


В якій відповіді вказана назва статті Особливої частини КК 2001р., яка вже після набрання чинності цим Кодексом, викладена в новій редакції:

1) Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

2) Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом;

3) Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом;

4) Самоправство;

5) Крадіжка.


В якій відповіді вказана назва статті Особливої частини КК 2001р., яка вже після набрання чинності цим Кодексом, викладена в новій редакції:

1) Хуліганство;

2) Порушення антимонопольного законодавства;

3) Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

4) Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань;

5) Порушення правил здачі дорогоцінних металів і каміння.


В якій відповіді вказана назва статті Особливої частини КК 2001р., яка вже після набрання чинності цим Кодексом, викладена в новій редакції:

1) Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару;

2) Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

3) Самоправство;

4) Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини;

5) Групове порушення громадського порядку.


В якій відповіді вказана назва статті Особливої частини КК 2001р., яка вже після набрання чинності цим Кодексом, викладена в новій редакції:

1) Примушування до антиконкурентних узгоджених дій;

2) Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу;

3) Захоплення державних чи громадських будівель чи споруд;

4) Порушення законодавства про захист рослин;

5) Зайняття забороненими видами господарської діяльності.


В якій відповіді вказана назва статті Особливої частини КК 2001р., яка вже після набрання чинності цим Кодексом, була виключена з нього:

1) Змова про зміну або фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування;

2) Геноцид;

3) Дії, що дезорганізують роботу виправно-трудових установ;

4) Провокація хабара;

5) Порушення антимонопольного законодавства.


В якій відповіді названий розділ Особливої частини КК, злочини, передбачені яким, в цілому є найменш тяжкими (з врахуванням питомої ваги злочинів особливо тяжких, тяжких, середньої тяжкості та невеликої тяжкості):

1) Злочини у сфері використання електронно обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;

2) Злочини проти довкілля;

3) Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

4) Злочини у сфері господарської діяльності;

5) Злочини проти громадської безпеки.


В якій відповіді названий розділ Особливої частини КК, злочини, передбачені яким, є найбільш тяжкими (з врахуванням питомої ваги злочинів особливо тяжких, тяжких, середньої тяжкості та невеликої тяжкості), порівняно з розділами, вказаними в інших відповідях:

1) Злочини у сфері господарської діяльності;

2) Злочини проти власності;

3) Злочини проти безпеки виробництва;

4) Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини);

5) Злочини проти життя та здоров’я особи.


В якій відповіді названий розділ Особливої частини КК, в якому є стаття, що містить родове поняття злочинів, передбачених цим розділом:

1) Злочини проти основ національної безпеки України;

2) Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту;

3) Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

4) Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини);

5) Злочини проти безпеки виробництва.


В якій відповіді вказана назва статті Особливої частини КК 2001р., яка вже після набрання чинності цим Кодексом, викладена в новій редакції:

1) Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку);

2) Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери;

3) Незаконне заволодіння транспортним засобом;

4) Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання;

5) Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики.


Назвіть випадки декриміналізації діянь у КК України 2001 р. порівняно з КК України 1960 р.

1) скасована кримінальна відповідальність за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання;

2) скасована кримінальна відповідальність за провокацію хабара;

3) скасована кримінальна відповідальність за заподіяння легких тілесних ушкоджень з необережності;

4) скасована кримінальна відповідальність за заподіяння з необережності тяжкого тілесного ушкодження у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця;

5) скасована кримінальна відповідальність за середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні меж необхідної оборони.


В якій відповіді названий розділ Особливої частини КК, в якому є стаття, що містить родове поняття злочинів, передбачених цим розділом:

1) Злочини проти основ національної безпеки України;

2) Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту;

3) Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

4) Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини);

5) Злочини у сфері службової діяльності.


В якому значенні поняття "кваліфікація" вживається в кримінальному праві:

1) кваліфікація - це характеристика предмета або явища, віднесення його до певної категорії, групи, визначення якості, оцінка;

2) кваліфікація - це визначення співвідношення між нормами Загальної та Особливої частини кримінального закону;

3) кваліфікація - це ступінь, рівень, професійної підготовки працівника, наявність у нього знань, умінь і навичок, необхідних для виконання певного виду роботи;

4) кваліфікація - це встановлення відповідності між фактичними ознаками діяння і ознаками, передбаченими кримінально-правовою нормою;

5) кваліфікація - це звільнення від кримінальної відповідальності на підставі норм Особливої частини КК.


В якій відповіді вказане правильне положення, яке стосується кваліфікації у разі конкуренції кримінально-правових норм:

1) за наявності конкуренції кількох спеціальних норм, кожна з яких передбачає кваліфікований вид злочину, перевага надається нормі, яка передбачає найбільш тяжкий вид злочину;

2) за наявності конкуренції загальної і спеціальної норми перевага надається загальній нормі;

3) за наявності конкуренції норм скоєне кваліфікується за всіма конкуруючими нормами;

4) за наявності конкуренції кількох спеціальних норм пріоритет надається загальній нормі;

5) конкуренція кримінально-правових норм за КК України 2001 р. не може мати місця.


В якій відповіді вказане правильне положення, яке стосується кваліфікації у разі конкуренції кримінально-правових норм:

1) за конкуренції “частини і цілого” скоєне кваліфікується за сукупністю обох конкуруючих норм;

2) за конкуренції норм допускається призначення покарання більш м’якого, ніж передбачене санкцією статті кримінального закону;

3) за конкуренції норм не застосовується звільнення від кримінальної відповідальності;

4) за конкуренції норм скоєне кваліфікується за всіма конкуруючими нормами;

5) за конкуренції загальної і спеціальної норм перевага надається спеціальній нормі.


В якій відповіді вказане правильне положення, яке стосується кваліфікації з врахуванням конкуренції кримінально-правових норм:

1) правил подолання конкуренції загальної і спеціальної норм не існує;

2) якщо скоєне не передбачене жодною із спеціальних норм, то воно кваліфікується за загальною нормою;

3) при конкуренції норм скоєне кваліфікується на розсуд особи, яка здійснює кримінально-правову кваліфікацію;

4) при конкуренції кількох спеціальних норм пріоритет надається нормі, яка більш “сприятлива” для особи, дії якої кваліфікуються;

5) при конкуренції норми про складений злочин і норм, які утворюють такий злочин, скоєне кваліфікується за сукупністю конкуруючих норм.


В якій відповіді названо один із принципів кримінально-правової кваліфікації:

1) законність;

2) пріоритет прав людини

3) врахування положень міжнародних договорів, укладених або ратифікованих Україною;

4) забезпечення балансу між інтересами потерпілого та особи, дії якої кваліфікуються;

5) однозначність.


В якій відповіді названо один із принципів кримінально-правової кваліфікації:

1) категоричність;

2) допустимість оскарження рішень, прийнятих щодо кваліфікації;

3) врахування позиції всіх учасників кримінального процесу;

4) частковість кваліфікації;

5) індивідуальність кваліфікації.


Що є фактичною підставою кваліфікації злочинів:

1) кримінально-правова норма;

2) інформація про діяння, здобута законним шляхом;

3) стаття Особливої частини кримінального законодавства України;

4) діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду;

5) покарання, яке передбачене за діяння, що підлягає кваліфікації.


Між нормами про умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини та вбивство через необережність існує співвідношення:

1) загальної і спеціальної норм;

2) кількох спеціальних норм;

3) норм про “ціле і частину”;

4) універсальної і виключної норм;

5) жодна з відповідей не характеризує співвідношення цих норм.


Між нормами про крадіжку та про простий грабіж існує співвідношення:

1) норм, що містять суміжні склади злочинів;

2) загальної і спеціальної норм;

3) кількох спеціальних норм;

4) норм про “ціле і частину”;

5) універсальної і виключної норм.


Охарактеризуйте співвідношення норм про частину і ціле за їхніми спільними ознаками:

1) ці норми не мають ознак, що збігаються за змістом;

2) ці норми не мають ознак, що відрізняються за змістом;

3) у загальної і спеціальної норм збігаються лише ознаки загального об’єкта;

4) у загальної і спеціальної норм збігаються лише ознаки загального суб’єкта;

5) сукупність ознак, які є спільними для складів злочинів, що передбачені конкуруючими, як частина і ціле, нормами, становить частину ознак „цілого” складу злочину і водночас утворюють самостійний склад злочину.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconЗвіт заступника декана про виховну роботу на філологічному факультеті за І семестр 2012-2013 н р. Заходи щодо вшанування видатних постатей, історичні події, національні свята: № Назва заходу
Літературно-мистецький вечір, присвячений пам’яті видатної української письменниці, громадського діяча, професора Ірини Калинець
1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться регіональна наукова конференція “Постать Яра Славутича на тлі доби”, присвячена...
1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconДо уваги керівників навчальних закладів!
...
1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconНавчальна програма з дисципліни «Основи риторики» для студентів гуманітарних та економічних напрямів підготовки
Вербальна (мовна) поведінка людини як безпосередній вияв її внутрішньої вихованості та культури. Ораторське мистецтво в житті сучасної...
1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconAliis inserviendo consumer (світлій пам`яті видатного лікаря, вченого, педагога, людини)
Йосипович Красовицький. Не стало прекрасного, цілком відданого своїй справі фахівця, одного з засновників сучасної інфектології в...
1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Агресія — це фізична або словесна поведінка людини, спрямована на пошкодження або руйнування. Якщо агресія виявляється в найбільш...
1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconОпитувальник «Вивчення обізнаності фахівців з проблеми насильства»
Які з перелічених нижче форм поведінки можуть розглядатися, на вашу думку, як «насильство І нехтування» щодо дитини? Відзначте всі...
1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconПоложення про відкритий регіональний фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Мереживо» пам'яті Олександра Степанова Загальні положення
України, композитора, виконавця-баяніста, педагога, аранжувальника й громадського діяча, завідуючого кафедри народних інструментів...
1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconДовідник для студента
Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми з «Громадського здоров’я І громадського медсестринства» для студентів...
1 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча iconАуд. 645) Малі судна І яхти Економічна теорія ( ауд. 545)
А. Б. Ганькевича – державного діяча, видатного організатора суднобудівного виробництва України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи