Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 icon

Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349
Скачати 70.67 Kb.
НазваКонцепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349
Дата25.09.2012
Розмір70.67 Kb.
ТипКонцепція

ЛІТЕРАТУРА


Баулін О. До встановлення правового інституту процесуальної незалежності слідчого//Право України.— 1997.— № 7.— С. 15-16.

Баулін О. Реальне забезпечення процесуальної незалежності слідчого у майбутній правовій системі України // Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України.— 1996. — С. 346-349.

Бахін В, Я, Весельський В. К. Тактика допиту.— К., 1997.

Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини,— К., 1996.

Бедняков Д. И. Непроцессуальная ииформация и расследование преступлений.— М, 1991.

Біленчук П, Д, Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного— К.: Атіка.1999.

Боботов С.В., Чистяков Н.Ф. Суд присяжных: история и современность.— М., 1991

Бойко В. Ф. Гарантовані Конституцією України права і свободи людини мають надійно захищатися незалежним, компетентним і неупередженим судом // Вісник Верховного Суду України. -1999.— № 1.

Бояров В, І., Рохненко О. В, Про деякі проблеми захисту окремих учасників кримінального судочинства //Вісник Верховного Суду України.— 1999.— № 5.— С. 35-37,

Варфоломеева Т, В, Защита в уголовном судопроизводстве.— К.,1998.

Веселовський В, Питання захисту осіб, які мають інформацію про злочинну діяльність // Право України.— 1999.— № 7.

Гогусь О. Перспективи розвитку і шляхи вдосконалення законодавства про державне забезпечення безпеки суб'єктів кримінального судочинства//Право України.— 1999,— № 6.

Грошевий Ю. М. та інші. Кримінальний процес України.— Харків: "Право", 2000.

Ґрузшова Т.І. Особливості розслідування кримінальних справ про злочини, скоєні організованими злочинними групами // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах.— Ч.І.— К.: НАВСУ, 2001.— СІ50-153.

Гуренко М. Н, Конституционньїе гарантии прав и свобод человека и гражданина // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності.— Дніпропетровськ, 1999— С.28-33.

Джига М. В., Баулін О. В., Лук'янещ С, Стахівський С. М Провадження дізнання в Україні— К., 1999.

Димшпров Ю. Навіщо нам потрібний апеляційний суд? // Право України — 1994— № 3-4.— С. 44-46.

Дороніна В. ТІ., Шумило М. Є. Про підстави реабілітації та відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України.— 2001.— № 1.— С. 48-50.

Дрьомін В. Інститут пробації в зарубіжному законодавстві // Вісник прокуратури.— 2001.— № 3.— С. 97-98.

Ефимичев С. ТІ. Оформление уголовного дела.— Волгоград, 1990.

Ієрусалимов І. О., Моргун В. І. Проблеми взаємодії слідчого з органами, які здійснюють заходи безпеки стосовно учасників кримінального судочинства // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах.— Ч.І.— К.: НАВСУ, 2001.— С.156-161.

Іщенко І. Поняття протоколів слідчих і судових дій, як самостійного виду доказів у кримінальному судочинстві//Право України.— 1998.— № 5.— С. 78-81.

Назаренко М. Розширення прав потерпілого — шлях до рівності сторін у процесі//Право України. — 1999.— № 12.

Клевцов О. Можливості використання гіпнозу в оперативно-слідчій практиці правоохоронних органів//Право України.— 1998.— № 7.— С. 63-67.

Климчук В. Необхідне процесуальне оформлення результатів оперативно-розшукової діяльності // Право України.— 2000.— № І.— С.91-94.

Кліменко Н., Клєвцов О. І. Можливості використання в розслідуванні злочинів деяких нетрадиційних криміналістичних та спеціальних знань//Право України.— 1998.— № 1.— С. 95.

Княже В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні //Право України.— 1998.— № 11.— С. 29-31.

Кожевніков Г. К, Реформа кримінально-процесуального законодавства як елемент підвищення ефективності діяльності слідчого апарату // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України.— 2001.— № І. — С.226-232

Козаченко І. П. Охоронна і захисна функції оперативно-розшукової діяльності //Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України.— 2001.— № І.— С.87-100.

Колодій А. М. Принципи права України.— К., 1998.

Коляда П. В. Окремі питання організації досудового слідства в системі МВС України // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю.— К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000.— С.3-15

Коляда ТІ. В. Який Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим // Юридичний вісник України.— 2001.— № 9-11.

Коляда ТІ. В. Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів//Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах.— 4.1.— К.: НАВСУ, 2001.— С.3-23.

Коржанський М. Й Науковий коментар Кримінального кодексу України.— Київ: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.

Косюта М. Актуальні питання підтримання державного обвинувачення в суді //Право України.— 2001.— № 8.— С. 71-75.

Лакююк В. Протест прокурора//Вісник прокуратури України.— 1999.— № І.— С.76-84.

Лихова С, Свистуленко М. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції // Право України.— 2001.— № 1.— С. 120-124.

Логінова С. Охорона адвокатської таємниці //Право України.— 2000.— № 5.

Лук'яччиков Є. Д, Лук'янчжов Б. Є. Удосконалення процесуальних засобів збирання криміналістичної інформації //Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України.— Дніпропетровськ, 2000.— № 2.— С. 171-179.

Макаренко Е. І, Негодченко О. В., Тертишник В. М. Експертизи на досудовому слідстві.— К., 2001.

Малютін І. А. Забезпечення відшкодування шкоди як умова зупинення кримінальної справи в стадії досудового розслідування//Право України.— 1998.— № 2— С. 224-231.

Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства.— К.: Юрінком Інтер, 1999.

Мацко А. С. Сущенко В. Д. Міжнародна організація кримінальної поліції — Інтерпол в Україні //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.— 2000.— № 1.— С. 58-65.

Михаплешо О.Р. Провадження кримінальних справ у суді.— К., 1992.

Михеєнко М. М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні.— К., 1999.

Молдован В. В. Судова риторика.— К., 1998.

Молдован В. В., Молдован А. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право.— К., 1999.

Мочкош Я. Захист на слідстві (проблеми та пропозиції) // Право України.— 1995.— № 8.— С. 34-37.

Никоненко М. Деякі питання презумпції невинуватості і права особи на захист в кримінальному процесі // Право України.— 1999.— № 4.

Новиков В. Гарантії права особи на компенсацію шкоди, заподіяної незаконним обвинуваченням//Право України.— 1998.— № 11.— С. 31-33.

Нор В. Т. Защита имущественньи прав в уголовном судопроизводстве.— К., 1989.

Обиход М. Слідчий аппарат і боротьба з організованою злочинністю// Вісник прокуратури.— 1999.— № 1.— С.40-44.

Павловська Н.В. Відшкодування моральної шкоди при посяганнях на честь, гідність та ділову репутацію // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності.— Дніпропетровськ, 1999.— С.381-387.

Петренко В. Деякі питання компенсації моральної (немайнової) шкоди// Право України.— 1995. — № 5-6.— С. 29-30.

Петрухин И. Л. Суд присяжных: проблемы и перспективи //Государство и право.— 2001.— № 3.— С.5-15.

Письменнім Д. П. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України.— 2001.— № 1.— С.269-274.

Пітенко В. Досудове слідство: проблеми теорії та практики // Право України, -і 998. № 2.— С. 76-77.

Погорецький М. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів // Право України.— 2000.— № 9,— С. 47-48.

Потвченко О, Савицький Д. О. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів / За ред. 3. Д. Смітієнко.— К., 1997.

Потебенько М. О. Прокуратура України: проблеми сьогодення і майбутнього//Юридичний вісник України.— 1999.— № 29.

Радужная Н.В. Суд присяжних.— М., 1991.

Рижков Е. Дотримання конституційних прав громадян у процесі оперативно-розшукової діяльності //Право України.— 1999.— № 10.

Ростов І. О. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю.— К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000.— С. 69-77.

Русанова І. Становлення суду присяжних в Україні: деякі міркування // Право України.— 1999,— № 7.— С. 71-73.

Савонюк Р, Ю. Про деякі загальні положення та статус слідчого як суб'єкта доказування в проекті КПК України // Вісник університету внутрішніх справ. — Випуск 13— Харків, 2001.— С.142-147.

Салтевський М. Ще раз про поняття доказів у проекті КПК України // Право України.— 2000.— № 11.— С. 64-66.

Святоцький О. Д, Михеєнко М. М. Адвокатура України.— К., 1997.

Святоцький ОД, Медведчук В.В. Адвокатура: Історія і сучасність.— К., 1997.

Сервецький І. В. Науково-практичний коментар Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".— К.: Парламент, вид-во, 2000.— С. 127-140.

Смірнов Ю. О. Конституційні гарантії прав і свобод людини в Україні // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності.— Дніпропетровськ: Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, 1999.— С.57-61.

Смітієнко 3. Д. Деякі проблеми удосконалення кримінально-процесуального законодавства з метою ефективної боротьби з організованою злочинністю// Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні.— К., 1992.

Смітієнко З., Назаренко Р. Вдосконалення кримінально-процесуальних правовідносин на початковому етапі кримінального судочинства // Право України.— 2000.— № 5.— С. 37-40.

Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.— К., 2000.

Стахівський С.М. Відповідальність свідка у кримінальному процесі//Право України.— 1997.— № 2— С. 39-41.

Стефанчук Р. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації // Право України.— 1999.— № 10.

Сучасні системи адвокатури / За ред. О.Д. Святоцького. — К., 1993.

Теория доказательств в советском уголовном процессе.— М.,1973.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України.— К.: Юрінком Інтер, 1999.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.— Харків: Арсіс, 2000.

Тертишник В. М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя//Право України.— 2001.— № 1.— с. 91-93.

Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при раселедовании преступлений.— Волгоград, 1997.

Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України.— 1999.— № 1.

Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України.— 2001.— № 8.— С.1З-15.

Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави// Право України.— 1995.— № 5-6.

Шумило М. Є. Закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину — підстава, що надає право на реабілітацію//Вісник Верховного Суду України.— 1999— № 4.

Шумський П. В. Прокуратура України.— К., 1998.

Щерба С. П., Марков А. Я., Стеснова Т. И. Участие переводчика на предварительном следствии и дознаний.— М., 1993.

Юркова Г. В. Досудове слідство: шляхи його прискорення//Право України.— 2000.— № 4.— С. 51-53.

Юркова Г. В. Чи відповідає інститут додаткового розслідування Конституції України//Право України.— 2000.— № 1.— С. 79-81.

Янович Ю.П. Захисник на попередньому слідстві.— Харків, 1995.

Схожі:

Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 iconІ контрольних робіт (рефератів) Акти законодавства Скорочення: зу закони України (видання Інституту законодавства Верховної Ради України)
Список джерел, використаних в лекціях І рекомендованих для підготовки до практичних та самостійних занять
Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 iconІ контрольних робіт (рефератів) Акти законодавства Скорочення: зу закони України (видання Інституту законодавства Верховної Ради України)
Список джерел, використаних в лекціях І рекомендованих для підготовки до практичних та самостійних занять
Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 iconТема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141
Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. –...
Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 iconЗатверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Окр молодшого спеціаліста з основ теорії права І держави, конституційного законодавства, судової системи, правоохоронних органів...
Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 133
Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 iconІнформаційне повідомлення
«Києво-Могилянська Академія», Комітет з питань науки та освіти Верховної Ради України, Міжнародний фонд «Відродження», Інститут виборчого...
Концепція розвитку законодавства України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996. С. 346-349 iconИ контрольным работам (рефератам) Акты законодательства Скорочення: зу закони України (видання Інституту законодавства Верховної Ради України)
Список источников, использованных в лекциях и рекомендованных для подготовки к практическим и самостоятельным занятиям
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи