Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки icon

Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки
Скачати 78.22 Kb.
НазваРішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки
Дата25.09.2012
Розмір78.22 Kb.
ТипРішення

ТЕМА № 11. Закінчення досудового розслідування


Поняття закінчення досудового розслідування. Види закінчення дізнання і досудового слідства.

Закінчення досудового слідства за наявності достатніх доказів для складання обвинувального висновку.

Процесуальний порядок ознайомлення потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників з матеріалами справи. Процесуальний порядок ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи. Участь захисника при пред'явленні обвинуваченому для ознайомлення матеріалів справи. Права захисника при ознайомленні з матеріалами справи. Розгляд заявлених обвинуваченим та його захисником клопотань і порядок їх вирішення.

Процесуальні документи, які складаються при закінченні досудового слідства, їх зміст.

Обвинувальний висновок. Значення, структура і зміст обвинувального висновку. Співвідношення обвинувального висновку з постановою про притягнення як обвинуваченого. Додатки до обвинувального висновку.

Дії прокурора по справі, що надійшла до нього з обвинувальним висновком. Питання, які вирішуються прокурором при вивченні матеріалів кримінальної справи. Рішення, які приймаються прокурором по цій справі. Направлення прокурором справи до суду.

Закриття кримінальної справи. Підстави для закриття кримінальної справи. Процесуальний порядок закриття кримінальної справи. Форма і зміст постанови про закриття кримінальної справи. Умови і порядок відновлення провадження по закритій кримінальній справі. Особливості закриття кримінальної справи внаслідок амністії, помилування чи смерті обвинуваченого. Порядок і строки оскарження постанови про закриття кримінальної справи.

Направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки.

Направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. Дії прокурора при отриманні справи, направленої прокурором.


ТЕМА № 12. Підсудність і попередній розгляд справи суддею


Поняття і значення підсудності. Види підсудності .Підсудність справ за предметною (родовою), територіальною (місцевою) і персональною ознаками.

Кримінальні справи, підсудні місцевим судам,апеляційним судам. Підсудність справ військовим судам.

Направлення справи за підсудністю, Передача справи з одного суду до іншого. Визначення підсудності при об'єднанні кримінальних справ. Недопустимість спорів про підсудність.

Суть і значення стадії попереднього розгляду справи. Підстави і порядок попереднього розгляду справи суддею. Строки попереднього розгляду справи.

Питання, які з'ясовуються при попередньому розгляді справи суддею. Постанова судді: форма і зміст. Оскарження постанови судді.


ТЕМА № 13. Судовий розгляд і постановлення вироку


Суть і значення стадії судового розгляду. Судовий розгляд в системі стадій кримінального процесу, Принципи кримінального процесу в стадії судового розгляду.

Поняття і значення загальних умов судового розгляду. Співвідношення загальних умов судового розгляду і принципів кримінального процесу. Безпосередність, усність судового розгляду і незмінність складу суду при розгляді справи. Забезпечення безпеки учасників судочинства.

Склад суду. Керівна роль головуючого в судовому засіданні. Народні засідателі, їх права й обов'язки. Секретар судового засідання, його обов'язки.

Учасники судового розгляду. Рівність прав учасників судового розгляду. Участь прокурора в судовому засіданні. Прокурор — державний обвинувач. Процесуальне становище прокурора в стадії судового розгляду. Зміна прокурором обвинувачення в суді.

Підсудний, його права та обов'язки. Підстави та умови розгляду справи у відсутності підсудного.

Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники. Права цих осіб у судовому засіданні.

Захисник, його процесуальне становище в стадії судового розгляду.

Участь експерта та спеціаліста в судовому засіданні.

Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Порушення кримінальної справи по новому обвинуваченню або щодо нової особи.

Підстави і порядок направлення справи на додаткове розслідування.

Підстави і порядок закриття кримінальної справи в судовому засіданні.

Вирішення питання про обрання запобіжного заходу під час судового розгляду.

Порядок винесення ухвал в судовому засіданні.

Порядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до порушників порядку судового засідання.

Протокол судового засідання, його зміст і значення. Порядок принесення зауважень на протокол судового засідання та їх розгляд.

Стадії судового розгляду .

Підготовча частина судового розгляду, її суть, зміст і значення. Відкриття судового засідання і перевірка з'явлення викликаних в судове засідання осіб. Роз'яснення перекладачеві його обов'язків і видалення свідків із залу суду. Встановлення особи підсудного і часу вручення

йому копії обвинувального висновку. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу. Роз'яснення підсудному, потерпшому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їх представникам прав і обов'язків. Роз'яснення експертові і спеціалістові їх прав та обов'язків. Роз'яснення можливостей розгляду справи у відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі.

Судове слідство, його суть, зміст і значення. Оголошення обвинувального висновку і визначення порядку судового слідства. Судові доручення.

Допит підсудного. Допит потерпшого і свідків. Забезпечення безпеки і процесуальних прав свідків у суді. Допит неповнолітніх свідків. Випадки оголошення показань підсудного, свідків, потерпшого і відтворення звукозапису їх показань, даних при провадженні досудового розслідування. Перегляд кінострічок.

Проведення експертизи в судовому засіданні. Допит експерта. Проведення додаткової або повторної експертизи.

Пред'явлення для впізнання. Відтворення обстановки й обставин подій злочину. Огляд документів, речових доказів, місцевості і приміщень.

Оголошення документів, що є в справі або представлених в судове засідання. Судові доручення.

Закінчення судового слідства. Підстави і порядок відновлення судового слідства.

Судові дебати та їх роль в розгляді кримінальних справ. Особи, що беруть участь у судових дебатах. Промова державного обвинувача, підсудного, потерпшого, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників, захисника. Репліки. Пропозиції учасників судового розгляду по суті обвинувачення.

Останнє слово підсудного. Видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку.

Поняття і значення вироку як акта правосуддя. Законність та обґрунтованість вироку, його вмотивованість і справедливість. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Види вироків. Підстави винесення окремих видів вироків. Розв'язання цивільного позову при постановленні вироку. Вирішення питання про судові витрати.

Порядок постановлення вироку. Таємниця і порядок наради суддів. Окрема думка судді.

Зміст і форма вироку. Проголошення вироку. Виправдувальний вирок та звернення його до виконання. Підстави звільнення підсудного з-під варти в залі судового засідання.

Окрема ухвала суду першої інстанції та окрема постанова судді, підстави і порядок їх винесення. Повернення справи на додаткове розслідування судом.


ТЕМА № 14. Провадження в апеляційній інстанції


Суть, завдання і значення стадії апеляційного провадження. Основні риси апеляції Право учасників процесу на оскарження та опротестування вироку в апеляційному порядку.

Обов'язок прокурора внести подання на кожний незаконний і необгрунтований вирок.

Порядок і строки оскарження та опротестування вироків. Зміст апеляційних скарг і подань. Право подавання додаткових матеріалів.

Результати подавання скарги чи внесення подання.

Повідомлення про подану скаргу і внесене апеляційне подання. Заперечення на скаргу і подання. Додаткові скарги і подання. Відкликання апеляційної скарги і подання.

Порядок і строки розгляду справи апеляційною інстанцією.

Склад суду. Особи, які беруть участь у розгляді справи в апеляційному порядку. Участь у розгляді справи в апеляційній інстанції засудженого, виправданого, їх захисників і законних представників, а також потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників.

Межі прав суду при розгляді справи в апеляційній інстанції.

Підстави для скасування чи зміни вироку. Однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства. Невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи.

Істотне порушення кримінально-процесуального закону. Неправильне застосування кримінального закону. Невідповідність призначеного судом покарання тяжкості злочину та особі засудженого.

Оцінка доказів в апеляційній інстанції.

Результати розгляду справи в апеляційному порядку. Недопустимість в апеляційній інстанції посилення покарання засудженому або застосування до нього закону про більш тяжкий злочин. Скасування виправдувального вироку. Підстави для скасування вироку в зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин або за м'якістю покарання.

Апеляційна ухвала, її значення, форма і зміст. Звернення ухвали до виконання.

Розгляд справи судом першої інстанції після скасування вироку. Обов'язковість вказівок апеляційної інстанції при додатковому розслідуванні і при повторному розгляді справи судом першої інстанції.

Умови посилення покарання або застосування закону про більш тяжкий злочин при новому розгляді справи судом першої інстанції.

Провадження в апеляційній інстанції.


ТЕМА № 15. Провадження в касаційній інстанції.


Суть, завдання і значення стадії касаційного провадження. Основні риси касації.

Право учасників процесу на оскарження та опротестування вироку в касаційному порядку.

Обов'язок прокурора внести подання на кожний незаконний і необгрунтований вирок.

Порядок і строки оскарження та опротестування вироків.

Вироки, що не підлягають касаційному оскарженню.

Порядок і строки розгляду справи касаційною інстанцією.

Склад суду. Особи, які беруть участь у розгляді справи в касаційному порядку. Участь у розгляді справи в касаційній інстанції засудженого, виправданого, їх захисників і законних представників, а також потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників.

Межі прав суду при розгляді справи касаційній інстанції.

Підстави для скасування чи зміни вироку. Однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства. Невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи.

Істотне порушення кримінально-процесуального закону. Неправильне застосування кримінального закону. Невідповідність призначеного судом покарання тяжкості злочину та особі засудженого.

Оцінка доказів в касаційній інстанції.

Результати розгляду справи в касаційному порядку. Недопустимість в касаційній інстанції посилення покарання засудженому або застосування до нього закону про більш тяжкий злочин. Скасування виправдувального вироку. Підстави для скасування вироку в зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин або за м'якістю покарання.

Касаційна ухвала, її значення, форма і зміст. Звернення ухвали до виконання.

Розгляд справи судом першої інстанції після скасування вироку. Обов'язковість вказівок касаційної інстанції при додатковому розслідуванні і при повторному розгляді справи судом першої інстанції.

Умови посилення покарання або застосування закону про більш тяжкий злочин при новому розгляді справи судом першої інстанції.

Схожі:

Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки iconЛекція № притягнення особи як обвинуваченого поняття та підстави притягнення особи як обвинуваченого притягнення особи як обвинуваченого один із найважливіших процесуальних актів, спрямований на практичну реалізацію функції обвинувачення та забезпечення захисту прав І законних інтересів особи, щодо
Обвинувачений — особа, щодо якої у встановленому законом порядку винесено постанову про притягнення як обвинуваченого
Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки icon№11. Притягнення особи як обвинуваченого (4год.)
Постанова про притягнення особи як обвинуваченого: структура, зміст, процесуальне значення
Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки iconТема Професійна етика слідчих
Діяльність слідчого полягає у встановленні фактичних обставин справи, їх оцінці, визначенні ступеня вини обвинуваченого в залежності...
Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки iconПоложення про те, що до завдань кримінального провадження належить: забезпечення невідворотності притягнення обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення до кримінальної відповідальності. правильне неправильне №2
Положення про те, що до завдань кримінального провадження належить: забезпечення невідворотності притягнення обвинувачених у вчиненні...
Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки iconПоложення про те, що до завдань кримінального провадження належить: забезпечення невідворотності притягнення обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення до кримінальної відповідальності. правильне неправильне №2
Положення про те, що до завдань кримінального провадження належить: забезпечення невідворотності притягнення обвинувачених у вчиненні...
Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки iconДавній схід закони хамурапі, царя вавілону
Якщо людина принесе клятву І звинувачуватиме у вбивстві іншу людину, але не зможе цього довести, то обвинуваченого слід вбити
Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки iconТема припинення трудового договору основні питання
Звільнення з роботи за ініціативою роботодавця. Загальні та додаткові підстави звільнення
Рішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за умов дієвого каяття та примирення обвинуваченого з потерпілим, скінчення строків давності, з передачею особи на поруки, зміни обстановки iconЗвільнення від проходження дпа
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи