№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування icon

№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування
Скачати 66.64 Kb.
Назва№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування
Дата25.09.2012
Розмір66.64 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА № 6. Досудове розслідування (загальні положення)


Суть, завдання і значення стадії досудового розслідування.

Форми досудового розслідування: дізнання і досудове слідство, їх співвідношення.

Поняття, значення і види підслідності.

Види дізнання. Поняття і значення дізнання в розслідуванні кримінальних справ.

Діяльність органу дізнання у справах про злочин, що не є тяжким.

Діяльність органу дізнання у справах про тяжкий та особливо тяжкий злочин. Поняття невідкладних слідчих дій, підстави їх провадження органом дізнання.

Досудове слідство як основна форма досудового розслідування. Органи досудового слідства. Повноваження слідчих МВС і податкової міліції.

Початок і місце досудового слідства. Розслідування кримінальних справ групою слідчих.

Підстави і порядок об'єднання справ в одне провадження. Виділення справ в окреме провадження.

Строк провадження слідства, підстави і порядок його продовження. Обчислення строку розслідування.

Процесуальні форми взаємодії слідчого й органу дізнання. Використання даних оперативно-розшукових заходів при провадженні досудового слідства. Роль начальника органу внутрішніх справ і начальника слідчого підрозділу в організації взаємодії слідчого й органу дізнання.

Додержання принципів кримінального процесу в стадії досудового розслідування. Законність в стадії досудового розслідування. Всебічне, повне та об'єктивне дослідження обставин справи.

Обов'язок встановлення в процесі розслідування причин і умов, які сприяли злочину. Внесення подань щодо їх усунення.

Окремі доручення слідчого.

Обов'язок задоволення клопотань, які мають значення у справі.

Роз'яснення і забезпечення прав осіб, які беруть участь у справі.

Недопустимість розголошення даних досудового розслідування.

Застосування науково-технічних засобів при розслідуванні злочинів: фотографування, кінозйомки, відеозапису тощо. Процесуальне оформлення застосування науково-технічних засобів.

Форма і зміст процесуальних документів, що складаються при провадженні досудового розслідування.Оскарження дій особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора. Строки і порядок розгляду скарг на дії органів розслідування.

Нагляд прокурора за виконанням законів у стадії досудового розслідування.


ТЕМА №7. Слідчі дії


Поняття, види і система слідчих дій. Вимоги, які пред'являються до порядку провадження і процесуального оформлення слідчих дій. Слідчі дії, що проваджуються тільки з дозволу суду. Слідчі дії, що проваджуються тільки з санкції прокурора. Гарантії захисту прав і свобод людини при провадженні слідчих дій. Допустимість засобів примусу лише в випадках крайньої необхідності.

Огляд, Поняття і види огляду. Підстави для провадження огляду. Учасники огляду. Процесуальний порядок провадження та оформлення огляду. Застосування науково-технічних засобів при огляді. Огляд місця злочину, приміщення, людей, трупа, тварин, предметів, документів. Взаємодія слідчого й експерта при огляді місця події.

Ексгумація трупа, порядок її проведення і процесуальне оформлення.

Освідування. Поняття, підстави і процесуальний порядок освідуван-ня. Участь судово-медичного експерта і лікаря в освідуванні. Гарантії прав особи при освідуванні. Форми документування освідування. Форма і зміст протоколу освідування.

Допит. Поняття допиту. Порядок виклику на допит. Місце і час допиту, загальні правила допиту. Процесуальний порядок допиту свідка і потерпілого, оформлення його результатів. Права свідка та їх забезпечення при допиті. Допит обвинуваченого і підозрюваного. Процесуальне оформлення відмови особи від давання показань.

Затримання, Поняття, підстави і мотиви затримання. Процесуальний порядок затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Форма і зміст протоколу затримання. Особи, наділені правом затримання. Повідомлення прокурору про затримання. Повідомлення родичів про затримання. Права й обов'язки затриманого. Підстави і порядок звільнення затриманих. Відмінність затримання як міри процесуального

примусу від запобіжного заходу взяття під варту і від адміністративного затримання. Нагляд прокурора за законністю затримання підозрюваного органами дізнання і слідчим.

Очна ставка та ц види. Поняття і мета очної ставки. Підстави і процесуальний порядок проведення очної ставки. Форма і зміст протоколу очної ставки.

Пред'явлення для впізнання. Поняття і види пред'явлення для впізнання. Учасники пред'явлення для впізнання, їх права та обов'язки. Умови і процесуальний порядок пред'явлення для впізнання. Особливості пред явлення для впізнання трупа. Форма і зміст протоколу пред'явлення для впізнання.

Поняття і підстави для провадження обшуку. Учасники обшуку. Конституція України про недоторканність житла. Відмінність обшуку від виїмки. Види обшуку. Обшук у приміщеннях. Особливості провадження особистого обшуку. Процесуальний порядок провадження та оформлення обшуку і вишки. Учасники обшуку і виїмки. Порядок обшуку в приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва.

Поняття виїмки. Види виїмки. Підстави проведення виїмки. Учасники виїмки, їх права та обов'язки. Порядок виїмки та фіксація її наслідків. Особливості виїмки документів, які містять державну таємницю, та в дипломатичних представництвах.

Підстави і процесуальний порядок накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію та її виїмка. Конституційні гарантії таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Скасування арешту на кореспонденцію.

Фактичні та юридичні підстави і порядок зняття інформації з технічних каналів зв'язку.

Накладення арешту на майно. Підстави, мета і процесуальний порядок його провадження. Майно, яке не підлягає опису. Процесуальні документи, що складаються при накладенні арешту на майно. Скасування арешту, накладеного на майно. Накладення арешту на вклади.

Процесуальний порядок витребування предметів і документів від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян. Процесуальне оформлення одержання предметів і документів.

Відтворення обстановки й обставин події. Поняття та мета відтворення обстановки й обставин події. Умови і процесуальний порядок проведення цієї слідчої дії. Учасники відтворення обстановки й обставин події. Форма і зміст протоколу відтворення обстановки й обставин події.

Поняття і види експертиз. Одержання зразків для експертного дослідження. Підстави і процесуальний порядок призначення і провадження експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертиз. Права обвинуваченого (підозрюваного) при призначенні і провадженні експертиз. Одержання зразків для експертного дослідження та його процесуальне оформлення. Провадження експертиз в експертній установі і поза нею. Допит експерта. Ознайомлення обвинуваченого з висновком експерта. Процесуальний порядок призначення і проведення комплексної, комісійної, додаткової та повторної експертизи.


ТЕМА № 8. Притягнення особи як обвинуваченого


Суть і значення акту притягнення як обвинуваченого, Кримінально-правові і кримінально-процесуальні підстави притягнення особи як обвинуваченого.

Процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого. Форма і зміст постанови про притягнення як обвинуваченого.

Порядок виклику обвинуваченого. Привід обвинуваченого. Порядок пред'явлення обвинувачення. Права обвинуваченого. Вручення обвинуваченому копії постанови про притягнення як обвинуваченого та роз'яснення обвинуваченому його процесуальних прав. Участь захисника при пред'явленні обвинувачення.

Допит обвинуваченого і його значення. Процесуальний порядок допиту обвинуваченого. Участь захисника в допиті обвинуваченого. Допит обвинуваченого з участю перекладача, спеціаліста і експерта. Протокол допиту обвинуваченого. Власноручний запис обвинуваченим своїх показань. Процесуальне оформлення відмови обвинуваченого від давання показань.

Зміна і доповнення раніше пред'явленого обвинувачення.

Відсторонення обвинуваченого від посади.

Нагляд прокурора за законністю й обґрунтованістю притягнення як обвинуваченого.


ТЕМА № 9. Заходи процесуального примусу


Поняття і види заходів процесуального примусу.

Поняття і значення запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів процесуального примусу.

Гарантії законності та обґрунтованості обрання запобіжних заходів. Конституція України і міжнародно-правові акти про недоторканність особи.

Підстави, умови і процесуальний порядок обрання запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Підстави, умови і порядок обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного.

Види запобіжних заходів та їх характеристика. Застава: підстави умови та порядок її обрання.

Відмінність запобіжних заходів від зобов'язання обвинуваченого з'являтися за викликом і повідомляти про зміну місця проживання.

Підстави, умови і порядок обрання запобіжного заходу взяття під варту. Дії та рішення судді при розгляді подання щодо арешту. Правове регулювання досудового ув'язнення. Заходи піклування про неповнолітніх дітей і по охороні майна ув'язненого.

Порядок утримання осіб, взятих під варту. Права та обов'язки осіб, взятих під варту. Підстави і порядок звільнення осіб, взятих під варту.

Строки тримання під вартою. Підстави і порядок їх продовження. Підстави і порядок скасування або зміни запобіжного заходу.

Нагляд прокурора та судовий контроль за законністю та обґрунтованістю обрання запобіжних заходів.


ТЕМА № 10. Зупинення досудового розслідування та розшук обвинуваченого.


Поняття і значення зупинення досудового розслідування. Підстави та умови зупинення досудового слідства і дізнання.

Процесуальний порядок зупинення досудового слідства і дізнання. Розшук осіб, які сховалися від слідства і суду. Взаємодія слідчого з

працівниками оперативних та інших підрозділів правоохоронних органів в процесі розшуку обвинуваченого. Заходи, що вживаються для встановлення особи, яка підлягає притягненню як обвинувачений.

Умови і процесуальний порядок відновлення досудового слідства та дізнання по зупиненій справі.

Схожі:

№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconЛекція №7 досудове розслідування: поняття, зміст, форми та загальні положення поняття І форми досудового розслідування досудове розслідування це здійснювана
Юридичною підставою для здійснення досудового розслідування є постанова про порушення кримінальної справи. Досудове розслідування...
№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconЛекція №11 закінчення досудового слідства форми закінчення досудового слідства
Порушення цієї вимоги ст. 22 Кпк тягне за собою повернення справи на додаткове розслідування прокурором, а за неможливості усунення...
№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconТема X. Розслідування вбивств (4 год.) Мета занять
...
№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconРозділ ІІІ. Криміналістична тактика тема 12, 13. Загальні положення Криміналістичної тактики та організації І планування розслідування злочинів (2 год.)
Мета заняття: навчити студентів аналізувати зібрані у провадженні матеріали; конструювати і перевіряти слідчі версії за допомогою...
№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconРішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки
Поняття закінчення досудового розслідування. Види закінчення дізнання І досудового слідства
№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconЗакон України від 20. 12 1990 "Про міліцію"//Відомості Верховної Ради 1991- № Ст. 20; Закон України від 11. 1991 "Про прокуратуру"//Відомості Верховної Ради України. 1991. №53
Тема № досудове розслідування: поняття, зміст, форми та загальні положення (2 год.)
№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconПерелік питань для підготовки до іспиту із спецкурсу: “ методика розслідування окремих видів злочинів”
Структура (зміст) загальної методики (загальних положень) розслідування злочинів
№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconХарактерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту
Для зміцнення законності і правопорядку правоохоронні органи застосовують при розгляді кримінальних і цивільних справ судові експертизи,...
№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconХарактерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту
Для зміцнення законності і правопорядку правоохоронні органи застосовують при розгляді кримінальних і цивільних справ судові експертизи,...
№ Досудове розслідування (загальні положення) Суть, завдання І значення стадії досудового розслідування iconМ. П. Ткач студентка IV курсу юридичного факультету
Допит є не тільки найбільш поширеною та ефективною вербальною слідчою дією, а й найбільш необхідною в процесі проведення досудового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи