Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\

Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"//Урядовий кур'єр. 2001. №120
Скачати 53.94 Kb.
НазваЗакон України №2533-ш від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"//Урядовий кур'єр. 2001. №120
Дата25.09.2012
Розмір53.94 Kb.
ТипЗакон

НОРМАТИВНІ АКТИ


Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р //Відомості Верховної Ради України.— 19%.— № ЗО.

Кримінально-процесуальний кодекс України.— К., 2001.

Кримінальний кодекс України.— К.: Юрінком Інтер, 2001.

Закон України № 2533-Ш від 21.06.2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"//Урядовий кур'єр.— 2001.— № 120.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Від 16.12.96

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Від 4.11.96 р.//Офіційний вісник України— 1998.— № 13.

Закон України "Про судоустрій України" //Відомості Верховної Ради України.— 1992— № 358.— Ст.5О8; 1994 — № 26.— Ст.204; 2000.— № 50.— Ст.436 (Зі змінами внесеними Законом України № № 2531-Ш від 21 червня 2001 року).

Закон України "Про статус суддів" //Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 8 (Із змінами, внесеними Законом № 1459-Ш від 17.02.2000 та Законом України № 2534-Ш від 21 червня 2001 року).

Закон України "Про прокуратуру"//Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 53.— Ст.793; 1993.— № 22.— Ст.229; 1993.— № 50.— Ст.474; 1995.— № 11.— Ст.71; 1995.— № 34.— Ст.268; Офіційний вісник України.— 2001 — № 29.— Ст.1295.

Закон України від 19.12.1992 "Про адвокатуру"//Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 9.— Ст.62.

Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" від 2 лютого 1994 року № 3911-ХІІ//Відомості Верховної Ради України.— 1994— № 22— Ст.140. (Зі змінами внесеними Законом України № № 2536-Ш від 21 червня 2001 року).

Закон України "Про органи суддівського самоврядування” від 2 лютого 1994 року № 3909-ХІІ//Відомості Верховної Ради України— 1994.— № 22 — Ст.138 (Зі змінами внесеними Законом України № № 2535-Ш від 21 червня 2001 року).

Закон України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"//Відомості Верховної Ради України.— 1994.— № 11.— Ст.50.

Закон України від 20.12.1990 "Про міліцію" //Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 4. Із змінами внесеними Законом України № 2537-Ш від 21.06. 2001.

Закон України від 18.02.1992 "Про оперативно-розшукову діяльність //Відомості Верховної Ради України. 1992.— № 22 (Із змінами, внесеними Законом України № 2246-ІН від 18 січня 2001 року//Офіційний вісник України.— 2001.— № 8.—

Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року //Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № 4.— Ст.272.

Закон України від 23.12.1993 "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" //Відомості Верховної Ради України. 1994.— № 11.— Ст.296.

Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України.— 1994.— № 16.— Ст.93.

Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року № 223//Офіційний вісник України.— 2001.— № 9.— Ст.342.

Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"//Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 35

Закон України від 30.06.1993 "Про досудове ув'язнення"//Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 35.— Ст.360. Із змінами внесеними Законом України № 2537-Ш від 21.07. 2001.

Закон України від 1.12.1994 "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду"//Відомості Верховної Ради України.— 1995.— № І.— Ст.1.

Закон України "Про службу безпеки України" //Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 27.— Ст.382; 2000.— № 10. Ст.79.

Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" // Відомості Верховної Ради України.— 1998.— № 20.— Ст.99.

Закон України "Про виконавче провадження // Відомості Верховної Ради України.— 1999.— № 24.— Ст.207.

Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх // Відомості Верховної Ради України.— 1995.— № 6— Ст.35; 1999.— № 4.— Ст.35.

Закон України від 25.02.1994 року "Про судову експертизу"//Відомості Верховної Ради України.— 1994.— № 28.— Ст.232.

Закон України "Про банки і банківську діяльність"//Відомості Верховної Ради України.— 2001:— №5- 6.— Ст.ЗО.

Європейська конвенція про взаємодопомогу у кримінальних справах. Ратифікована Законом України від 16.01.98 № 44/98-ВР//Офіційний вісник України. — 1998.— № 13.

Європейська конвенція про видавання правопорушників, 1957р.//Офіційний вісник України.— 1998.— № 13.

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, 1990 р. Ратифікована Законом України від 17.12.97, № 738/97-ВР// Офіційний вісник України.— 1998.— № 13.

Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних та кримінальних справ // Мінськ, 22.01.93.

Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджено Указом Президента України від 10 червня 1993 року//Голос України.— 1993.— 26 червня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1995 року № 457 «Про порядок вирішення питань переселення в інше місце проживання, надання житла, матеріальної допомоги і працевлаштування осіб, узятих під державний захист».

Порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821.

Інструкція "Про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів". Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710.

Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду"//Наказ Міністра юстиції України і Генеральної прокуратури України від 4.03.96 № 6/5,3,41.

Про внесення змін до Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду". Наказ Міністерства юстиції України, Генерального прокурора України і Міністерства фінансів України від 03.04.98 № 14/5/6/52//Офіційний вісник України.— 1998.— № 14.

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 "Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника)".

Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, яке регламентує повернення справ на додаткове розслідування. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.03.88, № 3, зі змінами, внесеними Постановою Пленуму № 3 від 4.06.93, № 3 від 13.01.95, № 12 від 03.12. 97.

Про практику застосування судами застави, як запобіжного заходу. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26 березня 1999 р. № 6//Вісник Верховного Суду України. -1999.— № 3.

Про застосування законодавства, яке передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів, та осіб, які' беруть участь у судочинстві. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 року № 10.

Наказ МВС України від 26.11.1991 № 500 "Про затвердження і введення в дію інструкції "Про порядок прийому, реєстрації, розгляду і вирішення в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і правопорушення".

Наказ МВС України від 25.11.1992 № 745 "Про невідкладні заходи по вдосконаленню структури і організації діяльності органів досудового розслідування в системі МВС України".

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5.

Інструкція про проведення дізнання в Збройних Силах України. Затверджена наказом Міністра оборони України від 20 серпня 1995 р. № 235 // Юридичний вісник України.— 1996— № 18-19.

Інструкція про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків, потерпілих. Затверджена наказом Міністра внутрішніх справ України від 23 грудня 1995 р. № 864//Юридичний вісник України.— 1996.— 5-12 травня.

Інструкція з діловодства. Наказ Міністра юстиції України № 22/5 від 13.03.97.

Тимчасова інструкція про спеціальні підрозділи міліції для забезпечення безпеки робітників суду, правоохоронних органів, осіб які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів і для охорони закладів судових експертиз. Наказ МВС України № 467 від 23.07.97; Наказ МВС № 360 від 06.05.1999.

Тимчасова інструкція та Порядок супроводу осіб, узятих під державний захист, під час забезпечення заходів особистої охорони. Наказ МВС України № 130 від 26 лютого 1998 року.

Про невідкладні заходи щодо вдосконалення структури і організації діяльності штатних підрозділів дізнання органів внутрішніх справ. Наказ МВС України № 880 від 29. 12. 1995.

Схожі:

Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Закон України №2533-пі від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"// Урядовий кур'єр. 2001. №120
Закон України №2533-пі від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"// Урядовий кур'єр.— 2001.—...
Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Закон україни про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни
Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 21. 12. 00 р. 2156/Ш // Урядовий кур’єр. 2001. № С. 5 12
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 21. 12. 00 р. 2156/Ш // Урядовий кур’єр. – 2001. № С. 5 12
Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України
Внести до Кримінального ( 2341-14 ) та Кримінально-процесуального кодексів України ( 1001-05, 1002-05
Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Про внесення змін до ст. 35 Закону України "Про вищу освіту" : Закон України від 4 лист. 2005р// Урядовий кур"єр. 2005. 1 грудня....
Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161
На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2001 р. N 1045 ( 1045-2001-п ) Про підвищення посадових...
Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Фінансовим "банщикам" до 15 років з конфіскацією
Нова норма: Верховна Рада України ухвалила Закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального
Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Щодо конституційного подання Верховного суду України
Конституції України положень Закону України «Про судоустрій І статус суддів» від 07. 2010 р у частині змін до розділу хіі-2 Господарського...
Закон України №2533-ш від 21. 06. 2001 \"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України\"//Урядовий кур\Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту про внесення змін до Господарського процесуального кодекс
Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. №4604 від 04. 06. 2009 року) на Ваш...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи