Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу icon

Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
НазваТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
Сторінка1/4
Дата25.09.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет і система курсу


 1. В Україні на даний час існує така форма (модель) кримінального процесу:

 2. Кримінально-процесуальна функція це:

 3. Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій:

 4. У якій відповіді правильно вказано, що вважається кримінально-процесуальною формою:

 5. Кримінально-процесуальне право це:

 6. У яких відповідях неправильно вказано історичну форму (модель) кримінального процесу:

 7. У яких відповідях неправильно вказано стадію кримінального процесу:

 8. У яких відповідях правильно вказано факультативну стадію кримінального процесу:

 9. У яких відповідях неправильно вказано кримінально-процесуальну функцію:

 10. У яких відповідях правильно вказано стадію кримінального процесу:

 11. У яких відповідях правильно вказано завдання кримінального процесу як вони закріплені у ст.2 КПК:

 12. Які з перелічених положень у відповідності з ст. 2 КПК не є завданням кримінального процесу:

 13. Які з перелічених положень не є ознаками стадії кримінального процесу:

 14. У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальну функцію:

 15. У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні функції:

 16. До системи кримінально-процесуальних гарантій ефективного функціонування кримінального процесу належать:

 17. У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні акти органів досудового розслідування, прокурора і суду:

 18. У яких відповідях правильно вказано види обвинувачення є у кримінальному процесі України:

 19. Які з перерахованих положень належать до факультативних стадій кримінального процесу:

 20. У яких відповідях правильно вказано види обвинувачення у кримінальному процесі України:

 21. У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні функції:

 22. Які з перерахованих положень належать до факультативних стадій кримінального процесу:

 23. У яких відповідях неправильно вказано кримінально-процесуальні акти:

 24. У яких відповідях вказано етапи діяльності, що не належать до системи стадій кримінального процесу:Тема 2: Кримінально-процесуальне законодавство 1. В якому з наведених варіантів правильно вказано джерело кримінально-процесуального права.

 2. В якому з наведених варіантів неправильно вказано джерело кримінально-процесуального права.

 3. Який з перелічених законів України є джерелом кримінально-процесуального права.

 4. Який з перелічених законів не може бути джерелом кримінально-процесуального права.

 5. У якій відповіді правильно вказано рік прийняття Кримінально-процесуального кодексу України.

 6. Яке з наведених судових рішень може виступати джерелом кримінально-процесуального права України.

 7. В якому з варіантів правильно розкрито правову суть постанов Пленуму Верховного Суду України.

 8. В якому з наведених варіантів правильно визначено структурні елементи Кримінально-процесуального кодексу України.

 9. Який з перелічених міжнародних договорів є джерелом кримінально-процесуального права.

 10. В якому з наведених варіантів правильно вказано умову застосування кримінально-процесуального закону за аналогією.

 11. В якому з наведених варіантів правильно визначено особливість структурної побудови кримінально-процесуальної норми.

 12. У якому з наведених варіантів правильно вказано до якого виду належить наступна правова норма. “Суд, прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, не вправі перекласти обов’язок доказування на обвинуваченого”

 13. Яким нормативно-правовим актом визначено поняття „території України”, на яку поширюється чинність кримінально-процесуального закону.

 14. У якому із запропонованих варіантів правильно наведено законодавче визначення „території України”.

 15. В якому з наведених варіантів вказано об’єкт, який не охоплюється розумінням території України, на яку поширюється дія кримінально-процесуального закону України.

 16. У якій відповіді правильно визначено, чи можливе застосування кримінально-процесуального закону України на території іноземної держави.

 17. Які з перелічених об’єктів належать до території України, на яку поширюється дія кримінально-процесуального закону.

 18. Які з наведених положень правильно розкривають дію кримінально-процесуального закону в часі.

 19. Визначте у яких відповідях правильно вказано категорії осіб, на яких не поширюється дія Кримінально-процесуального закону України.

 20. У яких з наведених варіантів правильно вказано положення, що розкривають зміст повної дипломатичної недоторканності в частині непідсудності у кримінальних справах судам України.

 21. У яких з наведених варіантів правильно вказано положення, що розкривають зміст обмеженої дипломатичної недоторканності в частині непідсудності у кримінальних справах судам України.^ Тема 3: Принципи кримінального процесу України  1. Зміст якого принципу кримінального судочинства України розкриває наведене нижче законодавче положення. “Суд першої інстанції при розгляді справи повинен безпосередньо дослідити докази в справі, допитати підсудних, потерпілих, свідків, заслухати висновки експертів, оглянути речові докази, оголосити протоколи та інші документи”.

  2. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”.

  3. Зміст якого принципу кримінального судочинства України розкриває наведене нижче законодавче положення. “Правосуддя в кримінальних справах здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять”.

  4. У якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст принципу усності судового розгляду.

  5. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка проводить дізнання, не мають наперед встановленої сили”.

  6. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов’язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного роз’яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол, а також надати підозрюваному, обвинуваченого і підсудному можливість захищатися встановленими законом засобами від пред’явлення обвинувачення та забезпечити охорону їх особистих і майнових прав”.

  7. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Судді і народні засідателі вирішують кримінальні справи на основі закону, в умовах, що виключають сторонній вплив на суддів”.

  8. У відповіді під котрим номером правильно вказано орган, визначений у Конституції України, за рішенням якого може бути проведено арешт (тримання під вартою) особи.

  9. Хто згідно із кримінально-процесуальним законом дає дозвіл на зняття інформації з каналів зв’язку і накладення арешту на кореспонденцію.

  10. У відповіді під котрим номером правильно вказано посадову особу, за рішенням якої може бути проведений обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків.

  11. Закріплені в законі основні, керівні положення, які визначають зміст кримінального процесу, побудову всіх його стадій та інститутів, забезпечують виконання покладених на них завдань, називаються.

  12. Зміст якого принципу кримінального процесу викладений у наведеному законодавчому положенні. “Ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення. Прокурор повинен негайно звільнити кожного, хто незаконно позбавлений волі або утримується під вартою понад строк, передбачений законом чи судовим вироком”.

  13. Який принцип кримінального судочинства розкриває наступне положення. „Розгляд справи у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці”.

  14. Зміст якого принципу кримінального судочинства розкриває наступне положення. „У кожному випадку виявлення ознак злочину прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання”.

  15. В яких відповідях правильно сформульовано поняття принципу кримінального судочинства?

  16. Зміст якого принципу розкриває наступне положення. „Ніхто не може бути затриманий за підозрою у вчиненні злочину, притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом”.

  17. Зміст якого принципу кримінального процесу розкриває наведене нижче положення. „Прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання зобов’язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують і обтяжують його відповідальність”?

  18. В якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст принципу публічності кримінального процесу?

  19. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу безпосередності кримінального судочинства?

  20. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу змагальності?

  21. Зміст якого принципу кримінального процесу викладений у наведеному законодавчому положенні. “Ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення. Прокурор повинен негайно звільнити кожного, хто незаконно позбавлений волі або утримується під вартою понад строк, передбачений законом чи судовим вироком”.

  22. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка проводить дізнання, не мають наперед встановленої сили”.

  23. Зміст якого принципу розкриває наступне положення. „Ніхто не може бути затриманий за підозрою у вчиненні злочину, притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом”.

  24. Зміст якого принципу кримінального судочинства розкриває наступне положення. „У кожному випадку виявлення ознак злочину прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання”.

  25. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу змагальності?

  26. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення. “Особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов’язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного роз’яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол, а також надати підозрюваному, обвинуваченого і підсудному можливість захищатися встановленими законом засобами від пред’явлення обвинувачення та забезпечити охорону їх особистих і майнових прав”.

  27. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст конституційного принципу недоторканності житла?

  28. У відповідях під якими номерами правильно названо положення, які розкривають зміст принципу змагальності кримінального судочинства?

  29. У відповідях під якими номерами правильно під номерами правильно названі положення, які розкривають зміст конституційного принципу „Забезпечення доведеності вини”?

  30. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст принципу колегіального і одноособового розгляду?

  31. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу безпосередності кримінального судочинства?

  32. У відповідях під якими номерами правильно вказані положення, які розкривають зміст принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки законові?

  33. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст принципу національної мови судочинства?

  34. В яких відповідях правильно вказані положення, які розкривають зміст принципу недоторканності особи:

  35. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції:

  36. У відповідях під якими номерами правильно вказані критерії віднесення певного положення до принципів кримінального процесу: (.......)

  37. У відповідях під якими номерами правильно вказано функціональні принципи кримінального судочинства: (......)

  38. У відповідях під якими номерами правильно вказано організаційно-функціональні принципи кримінального судочинства: (......)

  39. У відповідях під якими номерами правильно вказано принципи, що закріплені винятково у Кримінально-процесуальному кодексі:Тема 4: Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності


  1. У якій відповіді правильно вказано, яка особа визнається підозрюваним?

  2. У якій відповіді правильно вказано, яка особа визнається обвинуваченим?

  3. У якій відповіді правильно вказано, яка особа вважається потерпілим?

  4. У якій відповіді правильно вказано процесуальний документ, що стверджує повноваження захисника-адвоката – члена адвокатського об'єднання на участь у справі?

  5. У якій відповіді правильно вказано, хто вирішує питання відвід прокурора на досудовому слідстві?

  6. У якій відповіді правильно вказаний строк, протягом якого прокурор повинен розглянути та вирішити заяву про самовідвід слідчого?

  7. У якій відповіді правильно вказано, хто вирішує питання про усунення захисника від участі у справі на досудовому слідстві, у разі, коли захисник є свідком і в зв’язку з цим підлягає допиту?

  8. У якій відповіді правильно вказано, з якою метою до участі у проведенні окремих слідчих дій залучаються поняті?

  9. У яких відповідях неправильно вказані випадки обов’язкової участі захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи судом першої інстанції?

  10. У яких відповідях правильно вказані випадки, коли після допуску до участі у справі захисник-адвокат вправі відмовитись від виконання своїх обов’язків?

  11. У яких відповідях неправильно вказані обставини, що виключають участь у справі захисника?

  12. У яких відповідях правильно названі права підсудного?

  13. У яких відповідях правильно названі права захисника?

  14. У яких відповідях правильно названі права цивільного позивача?

  15. У яких відповідях правильно названі повноваження начальника слідчого відділу?

  16. У яких відповідях правильно названі повноваження прокурора?

  17. У яких відповідях правильно названі права свідка?

  18. У яких відповідях правильно названі права експерта?

  19. У яких відповідях правильно вказані обставини, що виключають участь судді в розгляді справи?

  20. У яких відповідях неправильно вказані учасники процесу, які можуть заявити відвід судді?

  21. У яких відповідях правильно названі функції суду, що виконуються ним у сфері кримінального судочинства:

  22. У яких відповідях правильно названі види представництва інтересів суб’єктів процесу у кримінальному судочинстві:

  23. У яких відповідях правильно вказано суб’єкта процесу, інтереси якого у кримінальному судочинстві може представляти законний представник:

  24. У яких відповідях правильно названі органи дізнання у кримінальних справах:

  25. У яких відповідях правильно вказано, хто може бути допущений як захисник у кримінальному процесі: (......)

  26. У яких відповідях правильно названо осіб, які належать до категорії учасників процесу, як розуміє її законодавець: (......)


Тема 5: Докази і доказування


  1. У відповіді під котрим номером правильно названі елементи процесу доказування?

  2. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких стадіях кримінального процесу здійснюється доказування?

  3. У відповіді під котрим номером правильно наведені елементи предмету доказування?

  4. У відповіді під котрим номером правильно наведено джерело доказів в кримінальній справі?

  5. У відповіді під котрим номером правильно названі підстави для проведення додаткової експертизи?

  6. У відповіді під котрим номером правильно названа підстава для призначення повторної експертизи в кримінальній справі?

  7. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких випадках призначення експертизи є обов’язковим?

  8. У відповіді під котрим номером правильно названо, на кого покладений обов’язок доказування у кримінальній справі?

  9. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого моменту особа стає свідком по справі?

  10. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого віку свідок попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань?

  11. У відповіді під котрим номером правильно наведено визначення „версії” в процесі доказування:

  12. У відповіді під котрим номером правильно вказано як зберігаються гроші як речові докази у кримінальній справі:

  13. У відповіді під котрим номером правильно вказано законодавчу гарантію повноти і достовірності фіксування інформації в протоколі слідчої дії:

  14. У якому з наведених варіантів правильно визначено поняття „правова презумпція”

  15. У відповіді під котрим номером правильно вказано вид речових доказів, який виділяє законодавець:

  16. У відповіді під котрим номером правильно ознаки документа як джерела доказів:

  17. У відповіді під котрим номером правильно визначено поняття „доказування у кримінальних справах”?

  18. У відповіді під котрим номером неправильно вказано обставину, що входить до предмету показань потерпілого:

  19. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого моменту у справі з’являються речові докази:

  20. У відповіді під котрим номером неправильно вказано, протокол якої слідчої дії може виступати як джерело доказів у кримінальній справі:

  21. У відповіді під котрим номером правильно визначено поняття „збирання доказів”

  22. У відповіді під котрим номером правильно суб’єктивний фактор, що впливає на повноту та достовірність показань свідка:

  23. У відповіді під котрим номером правильно вказано, хто може виступати експертом у кримінальній справі:

  24. У відповіді під котрим номером правильно наведено суб’єкта процесу, якого дозволяється допитувати у справі як свідка (з одночасним суміщенням двох процесуальних статусів):

  25. У відповіді під котрим номером правильно визначено поняття “компетенція експерта”:

  26. У відповіді під котрим номером правильно вказано строк, протягом якого сторони можуть подати зауваження на протокол судового засідання:

  27. В якій відповіді правильно вказано значення показань обвинуваченого у кримінальному судочинстві:

  28. В якій відповіді правильно вказано, чи може бути речовим доказом документ:

  29. У відповіді під котрим номером неправильно вказано вид судової експертизи:

  30. У відповіді під котрим номером правильно вказано, за результатами проведення якої оперативно-розшукової дії складається протокол з додатками як джерело доказів у справі:

  31. У відповідях під котрими номерами правильно названі властивості доказів?

  32. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від механізму їх формування?

  33. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від їх відношення до обставин, які підлягають доказуванню?

  34. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від їх відношення до предмету обвинувачення?

  35. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від наявності проміжного джерела між доказом і обставиною, яка підлягає доказуванню (за характером формування джерела)?

  36. У відповідях під котрими номерами правильно названо, показання яких учасників процесу визнаються джерелами доказів?

  37. У відповідях під котрими номерами правильно названо, протоколи яких слідчих чи судових дій відносяться до джерел доказів?

  38. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто не може бути допитаний як свідок?

  39. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, який строк зберігання речових доказів?

  40. У відповідях під котрими номерами правильно вказано обставини, що складають предмет показів потерпілого:

  41. У відповідях під котрими номерами правильно вказано реквізити офіційного документу, як джерела доказів:

  42. У відповідях під котрими номерами правильно вказано складові частини висновку експерта:


Тема 6: Запобіжні заходи


  1. У якій відповіді правильно вказано, на підставі якого процесуального документа здійснюється відсторонення обвинуваченого від посади:

  2. У якій відповіді правильно вказано, що заходами процесуального примусу є заходи:

  3. У якій відповіді правильно вказано тимчасовий запобіжний захід, як його розуміє законодавець:

  4. У якій відповіді правильно вказано умову застосування запобіжного заходу тримання під вартою:

  5. У якій відповіді правильно вказано мінімальний розмір застави як запобіжного заходу:

  6. У якій відповіді правильно вказано мінімальний розмір застави у разі вчинення тяжкого злочину:

  7. У якій відповіді правильно вказано мінімальний розмір внесеної застави раніше судимою особою не може бути меншим:

  8. У якій відповіді правильно вказано, яке грошове стягнення може бути надане на поручителя за невиконання зобов’язання при особистій поруці:

  9. У якій відповіді правильно вказано загальний строк тримання обвинуваченого під вартою під час досудового слідства (без продовження):

  10. У якій відповіді правильно вказано на який строк може бути продовжено тримання під вартою особи під час досудового слідства суддею того суду, який виніс постанову про застосування такого запобіжного заходу:

  11. У якій відповіді правильно вказано, на який термін строк тримання під вартою може бути продовжений суддею апеляційного суду:

  12. У якій відповіді правильно вказано максимальний строк утримання обвинуваченого під вартою внаслідок його продовження суддею Верховного Суду України:

  13. У якій відповіді правильно вказано захід кримінально-процесуального примусу, що може бути застосований до особи, щодо якої порушено кримінальну справу:

  14. У якій відповіді правильно вказано визначення заходів кримінально-процесуального примусу:

  15. У якій відповіді неправильно вказано захід кримінально-процесуального примусу:

  16. У якій відповіді неправильно вказано захід кримінально-процесуального примусу:

  17. У якій відповіді правильно вказано запобіжний захід, застосування якого може бути здійснено і без винесення відповідної постанови:

  18. У якій відповіді правильно вказано правову підставу для скасування запобіжного заходу у стадії досудового розслідування кримінальної справи:

  19. У якій відповіді правильно вказано як обраховуються строки тримання під вартою під час судового розгляду кримінальної справи:

  20. У яких відповідях правильно вказано заходи процесуального примусу, які застосовуються до суб’єктів процесу як засоби забезпечення виконання ними своїх обов’язків:

  21. Привід як засіб процесуального примусу застосовується до:

  22. Запобіжні заходи як специфічна група заходів процесуального примусу застосовуються до:

  23. Які види поруки закріплені в кримінально-процесуальному кодексі України як запобіжні заходи?

  24. У яких відповідях правильно вказано заходи кримінально-процесуального примусу, які застосовуються з метою забезпечення виконання процесуальних рішень у справі:

  25. У яких відповідях правильно вказано наслідки порушення обвинуваченим (підозрюваним) зобов’язання щодо підписки про невиїзд:

  26. У яких відповідях правильно вказано, хто може внести заставу в кримінальній справі:

  27. У яких відповідях правильно вказано, що може бути предметом внесеної обвинуваченим застави:

  28. У яких відповідях правильно вказано, кого слідчий зобов’язаний повідомити про взяття обвинуваченого під варту:

  29. У яких відповідях правильно вказано до кого застосовується такий запобіжний захід як віддання обвинуваченого під нагляд командування військової частини:

  30. У яких відповідях правильно вказано, які запобіжні заходи можуть бути застосовані до неповнолітнього обвинуваченого:

  31. У яких відповідях правильно вказано у якому порядку може бути застосований запобіжний захід у вигляді передачі неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників або адміністрації дитячої установи:

  32. У яких відповідях правильно вказано мету передачі неповнолітнього обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників, адміністрації дитячої установи як запобіжного заходу:

  33. У яких відповідях правильно вказано випадки, коли може бути застосоване взяття під варту до неповнолітнього:

  34. Обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо неповнолітнього є можливим, якщо застосування інших запобіжних заходів не може гарантувати, що:

  35. У яких відповідях правильно вказано мету, з якою застосовуються запобіжні заходи:

  36. У яких відповідях правильно вказано запобіжні заходи, які закріплені в КПК України:

  37. У яких відповідях правильно вказано запобіжні заходи, які закріплені в КПК України:

  38. У яких відповідях правильно вказано мету, з якою застосовуються запобіжні заходи:

  39. У яких відповідях правильно вказано мету, з якою застосовуються запобіжні заходи:

  40. У яких відповідях правильно вказано запобіжні заходи, які передбачені у КПК України:

  41. У яких відповідях правильно вказано запобіжні заходи, які передбачені у КПК України:

  42. У яких відповідях правильно вказано положення, які стосуються вимог законодавця щодо поручителів, при обранні такого запобіжного заходу як особиста порука:

  43. У яких відповідях правильно вказано, які строки можуть включатись до строку тримання під вартою на стадії досудового розслідування:

  44. У яких відповідях правильно вказано, хто повинен звільнити особу з під варти у випадку закінчення строку, на який було обрану цей запобіжний захід:


Тема 7: Цивільний позов у кримінальному процесі


  1. У відповіді під яким номером правильно вказано випадки пред’явлення цивільного позову в кримінальній справі?

  2. У відповіді під яким номером правильно вказано, хто може бути визнаний цивільним позивачем у кримінальній справі?

  3. У відповіді під яким номером правильно вказано, до якого часу може бути пред’явлений цивільний позов у кримінальній справі?

  4. У відповіді під яким номером правильно вказано, яке рішення приймає суд по цивільному позову при постановленні обвинувального вироку?

  5. У відповіді під яким номером правильно вказано випадки пред’явлення цивільного позову в кримінальній справі?

  6. У яких відповідях правильно вказано випадки, коли суд залишає цивільний позов без розгляду:

  7. У яких відповідях правильно вказано, які суб’єкти кримінального процесу вправі пред’явити і підтримувати цивільний позов у кримінальному процесі:Тема 8: Порушення кримінальної справи


  1. У якій відповіді правильно вказано визначення стадії порушення кримінальної справи:

  2. У якій відповіді неправильно вказано завдання стадії порушення кримінальної справи:

  3. У якій відповіді правильно вказано підставу для порушення кримінальної справи:

  4. У якій відповіді правильно вказано привід для порушення кримінальної справи:

  5. У якій відповіді правильно вказано законодавче визначення “явки з повинною”:

  6. У якій відповіді неправильно вказано привід для порушення кримінальної справи:

  7. У якій відповіді правильно вказано загальний строк, протягом якого уповноваженими особами повинно бути прийнято рішення щодо заяв та повідомлень про злочини:

  8. У якій відповіді правильно вказано рішення, що приймається уповноваженими особами за результатами розгляду заяв та повідомлень про злочини:

  9. У якій відповіді правильно вказано випадок, коли кримінальна справа порушується суддею:

  10. У якій відповіді правильно вказано строк, протягом якого може бути оскаржена постанова про відмову у порушенні кримінальної справи:

  11. У якій відповіді правильно вказано, чи може прокурор порушити кримінальну справу щодо злочину, який належить до категорії приватного обвинувачення, без скарги потерпілого:

  12. У якій відповіді правильно вказано, визначене в постанові про порушення кримінальної справи, подальше її спрямування, якщо вона була порушена органом дізнання:

  13. У якій відповіді правильно вказано, як повинен поступити прокурор, який встановив незаконність порушення кримінальної справи, у якій вже провадились слідчі дії:

  14. У яких відповідях правильно вказано вимоги до повідомлень підприємств, установ, організацій:

  15. У яких відповідях правильно вказано дії, що повинні бути вчинені органом дізнання, дізнавачем, слідчим, прокурором чи суддею у зв’язку з прийняттям письмової заяви громадянина про вчинений злочин:

  16. У яких відповідях правильно вказано момент до якого можлива явка особи з повинною:

  17. У яких відповідях правильно вказано рішення, які можуть бути прийняті прокурором, слідчим, органом дізнання чи суддею, за результатами розгляду заяв і повідомлень про злочини:

  18. У яких відповідях правильно вказано обов’язкові реквізити постанови про порушення кримінальної справи:

  19. У яких відповідях правильно вказано, яким процесуальним документом фіксуються результати прийняття явки з повинною:

  20. У яких відповідях правильно вказано суб’єктів кримінального процесу, які наділені універсальною юрисдикцією і вправі порушити будь-яку кримінальну справу:

  21. У яких відповідях правильно вказано строки проведення перевірки уповноваженими органами заяв та повідомлень про злочини:

  22. У яких відповідях правильно вказано, яка інформація підлягає викладенню у резолютивній частині постанови про порушення кримінальної справи:

  23. У яких відповідях правильно вказано суб’єктів процесу, які обов’язково повідомляються про прийняте за результатами розгляду заяв та повідомлень про злочини рішення – про відмову у порушенні кримінальної справи:

  24. У якій відповіді правильно вказано, до якого суду подається скарга на постанову про порушення кримінальної справи винесену прокурором області:

  25. У яких відповідях правильно вказано, хто вправі подати скаргу на постанову про порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину

  26. У якій відповіді правильно вказано, в який строк повинна бути розглянута судом скарга на постанову про порушення кримінальної справи

  27. У якій відповіді правильно вказано, яким процесуальним рішення суддя визначає час, місце і коло осіб, що викликаються, судового розгляду за скаргою на постанову про порушення кримінальної справи

  28. У яких відповідях правильно вказано, що може бути підставою для скасування судом постанови про порушення кримінальної справи

  29. У якій відповіді правильно вказано, на кого покладено обов’язок доведення правомірності порушення кримінальної справи при розгляді судом скарги на відповідну постанову

  30. У яких відповідях правильно вказано, які дії вправі здійснити суддя для перевірки законності порушення кримінальної справи під час судового розгляду скарги на відповідну постанову

  31. У якій відповіді правильно вказано, які питання суддя не вправі вирішувати при розгляді скарги на постанову про порушення кримінальної справи

  32. У яких відповідях правильно вказано обставини, що виключають порушення кримінальної справи: (......)

  33. У яких відповідях правильно вказано способи перевірки заяв та повідомлень про злочини: (.....)

  34. У якій відповіді правильно вказано, що слід розуміти під законним приводом для порушення кримінальної справи:Тема 9. Загальні положення досудового розслідування.


  1. Вкажіть загальний строк, протягом може здійснюватись досудове слідство у кримінальній справі:

  2. Вкажіть, у яких випадках проведення досудового слідства є обов’язковим у справах, по яких здійснювалась протокольна форма досудової підготовки матеріалів. Зазначте номер правильної відповіді

  3. У якому з наведених варіантів правильно визначено підсумкове рішення, яким завершується дізнання у кримінальній справі

  4. У якому з наведених варіантів правильно вказано правову підставу (документ), що дозволяє слідчому проводити процесуальні та слідчі дії у кримінальній справі

  5. У якому з наведених варіантів правильно вказано, що є підставою для об’єднання кримінальних справ в одне провадження:

  6. У якому з наведених варіантів правильно вказано, що є підставою для виділення кримінальної справи в окреме провадження:

  7. якщо стосовно одного з обвинувачених є клопотання потерпілого про звільнення його від кримінальної відповідальності;

  8. Вкажіть строк, протягом якого проводиться дізнання у кримінальних справах щодо злочину, який належить до категорії тяжких

  9. Вкажіть строк, протягом якого проводиться дізнання у кримінальних справах щодо злочину, який не належить до категорії тяжких

  10. В якому з наведених варіантів вірно визначено поняття „підслідності” кримінальних справ:

  11. В якому з перелічених варіантів правильно визначені повноваження слідчого у кримінальному процесі України

  12. Вкажіть, які з перерахованих ознак характеризують досудове розслідування як стадію кримінального процесу

  13. Виділіть з наведених положень завдання стадії досудового розслідування

  14. Визначте, у яких відповідях правильно названо етапи процесуальної діяльності, що складають структуру стадії досудового розслідування

  15. Вкажіть, до підслідності якого органу досудового слідства віднесено розслідування справи про злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище:

  16. Вкажіть, у яких категоріях кримінальних справ проведення досудового слідства є необов’язковим:

  17. Вкажіть у якому з наведених варіантів правильно визначено умови виділення справи в окреме провадження:

  18. У якому з наведених варіантів правильно визначено порядок продовження строку досудового слідства у кримінальній справі:

  19. В яких випадках слідчий може не погодитись із вказівками прокурора і їх не виконувати подавши письмові заперечення вищестоящому прокурору:

  20. Вкажіть номер правильної відповіді, у якій визначено правову підставу (документ), на підставі якої створюється слідча чи слідчо-оперативна група для розслідування кримінальної справи:


^ Тема 10: Слідчі дії


  1. У якій відповіді правильно названий пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Слідчий зобов’язаний допитати обвинуваченого негайно після його явки або приводу і в усякому разі не пізніше (…..) після пред’явлення йому обвинувачення"?

  2. 2. У якій відповіді правильно вказані питання, які забороняється ставити при допиті підозрюваного, обвинуваченого, свідка та потерпілого? (…..)

  3. У якій відповіді правильно названий вік неповнолітнього свідка, за якого його допит проводиться з обов’язковою участю педагога? (…..)

  4. У якій відповіді правильно названий пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Оголошення показань, даних учасниками очної ставки на попередніх допитах, дозволяється лише після дачі ними показань на очній ставці та (…..)"?

  5. У якій відповіді правильно названий пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Особа, що підлягає впізнанню, пред’являється впізнаючому разом з іншими особами тієї ж статі у кількості не менше (…..), які не мають різких відмін у зовнішності та одягу"?

  6. У якій відповіді правильно вказано, яке впізнання проводиться за чинним КПК України у виняткових випадках з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає? (…..)

  7. У якій відповіді правильно вказаний строк, в який слідчий повинен повідомити прокурора про проведений без санкції прокурора обшук та його результати? (…..)

  8. У якій відповіді правильно вказаний строк, в який прокурор може подати апеляцію на постанову судді про відмову у проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи? (…..)

  9. У якій відповіді правильно названий пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Виїмка документів, що становлять державну та (або) банківську таємницю, проводиться тільки (…..)"?

  10. У якій відповіді правильно названо посадову особу, до якої слідчий звертається з поданням про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв’язку? (…..)

  11. У якій відповіді правильно названо посадову особу, яка скасовує арешт, накладений на кореспонденцію, або припиняє зняття інформації з каналів зв’язку? (…..)

  12. У якій відповіді правильно вказаний пропущений складовий елемент даного положення з КПК України: "При наявності в протоколі обшуку зауважень на неправильні дії, допущені під час обшуку, слідчий (…..) повідомляє про це прокурора, який здійснює нагляд за слідством"?

  13. У якій відповіді правильно розкрито мету проведення освідування? (…..)

  14. У якій відповіді правильно названо процесуальний документ, який складає судово-медичний експерт за результатами проведеного ним освідування? (…..)

  15. У якій відповіді правильно розкрито мету проведення відтворення обстановки і обставин події? (…..)

  16. У яких відповідях правильно названі способи виклику свідка для допиту? (………)

  17. У яких відповідях правильно названий встановлений КПК України предмет допиту, який передує пред’явленню особи для впізнання? (………..)

  18. У яких відповідях правильно названі невідкладні випадки, за яких обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведений без постанови судді? (……….)

  19. У яких відповідях правильно названі положення КПК України щодо умов проведення обшуку і виїмки в приміщеннях дипломатичних представництв? (…………..)

  20. У яких відповідях неправильно вказані випадки, коли обшук особи та виїмка у неї предметів і документів можуть бути проведені без попереднього винесення постанови? (…………)

  21. У яких відповідях правильно названі предмети і документи, які можуть бути вилучені при обшуку або виїмці? (……..)

  22. У яких відповідях правильно названі підстави для накладення арешту на кореспонденцію? (………..)

  23. У яких відповідях правильно названі слідчі дії, які дозволяється проводити до порушення кримінальної справи? (…………)

  24. У яких відповідях неправильно названі слідчі дії, для проведення яких вимагається попереднє винесення слідчим постанови? (…………)

  25. У яких відповідях правильно названі слідчі дії, які дозволяється проводити лише з санкції прокурора? (……….)

  26. У яких відповідях неправильно названі слідчі дії, які дозволяється проводити лише за постановою судді? (………..)

  27. У яких відповідях правильно названі слідчі дії, які проводяться з участю понятих? (………..)

  28. У яких відповідях неправильно названі загальні процесуальні умови проведення слідчих дій? (………..)

  29. У яких відповідях правильно розкриті положення КПК України, що стосуються огляду і виїмки кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку? (………….)

  30. У яких відповідях неправильно названі випадки, коли огляд житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови судді? (…………….)


Тема 11: Пред’явлення обвинувачення та допит обвинуваченого"


  1. У якій відповіді правильно вказано, що таке обвинувачення? (.....)

  2. У якій відповіді правильно названий процесуальний документ про притягнення особи як обвинуваченого? (…..)

  3. У випадку неявки особи без поважних причин для пред’явлення їй обвинувачення (.....)

  4. Копія постанови про притягнення особи як обвинуваченого надсилається прокурору (.....)

  5. У якій відповіді правильно вказано з яких частин складається постанова слідчого про притягнення особи як обвинуваченого? (…..)

  6. У якій відповіді правильно вказано, що є підставами для притягнення особи як обвинуваченого (…..)?

  7. У якій відповіді правильно вказано момент, з якого обвинувачений наділяється відповідним комплексом прав та обов’язків? (…..)

  8. У якій відповіді правильно вказано, з якого моменту особа вважається обвинуваченим? (…..)

  9. У якій відповіді правильно вказано процесуальний документ, на підставі якого здійснюється привід обвинуваченого? (…..)

  10. У якій відповіді правильно вказано процесуальний документ, який складається про пред’явлення особі обвинувачення, роз’яснення його суті і вручення копії постанови про притягнення особи як обвинуваченого? (…..)

  11. У якій відповіді правильно вказаний процесуальний документ про відсторонення обвинуваченого від посади? (…..)

  12. У якій відповіді правильно вказано, чим засвідчується правильність власноручного запису обвинуваченим своїх показань в протоколі допиту? (…..)

  13. У якій відповіді правильно вказаний процесуальний документ, у якому зазначається про роз’яснення обвинуваченому його прав? (…..)

  14. У якій відповіді наведений правильний складовий елемент даного законодавчого положення: "При пред’явленні обвинувачення особі присутність захисника є (…..)"?

  15. У яких відповідях правильно вказано, коли слідчий доповнює обвинувачення? (……...)

  16. У яких відповідях правильно вказано, коли слідчий змінює обвинувачення? (………..)

  17. У яких відповідях правильно вказано, коли обвинувачення пред’являється заново? (............)

  18. У яких відповідях правильно вказано, коли можливий привід обвинуваченого без попереднього його виклику? (……….)

  19. У яких відповідях правильно вказані випадки, коли кримінальна справа повністю або в частині пред’явленого обвинувачення підлягає закриттю? (………..)

  20. У яких відповідях правильно вказані виняткові випадки проведення допиту обвинуваченого в нічний час? (………)

  21. У яких відповідях неправильно названі способи виклику обвинуваченого? (………)

  22. У яких відповідях правильно вказані підстави для відсторонення обвинуваченого від посади? (……..)

  23. У яких відповідях вказані неправильні випадки, коли скасовується відсторонення обвинуваченого від посади? (..............)

  24. У яких відповідях неправильно вказані випадки пред’явлення обвинувачення за обов’язкової присутності захисника? (..............)Тема 12: ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ТА ЙОГО ЗАКІНЧЕННЯ ШЛЯХОМ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ АБО НАПРАВЛЕННЯ ЇЇ ДО СУДУ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  1. У якій відповіді дане правильне визначення зупинення досудового слідства? (…..)

  2. У якій відповіді дане правильне визначення закриття кримінальної справи? (…..)

  3. У якій відповіді правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (…..)

  4. У якій відповіді правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (…..)

  5. У якій відповіді правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (…..)

  6. У якій відповіді правильно наведені умови для зупинення досудового слідства у випадку, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме чи коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі? (…..)

  7. У якій відповіді правильно наведені умови для зупинення досудового слідства у випадку, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме чи коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі? (…..)

  8. У якій відповіді правильно наведені умови для зупинення досудового слідства у випадку, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме чи коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі? (…..)

  9. Чи можливо зупинити дізнання у кримінальній справі? (…..)

  10. У якій відповіді правильно наведені підстави для зупинення дізнання? (…..)

  11. У якій відповіді правильно наведені підстави для відновлення зупиненого слідства у кримінальній справі? (…..)

  12. У якій відповіді правильно наведені підстави для відновлення зупиненого слідства у кримінальній справі? (…..)

  13. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття справи, слідство у якій зупинено? (…..)

  14. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття справи, слідство у якій зупинено? (…..)

  15. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття справи, слідство у якій зупинено? (…..)

  16. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття кримінальної справи? (…..)

  17. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття кримінальної справи? (…..)

  18. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття кримінальної справи? (…..)

  19. У якій відповіді правильно наведені підстави для направлення кримінальної справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності? (…..)

  20. У якій відповіді правильно наведені підстави для направлення кримінальної справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності? (…..)

  21. У якій відповіді правильно наведені підстави для направлення кримінальної справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності? (…..)

  22. У якій відповіді правильно зазначено строк для оскарження постанови про закриття кримінальної справи прокуророві? (…..)

  23. У яких відповідях правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (………)

  24. У яких відповідях правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (………)

  25. У яких відповідях правильно наведені умови для зупинення досудового слідства у випадку, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме чи коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі? (………)

  26. У яких відповідях правильно наведені підстави для відновлення зупиненого слідства у кримінальній справі? (………)

  27. У яких відповідях правильно наведені підстави для направлення кримінальної справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності? (………)

  28. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи? (………)

  29. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи? (………)

  30. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи? (………)

  31. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи?

  32. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи? (………..)

  33. У яких відповідях правильно наведені підстави для закриття справи, слідство у якій зупинено? (………..)

  34. У яких відповідях правильно наведені підстави для закриття кримінальної справи слідчим? (………..)"Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку"


  1. У якій відповіді правильно названа одна з форм закінчення досудового слідства? (…..)

  2. У якій відповіді учасників кримінального процесу, яких слідчий зобов’язаний в першу чергу ознайомити з матеріалами закінченої розслідуванням кримінальної справи? (…..)

  3. У якій відповіді правильно названо учасників кримінального процесу, яким матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи пред’являються для ознайомлення не в повному обсязі, а лише в певній частині? (…..)

  4. У якій відповіді правильно названо процесуальний документ, який складає слідчий після закінчення досудового слідства у справах осіб, визнаних неосудними? (…..)

  5. У якій відповіді правильно названий процесуальний документ, який складається слідчим після закінчення досудового слідства, коли ним зібрані достатні докази, що вказують на вчинення обвинуваченим злочину? (…..)

  6. У якій відповіді правильно названий процесуальний документ, що складається слідчим про оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства і про пред’явлення йому та його захисникові матеріалів справи? (…..)

  7. У якій відповіді правильно вказано частини, з яких складається обвинувальний висновок? (…..)

  8. У якій відповіді правильно вказані матеріали, що обов’язково додаються до обвинувального висновку? (…..)

  9. У якій відповіді правильно вказаний строк, протягом якого прокурор зобов’язаний розглянути справу, що надійшла до нього з обвинувальним висновком? (…..)

  10. У якій відповіді правильно вказані дії прокурора після затвердження ним обвинувального висновку? (…..)

  11. У якій відповіді правильно вказано, в якому випадку можна обмежити обвинуваченого та його захисника в часі при ознайомленні з матеріалами справи? (…..)

  12. У якій відповіді правильно названо порядок розв’язання слідчим клопотань при ознайомленні з матеріалами справи? (…..)

  13. У якій відповіді правильно названа послідовність ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами закінченої розслідуванням кримінальної справи? (…..)

  14. У яких відповідях правильно названі положення, які стосуються структури і змісту обвинувального висновку? (………)

  15. У яких відповідях правильно вказані матеріали, що обов’язково додаються до обвинувального висновку? (……...)

  16. У яких відповідях правильно вказані рішення, які вправі прийняти прокурор у справі з обвинувальним висновком? (………)

  17. У яких відповідях правильно названі додатки до обвинувального висновку? (………)"Попередній розгляд кримінальної справи суддею"


Перший рівень складності


1. У якій відповіді правильно дане визначення стадії попереднього розгляду справи суддею? (…..)


2. Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше (…..) діб, а у разі складності справи – не пізніше (…..) діб з дня її надходження до суду.


3. У якій відповіді правильно вказаний строк для апеляційного оскарження постанови судді, винесеної на попередньому розгляді, про відмову в порушенні кримінальної справи приватного обвинувачення? (…..)


4. Справа повинна бути призначена до розгляду в суді не пізніше (…..) діб, а у випадках складності справи – не пізніше (…..) діб з дня попереднього її розгляду.


5. У якій відповіді правильно вказаний пропущений складовий елемент даного законодавчого положення: "Попередній розгляд справи починається з (…..) щодо можливості призначення справи до судового розгляду"?


6. У якій відповіді правильно названа постанова судді, що виноситься в ході попереднього розгляду справи, яка підлягає оскарженню і на неї може бути внесено подання прокурором? (…..)


7. У якій відповіді правильно вказано, що є завданням стадії попереднього розгляду справи суддею? (…..)


8. Яке з перерахованих питань суддя не вправі з’ясовувати під час попереднього розгляду справи? (…..)


9. Які з перерахованих дій не можна проводити під час попереднього розгляду справи? (…..)


10. У якій відповіді правильно вказане рішення, яке вправі прийняти суддя за результатами попереднього розгляду справи? (…..)


11. У якій відповіді вказаний правильний складовий елемент даного законодавчого положення: "Копія обвинувального висновку і повістка про виклик до суду вручаються підсудному під розписку не пізніше (…..)"?


12. Яке з наведених питань не вправі вирішувати суддя в зв’язку з підготовкою справи до судового розгляду? (…..)


13. Які з наведених питань не вправі вирішувати суддя в зв’язку з підготовкою справи до судового розгляду? (…..)


14. У якій відповіді правильно вказане рішення, яке не вправі прийняти суддя за результатами попереднього розгляду справи? (…..)


Другий рівень складності


1. Які з вказаних питань не вправі з’ясовувати і вирішувати суддя при попередньому розгляді справи? (…………)


2. Які з вказаних питань суддя при попередньому розгляді справи вправі вирішувати лише за клопотанням сторін? (…………….)


3. У яких відповідях правильно названі учасники процесу з ініціативи яких при попередньому розгляді справа може бути повернена на додаткове розслідування? (…………..)


4. На які з наведених постанов судді, прийнятих на попередньому розгляді справи, можуть бути подані апеляції до апеляційного суду? (…………..)


5. У яких відповідях правильно вказані підстави для зупинення справи суддею на попередньому розгляді? (………)


6. У яких відповідях правильно вказані рішення, які вправі прийняти суддя за результатами попереднього розгляду справи? (…………..)


  1   2   3   4

Схожі:

Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПоняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
Тема Поняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу icon1. Поняття, завдання І система кримінального процесу
Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconТема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconЛекція №1. Поняття І сутність кримінального процесу. Поняття, завдання І зміст кримінального процесу
Конституція України є Основним Законом нашої держави. Останнім часом Верховна Рада України прийняла багато нових законів з різних...
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconТематичний план
Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПерелік питань на усну частину іспиту з «Кримінального права України (Особлива частина)»
Поняття Особливої частини кримінального права (як частини галузі права, частини кримінального закону, навчальної дисципліни та галузі...
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПитання на іспит з кримінального процесу україни для студентів 3-го курсу
Завдання кримінального процесу, його роль в державному механізмі контролю над злочинністю
Тема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу iconПлан семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-iii // Відомості Верховної Ради (ввр). – 2001. – №25-26. – Ст. 131. [Електронний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи