Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення icon

Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення
Скачати 73.15 Kb.
НазваЛекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення
Дата25.09.2012
Розмір73.15 Kb.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ №8 СЛІДЧІ ДІЇ


Слідча дія

Мета проведення

Суб’єкт прове-

дення

Юридична підстава проведення

Обов’язковість участі понятих чи інших осіб

Процесуальне оформлення

Допит обвинува-ченого,пі-дозрюва-ного,свід-ка,потерпілого

З’ясування обставин, які мають значення для справи

Слідчий

--------

Для неповнолітнього свідка-педагог, при необхідності-лікар,батьки

Протокол

Очна ставка

З’ясування правдивості двох раніше допитаних осіб, в показаннях яких є суперечності

Слідчий

---------

---------

Протокол

Пред’яв-

лення для впізнання

З’ясувати чи відома певна особа чи предмет обвинуваченому, підозрюваному,

свідкові чи потерпілому

Слідчий

----------

Не менше 2 понятих

Протокол

Обшук

Виявлення доказів

Слідчий

Постанова слідчого, затверджена прокурором, обшук житла- постанова судді ,за винятком невідкладних випадків

Не менше 2 понятих, особа, яка займає це приміщення

Протокол

Виїмка


Вилучення доказів

Слідчий

Постанова слідчого, виїмка документів, що становлять державну чи банківську таємницю- постанова слідчого, затверджена прокурором, виїмка з житла- постанова судді

Не менше 2 понятих, особа, яка займає це приміщення

Протокол

Накладення арешту на кореспон-

денцію і зняття інформації з каналів зв’язку

З’ясування обставин, що мають значення для справи

Начальник відповідної установи

Постанова судді

-------------

----------

Огляд і виїмка кореспон-

денції і досліджен-ня інформації, знятої з каналів зв’язку

З’ясування обставин, що мають значення для справи

Слідчий

Рішення суду

Поняті з числа службовців установи

Протокол

Огляд місцевості, приміщен-ня, предметів і документів

Виявлення слідів злочину, з’ясування інших обставин, які мають значення для справи


Слідчий

Огляд житла- постанова судді

Не менше 2 понятих

Протокол

Освідування


Виявлення або засвідчення наявності у обвинуваченого, підозрюваного, свідка чи потерпілого особливих прикмет


Слідчий,

судово-медичне освідуван-

ня проводить судмед-

експерт або лікар

Постанова слідчого


------------


Протокол, при судово-медичному-акт або довідка


Відтворення обстановки і обставин події


Перевірка і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, обвинуваченого або даних, одержаних при проведенні слідчих дійСлідчий


-------------

Не менше 2 понятих


Протокол


Огляд та ексгумація трупа


Виявлення слідів злочину, з’ясування інших обставин, які мають значення для справи


Слідчий,

судмедексперт

При ексгумації-постанова слідчого, затверджена прокурором


Не менше 2 понятих


Протокол


Експертиза


Одержання відповідей на питання , для з’ясування яких потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання


Експерт чи група експертів


Постанова слідчого


------------


Висновок^ 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА СЛІДЧИХ ДІЙ

Основним змістом процесуальної діяльності є встановлення об'єктивної істини, а основним засобом отримання і перевірки доказів є слідчі дії.

У теорії кримінального процесу мають місце різні визначення поняття слідчих дій. Наприклад, на думку Н. А. Громова, слідчі дії — це передбачені кримінально-процесуальним законом і здійснювані з метою збирання і перевірки доказів заходи, що складаються з сукупності пошукових, пізнавальних і засвідчуваних прийомів, які обумовлені своєрідним поєднанням у кожному з них загальнонаукових методів пізнання, відповідаючих особливостям слідів злочину і пристосованих для ефективного виявлення, сприйняття і закріплення доказової інформації.

Слідчі дії — це регламентовані нормами процесуального права та здійснювані в рамках кримінально-процесуального провадження уповноваженою на те особою, а також забезпечувані заходами державного примусу та супроводжувані необхідним документуванням процесуальні дії, які являють собою комплекс пізнавально-засвідчувальних операцій, спрямованих на отримання, дослідження та перевірку доказів.

Іншими словами, слідчі дії — це процесуальні дії, здійснювані для одержання доказової інформації, збирання, дослідження та перевірки доказів. Вони мають пізнавальний характер та процесуально-правову природу.

Основу слідчих дій складають окремі методи пізнання — візуальне спостереження, розпитування, сприйняття, пошук, порівняння (ідентифікація), відтворення, дослідження, які супроводжуються закріпленням (фіксацією та засвідченням) одержаної доказово інформації чи висновків дослідження в відповідних процесуальні документах.

КПК передбачає та регламентує проведення таких слідчих дій:

1.огляд (місця події, предмета, документів, місцевості, приміщень, трупа);

2. обшук;

3.виїмка (предметів, документів);

4.огляд і виїмка поштово-телеграфної кореспонденції;

5.зняття інформації з каналів зв'язку;

6.накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію;

7.відтворення обстановки та обставин події злочину;

8.допит (свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта);

9.очна ставка;

10.пред’явлення для впізнання;

11.огляд і ексгумація трупа; 12.проведення експертизи. 13.освідування


^ 2. ВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ

Залежно від джерел отриманої інформації слідчі дії поділяються на:

а) спрямовані на отримання інформації від людей (допит, очна ставка, впізнання та деякі інші);

б) спрямовані на отримання інформації від матеріальних об'єктів (огляд, обшук, виїмка, експертиза та подібні);

в) спрямовані на отримання інформації як від матеріальних об'єктів, так і від людей (відтворення обстановки й обставин події злочину, затримання підозрюваного).

За особливостями процесуальної форми провадження слідчі дії можуть бути поділені на такі, які провадяться:

1) за постановою слідчого або без неї.

2) з санкції прокурора і без санкції прокурора;

3) за постановою судді (виїмка поштово-телеграфноі кореспонденції, обшук житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з технічних каналів зв'язку);

4) за участю понятих (обшук, виїмка, впізнання) і без них (допит, очна ставка);

5) з обов'язковою участю фахівця (огляд трупа; судово-медичний огляд; ексгумація трупа; допит неповнолітнього свідка у віці до 14 років) і без його участі або за його участю на розсуд слідчого.

6) особою однієї статі з іншими учасниками (освідування, особистий обшук) та будь-якими особами, що проваджують розслідування в передбаченому порядку.

Слідчі дії за послідовністю проведення можуть бути поділені на:

а) первинні і повторні. При цьому, наприклад, слідчий може призначити повторну експертизу, але не може провести повторне пред'явлення особи для впізнання;

б) невідкладні та інші. Огляд місця події, наприклад, завжди має характер невідкладної слідчої дії, а очна ставка, навпаки, проводиться в певний, визначений слідчим час, або ж не проводиться взагалі. Невідкладність проведення певної слідчої дії може виявитися не тільки на початку розслідування, а й у ході подальшого його провадження. Наприклад, достатні підстави для проведення обшуку на квартирі знайомої обвинуваченого виникли лише після допиту одного з співучасників злочину;

в) основні та додаткові. Наприклад, після відтворення обстановки й обставин події злочину може виникнути потреба в проведенні додаткового допиту потерпілого, обвинуваченого чи проведенні додаткової експертизи.

Схожі:

Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення iconЛекція Соціальні об’єкти і суб’єкти управління. Вступ. Суб’єктно об’єктні
Перший вид управління – здійснюється в системі «суб’єкт об’єкт», в якій перший елемент є представником другого, його об’єктивно чи...
Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення iconПлан роботи ректорату Волинського національного університету імені Лесі Українки 06 10 жовтня 2008 р. Дата і час прове дення Події і заходи
Засідання робочої групи з підготовки до проведення виїзної ради гпо “Український форум” 23 жовтня 2008 р
Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення iconЛекція Соціальний консенсус і конфлікт як управлінське явище
Проблема консенсусу, як правило, включає дві різні сторони: суб’єкт – об’єкт консенсусу та консенсус як засіб і як об’єкт управлінської...
Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення iconЛекція фінанси господарських суб'єктів
Підприємство – господарський суб'єкт, створений для організації підприємницької діяльності, економічною метою якого є забезпечення...
Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення icon10 методи неспецифічної та специфічної діагностики віл-інфекції. Алгоритм прове-дення дослідження. Правила проведення передтестового консультування та тестування на віл-інфекцію, просвітня робота. Післятестове консультування тривалість
Остроти проблемі надає не лише те, що хворіють переважно молоді люди, які ведуть найактивніше життя – трудове, громадське, сексуальне,...
Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення iconПлан роботи ректорату Волинського національного університету імені Лесі Українки 27 31 жовтня 2008 р. Дата і час прове дення Події і заходи
Робочі питання по будівництву бази-практик “Гарт”Зустріч з керівниками підрядних організацій, перевірка ремонтних робіт на даху навчального...
Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення iconРозділ ІІІ. Криміналістична тактика тема 12, 13. Загальні положення Криміналістичної тактики та організації І планування розслідування злочинів (2 год.)
Мета заняття: навчити студентів аналізувати зібрані у провадженні матеріали; конструювати і перевіряти слідчі версії за допомогою...
Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення iconЧугуников І.І. Об’єкт злочину як підстава для побудови системної особливої частини кримінального кодексу України
Об’єкт злочину як підстава для побудови системної особливої частини кримінального кодексу України
Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення iconЗакон України "Про Національний банк України". Статус юридична особа, суб’єкт державної форми власності з правом законодавчої ініціативи. Підпорядкованість Верховна Рада України, Президент України
Перший народний секретар фінансів Генерального секретаріату Центральної Ради у червні серпні 1917 р
Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове дення Юридична підстава проведення iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи